SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  201 - 300  KNIHY  "ROZHOVORY I."   ZDE ...

 

 

301.  Odpovědi na strategické otázky.      (Přijal Mirek).   13.6.1998.     22:08-23:15 hodin.

                                                                                                                  Místo: Třinec.

 

Jsme tři, otázky klade Ivo a Naďa, Mirek odpovídá, zapisuje střídavě Naďa a Ivo.

 

„Tady je Aštar Šeran, už jsme čekali, kdy navážete kontakt, a že jste se takto sešli. Odpovíme na vše, co potřebujete vědět, Jsem tu já Aštar a Ptaah, sledovali jsme vás na obrazovkách i v té čajovně. Ptejte se, budu odpovídat já, Aštar.

 

Ivo děkuje za podporu na přednášce.

 

„Byli jsme rádi, že většina z vás nás mohla vycítit, vnímat atd. bylo nás tam více jak 60 bytostí od nás. Měli jsme spoustu práce, pracovali jsme na vás, a nebylo to zrovna nejlepší. Někteří byli hodně uzavření. Tím, že byli na tomto setkání a dostali spoustu informací, mnozí otevřou svá srdce. Veškeré poznání, které dostali, budou pomalu zpracovávat. Jsme velmi rádi, že vše dopadne tak, jak mělo.“

 

 

301.1  Ivo: Kolik bylo posluchačů ?

 

„Zúčastnilo se 86 lidí.“

 

 

301.1  Ivo: A vzniknou další skupinky ?

 

„Ano, začnou vznikat nové, ale ještě musí projít určitou průpravou.“

 

 

301.2  Ivo: Mám málo kontaktů na Jižní Moravu.

 

„Vše přijde v pravou chvíli, ale můžu tě ujistit drahý Ivo, že i Jižní Morava na tom bude za čas lépe.“

 

 

301.3  Ivo: Taktická otázka - nezveřejněna.

 

 

301.4  Ivo: Jak probíhají přípravy na Zlínsku, jak to vidíš ?

 

„Je to daleko, bližší jsou záležitosti před Zlínem. Teď je důležitější Šumperk a Jeseník. Vše je dáno Stvořitelem.“

 

 

301.5  Ivo: Myslíš si, že to může projít na Nově nebo spíše na F1 ?

 

„Pokud je k tomu budete více „tisknout“, a je třeba jim to doslova dávat znovu číst, nebo by se mohlo stát, že to skončí v koši.“

 

 

301.6  Ivo: Mezinárodní charakter - kolik lidí na celé planetě je v kontaktu s vašimi

                 lidmi ?

 

„Tohle ti sdělíme při osobním kontaktu, a další pokyny co máš dělat.

 

Tady Mirek přebírá informace obrazové, ale je to jiný sektor a obor. Každý máte jiný sektor a obor. Ty máš Ivo technicko-informační, a ještě další. Je to tím, že máš více šroubovic. Správně zařazuješ informace, vše dokážeš správně zpracovat a nepodáváš dezinformace. Ale jsou tu další, třeba Naďa, ta není přes techniku. Ona je médium telepatického přenosu informací a také ví mnoho o meditacích. Dostaneš nové pokyny a obory. Stačí, když se více zaběhneš. Věřte, že s vaší silnou vůlí vše dotáhnete do konce.“

 

 

301.7  Ivo: Jak odvrátit celoplanetární katastrofu ?

 

„Vše záleží na jednotlivcích a celku - šiřte „Rozhovory“.

 

Lidé se mění, a vy vše urychlujete již známými způsoby.

 

Sděluji vám další věc: Pokud jde o Nostradáma, převeďte si to v mysli - z negativní na pozitivní myšlenku. Všemu se dá zabránit. Může se všemu předejít obrovskými a globálními meditacemi. Všemu, co Nostradámus prorokoval a napsal. ?e má být 3. světová válka v roce ... , nebudu jmenovat. Věřit v to, že máte takovou sílu a potenciál mysli, a když se spojíte, nejen tuto válku, ale veškeré negace odvrátit. A vaše síla mysli a láska a hluboká naděje odvrátí tuto válku. A nemusí vůbec k ničemu dojít. Vaše síla mysli a láska a vše pozitivní se dokáže zhmotnit. Pokud si představíte celosvětový mír. Vy můžete silou myšlenky změnit svět !!!

 

Začněte hromadně meditovat , na záchranu planety a odvrácení všech válek, aby nastal mír !!!

 

Čím více meditací mírových, tím více přivoláte pozitivní.

 

Tam, kde je láska, štěstí a naděje, nemá negativita právo být.

 

Pokud jsou v regionu skupiny, rozšiřte tyto informace o meditacích. Určete čas, ať je to kdekoliv, a meditujte na stejnou situaci. A věřte, že začnete měnit vše.

 

 

301.8  Ivo: Děkuji Aštare za skvělý nápad a vedení.

 

„Ivo, ty uveď do „Rozhovorů“ vše co je třeba, aby se lidé mohli očistit, uveď meditace, všichni je přečtou, a tím budou moci provést. Uvědom si Ivo, proč tu jste a jaký máte všichni úkol a nejen ty. Myslím, že by mohli i jiné rádiostanice sdělovat tyto kontakty, bylo by to efektivnější. Čím víc médií, tím větší síla. Nejlepší by byly hlavně stanice, které vysílají celorepublikově, ale vše záleží na vás, jak se k tomu postavíte a nenecháte se odradit.“

 

 

301.9  Ivo: Mám poslat znovu čelním politikům „Rozhovory“ ?

 

„Nic tím nezkazíš, snad to aspoň jeden přečte a dá to dále. Ale už teď to mělo značný efekt u určitých politiků. Záleží, jak u koho, někoho teď trápí svědomí, u jiných se objeví různé nemoci, či zcela bezvýchodné životní situace. Začnou se rozpomínat, že četli ty „Rozhovory“, a že to asi nebyl takový nesmysl, jak si to mysleli a co četli. Ti politikové, co to již přečetli, to mají uloženo ve svém podvědomí.“

 

 

301.10  Ivo: A co náš prezident Havel ?

 

„U Havla to mělo obrovský dopad, projevilo se to zatím jen v různých nemocech. Teď má vše ve svých rukou. Záleží na jeho chování. Ví co četl.Pokud se bude chovat kladně a zamyslí se nad sebou, znatelně se zlepší jeho zdravotní stav. Dále nechci pomyslet, co se stane. Ti nejvyšší politikové vysílají nejvíce hrubohmotných vibrací a dezinformací. Ať je vše tak, jak si to zvolili ! Ale pokud opravdu chtějí změnit způsob svého života, musí se obrátit do sebe. A nejen oni. Toto ti předal sám Aštar.

 

Jsme rádi, že jste se takto setkali. Vše již bylo dříve takto předurčeno a naplánováno. Uvidíte se často, je to tak dáno. Informace si předávat, a vše co souvisí s námi dále šířit. A také si navzájem ověřovat informace.“

 

 

 301.11  Ivo: Tři Američané, co byli 17.1.1998 v Sedmihorkách, mají všechny „Rozhovory“,

                    ozvou se ?

 

„Nemohu v tuto chvíli informovat o těch Američanech, musím se zkontaktovat. Ano, mám to tady: Šíří správně to, co mají, i když by mohli více přidat. II.díl dostali, mají vše, ale záleží jen na nich, zda to budou šířit dále. My jim v tom budeme pomáhat, ale rozhodnout se musí oni.

 

Jinak Ivo milý, k tomu lotosu co máš zabudován, máš to 4 dny, a bylo určeno, že ho budeš mít aplikován na období 2 až 3 měsíců. To je od 10.6.1998. A to je teprve začátek. My jsme rádi, že vám můžeme pomáhat a i těm, co o tom ještě nevědí.

 

 

301.12  Naďa: Naše společné pozemské životy ?

 

„Nejdůležitější byly vazby Naďa s Ivem v Egyptě, pak i Atlantida, ale tam jste byli zasvěceni do tajného učení a věd. Vše si budete moci oživit, vše máte uloženo. Budete vědět vše z minulosti.Znáte se z Egypta osobně. Viděli jste se velmi často, bylo to zasvěcením do těchto věd. Byli jste větší rodina, mnoho jste si pomáhali a také jste museli v zájmu určitých aspektů mlčet. To vás sbližovalo. Každý jste měli jiný úkol a práci, a vše jste splnili nad očekávání dobře.

 

Jsme rádi, že tu sedíte společně, a nic není náhoda jak sami víte, jsou to dozvuky minulosti.“

 

 

301.13  Ivo: Je možné říci v % loni a dnes v českých zemích a ve světě snížení

                   hrubohmotných vibrací ?

 

„Ano, v českých zemích je to zlepšení o 35 % a celosvětově o 18 %. A to díky těm „Rozhovorům“ Ivo drahý. Šíří se to nečekanou rychlostí a je to velmi dobré. I když jisté Síly temna to chtějí přibrzdit, ale teď už mají opravdu opodstatněný strach zasahovat do vaší práce.

 

 

301.14  Ivo: Poučí se z toho Síly temna ?

 

Jsou neodbytní, tvrdí, násilní a velmi agresivní. Ale vše co vysílají se jim vrací.

 

Rada pro vás všechny: Před každým navázáním kontaktu si každý kontaktér, ať píše či přijímá telepaticky, představí zlatý proud světla tvaru dvou opačně orientovaných kuželů, vycházející z jeho srdce, který rozrotuje kolem sebe, a vytvoří si zlatý ochranný obal tvaru vejce kolem těla, právě v místnosti, ve které se nachází, pak v dalších prostorách kolem této místnosti, a to rozšíří toto zlaté světlo do okruhu 1 km kolem sebe. Tímto se všechno negativní od tohoto světla odrazí znásobeno zpět a to tam a od toho či odkud to přišlo.

 

Další velice důležitá meditace pro všechny, kteří s námi spolupracují, budete provádět denně, a to tak, jak je uvedeno v naší knize: „Poslové úsvitu - učení plejáďanů sdělené obyvatelům Země“, Barbara Marciniaková, a to na str.111. Viz: Světelný sloup !!!

 

Otevřou se vám jisté kanály a vy z nich budete moci čerpat vše, co potřebujete vědět. Dále už jen záleží na vašem rozhodnutí.

 

Jsme tady já, Aštar, Ptaah, Anaháta a všichni u obrazovek, všichni z planet světla a lásky. Milujeme vás, šiřte světlo a lásku. Mějte se rádi, naslouchejte svému vnitřnímu vedení, a intuice vás povede tam, kde víte že máte být. Vše se vám vrátí, nemějte strach z ničeho, neboť jsme stále s vámi.

 

Loučím se zatím s vámi já Aštar Šeran, já Ptaah a další bytosti.“

 

Nyní se loučí s nimi Ivo a my, a radíme se, co dělat dále.

 

 

302.   Odpovědi na jiné otázky.      (Přijala Naďa Bullová).   13.6.1998.  23:30-23:52 hodin.

                                                                                                                  Místo: Třinec.

 

Jsme tři, otázku klade Ivo, Naďa přijímá a zapisuje.

 

 

302.1  Ivo: Kdy by mohl být k dispozici portrét Ptaaha ?  Víš,  jak moc  jej  miluje  Miluška

                 Drsková.

 

Aštar: „Portrét se dokončuje, nebude z Ameriky, Aštar - byla to třešnička na dortu za trpělivost. Potrét bude cca do 3 týdnů na stole, není podstatné zda teď přijde z českých zemí či odjinud. Ano, hlavně Miluška, je na tom lépe psychicky, nemá brát tolik léků, které jí poškozují vnitřek, jsme rádi, že se jí daří lépe, věříme, že s pomocí lékařů a její tělesné vůle a lásky, že bude vše v pořádku, aby se mohla více soustředit na úkoly, které ji čekají.“

 

„Nyní se přidává Ptaah, děkuji za práci, kterou děláš pro lidi této země české, jsem rád, že takto pracuješ, jak s takovou láskou a vírou, a nic nežádající konáním přistupujete k této práci. Vše je otázka času, vůle a trpělivosti, a není to dlouho, co ostatní z vás projdou všemi testy, a jednou se s námi na lodích sejdete, poznáte galaxie, lidi, sejdete se s Vysokou radou v Petale, mnozí z vás budete vyzváni k dalším odpovědným úkolům, nejen ty drahý Ivo, uvidíte, vaše práce bude odměněna. Počítali jsme, že na 1. setkání bude přítomno 80 lidí, ale po velmi náročných testech se tato hranice snížila o 35, není vyloučeno, že nebudou mít další možnost. Ale skupina 45 lidí bude týden před nástupem testována specifickým způsobem, budeš tam i ty drahý Ivo, a Naděnka a Mirek námi tolik milovaný, s láskou vítáme jeho humor, Anežka moje drahá má určité problémy se svou rovnováhou, věříme, že se zharmonizuje a bude moci být zařazena do této 1. skupiny, záleží, jak dlouho se udržíte na vnitřním vedení, jak budete řešit stále vznikající tlaky, které budou následovat, věřte, máte naši podporu, a Stvořitele prvotního a dalších bytostí Sil světla, věříme, že vše běží jak má, vše leží dle božího řádu, miluj.“

 

Nyní následuje lékařský zásah u Iva ve spojení s lotosem.

 

Dále pokračuje meditace.

 

 

303.  Noční probuzení.           (Přijala Ludmila Š.).         14.6.1998.       00:45-01:25 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Probudila jsem se a uvědomila si, že s tebou Ivo promlouvám (spala jsem vůbec tu hodinu ?) Pak přišel okamžitě impuls a nutkání jít pro papír, že je to důležité. Sdělení je zajímavé svým obsahem. (Tužka, papír, polobdící píši tato slova:)

 

„Piš prosím, je to důležité. Zde Orton.“

 

Již jednou zazněla myšlenka, aby moudrost s čistotou se spojila …. (1.6.98)

 

Čistota mysli, tzn. touha po spojení s námi v čistotě srdce a touze po změně všeho k lepšímu, se má spojit s moudrostí poznání a pochopení nauky o celku, jakožto základnímu předpokladu pro skutečné obrácení se člověka ke Světlu, Stvořiteli svému.

 

V základu hloubky bytosti musí být změna člověka, nejen pouhé ukáznění se, protože je to nutné kvůli spojení s námi. Poznalas, jak tápou mnozí, jak nevědí nic o tvoření, jak Duch se tvořil, hmota též, jak zákony, jež platné jsou pro všechny časy, řídí svět a nás též.

 

Neznají dech Ducha mého, který tvoří a vábí zpět. Náš přítel, jeden z nejvyšších duchovních učitelů a bytostí řádu, vám novou nauku již nyní dal. Jen hledat máte teď už samy. Snažte se pochopit základ, pak vlastní změnou k lásce posunuti a obrovské úctě ke všemu stvořenému, vaše kroky bez nátlaku k nám zavedeny budou. Vždyť jen pravdivé rezonance vaší duše vám k nám vrátka otevře.

 

Povrchové ukáznění nestačí !  Příští život a příští zkoušky by vás bez tohoto hluboce zpracovaného prožitku opět vrhly zpět.

 

Tu vidět je, jak je důležité, aby se vaše 2 proudy uvažování spojily (reprezentujete je ty Ivo a Liduška), prolnutím a procítěním se doplnily a nastoupily tak kvalitativně lepší směr. Liduška již tuší, v čem spočívá její nynější důležitý úkol. Má ti být oporou a usměrňovat tě.

 

Tvůj razantní intelektuálně vedený útok na lidskou nevědomost, intuitivním hlubším nazíráním znalostí Pravdy, čistě žensky citovými vibracemi, kvalitně prosít moudrost tvou i zmírnit spěch.

 

Ano, znáš ji již dlouhé věky. Tenkráte tě přitahovala vznešeností ducha, krásou ženské majestátnosti, když jsi k ní vzhlížel s obdivem. Ta dávná touha probleskla ti z podvědomí a položila otázku. Ta šokovala ji a zkoumá stále, co toto mělo znamenat ? Zpytuj srdce své i mysl, hledej odpovědi a Pravdu.

 

Toto ti vzkazuje v tuto chvíli Orton, jako tlumočník vyšších řádů, kde tajemství se ukrývá a jen láska zná tam vstupní kód.“

 

 

304.  Sdělení 99.                   (Přijal Ivo Benda).               14.6.1998.    10:31-11:01 hodin.

                                                                                                                  Místo: Třinec.

 

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele Prvotního S 41.

 

„A nyní se připojuji já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, tak jste se hezky vyspali ze včerejší důležité práce, a nyní máte nové znalosti a schopnosti, které vám byly včera večer zabudovány do vašich jemnohmotných těl, a tak budete moci řešit nové náročnější úkoly, které k vám budou přicházet, a na které se tolik těšíte. My vás stále budeme podporovat a ty milý Ivo, ničeho se neboj, vše je jak má být, pod kontrolou naší, a vše se děje podle plánu našeho milovaného Stvořitele. Budeš dostávat další konkrétní informace a pokyny, aby jsi byl i nadále takto dobře veden, a aby se úkoly plnily efektivně a hladce.

 

To ti s láskou předával sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

                                                                                      Děkuji ti milý Aštare. S láskou Ivo.

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, můžete takto dál pokračovat a pracovat na překlopení informačního pole hrubých vibrací na vibrační pole lásky - jemných vibrací energie, a tím docílíte toho, abychom mohli propojit tuto planetu Zemi s celým Vesmírem.

 

To ti milý Ivo s láskou předává Ptaah, a připojují se další bratři a sestry z lodí mé flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie, a tímto vás všechny zdravím i s členy Vysoké rady, všichni vás podporujeme a žehnáme vám splnění všech nadcházejících úkolů tak, jak jste to činili dosud, pokud to bude tak nečekaným a razantním způsobem, jak jsi to provedl ty milý Ivo, bude tím vše urychleno a umocněno, a proběhne na planetě Zemi úměrně méně utrpení, nežli by k tomu docházelo pomaleji a méně výrazně.

 

To ti s láskou sdělil Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“

 

 

304.1  Mirek: Prosím, kdo je to Malchmot ?

 

„Ano milý Mirku, Malchmot je bytost, která se zde také angažuje, ale ne pod naším vedením, je to entita, která si zde plní také své úkoly, a která má určité představy o průběhu vstupu do Nového věku. Ano, lze se s ní kontaktovat, ale pro náš postup volte naše vedení tak, jak je to dáno v „Rozhovorech“, neboť tato struktura řízení a vedení je jednotná a koordinuje činnosti navzájem přímo pod naším milovaným Stvořitelem. My máme určité výsadní právo na realizaci konkrétních úkolů, je jasné, že další entity, které takto nejsou předurčeny, se také angažují. Aby podle svých nejlepších představ provedli tuto podporu při přechodu do Věku Vodnáře.

 

To ti milý Ivo sdělil sám Aštar, a takto pokračuje Orton.“

 

 

304.2  Mirek: má MDB ?

 

„Milý Mirku, jméno ti bude sděleno v pravý čas, jakmile budeš více zapojen do dalších aktivit, buď trpělivý, mnoho lidí se nyní po přečtení „Rozhovorů“ zajímá o své MBD, ale sami zatím nezačali ani komunikovat nebo více pracovat. To ti s láskou sdělil sám Aštar.“

 

 

304.3  Naďa: má MDB ?

 

„Milá Naděnko, tvá MDB se jmenuje Archel, a také tobě vše bude sděleno. Vidíš, že milý Ivo zná zatím 2 jména, mne a Ortona,a odpovídá to jeho práci. Ano, Ivo má své MDB ve mně a v Ortonovi. Další jména se dozvíš, jsi dosti zvědavá, trpělivost. Mám tě rád a stále na tobě pracujeme, aby jsi byla lepší a lepší, a co bys sama mohla nejvíce zlepšit ihned, je toto kouření. Záleží na tvé vůli, každý z lidí, kteří se takto snaží, měli k řešení také nějaký vážnější problém, třeba jiného charakteru, takže si nemysli, že s tímto takto bojuješ ty sama. I Ivo se popral se svými některými nedostatky, a mohu říci, že úspěšně, a to díky jeho velké touze pomoci lidem, čili takto si tento problém vztáhl do této souvislosti, čili, všichni jsme součástí celku, a každou činností tento celek ovlivňujeme. Každá činnost má svůj význam, nic není zbytečné nebo zanedbatelné, vše se dále ihned projevuje ve Vesmíru tímto přenosem aktivit, jak to Ivo dobře ví. Kdyby on tolik na sobě nepracoval, a to už před mnoha lety, nemohl by realizovat tyto úkoly, které nyní již vnímáme jako hotové nebo téměř hotové. Tak vidíš milá Naděnko, jak je vše takto propojené a má svoji podstatnou návaznost.

 

 

304.4  Naďa: Není to pozdě ?

 

„Ne, není to pozdě, vždycky se dá zvýšit intenzita práce na sobě, Ivo ji zahájil také v červenci loňského roku, ale již dříve věděl z vlastního sebevzdělávání z literatury z různých oborů, jak je důležitá životospráva, což realizoval například i tím, že 5 roků chodil po Jeseníkách, a intenzivně se zajímal o přírodu a společnost v tomto regionu těchto zemí českých. Tady vidíš, že to nestojí na vědomé duchovní práci, ale na všeobecném dodržování Kosmických zákonů. Ivo také mohl kouřit či dělat jiné horší věci, ale sám se jich vyvaroval.

 

To ti s láskou sdělil sám Aštar.“

                                                      Děkujeme ti Aštare.

 

 

305.  Sdělení.                 (Přijala Naďa Bullová).           16.6.1998.         21:21-21:44 hodin.

                                                                                                               Místo: Ostrava.

 

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele Prvotního  S 42.

 

„To jsem se teď přidal má drahá a milovaná já, tvůj Aštar Šeran - velitel Velké vesmírné flotily. Jsem tolik šťasten, že se mohu připojit a nyní ti mohu říci, jakou radost nám tady na flotilách všem děláš a nejen ty. I Ivo Benda, náš drahý, i on si tě velice ctí a váží, tak jako ty jeho, a tak to má být. Jeden za druhým stát a takto si ve všem pomáhat, jak to děláš ty a mnozí další tento záměr také mají. Neměj obavy, že děláš málo, není tomu tak. My to tady všichni víme a nic z toho nebude zapomenuto a neoceněno. To ti takto vedu ruku já, Aštar Šeran, však ty víš, a srdcem svým mě vycítíš, že jsem s tebou a proudy lásky a svou podporu ti posílám. Však dcero má a sestro všech, milujeme tě, a s velkým očekáváním čekáme, jak dopadnou tvé testy a nejen tvé naše drahá tady všemi tolik milovaná. Všichni ti tady moc fandíme za to, jak ty se chováš, stále se k lepšímu měníš a na sobě pracuješ. Kolik světla ze sebe k lidem posíláš.

 

I další práci kterou děláš vidíme, nemysli že ne, že to co děláš je málo. A děláš ji ráda a jak nejlépe umíš, a tak je to správně, pracovat pro Stvořitele našeho a pro blaho všech a nic za to nechtít naše a má drahá, to jsou ty pravé poklady, které rozdáváš ze svého srdce a ty to děláš. A jak.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Anaháta, a to ti jistě náš drahý bratr a velitel  této překrásné flotily, která dělá vše s láskou pro Stvořitele našeho, pro něj s láskou pracujeme, vedl ruku.

 

Chci tě pozdravit já, Anaháta, a také další na této překrásné lodi, nyní ze stanice Šáre. Milujeme tě tady všichni a s láskou očekáváme výsledky těch testů jak dopadnou, a půjdou ještě ke schválení, a to přes Stvořitele našeho, a vše se rozhodne až pak. Takto ti nyní posílám já i ostatní proudy lásky a vibrace světla, ať jsou stále s tebou a kolem tebe.“

 

 

„A to ti nyní vedu ruku já, Ptaah, a zdravím tě po dlouhém čase. Aštar už tu v tuto chvíli není, posílá ti proudy lásky upřímné a vřelé k tobě. A čeká a těší se na další kontakty s tebou. Nyní vidím, že jsi již trochu unavená, loučíme se s tebou všichni co tu jsou a dívají se na tebe přes obrazovky. Mávají ti tak, jako ty nám a posílají proudy lásky a podpory.

 

Všichni se s láskou těšíme na setkání tady u nás a to bude brzy. Tomu věř nás všech drahá. To ti sdělil s láskou Ptaah a až teď se přidávají biolog-lékař Jamahama“ - „kulička tvůj, jak ty mi říkáš. Srdečně se s láskou s tebou těšíme na další kontakt s vámi všemi.“

  

I já se s vámi loučím mí drazí vesmírní přátelé, bratři mí a sestry mé. Miluji vás všechny upřímnou a hlubokou láskou. Posílám vám všem proudy lásky a všem vám děkuji za vaši podporu.

 

S láskou a pokorou děkuji Stvořiteli, tobě drahý, mnou tolik milovaný za všechny kontakty a toto spojení a za to, že mám takovou nádhernou světelnou rodinu. Děkuji Ti Otče.

 

                                                                                                   Naďa, Tvé milované dítě.

 

 

306.  Nespokojenost L.           (Přijala Ludmila Š.).          18.6.1998.     11:45-12:00 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Můj Stvořiteli, přátelé, již pár dní se sebou nejsem vůbec spokojená,. Jsou to dny neklidu, zastření mysli i apatie s únavou tělesnou, často mě přemáhá spánek, a mě je líto těchto promarněných chvil bez smysluplného konání. Přátelé z kosmického bratrství, prosím, objasněte mi, čím to je  způsobeno ?

 

„Jsou dny sluneční, plískanice všedních dnů, jsou dny aktivní, dny útlumu, tak, jak hvězdy střídají svůj vliv, tvé nitro mění se. Po spoustě zážitků přišla doba klidu a zpracování činů, tví přátelé, které jsi informacemi zahltila, též potřebují čas zpracování a zápisu do mysli – další kroky se vzápětí zas objeví.

 

Kompenzuješ neklid nesprávným způsobem. To ti jen přetěžuje tělo, to potom nemůže pracovat na vyrovnávání nerovnováhy ve vibracích. Stále své tělo dost nemiluješ, nauč se více sebeovládání nižší pudové přirozenosti, půst tě vyčistí, pevná vůle tě posílí, duch tě povede a překoná nástrahy volání tělesných nižších ego chtění (přejídání se v nesprávném čase). Bude to tvé pevné vítězství sama nad sebou. Zbude ti jen moudrost ducha, který zazáří a povede tvé kroky k výšinám.

 

Plň se vědomě Světlem,

kontroluj svou mysl,

svou představivost nasměruj na krásu, lásku, Boží zdraví.

                                                                                   Přítel.“

 

 

307.  Sdělení 100.              (Přijal Ivo Benda).             19.6.1998.         15:19-15:28 hodin.

                                                                                         Místo: Vlak Kolín - Pardubice.

 

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele Prvotního S 43.

 

„A nyní se připojuji já milý Ivo, Aštar Šeran je na příjmu, mám pro tebe tyto nové zprávy.

 

Právě se dnes počet čtenářů dostal na číslo  300 miliónů ve světě, zde  v českých zemích  je to

3 720 000, počet lidí v kontaktu zde v českých zemích je nyní 265 000, také toto číslo neustále stoupá, a tak z toho máme velkou radost. My tě milý Ivo všichni stále milujeme, a posíláme proudy lásky, a tak se dále takto snaž, aby vše bylo lepší a lepší.

 

Stav hrubých vibrací je lepší nežli loni v červnu, a je to výsledek těchto „Rozhovorů“ a tedy především tvé houževnaté práce. Na celé planetě Zemi tedy registrujeme pokles hrubých vibrací o 18,5 %, a v českých zemích o 35 %, což jasně ukazuje zdroj šíření těchto „Rozhovorů“. To se brzy těšíme, až se tyto hodnoty dostanou pod 50 a 30 %, pak už to zde bude vše jiné, to uvidíš. My toto známe z jiných planet, které mají tento přechod za sebou.

 

To ti s láskou sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, i my z našich lodí ti milý Ivo posíláme proudy lásky a věříme, že se brzy vše změní, hlavně s těmi hrubými vibracemi. To ti milý Ivo předává Ptaah, a také další členové naší flotily z Plejád, kteří tě takto milují.“

 

Děkuji vám milí přátelé z Vesmíru, miluji vás a budu i nadále pracovat na záchraně této planety Země.

                       S láskou Ivo.

 

 

308.  Otázka masa L.            (Přijala Ludmila Š.).            20.6.1998.     20:38-20:56 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Nesouhlasím s informací, že s láskyplným přístupem a v omezené míře se i u vyšších bytostí pojídají bytosti nižšího řádu, tj. zvířata. To mi můj pane nedává žádný smysl a nabourává mi to představu o čistotě vyšších bytostí s láskou ke všemu stvořenému !

Prosím, spoj mi s rádcem a přítelem Ortonem. Příteli, promiň, že tě vyrušuji, chtěla bych však poučení, které mi vše objasní.

 

„Jsou různé stupně bytostního vývoje a dle toho kvality Ducha i patřičná těla. Je-li tělo na bázi ještě hrubší hmotné struktury, jsou k jeho výživě potřebné i určité stavební látky, mimo jiné obsažené i v mase živočichů. Tyto látky si umíme vyprodukovat zcela umělým způsobem na bázi klonování buněčných struktur, čili nepotřebujeme zabíjet a ničit Duše ! Bylo by to proti zákonům Stvoření a hrubý neodpustitelný přečin s nutnými i následky. Je to jen špatně pochopené sdělení.

 

Vyšší duchovní bytosti již umí přijímat energii přímo ze Zdroje, nepotřebují tudíž ani zažívací ústrojí k příjmu tuhé potravy. Je mnoho druhů bytostí ve Vesmíru, které se odlišují od všeho, co doposud znáte.

 

Nezáleží ani tolik na vzhledu, jako na duchovní vyspělosti entity. Jen ta určuje vibrační frekvenci těla a její zařazení do nižších či vyšších řádů.

 

Bylo ti dnes objasněno, jako funkci měl mezičlánek zvaný zvířecí člověk. Jeho křížením a genovou manipulací došlo k "v„pěstování“ podřadnějších jedinců, coby pracovní síla s omezeným myšlenkovým principem. Další vývoj z nich učinil vás, dnešní pozemské lidstvo.“

 

Dotaz v mysli: 1,2, nebo 12 šroubovic DNA ?

 

„Copak u vás někdo běžně vyšetřuje tuto genovou otázku ? Vědí vědci, kolik jich má Dalajláma ?  Kolik měl Ježíš ?  Kolik má zasvěcenec žijící v ústraní ?

 

Je to vědecky hloupé konstatování jako o mnohém jiném. Stačí ti to na objasnění ?“

 

kuji ti Ortone. Jsi to vůbec ty ?

 

„Ano, já tvůj přítel, rádce, průvodce na cestě za námi.      

                                                                                Já. Orton.“

 

 

 

309.  Sdělení.                   (Přijala Naďa Bullová).          22.6.1998.        21:03-22:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Třinec.

 

„Ano naše drahá, spojení je navázáno, tady je Ptaah a taky já, Aštar Šeran, já tady Anaháta, Orton a další.

 

Zvolila jsi si skvělou dobu pro tvé spojení s námi, i když tato večerní doba není vždy příhodná, když se touží spojovat více kontaktérů, ale dnes ano. Je nás tady mnoho a nejen my, kteří teď plesáme nad tím, že tě opět zase můžeme vidět tady z Aštarovy flotily a radovat se společně s tebou z tohoto kontaktu, jen piš dál, ale za krátký čas i z osobního setkání s tebou a nejen s tebou naše drahá.“

 

„Teď ti vedu ruku já, Aštar Šeran, však ty víš a cítíš to s radostí tvou upřímnou až z hloubi tvého srdce. Víme vše o tobě a o vás všech, co děláte, jak myslíte. Vím má drahá, že jsi byla dnes smutná, když jsi četla kontakty Olomoucké skupinky, nebylo tam nic z toho, co se týkalo tebe z toho Kolína z té přednášky a od Iva, ale to vůbec nevadí, neboť všichni konáte dle svého cítění, a lásku a vše projevujete každý jinou formou.

 

To světlo a energie, co jsi teď viděla (ve 21:01 hodin), je mimo jiné i odrazem „světelného štítu“, který jsi si kolem sebe vytvořila, a jsi jím zcela zahalena a obklopena. Ta zář a teplo a všechny vibrace, co teď vnímáš, je také tím, že toto světlo a proudy lásky ty vysíláš ke všem lidem a Stvořiteli všeho a všech, pro kterého vy i my s láskou pracujeme. A ví to i On, má a naše drahá tady všech sestro a dcero má a Stvořitelova. To světlo a láska, kterou ty šíříš naše drahá, a tady všemi tolik milovaná, to je pak našimi loděmi a stimulací jiných energií a bytostmi, jež pracují pro Stvořitele našeho a všech, dále takto rozšiřováno a přetransformováno do těch míst, kde je to nejvíce zapotřebí, a ty to tak správně cítíš, že to tak je a bude.“

 

„Nyní se připojuji s pozdravením Anaháta, a s proudy lásky další tady od nás. Jsi světlem v našich očích. Ty pracuješ s láskou, a připojují se další, a my to tady všichni oceňujeme a jak. Nic se neobávej, vše bude správně pochopeno i u těch, kteří si s tím teď lámou hlavy, i u těch, kteří se tomu každý svým způsobem brání v této nelehké a rozhodující době, plné zkoušek, ale ty, a nejen ty jsi všem podala pomocnou ruku. A to stačí, to ostatní je na nich. Ať se činí a myslí to, co chtějí, je to jejich svobodná vůle, i když někteří nesmýšlejí o vás, kteří šíříte toto světlo a informace, zrovna nejlépe. Ale oni dělají jen to co umí, a pomalu se probírají z nevědomosti, neboť ta nikoho neomlouvá, a je jen otázkou času, kdy pochopí, že je třeba se obrátit do nitra, a ne jen vše kontrolovat rozumově a dívat se jen na výhody pro sebe. A ty jsi to už pochopila i vy další, co děláte tuto práci pro všechny lidi a planetu Zemi.“

 

„Jsme šťastni, že tě máme, a další, jsou jich tisíce tobě podobných nositelů frekvence světla a lásky. Vždyť vše, co se teď v těchto dnech a okamžicích děje, je vše podle plánu Stvořitele našeho, kterému jsme všichni bez rozdílu postavení, barvy pleti, národností a náboženského vyznání aj. - odevzdáni a s láskou vděčni, že jsme. A to další pochopí dříve či později, že toto je nutný vývoj, a tyto změny v evoluci lidstva. Vstup do Nového věku nadchází a přibližuje se každou minutou. Lidé bděte, a otevřte oči, otevřte svá srdce a naslouchejte, neboť času je málo, je ho mnohem méně, než dokážete vůbec tušit, je ho jen tolik, dalo by se říci - vším pojetím - „za pět minut 12“. Lidé bděte, a nepromarněte ani jediný den, ani jediný okamžik. Já vím má drahá, není pro tebe lehké psát toto bolestné sdělení, stále ti vedu ruku já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily (vysoká duchovní bytost).“

 

 

„A nyní se připojuji jí, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Jsem šťasten, že já počkám, až si připravíš další list papíru, jsem šťasten, že mohu i já přispět svým poselstvím. To ti nyní vedu ruku já, Orton, a vím, na co teď myslíš, že víš, jaká je má podoba, ano má drahá, je v ní otisk tváře Ježíše, a to proto, že je otiskem z mé inkarnace, a to v duchovním jemnohmotném těle. Jsi citlivá, a tvá intuice tě vede a nejen to. Uvidíš vše co máš uvidět, a pochopíš ještě více. Máš dokončenou práci na 6. šroubovici, a nyní pracujeme na sedmé, a proto máš zvýšené vibrace i vnímání, tvé léčitelské schopnosti a energie, kterou vyzařuješ se znásobují. Necháváš se vést ještě více svou intuicí, neboť dokážeš se více ztišit a jít ještě hloub do nitra a naslouchat. A další události se budou měnit v tvém životě. I v životě všech lidí, ať jsou kdekoli, ať jsou kýmkoli. A ty změny nastanou a budou opravdu bouřlivé, a vše spravedlivé, a vše se bude dít podle Stvořitelova plánu a řádu, neboť všichni mají dodržovat Kosmické zákony, a ono už se děje, a nejen ty nemoci co chodí po lidech, které si způsobují oni sami, tím jak myslí a tím co konají ve svých každodenních životech. A vše bude ještě více připomenuto a znásobeno, i to dobré, i to co ty nerada teď chceš napsat. Ale napiš ! Neboť vše je třeba sdělit, i když to mnohé bolet bude. Ale je to pro jejich a nás všech nejvyšší dobro, aby věděli, a nemohli se vymlouvat, že jim nebylo vše sděleno !

 

Jsem tady stále já, Orton, a vedu tvou ruku. Toto je mé poselství, a další budou předána s láskou až do posledních okamžiků.“

 

 

„My stále bdíme a jsme připraveni a v pohotovosti v našich lodích. Všichni máme práci rozdělenu, každá flotila má zmapovány všechny sektory, vibrace neustále měřeny a zaznamenány. VŠE JE PØIPRAVENO, a my s láskou voláme k vám. Lidé bděte, otevřte svá srdce, otevřte své prastaré oči, a rozpomeňte se kým a čím jste !  ?e jste světlo, že jste dobro, že jste láska. Bylo nám všem dáno tolik milosti. Tolik milujeme Stvořitele našeho, všeho a všech, Stvořitele prvotního. Neboť on je naše víra, naše naděje, naše Světlo, Láska, a vše ve všem, a bolí nás tolik, že už ani my nechceme, aby se na to co se děje musel dívat a být tolik, tolik smutný. Neplač naše drahá, vše bude jak být má, a to tak je a bude.

 

To jsem ti s láskou předával já Orton, tvůj přítel a milující bratr, a to teď vidíš, to jsou vibrace a proudy mé lásky, které ti v tuto a nejen v tuto chvíli posílám, za vše co děláš a nejen pro lidi, ale jak proudy lásky, ke všem bytostem posíláš. Ať ji chtějí přijmout nebo nevidět, o to se ty už teď nestarej.

 

Jsem šťasten, že jsem dnes takto mohl přes tebe má a drahá, tady všem předat toto poselství a věř, že nebude posledním, neboť nikdy není pozdě, a naděje, ta je od věků, tak jako spousta dalších aspektů všeho bytí věčná.

 

Takto jsem ti to předal, sdělil a vedl tvou ruku já, Orton, duchovní ručitel Galaxie, a pro tuto chvíli se s tebou loučím. Aštar tady v tuto chvíli již není. Posílá ti proudy lásky a podpory k tvé další práci a činnosti pro lidi, pro vše co tam na Zemi děláš, jak myslíš na vše a všechny s láskou.“

 

 

„A to ti nyní sděluji a vedu ruku já, Ptaah. Loučí se s tebou pro tuto chvíli všichni tady od nás a nejen od nás. Všichni z Plejád, hvězdokup, souhvězdí a galaxií. Všichni ti posílají proudy lásky a podpory. A VÁM VŠEM LIDÉ DRAZÍ. Ukončujeme spojení a těšíme se na další.

 

Dostal jsem teď ještě jednu zprávu pro tebe, kterou ti teď rychle předávám. Patří ti poděkování a požehnání od Stvořitele našeho skrze Autera, který pracuje pro něj, pro nás, a teď pro tebe. S láskou za tu přednášku v tom Liberci co jsi uspořádala a udělala. Byla nádherná, zvládla jsi to skvěle, a změnila opět v hluboké míře vibrace těch desítek lidí, co se zúčastnili a nejen těch. A to ty jsi neplánovala, že se to stane, a kolik jich tam bude.

 

(Nyní kontakt přerušen, volal Ivo Benda skrze další přednášky, ale to nevadí, bude ještě spousta kontaktů - poznámka Nadi.)

 

S láskou děkuji všem, kteří mě vedli u tohoto kontaktu a nejen jim, a posílám sem proudy své lásky a světla.          Naďa.

 

 

310.  Sdělení 101.                   (Přijal Ivo Benda).          23.6.1998.           7:00-7:26 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele Prvotního S 44.

 

„A nyní se přidávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

I já tě takto zdravím milý Ivo, vše pokračuje tak jak má, a vše je v rukou našeho Stvořitele drahého, který vše takto řídí a tvoří. Máš radost z těchto výsledků, ano, počet čtenářů „Rozhovorů“ ve světě je 375 miliónů, počet lidí v kontaktu zde v českých zemích je 320 000, a tato čísla stále takto rostou, máš z toho jistě radost, a tak se stále snaž, aby lidé byli stále lepší a lepší.

 

Mám pro tebe další sdělení, ty údaje o nás již nyní studují různé vědecké mezinárodní organizace, a mají z toho těžkou hlavu tak, jak jsou zatížení tou svojí pozemskou materiální vědou, a tak těžce bojují s přijetím těchto informací, které jim bourají jejich stávající pohled na svět, a které se stávají stále větší realitou pro jejich úhel vnímání a chápání. Budou se nad tím stále zamýšlet, a tak se stanou další změny v této jejich vědě, která je tak materiálně zaměřená. Jsou to tvrdé informace, které bourají jejich vědu, která byla také řízena Silami temna tak, aby nemohla pokročit dále duchovní cestou.

 

To ti milý Ivo sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš otázku na tu paní Č.V., proč nemůže komunikovat, no ona má bloky, které ji tíží v příjmu informací, tyto bloky je nutno zbourat, a to nejlépe tím, že přijme lásku jiné bytosti, a sama začne dávat tuto lásku, neboť vše je takto uzákoněno, že láska je nejsilnější projev Stvořitele našeho, a ta má takovou moc, jako žádná jiná síla.

 

Ptáš se na toho pana R., na ten jeho přístroj, ano, je to pokročilá metoda výuky, my máme podobné přístroje, ale ještě mnohem propracovanější, ať pokračuje, ale také ať se věnuje šíření duchovního poznání, tedy informací o nás a našem Stvořiteli, o Kosmických zákonech, no vůbec tyto „Rozhovory“, které dávají tak efektivní průlom do vědomí lidí celé této planety Země.

 

To je ode mne zatím vše milý Ivo, ten počítač už je na cestě i ten stůl, tak se ti bude pracovat lépe, nežli dosud.

                               Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, i já tě takto miluji a podporuji, my stále zde létáme v těchto našich lodích, ano, jsou vynikající výsledky tvé práce, v tom Šumperku v té čajovně byla nádherná atmosféra, my jsme tam byli také, a nyní se tam řada lidí bude věnovat tomuto dění, ten Kulturní dům (v Mladé Boleslavi) je také vhodné místo, aby se vše takto dobře šířilo, a tak je vše jak má být.

 

Nyní se těšíš do té Černé vody na Jesenicku, ano, bude tam výborné prostředí s minimem hrubých vibrací, je to tak, jak má být, a má to dobrou přípravu. Já tam budu s našimi loděmi, a uvidíte něco, co jste dosud ještě neviděli. Mám velkou radost z toho, jaké máme výsledky naší společné práce, a jak se stále takto snažíš pracovat pro lidi této země české a celé planety Země.

 

To ti s láskou sdělil sám Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

 

Ve Vysoké radě si tě velice váží milý Ivo, jak jsi dokázal provést tuto „chirurgickou operaci na planetě Zemi“, a jak se nyní začíná měnit zásadním způsobem pole hrubých vibrací. Ano, je to tak, že nyní zlobí jen Asie s těmi atomovými výbuchy, jinak celá Evropa a Amerika je nyní v pohybu s těmi hrubými vibracemi (tedy jejich pokles - pozn. zpracovatele). „Rozhovory“ se šíří v zemích s písmem latinky, jak jsi správně poznal, země asijské s jiným písmem mají zatím zpoždění, ale tam to brzy vypukne také, tak to je a bude milý Ivo, neboť vše je jak má být. Teď jsi také správně poznal, proč máš tak jednoduché jméno, ano, aby lidé se čtením tohoto jména neměli žádné problémy, a tak je to vše dáno naším milovaným Stvořitelem.

 

To ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

Právě se vyhrocuje krizová situace s hrozbou katastrofy planety Země. Evakuační flotily Karného a Izáka provádí operace těsně před možnou evakuací. Opět ověřeno mnoha kontaktéty Sil světla. Těsně před možnou evakuací by byly nabourány naše sdělovací prostředky Vesmírnými lidmi z důvodu, aby pravdivě informovaly o situaci na planetě Zemi, a aby lidé nepropadli panice a strachu, zachovali klid a harmonii, aby tak bylo možno zachránit v jejich hmotných tělech maximum lidí. Cca 1/5 lidí by byla vyzvednuta z volných prostranství, parků, náměstí a plácků, část, která by zůstala v obydlích by byla zachráněna bezpilotními kulovitými loděmi.

 

Krize byla zažehnána v pátek 3.7.1998, a to snahou a působením energiemi lásky mnoha kontaktérů na válečné konflikty ve světě společně s Vesmírnými lidmi a vyslyšením naším milovaným Stvořitelem.

 

Jak bylo později ověřeno kontaktéry, krizi vyvolaly Síly temna těmito jadernými pokusy právě k výročí upálení Mistra Jana Husa, které se stalo 6.7.1415. Tehdy upálila církev kněze za to, že hlásal zásadní reformní myšlenky, které měly církev zlidštit. Církev jakož i řada dalších náboženství vždy byla nástrojem Sil temna, tedy ještírků a dalších negativních entit.

 

 

311.  VAROVÁNÍ LIDSTVA PŘED VELMI PRAVDĚPODOBNOU EVAKUACÍ !!!!!                 

 

                               (Přijal Jiří L., opět ověřeno mnoha kontaktéry).                       23.6.1998.     

                                                                                                        20:00-20:13 hodin.

                                                                                                               Místo: Ostrava.

 

„Situace je vážná, zbývá málo času, a vaše šance jsou mizivé. Pokoušíme se napojovat na vaši techniku, už probíhají první testy. Budeme muset informovat lidi takto přes vaše média. Dlouho jsme se rozhodovali to učinit, a až teď jsme se rozhodli, protože situace se vyhrocuje. Je to sice násilný zásah, ale máme povolení od Stvořitele našeho, chceme zachránit co nejvíce lidí, kteří si dají říct aspoň na poslední chvíli. Času moc není, varuj své známé, rodinu a přátele, už není proč se ostýchat, čas běží. My se připravujeme na evakuaci, vše je připraveno do poslední sekundy. Možnost jestli se vám to podaří odvrátit je mizivá. Máme však naději, a ta umírá poslední, jak říkáte. Proto varuj lidi, a pomoz jim vysvětlit, co mají dělat. To by mohlo zachránit více lidí. Buďte bdělí, brzy přijde výzva, a na tu musíte reagovat včas. Vemte si jen věci na sebe, nic jiného neberte. Jestli budete chtít zachránit majetek, zahynete. Času bude opravdu málo. Informuj vaši skupinku a další kontaktéry.

 

Spoléháme na tebe, buď s láskou, to ti sdělil AŠTAR ŠERAN a IZÁK.“

 

 

Do poslední chvíle posílat pozitivní myšlenky a posílat energii Zemi !!!

 

Vytvořit si v myšlence 1x denně ochranný štít ze světla-lásky, a rozšířit postupně do vzdálenosti 1 km !!!

                                                                                                              Ivo Benda.

 

 

312.  NĚKTERÉ VELKÉ EVAKUAČNÍ LODĚ  (Informace zpracoval Ivo Benda s kontaktéry).

 

Jsou to velké vesmírné lodě tvaru disku o průměru několika kilometrů (většinou 6-8 km). Sem by v případě katastrofy byla zachráněna 1/5 lidí (v Praze méně než 1/5 lidí - s lítostí sděleno).

 

Město:             Název evakuační lodi:    Poznámka:

PRAHA                     TOBIŠ                 Průměr lodi 12 km, osádka 2500 vesmírných lidí, stejné množství androidů.

BRNO                      ASEKA

OSTRAVA                 ERRA

PLZEÒ                     ESOTA

OLOMOUC               SEKANE

HRADEC KRÁLOVÉ    DAVID

PARDUBICE              IONA                  Průměr 18 km.

ZLÍN                        DAVID

LIBEREC                   SAHANE

MLADÁ BOLESLAV     IONA                  Průměr 18 km.

ŠUMPERK                 PALA

VSETÍN                     ARES

---------------------------------------------------------

Každé sídlo na planetě Zemi má takové zabezpečení evakuační lodí. Tyto evakuační lodě se nachází ve výškách od 8 600 km do 50 000 km nad Zemí.

Tyto velké evakuační lodě mají tisíce malých lodí s 1-2 členy posádky, které denně provádí měření vzorků energie a půdy přímo na zemském povrchu. Vše je zacloněno, aby nevyvolali rozruch u lidí.

                                                                Mladá Boleslav, 1.7.1998.               Ivo Benda.

 

 

313.  Potěšení přítelkyni.           (Přijala Ludmila Š.).        25.6.1998.     22:00-22:17 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Chci potěšit mou milou přítelkyni krásnými slovíčky a v modlitbě, prosím o pomoc.

 

Následuje tento text:

 

„Ty nádherný lidský človíčku, ty, jež jsi pochopil, že jen s láskou můžeme kráčet štěstí vstříc. Děkuji ti za tvé srdce dokořán všem mým zázrakům, které v tanci tvoření ti nabízím. Vše je ti k dispozici. Ve všem mě můžeš najít. Vždyť jsem vším. Jsem myšlenka, která dala všemu řád, jsem síla, která vše kormidluje a udržuje, jsem Světlo, které ve zhuštěné podobě tvoří hmotné prvky a vše co jest. Všude mě můžeš vidět, v každičkém okamžiku se mnou můžeš rozmlouvat. Znám tvé srdce, znám tvá trápení i touhy, znám tvůj osudový běh, vím, kdy se tvé srdce ke mně přibližuje, a kdy je odlákáno i jinými směry.Najdeš-li mě jednou a ucítíš ve svém nitru v té zázračné chvíli procitnutí, již nikdy na mě nezapomeneš. Budeš vědět, věřit a milovat stále více.

 

Na cestu se však musíš vydat zcela sama, hledat, poznávat, promyslet a hlavně – poznáním měnit sebe k dokonalosti, jak to jen na pozemské pláni jde.

 

Mnoho síly, pokory, trpělivosti a lásky to přeje tvůj Zdroj, jehož jsi nedílnou součástí, aniž to víš.

 

Vše má svůj určený čas, i ty se posuneš jednou dál do vyšších světů s vyšším vědomím, a budeš mě poznávat víc. Jsi světýlko, které již s ostatními září do prostoru a čistí a neguje zlo kolem vás.

 

Žehnám ti a čekám tě jako mnoho, mnoho ostatních bratří, s touhou pomoci vám.“

 

 

314.  Sdělení.                   (Přijala Anežka).               25.6.1998.           22:23-23:30 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

„Počkej, až se uvaří čaj na plynu, abys byla soustředěna, potřebuješ klid mysli a jasně prozářené vědomí zářící srdce láskou. Sečkej a uvolni se. Láska jsi a v ní staň se jistotou – maluj si.

 

            Naše milá,

 

není mnoho podnětného, aby jsi měla obavy z neštěstí nastávající v tvé mysli. Svět se boří a staví každou minutou. To záleží na vás lidech, jaké máte myšlenky a jak myslíte.

 

Ptáš se, co když je to jen nácvik na to, co se bude dít ?  I to je možné. Jsou jedinci, kteří jsou takto prověřováni, jak se zachovají, jací jsou a jak reagují.

 

Dej se vést svým srdcem, ono ti samo řekne, co máš dělat. (Ve svém srdci cítím klid a jistotu klidu). Cítíš-li v něm klid, pak zůstaň v klidu a vyšli své upřímné láskyplné myšlenky ke svým drahým, a tak jim sděl, co mají dělat. Všichni dostanou varování bude-li ho třeba. Klid mysli, otevřená mysl a srdce mnohé vyřeší lépe, než hekticky dělaný závěr.“

 

Mám se ptát Aštara ?

 

„Naše milá, tvá otázka je otázkou dítěte dospělému. Udělej to a sama uvidíš, co to přinese nového tvému vhledu na situaci. Ptej se.“

 

      „Naše milá Anežko,

 

Jsem zde, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vnímám v tvé mysli opak toho, co zažívá náš milý Ivo (já jsem pilně pracoval ve věci informování lidí – telefonáty, ověřování informací, ohledně možnosti evakuace ve spolupráci s Vesmírnými lidmi a jinými kontaktéry po celé republice – pozn. zpracovatele). Jsi naplněna pocitem i jistotou klidu. Vše se ukáže, nic není tak horké, myslíš si. Třeba jsou v jiném čase, vidí jiný okamžik historie planety Země, třeba to je jen pouhý nácvik, či je to zkouška těch lidí, kteří jsou připravováni ke svému poslání.

 

Zůstává otázkou, co je pravda. Jsi ochotna přijmout další sdělení v této situaci a něco se stane ?

 

Máš svůj klid a z něho málokdy se necháš vyvést.  (Což se skutečně momentálně děje.)

Myšlenka je tvůrčí, vzpomínáš ?  Ano.Aby se mohlo stavět na nových základech,co se musí stát ?  Nefunkční a staré zaniknout. Ano, přesně tak. 

 

Aštare, stále mám pocit, že se to má stát jen v myslích určitých lidí. Zborcení představ, kdy člověk přijde na to, že vše je iluze. Vnitřně vím, že se to také týká nitra. Co mi k tomu můžeš říci Aštare ?

 

Tvá víra v nitro je pevná jako skála. Nic nechceš přijmout hned, musíš, potřebuješ se k tomu sama vnitřně přesvědčit. Tak poslouchej.

 

Vaše nitra potřebují očistit a vynést vše, co tam nemá být. To můžete udělat jen vy, lidé, my můžeme jen pomoci a směrovat vás k tomu proudy lásky. Kdy se to stane ? Až na vás dolehne mrak temných myšlenek a pocítíte jeho tíhu. Zasáhne to i planetu Zemi ? Samozřejmě. Budou se bořit budovy, otvírat země, zemětřesení ? Milá naše, víš s jistotou, že je záchrany před tímto aktem očisty planety Země ?  To ví jen Stvořitel. Proč by dával impuls ke zkáze, když neustále tvoří a tvořit bude ?  Slyš svá slova, vše staré, nefunkční ubírá se k zániku. I když v tom starém, nefunkčním, klíčí semeno nového a razí si sama cestu ?  To, co se stane, je pomoc. Komu pomoc ?  Všem lidem na planetě Zemi. Co když, kde je jistota, že toto je správné pro lidi ?  Bůh ví co činí, nech to na Něm. I když je v podstatě v roli pozorovatele ?  Děj se vůle Stvořitele.

 

Vše, co je na papír tady napsáno, je vám dáno skrze nitro. Co je na papíře, ve svém nitru máte. Toto vše, co se vám děje, je pomoc, aby jste navázali kontakt s nitrem.

Je setkání s vámi možné realizovat i po tomto poznání ?

 

Ano, je. Až přestanete nejvíce hledat a toužit, ano to se stane.

 

                                                                                           S láskou Aštar, Ptaah, Anaha.“

 

 

315.  Sdělení 102.                (Přijal Ivo Benda).             26.6.1998.       14:40-14:48 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Aštar, ano, nyní tedy mám pro tebe tyto zprávy:

 

Přijedete na Hrad a tam se obrátíte v prezidentské kanceláři, že chcete naléhavě hovořit s p. prezidentem Havlem, o kritické situaci zde na planetě Zemi. Je to přizpůsobeno, uvidíte, jak vám vyhoví, pak se přemístíte do Lán, a tam jej navštívíte. Ty jej nejprve informuj o dané situaci a o nás, Vesmírných lidech, po té mu nabídneš přímý přenos mne, Aštara Šerana, a dále bude popsáno, jak jsou zde rozmístěny evakuační lodě. Ano, pak vyzvi prezidenta na otázky, a budu mu opět odpovídat. To už nechej na nás. Vidím, že jsi odhodlán udělat maximum, mladí na toto nejsou zdaleka připraveni (jak jsem již poznal – pozn. zpracovatele), je to váš úkol milý Ivo, já tě tolik miluji a všichni bdíme při posledních přípravách před velmi reálnou evakuací. Jsme takto připraveni, a máme vše pod kontrolou. Jde o záchranu maxima lidí, v nejlepším případě o odvrácení katastrofy, ale tato možnost je nyní již velmi malá.

 

To ti s láskou sdělil Aštar, připojuje se Ptaah a další členové našich flotil. Buď bdělý, jsme stále s tebou.“

 

 

316.  Sdělení.                     (Přijal René).                28.6.1998.             12:20-12:30 hodin.

                                                                                                         Místo: Černá Voda.

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele našeho S 45.

 

„K tomu se připojujeme my, Vesmírní lidé a bytosti z vyšších duchovních dimenzí. Prosíme lidi, aby zavrhli veškeré zlo a negativní myšlení, aby lidé přestali vysílat hrubé impulsy, kterými se tyto Síly temna živí. Vyvarujte se hádkám a hrubým vibracím, včetně vaší politiky. Ztište se vnitřně a vysílejte jen impulsy lásky, štěstí, radosti, vnitřního klidu a míru.

 

Tak ti to předal René – Karné, Aštar a další Vesmírní lidé.“

 

„Vyřiď všem, že si to přeji i já, Duch Otec – váš Nejvyšší Stvořitel.“

 

 

317.  Sdělení.                       (Přijal René).                 28.6.1998.          12:35-12:49 hodin.

                                                                                                         Místo: Černá Voda.

 

Dne 27.6.1998 se sešlo 100 lidí v Černé Vodě (na Jesenicku) a čekali na spojení s Vesmírnými lidmi, večer po přednášce se shromáždilo více než 50 lidí venku u ohně na vybraném kontaktním místě, kde mj. pozorovali světla vesmírných lodí.

 

„Bylo to velice příjemné a krásné, co jsme mohli vidět 27.6.1998. Takové krásné překvapení, co jste pro nás připravili. Bylo to moc hezké, ale ty vtipy tam moc nepatřily. Vím, varoval jsi je, příště to bude určitě lepší. Máme vás za to tak rádi – prosím, vyřiď všem, že vás milujeme ze srdce. Ty víš, že to tak je. Ty testy se ještě vyhodnocují, ty víš, že jsi jimi prošel, ale tak budete námi neustále testováni, aby bylo všechno tak, jak má být. V té Černé Vodě se tedy dějí věci, to ti musím říct. Bylo to moc krásné, jak jste se na sebe usmívali a jako radost jsme vám způsobili ve vašich srdcích – naše lodě létající. My vás máme všechny moc rádi, za to co děláte. Máte naše požehnání, prosím, otevřete svá srdce, abyste zachránili s naší pomocí co nejvíce lidí. Nás to vždy těší, když se o nás lidé tak zajímají. Opravdu jsme byli tuto sobotu překvapeni.

 

Vesmírní lidé, Aštar.“

 

 

318.  1. Sdělení v životě.                (Přijala Jarmila S.).       28.6.1998    14:20-14:26 hodin.

                                                                                                       Místo: Lipová Lázně.

 

„Zdraví tě velitel vesmírné lodi z Orionu, Atari.

 

Posíláme lidem spoustu pozdravů, jsme s nimi, máme je rádi, a chceme jim být nápomocni.Je potřeba být otevřený ke všem impulsům, které přicházejí, je potřeba vnímat!

 

Dáváme ti lásku a důvěru, že svůj úkol na Zemi splníš. Je to těžký úkol, ale ty ho zvládneš. Máš naši podporu. Jsi prosvětlenější a stáváš se stále více, a zabíráš do tohoto okruhu světla stále víc lidí, kterým můžeš pomoci, a pro které jsi světlem ve tmě. Máme tě rádi. Věř tomu, co se s tebou děje a vytrvej.

 

Zdraví tě Atari, tvůj přítel v dobách nejtěžších.“

 

 

319.  Prosba pro planetu Zemi.          (Přijal René).        28.6.1998       22:30-22:35 hodin.

                                                                                                         Místo: Černá Voda.

Sdělení navazuje na sdělení planety Země Z 46.

 

„Prosíme i my, Vesmírní lidé, my, kteří ctíme lásku v srdci. Zastavte války, zastavte jaderné pokusy, zastavte znečišťování a plundrování bohatství,, zastavte utrpení druhých, zastavte hromadění bohatství – ZASTAVTE SE. Prosíme, otevřete svá srdce lásce ! pomozte vaší krásné planetě Zemi, která velmi trpí. V tuto chvíli záleží už hlavně na vás, na vaší svobodné vůli, na vašem čistém srdci. Ale blíží se odplata těm, kteří ničí Zemi, aby věděli, že se to nedělá. Tvrdíme, že smrtí nic nekončí, a že se vše k původci vrátí dřív nebo později.

 

Tak, to ti to René, náš drahý, sdělili Vesmírní lidé, kteří se nachází poblíž vaší krásné planety Země.“

 

 

320.  Sdělení 103.                           (Ivo Benda).          29.6.1998.       15:10-15:30 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

            Výzva panu prezidentovi Václavu Havlovi, odeslaná vzápětí faxem.  (2 strany.)

 

 

Vážený pan prezident České republiky

Václav Havel

Kancelář prezidenta republiky

Pražský Hrad

Praha

Česká republika

 

           Vážený pane prezidente,

 

Jménem Stvořitele našeho Vás prosím o přijetí v nejbližším termínu ve věci hrozící katastrofy a evakuace lidí planety Země, chceme Vám zprostředkovat přímou komunikaci s Vesmírnými bytostmi, které stráží planetu Zemi a tolik nás milují. Tímto postupem lze nejefektivněji zabránit této katastrofě, a to pomocí Vesmírných lidí a Stvořitele našeho milovaného.

 

Nyní sdělení pro vás od Aštara Šerana, velitele Velké vesmírné flotily, jehož fotografii jsem Vám předal v Lánech v pátek 26.6.1998.

 

Sdělení:

 

            „Vážení přátelé,

 

máme vás rádi, a máme vám co říci. Jsme s vámi a pomohlo by vám, kdybychom mohli s vámi mluvit prostřednictvím sdělovacích prostředků. Tímto vás činíme zodpovědnými za budoucí osud této vaší planety Země. Jsme připraveni k rozhovoru přímo s prezidentem tohoto státu i se všemi lidmi skrze sdělovací prostředky.

 

Tohle Vám tak dávám já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily a strážce reinkarnace našeho zákona na této planetě Zemi.

                                                      Amen.“

 

 

Tím  vás  tedy  naléhavě  prosím  o  návštěvu  s  Vámi,  na  kterou  se  velice  těšíme, a  to  já,

Ing. Ivo Benda, J.B. a N.B.

 

Děkuji za pochopení a jsem s láskou

 

                                                      Ing. Ivo Benda.

 

V Mladé Boleslavi 29.6.98.

 

 

321.  Sdělení 104.              (Přijal Ivo Benda).           30.6.1998.           21:40-21:55 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Ano, jsem to já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, situace je kritická, máš také starost, no máme všechno pod kontrolou, nyní nacvičujeme evakuační plány, a evakuační lodě se přibližují blíže k  povrchu zemskému. Ano, Havel se nyní odebral spát a pořád se mu honí myšlenky, jak má vyřešit tento problém. Máme skutečný zájem na tom, aby umožnil informovat lidi touto formou, než se stane 2. varianta – s nabouráním do sdělovacích prostředků.

 

Ano, jsme stále s vámi drahý Ivo, všechny vás milujeme a pořád posíláme proudy lásky. Náš Stvořitel drahý pozoruje lidstvo v slzách, a má velkou touhu, aby se k němu konečně obrátilo, a pochopilo, že je vše jinak.

 

Máme tě tolik rádi milý Ivo, no nevíš ani jak, to se pak uvidíme a budeme se těšit na to, až si hezky popovídáme. Máš touhu nás vidět, ano, bude to již brzy.

 

To ti s láskou sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já ti milý Ivo posílám lásku, to, co jsi dokázal je udivující a ohromné, nyní si toho velmi ceníme, a tak se všichni radujeme, že naše setkání bude již brzy. Ano, to je tak dáno, že se budete s námi setkávat často, abychom mohli spolu dále spolupracovat. Máš také velkou touhu, ano, bude to tak, bude to brzy, však uvidíš.

 

To ti i s dalšími sestrami a bratry sděluje Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, ano milý Ivo, i my z Vysoké rady v Petale tě pozdravujeme a posíláme proudy lásky, a to tak, že to již nyní pociťuješ, abys byl silný a plný energie. Ano, rádi se s tebou setkáme, máme tě tolik rádi a chceme, aby se události vyvíjely příznivým směrem, ale situace je velmi vážná.

 

To tedy milý Ivo máš od nás zatím vše, s láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

Děkuji vám milí a drazí, já i nadále budu pracovat pro Stvořitele našeho, neboť toto byl úkol, který jsem si dobrovolně před touto inkarnací vybral.

                                                                                                                    S láskou Ivo.

 

 

322.  Sdělení.                          (Přijal René).                1.7.1998.          13:25-13:28 hodin.

                                                                                                         Místo: Černá Voda.

 

„Tady Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie.

 

Je to tak, je to vážné. Nechoďte na žádná kontaktní místa. Hlavně večer či v noci, pokud vás sami nevyzveme. Je to pro vás nebezpečné, je to vážné.

 

René, vyřiď všem, že toto ti dal sám Orton – duchovní ručitel této Galaxie.“

 

 

„René, tady se ozývá tvůj starý přítel Aštar.

 

V Kosmu, jak víš, probíhají velké boje. Boje o planetu Zemi. Temnoty  vás chtějí zničit. Ale nebojte se. My vás milujeme a máme vás rádi. Vše si ověřujte co napíšete.

 

My plníme Vůli Boží. My máme Stvořitele za svými zády a ve svém srdci. Je nutné, aby jste se ochránili, a to čistým srdcem. Jinak vám hrozí vážné nebezpečí. Prosím, udělejte dnes meditaci. Je to důležité, je to potřebné. Zvykněte si to dělat každým dnem, tak jak můžete. Máme vás rádi a my vás jen tak nedáme. Milujeme vás. Prosím René, vyřiď toto všem, že je důležité mít otevřené srdce. Varujte své známe, že Temné síly usilují o ně. Ať nepřijímají negativní myšlení ze svého okolí. Ať vypínají pořady s destruktivním chováním a myšlením. Chraňte své děti. To vše negativně působí na vás, lidé moji milovaní. Máme vás rádi. My si vás vážíme pro to, co děláte a chcete uskutečnit. To, že se nám snažíte pomoci. Prosím, uvědomte si, že situace je vážná a kritická. My vás nestrašíme, jen upozorňujeme, co máte dělat.

 

René, děkuji ti za příjem, dej to prosím všem, je to důležité.

 

                                                                                     Aštar, Ptaah a jiní Vesmírní lidé.“

 

323.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).               1.7.1998.        17:20-17:24 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

„Zdraví tě Atari, tvůj přítel, a posílá láskyplné pozdravy tobě a tvým blízkým. Věci kolem jsou vyhrocené, ne však na spadnutí. Je třeba stále více posílat lásku Zemi a všem bytostem na ní žijících. Láska má sílu, která může odvrátit hrozící nebezpečí. Je to tvá touha, tak ji naplňuj. Tvé myšlenky jsou čisté.

 

Síly temna se bouří, láskou je však můžete zdolat a odvrátit jejich moc. Je třeba rozšiřovat pozitivním myšlením světelnou bránu. Je to na vás !

                                                                             Zdraví Atari.“

 

 

324.  Průběh možné evakuace.           (Přijala Blanka B.).    2.7.1998.    00:03-00:10 hodin.

                                                                                                             Místo: Rokycany.

 

„Budeme vám pomáhat vzlétat, i pro nás je to nebezpečné, lidé se musí oddat, nemít strach tak, aby nestáhli průvodce a on nezahynul s nimi, protože bude převádět další a další.“

 

Je možné se vrátit ?

 

„Ano, je možné se vrátit a sdělovat lidem jaké to je a pomoci jim prozřít. Bez křiku, emocí, pouze láskou a dobrotou a nezasahováním.“

 

 

325.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).               2.7.1998.        21:40-22:45 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

„Hlásí se Aštar, velitel světelné flotily.

 

Tvým prostřednictvím promlouváme k lidem, kteří chtějí slyšet. Posíláme naléhavé volání s prosbou o pomoc Zemi a bytostem na ní žijících. Promlouvejte ke svým srdcím, pouštějte do nich více lásky a pochopení k druhým. Matička Země se bouří, a je potřeba myslet na ni pozitivně a posílat vibrace lásky. Je jen na vás, zda se Země zachrání !

 

Světelné flotily jsou kolem vás připraveny vám pomoci kdykoliv, bude-li to třeba. Můžeš-li, posílej zprávu dál a dávej vědět.

 

Země potřebuje pomoc jako vy lidé. My vám pomáháme, ale je třeba, aby jste se více zapojili i vy. Je třeba naše úsilí znásobit a prosvětlit vaše myšlenky.

 

Naše vesmírné lodě jsou blízko vás, aby byly nápomocny při šíření světla. Jsou nad každým městem, každou vesnicí, jsme tu pro vás.

 

Cítíš neklid Jarmilo, protože vnímáš více, celý den víš, že něco není v pořádku a máš pravdu. Pusť do svého srdce více světla a neklid zmizí. Nelze předstoupit před lidi s obavami a s neklidem, je třeba svítit, tak sviť ! Máš naše požehnání, víru a lásku. Toto sděluje Aštar a Atari, a posílají Zemi a lidem sílu, světlo a lásku. Jsme s vámi.“

 

Dotaz: Přednostka ?

 

„Je potřeba šířit a dávat vědět, tak proč to nevzít od vrchu a přímo ?  Proč ne zrovna přednostka, je to taky člověk. Jsi přece inteligentní a přece tomu věříš a chápeš, proč ne ona. Dej jí šanci a dej ji každému !

                                 Aštar.“

 

 

326.  Nebezpečí prozatím odoláno.         (Přijala Jarmila S.).    3.7.1998.   8:10-8:14 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

„Velitel světelné flotily Aštar sděluje toto:

 

Nebezpečí prozatím odvoláno. Vaše působení a vysílaná pozitivita Zemi udělalo své. Je třeba pokračovat takto dále, působit, šířit, vnímat, dávat vědět nevědomým a nepodceňovat situaci.

                                    Aštar.“

 

 

327.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).           3.7.1998.            10:30-10:38 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

Atari se hlásí, a má pro tebe poděkování. Svého úkolu jsi se dnes zhostila dobře, a i přes počáteční nervozitu jsi vše zvládla na výbornou. Lidé ví a otevírají srdce, takže naše návštěva nebyla nadarmo. Má správný ohlas jak u přednostky Jeseníku, tak u starostů. Máš na tom svou zásluhu. Je dobře, že lidé začínají být přístupní a vnímaví, a že se jejich počet zvětšuje tak rychle. Právě to je potřeba.

 

Posíláme lásku, přání dobra a vědomí, že jsme s vámi.

                                                                                Zdraví Atari a Aštar se připojuje.“

 

„Jarmilko, vedeš si dobře, máme tě rádi. Napiš si to, ať to vidíš a nestyď se za projevenou lásku. Patří ti.                        Atari.“

 

 

328.  Část sdělení 105.                 (Přijal Ivo Benda).        3.7.1998.      11:40-12:55 hodin.

                                                   (Uvnitř byly 3 příchozí telefonáty).               Místo: Přerov.

 

         „Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, děláš dobře, že se takto se mnou spojuješ, ano, informace o možné evakuaci včera byly pravdivé, i další vývoj o odvolání této akce, a nyní není stanoven pevný datum této evakuace (alespoň pro veřejnost ne).

 

(Část sdělení neuvedena.)

 

 Co se týče rozhodnutí Vysoké rady, jsou informace, které nelze zveřejnit, a jsou takové, které lze. Tedy, je třeba dál se takto snažit v této práci, je třeba dál pracovat pro lidi planety Země, a je třeba dále informovat lidi o možnosti evakuace, neboť evakuační flotily ještě neodlétají, ale dále plní své úkoly. Co se týče sdělení o předání materiálu tím plukovníkem ministru obrany Lobkovicovi, je pravdivá, a on toto předal ještě včera V. Havlovi. Je stále v rozporné situaci, a tak je třeba dále na něj psát a žádat jej o toto zprostředkování. Ty milý Ivo jsi udělal skvělou práci s těmi všemi materiály, které tak poctivě vypracováváš a šíříš, „Rozhovory“ i Havel četl už na podzim, a tak je nyní již celkem dobře informován, i když ještě z toho má v hlavě zmatek. To je tak správné, aby lidé psali na prezidentskou kancelář na Hrad, fax je 02-24310855, a tak žádali o vystoupení Aštara Šerana ve sdělovacích prostředcích touto cestou, a zároveň žádali tebe o toto zprostředkování.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že se stále snažíme o odvrácení této katastrofy, která Zemi stále hrozí, a která má dnes mnoho těchto podob, verzí, variant, ale na verzi, variantě, nezáleží, záleží na duchovní příčině, která je primární a rozhodující, tedy že lidstvo se chovalo a chová velmi špatně, a tak je třeba tuto energii hrubých vibrací očistit, a je třeba dále šířit informace o Vesmírných lidech, o naší přítomnosti a důvodu této přítomnosti.

 

Takto je to důležité, neboť jsou zde stále důvody pro tuto práci, práci pro lidi a Stvořitele našeho, kterého tolik milujeme.

 

To ti s láskou sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

329.  Sdělení.                          (Přijal René).                3.7.1998.          16:25-16:40 hodin.            

                                                                                                         Místo: Černá Voda.

 

„Prosím René, chtěli bychom i my k tomu něco říci. Lidé, my vám chceme pomoci. My, Vesmírní lidé, my, kteří ctíme našeho Pána – našeho Otce, našeho Stvořitele. My, kteří víme, jak to bolí, uzavře-li se srdce vaše. My nechceme katastrofu, my vám chceme pomoci. Prosíme vás lidé, otevřete svá srdce dokořán. Závoďte v lásce, kdo má své srdce otevřené více. Situace je vážná, ale není tak zlá, jako byla včera. Ale i tak evakuační lodě máme připraveny stále.

 

Vůle Stvořitele je jasná. Kdo zachrání své srdce, zachrání sebe. Nebude umírat, bude ve svém vývoji dál pokračovat. Situace je vážná. René, snaž se šířit tyto informace co nejvíce, aby lidé věděli, co se chystá, jak se změnit, jak sobě i jiným pomoci. Prosím, popros i své přátele, ať šiří tato slova tebou napsaná. Neohlížejte se doprava či doleva. Vy musíte jít vpřed. Vyřiď všem, že vás všechny milujeme, že milujeme všechny lidi dobré vůle a čistého srdce.

 

Toto jsme my, Vesmírní lidé. Děkujeme ti René, že nám pomáháš, že pomáháš i ostatním. Chceme se s tebou setkat, chceme to v tvém úkolu pomoci. Děkujeme i tvým přátelům, kteří dělají vše tak, jak to cítí pro tuto záchranu, pro co možná nejvíce lidí.Aby to nebylo nejhorší, aby vše bylo plynulé, aby nemuselo být použito evakuačních lodí.

 

Tak ti to předali Vesmírní lidé, Ptaah.“

 

Otázka: Jak se to bude šířit ?

 

„Ty víš, jak to je. První to budou slyšet ti, kteří to slyšet chtějí. A ti to rozšíří dál. A tím se tato informovanost zvětšuje, že nakonec zasáhne i to ztvrdlé srdce. Lidé, opravdu záleží hlavně na vás. My vás jenom posilňujeme, my vás vedeme, my vám radíme, ale otevřít srdce LÁSCE musíte vy sami – my to nesvedeme.

 

Tak ti to René sdělili Vesmírní lidé – Aštar.“

 

 

330.  Otázky ke kritické situaci – ověření 6 kontaktéry.                       22:45-23:55 hodin.                  

                                                                                                                        3.7.1998.    

                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

 

Otázky sestavil Ivo Benda, a byly položeny 6 různým kontaktérům v jedné místnosti, bylo odpovídáno všemi současně na každou otázku zvlášť. Toto bylo provedeno proto, neboť v posledních dvou týdnech ještírci aktivizovali svoji činnost a to k výročí upálení Mistra Jana Husa, a někteří kontaktéři měli vinou vlastní disharmonické frekvence těla nekvalitní informace z Vesmíru.

 

Pořadí kontaktérů odpovídá místu sezení kolem jednoho stolu.

 

 

330.1  Jaká je situace ohledně evakuace – konkrétně.

 

a) Byla určitá pohotovost 2.7.98 ?

 

1.      Milada N.

 

Moje pocity na tento den: Točení hlavy, celková krize, smutek.

 

2.      Jana Č.

 

„Ano, tento datum byl ověřený už tebou, drahá, během dneška několikrát, a toto bylo chystáno, ale díky vaší lásce a snaze pomoci toto zatím nebylo nutno, pokračujte dál ve vaší práci.“

 

Pocity: Celý den jsem měla pocit, že se dusím, jako bych měla panel na prsou. Během celého dne. Večer zhruba ve 20:00 hodin toto přešlo.

 

3.      Lída K.

 

„Ano, jednalo se hodně dlouho o evakuaci a byla řada návrhů, které jsou zaznamenány a pro případ potřeby budou použity. Všechno bylo zváženo a poctivě zpracováno. Nemusíte se ničeho obávat. Je to zpracováno s největší zodpovědností.“

 

4.      Marie G.

 

„Ano, velmi akutní pohotovost. Situace byla velmi nebezpečná.“

 

Pocity: 2.7.1998 jsem byla velmi unavená, ale od 6:30 hodin jsem neúnavně pracovala doma a hned jsem nastoupila do práce bez jediné chvilky odpočinku, a to trvalo až do 19:30 hodin. Potom jsme jeli s přáteli do Žeranovic se podívat na kruhy v obilí, překrásný západ Slunce a silné pocity v kruhu obilí.

 

5.      Alena P.

 

„Ano, ne na všech místech stejná, různá místa potřebují individuální přístup, vše jde posloupně a postupně. Vše záleží na vás. Dal jsem vám možnost tvoření. Stvořitel. Předal Auter.

 

Pocity: V ten den jsem večer meditovala déle nežli obvykle, a cítila jsem velký tlak na hruď. V práci jsem se nemohla soustředit na činnost. A přitom než jsem šla spát, cítila jsem radost a cítila jsem tě blízko sebe, Ivo.

 

6.      Věra B.

 

„Ano, můžeme ti sdělit, že tato pohotovost stále trvá, není ovšem třeba se obávat, neboť pro danou práci, kterou jste provedli, se zvedla hranice vibrací lásky u vás na 40 % a celou planetu to zasáhlo na 20 %. Vím, že budete pracovat a já vám ze srdce děkuji. Váš Otec.“

 

Pocity: Včerejší den byl pro mě velice únavný. Během dne mi hučelo v uších jako ve trafostanici. Celou noc jsem proplakala, vše mi přišlo líto. Nevěděla jsem, proč mi stále kanou slzy.

 

 

b)  Existuje nějaký termín katastrofy, např. 27.8.1998 ?

 

1.      Milada N.

 

Zpráva o katastrofě mě vůbec nevyvedla z míry. Je stále třeba žít dobrým životem.

 

2.      Jana Č.

 

„Samozřejmě ne, datum je vypočten.“

 

3.      Lída K.

 

„Termín nemůže být dnes znám, opravdu hodně záleží na vás všech, jak se k tomu budete stavět, a jak se tomu pokusíte zabránit nebo aspoň katastrofu zmírnit nebo jinak ovlivnit. Tento termín bude koncem srpna vážný, ale nedá se to určit přesně a opravdu záleží jen na vás všech.“

 

4.      Marie G.

 

Neexistuje žádný datum, pouze Stvořitel to ví, a záleží na lidech také.“

 

5.      Alena P.

 

Řekněme si konečně nahlas, nastává totální očista námi milované planety Země, vašeho domova. S láskou Auter.

 

Termín ? Co je to termín, v dimenzi, kde se nacházíme ? Vše máte ve svých rukách a srdce vám řekne. Váš Otec.“

 

 

6.      Věra B.

 

„Mým milým jsem všem poslal informaci pak proto, abych vás zmátl. Neexistuje. Vše záleží na vás, to vám sděluji, že vše záleží jen na vás všech milujících, věřím, že to dokážete.

 

                                                                                                                       Váš Otec.“

 

c)  Je nebezpečí katastrofy zažehnáno ?

 

1.      Milada N.

 

„Nikdy.“

 

2.  Jana Č.

 

„Omlouvám se za předchozí odpověď. Stále je třeba pracovat.“

 

3.      Lída K.

 

„Ne, ale jak jsem již řekl, záleží na vás všech, jaká ta katastrofa bude.“

 

4.      Marie G.

 

„Nikdy nebude, neusněte na vavřínech, pokud se to stane že usnete, bude se situace opakovat stále.“

 

5.      Alena P.

 

„Ne, vše je věcí vaší aktivity a lásky, milí. Auter.

 

Jen pozoruji vaši činnost., s láskou si přeji vaše pochopení a poznání, procítění, návrat ke mně. Váš Otec – Stvořitel.“

 

6.      Věra B.

 

„Ano, teď.“

 

 

330.2  Životy Jaroslava B., byl Žižkou, Karlem IV., Galileim, Koperníkem, Kolumbusem aj. ?

 

1.   Milada N.

 

„Jaroslav B. – senzacechtivý.“

 

2.   Jana Č.

 

„Škoda, je třeba se určitých věcí (lidí) vyvarovat a věnovat se tomu, co je potřeba.“

 

 

3.       Lída K.

 

„Už to nasvědčuje, že tento člověk se těmito informacemi chlubí, a dá se říct, povyšuje, zřejmě o reinkarnaci nic neví. To že ho neznáš Liduško, o moc jsi nepřišla. Zasluhuješ si lepší přátele.“

 

4.      Marie G.

 

B. - ne – ne – ne – ne – ne.

 

5.   Alena P.

 

„Sama víš, jak to je. Je souhrn informace a nezáleží na tom se zajímat o osobnosti minulosti vaší planety. Jen v případě, kdy hledá člověk poslání svého života, vzít to jako pomoc k cestě.

                                                                                                                S láskou Aštar.“

 

6.   Věra B.

 

B. – jen to že víš co máš s ním dělat. Ty sama jsi ho už odhalila a víš proč tu není, (ještě odpoledne  vše co šíří je práce duchovních bytostí ze 4. dimenze a naše zprávy k němu procházejí velice těžce, teď je již doslova posednutý, a to co máš udělat, víš. Vše se dostane do kolejí pro nás.“

 

330.3  Vystoupí Aštar v televizi již nyní – nabouráním, nebo to není známo ?

 

1.       Milada N.

 

„Ne, nabourávání.“

 

2.       Jana Č.

 

„Vyhrotí-li se u vás situace a chování lidí k sobě navzájem a k vaší planetě, bude to třeba, zatím ale ne.“

 

3.       Lída K.

 

„Není to známo. Je to složitá věc a zatím to není až tak nutné. Když bude vážná situace natolik, že to bude nezbytně nutné, pak to přijde samo.“

 

4.       Marie G.

 

„Ano, vystoupí i v rozhlase, a také ve snech i u lidí, co nemají o tomto ani tušení. Bude to i v malých měřítcích, lidé si to budou navzájem předávat to, co zažili, budou ty zprávy zajímavější a ověřenější.“

 

5.       Alena P.

 

„Není známo v tento moment. Je plno domněnek a plánů. Podle závažnosti situace se zvolí varianta pro řešení.

                                   Váš láskou oplývající Ptaah.“

6.       Věra B.

 

„Zatím se na tom pracuje, vše je na rozhodnutí Stvořitele, kdy až v kritické době bude skrze ně informovat. Jinak ale dojde k osobním kontaktům, které budou stále častější, a budete moci o nich podávat důkazy, budete mezi prvními, kteří k tomuto kontaktu byli vybráni, těší se na vás vaši přátelé.“

 

 

330.4  Jak dalece prezident Havel zpracoval naši výzvu ? Informace k němu samotnému. Je třeba mu psát ?

 

1.       Milada N.

 

„Má je v podvědomí, nebere to ale vážně.“

 

2.       Jana Č.

 

„Jsou určité věci, které mu stále ještě nedocházejí. Psát ?  Je to jen jedna z možností, ale když tyto zprávy přijmout nechce a brání se tomu, nezbývá než zatím věřit.“

 

3.       Lída K.

 

„Havel tyto informace právě přijmul, musel, ač chtěl nebo ne, nasadili jste mu myšlenku, a ta teď musí pěkně uzrát. Další informace bych v brzké době nedával, protože on potřebuje čas na to, aby tuto myšlenku zpracoval a spojil si se skutečností tak sebe.“

 

4.       Marie G.

 

„Vše jsem už promlouval s Ivem odpoledne.“

 

5.       Alena P.

 

„Ano, je třeba mu psát. Má mnoho myšlenek, kterýma se zabývá a nezpracovává. Ví o tom vše, samozřejmě mu něco též nebylo předáno vlivem lidského faktoru a strachu spolupracovníků.

 

Váš Alanan, anděl strážný, duchovní strážce, Alan, pomocník, Anaha, člověk z Vesmíru.“

 

6.       Věra B.

 

„Vše co jste už podnikli je na dobré cestě, tyto „Rozhovory“ stále rozšiřujte a průběžně mu zasílejte další vzkazy, nechte na něm, jak se rozhodne tak, jak doposud, jak všechny lidi nechávali na svobodné vůli tomu uvěřit. Máme ještě jiné mechanismy. Vy si plňte ten váš systém, který jste započali.

                                      Aštar.“

 

 

330.5  Je pravda co říkal Jaroslav B. 2.7.98 večer, že já a on jsme právě členové Rady moudrých planety Země ?  Já duchovní ručitel ?

 

1.       Milada N.

 

B. – „perla“, kde je skromnost pana B. ?

 

2.       Jana Č.

 

„Snaha proniknout (ovlivnit) Iva.“

 

3.       Lída K.

 

„Vždyť už já jednou napsal, co si o tom člověku myslím. Má bujnou fantazii a přiškrcuje si ji. Skus se o tom poradit radši s někým jiným, na každém šprochu je pravdy trochu, jak se u vás říká.“

 

4.       Marie G.

 

„K této otázce není co říci, není na ní odpověď ani v lidské řeči.“

 

5.       Alena P.

 

„Jaká pýcha. Auter. Jak si může být jist,zda-li unese zodpovědnost za vše,co se zde děje ? Auter.

 

Milé bytosti, jste lidmi lidských bludů a omylů. Vzali by jste si zodpovědnost za to vše, co s tím souvisí ? Každý je tím jak myslí a co myslí. Může být tím, na co jste se ptali, skutečnost ? Jak jiná, než si tolikrát myslíte ? 

                                                                 Váš Otec.“

 

6.       Věra B.

 

„Musím dodat, že vaše funkce jsou již jednou zmapovány, není třeba se k tomu vracet, je na Stvořiteli, kdo bude zvolen. Vy tam ale patříte, byť se vám to nechce věřit. Pan B. by tam byl taky, zatím ale nemůže. Za to že skokem na vašem (nelze přečíst – pozn. zpracovatele), a došel k duchovnímu dnu, nemůžeme nic říci. Věřím, že ale tak bude.“

 

 

330.6  Kolik % jeho komunikace je se Silami světla a Silami temna či duchy ?

 

1.      Milada N.

 

„Kde je láska ?  Když není, je ovládání.“

 

2.      Jana Č.

 

„Začátek komunikace jeho 40 % - S na 10 % - T. Po snaze o pozornost 60 % - T a

5 % - S. (Zbytek je s duchy – pozn. Zpracovatele).

 

 

3.      Lída K.

 

„Číslo přesně neřeknu, nebudu se tím zabývat, ale Temno vítězí. Může se ho však zbavit, a on se vzpamatuje, ale neví se zatím přesně kdy.“

 

4.      Marie G.

 

„1:1 , jedna ku jedné, již není potřeba o něm mluvit.“

 

5.      Alena P.

 

„Není na procenta, máš Anežko vřelý vztah. Tak ti jen řeknu, více mluví s tím s kým chce, a zapomíná na Stvořitele. Je veden v daný okamžik tím, jak sám cítí a má emoce. To jsou procenta, viď ? Řekni Ivovi, aby je už na tobě nežádal, protože to stačí to vysvětlit okolo.

 

                                                                                                  Ahoj, tvůj kamarád Lean.“

 

6.      Věra B.

 

„Začátek byl opravdu dobrý, v okamžiku, kdy mu byla nabídnuta spolupráce, jeho pýcha a touha se zvedla na tolik, že přitáhl k sobě bytosti, které jej začaly zneužívat.  Pro dnešní den není na něj napojen, ztratil se nám.

                                                        Aštar.“

 

 

330.7  2.7.1998, byla předána informace o možné evakuaci tím plukovníkem z ministerstva obrany Lobkowicovi  a ten ji předal Havlovi ?

 

1.   Milada N.

 

„2.7.98 předána informace, bavili se o tom.“

 

1.      Jana Č.

 

„Strach, nedůvěra.“

 

2.      Lída K.

 

„Něco málo se o tom jednalo, ale opravdu jen okrajově, neberou tyto informace vážně.“

 

4.  Marie G.

 

„Nepracoval, možná v pozdější době, ale možná, když, tak jenom o záchranu majetku, ale ne pro celek.“

 

3.      Alena P.

 

„Mnoho dohadů a otázek je. První reakce byla taková: Nemají o to zájem. Mluvili s Klausem a začali se o to více zajímat. Nahlas to nepřiznají až to budou číst, i to je dobré.

                                                                                                                       Váš Lean.“

 

4.      Věra B.

 

„Není to pravda, nepracuje s tím, jen to zavezli Havlovi, stejně se tomu směje, je to pro ně moc směšné, ale za čas se nebudou stačit divit. Pracujte dále, to, co se má k němu dostat, to se dostane. Vytrvejte a neobávejte se, zda to bylo vyzvednuto, znáte svůj úkol.“

 

 

330.8  Ověření varování, přijal Jiří L., názvy evakuačních lodí ?

 

1.      Milada N.

 

„Varování je stále třeba, pomoc je na místě.“

 

2.      Jana Č.

 

„Vím, nevíš o tom nic, ale vše je v pořádku, informace jsou správné, vše se k tobě dostane, teď ses měla věnovat sobě a dozrát, vše je v pořádku.“

 

3.      Lída K.

 

„Ano, tento evakuační plán je celkem v pořádku, je reálný. Jména těch lodí jsou trochu zkreslené, a to jsou v současné době jen malicherné drobnosti. Proběhlo by to v takovém klidu a pokoji, že by bylo každému jedno, jak se jeho loď jmenuje. Je pár jedinců, kteří by v poslední chvíli dělali potíže a problémy, ale to je nepatrné, a tak víme přesně jak by to probíhalo, jistě záleží na vás, kolik vás bude a kdy to bude.“

 

4.      Marie G.

 

Perfektní, tento dopis zasáhl velmi intenzivně a pozitivně !!!!!  Mnoho lidí se velmi nad sebou zamyslilo, proč se sem narodili – na planetu Zemi. Poznali, že majetek není důležitý, ale láska k našemu Prvotnímu Stvořiteli a matičce Zemi. Začínají se dívat kolem sebe a začínají naslouchat tichu – přírodě – díváme se kolem sebe a na všechnu tu krásu, co nám náš Stvořitel všem poskytuje.  Děkujeme.“

 

5.      Alena P.

 

„Je sám ve velkém napětí. To co vidí v okolí se děje uvnitř. Uvolnění je třeba. Ano, informace jsou závažné a důležité. Sama víš a říkáš, že nic není tak horké, jak to vypadá. Potřebuje lásku. Řekněte, ať se drží srdce a ne zamilovanosti, která je chvilková. Později pozná sám. Cítím tvou myšlenku, že člověk, aby poznal čím je, potřebuje si uvědomit, čím není.

       Ahoj, Lena.“

 

„Záleží na jménech ?  K čemu vám pomohou ?  Odpovězte mi.  Lean.“

 

Zde na Zemi žije mnoho materiálně založených lidí. Proto volíme takovou taktiku informací – je to SPECIÁLNÍ KONCERT INFORMACÍ PRO PLANETU ZEMI, KTERÉHO SE JEŠTÍRCI DĚSÍ, která má zabezpečit její záchranu při patřičném masovém rozšíření. JE TO CHIRURGICKÝ ZÁKROK NA PLANETĚ ZEMI. To je možné ale jen tehdy, když tyto informace přijme i tato většina materiálně založených lidí, a pro tyto lidi je třeba tyto informace takto přizpůsobit – tedy aby je přijali, aby zabraly. Neboť zdrojem vibrací je celé obyvatelstvo, jeho masa 5,5 miliardy lidí. V tom je ten úspěch „Rozhovorů“, to je ono, co mnoho duchovních lidí nechápe a těžce nyní pojímá, že oni neměli takový úspěch se šířením svých informací. Jedná se o vybudování mostu mezi dvěma břehy, kde jedna strana je duchovní, druhá je materiální. Tento most tedy musí mít 2 různé pilíře, 2 různé aspekty, i když nám jde o produchovnění materiální společnosti na planetě Zemi. Jinak by to nefungovalo. Čistě duchovní informace většina lidí nebere ! Proto je zvolená tato správná taktika naším Stvořitelem drahým, přátelé z Vesmíru ji také vnímají a akceptují a mají s ní své zkušenosti z mnoha jiných planet, a já, zpracovatel „Rozhovorů“ ji vnímám, oceňuji a podporuji také. To je tedy odpověď na otázku, k čemu jsou nám jména evakuačních lodí.

 

                                                                         S láskou a pochopením váš       Ivo Benda.

 

6.      Věra B.

 

„Milí, práci, kterou odvedl Jirka byla v pořádku, v tu dobu to bylo skutečně aktuální, ale vaše práce a aktivita se zvedla a stále se zvedá, takže pro současnou dobu to není již aktuální. Lodě jsou zapsány dobře – tím se nemusíte zaobírat. Myslíme, že pokud budete pracovat jako doposud, vše může být zažehnáno. Vy víte, proč jste se zrodili a proč toto děláte, že jedině takto může být vaše Země zachráněna a jsem spokojen, že jste se znovu chopili práce. Věříme vám, vaši přátelé.“

 

 

330.9  Co udělat pro odvrácení katastrofy ?

 

1.       Milada N.

 

„Harmonie všeho a všude.“

 

2.       Jana Č.

 

„Milovat se, nebát se dát najevo lásku, rozšiřovat jemné vibrace, jste tak krásní, a když jste zamilovaní, jen svítíte a hřejete, buďte milí a láskyplní.“

 

3.       Lída K.

 

„Vždyť sami to nejlíp víte a děláte to. Láska  láska  láska. Materiální statky zasunout do pozadí a trochu více se na sebe podívat, podívat se hlavně kolem sebe, třeba si uvědomíte, že každý den zapadá a vychází Slunce, že les voní a jsou tam nádherní mravenci, že se dá krásně meditovat v lese, na louce, že voda v potoce je živá, že voda v jezeru je sametová, a vzduch krásně voní, a tak dál, vždyť víš.“

 

4.       Marie G.

 

Láska k Prvotnímu Stvořiteli, k Matičce Zemi a k celé přírodě, máme chodit po špičkách na nám propůjčené planetě, a ne chodit v okovaných botách, máme zpívat a ne vydávat rozkazy, naslouchejme a budeme vyslyšeni, milujme a budeme milováni, mlčme a budeme vyslechnuti. Otevíráme srdce pro všechny vesmíry.  Amen.“

 

5.       Alena P.

 

„Vyrovnat si vztahy navzájem i sama v sobě. Umět pochopit, tolerovat druhé, a uvědomit si rozdíly a svobodnou volbu.

 

Láska je ve všem podstatou. Lásku vyzařujte i vy sami.

                                                                             Len.“

 

6.       Věra B.

 

„Láska láska a ještě jednou láska, která se tady musí stále více rozšiřovat a to, co lidem chybí, je jenom láska, a proto ji dávejte milováním a žijte láskou, neboj se ji ukazovat všem, uvidíte, že vám nejprve budou závidět, ale pak ji začnou hledat, věřím, že se vám podaří šířit lásku a mi pomůžete, mě Otci.“

 

 

330.10   S kým psala Ria (Marie G.), s kterým miláčkem ?

 

        

           „Milý Ivo,

 

Ria komunikuje se mnou skrze své srdce duchovní, tedy se svým Stvořitelem, který ji tolik miluje.“

 

 

330.11  Ria (Marie G.) se zamilovala na dovolené v Chorvatsku do Tomáše ?

             Je zde nějaká souvislost ?

 

            „Milá Rio,

 

Ano, zamilovala jsi se do milého Tomáše proto, že ti ukázal kousek tvého minulého života, totiž jak jsi žila ve středověku na jednom klášteře, a tam tento Tomáš byl tvým milencem, který tuto lásku k tobě zakusil znovu po tolika letech. Važ si této lásky, je to důkaz, že láska smrtí nekončí.

 

                                                                                           S láskou tvůj milující Stvořitel.“

 

 

330.12  Opětoval tuto lásku nyní ?

 

„Ano, on tuto lásku opětoval, cítil úplně ve stejné kvalitě jako ty sama, takže víš přesně co cítil.“

 

 

331.  Sdělení.                          (Přijal René).                4.7.1998.          13:00-13:18 hodin.

                                                                                                         Místo: Černá Voda.

 

„René, prosím vyřiď všem, že napjatá situace byla zažehnána. Ať lidé si ale i přesto uvědomují vážnost situace kolem Země. Je nutné lidi upozornit na to, aby v tuto chvíli neživili Temnoty strachem (hrubou vibrací – pozn. Zpracovatele). Aby Temnoty nezneužily situace prozatímního zlepšení. Aby se lidé nebáli, ale uvědomili si vážnost situace. Aby se od srdce smáli, radovali – byli šťastni a rozsévali štěstí. Nechť láska může proudit z jakéhokoliv srdce.

 

Ta situace v minulé dny, co jsme vás varovali, byla opravdu vážná a kritická (ne že nebyla, ale už je to lepší).

 

Evakuační lodě byly přichystány na zásah. Proto toto přímé varování nás Vesmírných lidí, planety Země a Stvořitele. Musí si to někteří ve vaší skupině uvědomit, že tato poselství byla a jsou správná, aby se lidé ke svému Stvořiteli obrátili. Vždyť nešlo jen o ně, jak si myslí., šlo též o druhé a k tomu byly dány tyto informace takové, jaké byly potřebné. Tak ať se nediví. Nesmí si nikdo  hrát na něco, co chce být a vůbec není. Musí si uvědomit v pravou chvíli vážnost situace a ne říkat, že je to tvrdé a nevhodné. Řekni jim prosím, že nevidí co se dělo a proč vše tak bylo. Raději ať otevřou svá srdce a neopravují pořád tebe, ty, který vykonáváš vůli Stvořitele. Nevadí. Doufáme, že vše už bude dobré. Musíme končit, chce s tebou mluvit náš Otec.

 

                                                                                                                Aštar s přáteli.“

 

 

Zde milý čtenáři máte klíč k celému tajemství tvoření, MYŠLENKA - LÁSKA tvoří jemnovibrační energii usměrněnou do konkrétní životní situace, do každodenního jednání a konání. V této jemnovibrační energii nevydrží žádný ještírek a další entity Sil temna, jsou vypuzeni, a to je naše strategie, naše taktika v tomto boji Sil Světla a Sil temna, který právě nyní vrcholí !!! Ale Světlo vždy vítězí, neboť Světlo je náš milovaný Stvořitel.

 

Ten, kdo viděl film USA „Den nezávislostiod ještírka Spielberga, zjistil, že ne náhodou v tomto filmu přiletěli 2.7. negativní mimozemšťané v obrovských mateřských lodích napadnout a obsadit planetu Zemi. Je to rafinovaný program, který ještírci zavedli do těl stamiliónů lidí na celé planetě Zemi, aby jednak vyvolávali strach průběžně od sebe, ale jednak, aby v případě skutečné katastrofy odradili lidi od nástupu do záchranných evakuačních lodí !!!

 

Síly temna vyhrotili konflikt na planetě Zemi právě k 2.7.1998, kdy skutečně vyvrcholila krize, kdy evakuační flotily Sil světla již prováděly jedny z posledních operací evakuačního plánu na pokyn STVOŘITELE našeho, a díky úspěšné práci Sil světla (včetně kontaktérů českých zemí), byla tato evakuační akce v poslední chvíli zastavena.

 

Nebezpečí však dále trvá, je třeba dále pracovat,a neváhat,nečekat,co udělá ten druhý !!!

 

Milí lidé, šiřte tyto „Rozhovory“ po planetě Zemi, neboť to je nyní nejúčinnější zbraň proti Silám temna.

 

„Rozhovory“ umožňují lidem odhalit PRAVDU, lidé se poprvé spojují s Vesmírnými lidmi, tím si účinně a efektivně zvyšují duchovní úroveň, tím se jim aktivizují a zprovozňují další čakry a šroubovice v DNA buněk jejich těl, tím se zvyšují jejich schopnosti jejich těl (telepatie, léčitelství atd.) v souladu s Kosmickými zákony, a tím se vyvlékají z vlivu Sil temna, neboť právě Síly temna před 300 000 lety ponížili člověku na Zemi počet šroubovic DNA ze 12 na 2, aby z nich udělali ovladatelné otroky, loutky, produkující strach = hrubé vibrace, tedy potravu Sil temna.

 

Kniha „Rozhovory“ je jediný účinný nástroj zde na planetě Zemi, která tímto zprovozňuje ŽIVOU KNIHOVNU PLANETY ZEMĚ (viz kniha Poslové úsvitu a sdělení v „Rozhovorech“). Neboť pomocí této knihy probíhá celý tento proces, uvedený výše.

 

V českých zemích je spousta „duchovní literatury“ a „UFO literatury“, ale žádná z těchto knih nemá tuto klíčovou funkci jako kniha „Rozhovory“, a to v této důležité chirurgické operaci Stvořitele našeho s touto planetou Zemí při přechodu do Nového věku, do vyšší dimenze.

 

MEDITUJTE CO NEJVÍCE, ŠIŘTE LÁSKU A SVĚTLO.

 

Toto vám sděluje s láskou IVO BENDA, zpracovatel, garant, a šiřitel těchto „Rozhovorů“.

 

 

332.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).           5.7.1998.            00:10-00:28 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

„Zdraví tě Aštar, velitel vesmírné flotily.

 

Jsi rozrušená ze všeho, co čteš, a zjišťuješ z „Rozhovorů“. Chápeš, ale neklid v sobě máš. Bojíš se o své blízké a je to přirozené. Ale od rána víš od Sol-teca, že tvá rodina (tak, jak ji ty cítíš) je v pořádku, a bude zachráněna. Máš však obavy o lidstvo jako takové, chápeš princip očištění od hrubých vibrací, ale připadá ti příliš násilný. Souhlasíme s tebou, ale jinak to nejde – co s lidmi, kteří jsou nepoučitelní, a láska jim příliš neříká. Říkáš si, jestli má kdy smysl na Zemi ještě něco budovat, obnovovat, zkrášlovat, když má být vše zničeno. Věř tomu, že má. Nejvíce je však třeba čistit srdce od všech nánosů a negativních vibrací. To má smysl největší. Nebuď neklidná, vše se v dobré obrátí. Víra a láska zvítězí nad lží a nenávistí, jak říká váš prezident. A má pravdu. Máme tě rádi a děkujeme za tvou snahu otevírat lidská srdce lásce. Dnes se ti to podařilo, zasloužíš pochvalu – meditace byla účinná a lidé pochopili.

                                                                         Aštar a Atari tě zdraví. Máme tě rádi.“

Já vás také !

 

„My to dobře víme, a proto jsme na tebe napojeni a sledujeme tvé počínání – vedeš si dobře. Brzy se ti ukážeme. Budeš mít možnost nás spatřit a vidět naše lodě, abys měla větší a konkrétnější představu. Víme, že se na setkání těšíš.

                                                                                                                   Zdravíme tě.“

 

 

333.  Sdělení.                     (Přijala Jarmila S.).           5.7.1998.            19:00-19:11 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

„Zdravíme tě a chceme ti poděkovat za to, co jsi dnes zase udělala pro lidstvo. Stáváš se jemnější a prozářenější vibrační bytostí. Jsi naše a my tě máme rádi. Vedeš si dobře, působíš láskou a světlem, a i když si ze začátku nevěříš, pak do toho přijdeš a napojíš se na nás, a my ti pomáháme. Posíláme ti myšlenky, když si nevíš rady, abys uměla správně odpovědět. Říkej pravdu s sviť !

 

Zdraví Atari a Aštar, přidává se Kohun. Jsme s tebou. Máme tě rádi.“

 

 

334.  Sdělení.                      (Přijala Jarmila S.).            6.7.1998.            0:05-00:23 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

„Zdraví tě Aštar, velitel světelné flotily a k tvým dotazům sděluje toto:

 

Ruda – sama jsi viděla jeho auru, je to člověk, který je v pořádku, jen si neví rady při řešení některých lidských problémů. Na tom není nic špatného. Něco se snaží ho ovlivňovat negativně (to byl ten náznak té šedé na levé straně v auře), ale on si je toho vědom, a snaží se s tím něco dělat. Stačí však požádat o pomoc nás nebo přímo Stvořitele, a vše se vyřeší rychleji. Snadněji se pak zbaví svých pochybností, a bude si zase věřit. Máme ho rádi a věříme, že je to dobrý člověk. Můžeš mu to říci, i to pomůže k jeho ozdravení.

 

                                                                                                Toto sděluje Aštar a Atari.“

 

 

„K otázce tvého léčení. Správně říkáš, je těžké léčit druhé, a sám mít viditelné vady na zdraví. Ptáš se, jestli nás můžeš požádat o pomoc a vyléčení něčeho, s čím si nevíš rady. Ano, můžeme ti pomoci. V podstatě se léčíš už teď při zvyšování svých vibrací, a to, že se tvůj problém momentálně spíš zhoršuje je dočasný stav a součást léčby. Vše bude v pořádku. Ještě měsíc a pak nebude nic znát.

 

Sděluje Jamahama a léčí tě. Cítíš to, že ? Vidím, jak se usmíváš – to je dobře.“

 

„Zdravíme tě, posíláme pozitivní myšlenky tobě a tvým blízkým. Máme tě rádi.

 

                                                                                                       Atari, tvůj přítel.“

 

 

335.   Výročí upálení Mistra Jana Husa – 6.7.1415.           6.7.1998.      9:44-10:15 hodin.

                                                  (Přijal Ivo Benda).                             Místo: Dolní Lomná.

 

Ivo:

Milí přátelé z Vesmíru, drahý Stvořiteli i Stvořiteli nejvyšší. Navštívil jsem včera večer s přáteli 5.7.1998, v době výročí upálení Mistra Jana Husa posvátné místo v Horní Lomné, které na mne zapůsobilo kouzelným způsobem, a které mi dalo sílu a energii matky Země, za což jí velmi děkuji a slibuji, že budu i nadále pracovat pro záchranu této krásné planety Země se vším živým i „neživým“ na svém povrchu, pod ním i nad ním. Děkuji vám všem, kteří mne vedete a pomáháte mi v této náročné práci a věřím, že tato práce bude mnou a mnoha dalšími lidmi a bytostmi z Vesmíru úspěšně završena. Toto je mé přání z mého srdce, a jsem si vědom toho, jak náročný je to úkol. Současně budu i nadále pracovat na zbourání bariéry mezi lidmi na planetě Zemi a Vesmírnými lidmi, a budu pracovat i nadále na vytvoření mostů mezi naší civilizací planety Země a civilizacemi Vesmírných lidí, pracujících s láskou pro Stvořitele našeho.

 

Mám jedinou otázku nyní na vás, je náhoda, mělo to tak být, že jsem navštívil toto místo v den výročí upálení Mistra Jana Husa, anebo jsem jej měl navštívit den předem (4.7.1998), jak mi násilným způsobem vnucovali někteří lidé z mého okolí ? Tím se mi odpoví na více navazujících otázek, které s tímto souvisí. Děkuji.

 

 

          „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jak jsi správně poznal v otázce, není náhoda, že jsi navštívil posvátné místo v době výročí upálení Mistra Jana Husa. Je to tak vedené Stvořitelem naším, a při tomto procesu se ukázaly rozdíly ve vaší Havířovské skupince, tedy, všichni jste tam měli být přítomni večer 5.7.1998, v době tohoto významného výročí, neboť tehdy tvé tělo bylo vráceno planetě Zemi a tak to mělo být. Ukázalo se, že někteří lidé jsou pod silným vlivem Sil temna, a že ti nebyli schopni navštívit toto místo právě tohoto 5.7.1998, tedy v době tohoto významného dne. Ty jsi si z toho vzal ponaučení, a bylo to tak dáno předem, aby tito lidé byli takto upozorněni, že něco s nimi není v pořádku. Právě pro tyto lidi je práce v zaměstnání důležitější v onom dni, než aby se takto poklonili památce této osobnosti, a tak se to takto stalo.

 

To ti s láskou sdělil Aštar Šeran, který tě takto miluje a věří, že si k tobě najdou cestu i někteří tito lidé z Havířovské skupinky.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, i já sdílím lásku s tebou milý Ivo, a přeji ti hodně úspěchů v tvé důležité práci pro lidi a pro celý tento Vesmír.

 

Ano, tak jak to nyní řekl Aštar, tak to je, lidé jsou takovými, jací jsou, tedy různí, a to i ve vaší skupince z Havířova. Část lidí musí ještě tvrdě pracovat na sobě, aby mohli postoupit výše, to jim takto držíme palce a chceme jim v tomto pomáhat tak, jak je pomáháno tobě. Ano, myslím že jsi situaci zvládl dobře, a to právě díky znalosti z této knihy Poselství lidstvu od Ortona, kde je opravdu psáno, že pokud není mírné řešení ukončení konfliktu mezi lidmi, je nejlepší odejít (moudřejší ustoupí), a to jsi také udělal, a já tě takto milý Ivo miluji.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé se i nadále s námi takto spojují, nyní je to již 670 000, a toto číslo stále stoupá. Počet čtenářů těchto „Rozhovorů“ je nyní 635 miliónů, a toto číslo také velmi stoupá závratným tempem. Je to veliká změna, tento svět s jazyky Latinky je již dobře informován o nás, a to je důležité, nyní zbývá ještě Asie s jinou jazykovou skupinou, a tak víš co máš dělat, můžeš se obrátit na tuto paní, která překládá do čínského jazyka, a která si to vybrala za úkol před svým narozením. Jsem s tebou milý Ivo, všichni členové mé Vesmírné flotily z Plejád ti posílají lásku a mají velkou touhu se s tebou setkat. My už se takto velmi těšíme, a jsme rádi, že máme na Zemi takového člověka, jako jsi ty.

 

Za všechny členy Vesmírné flotily ti to sdělil Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

 

Ano, vše co je napsáno Aštarem a Ptaahem je pravda, ne každý se dokázal vymanit z vlivu Sil temna, a to tak je a bude milý Ivo. To, že někdo je členem nějaké skupinky neznamená, že je automaticky vymaněn z vlivu Sil temna, a to na vždy. Ty to víš, ale jiní někteří lidé ještě ne, a tak ti to takto sděluji.

 

Jsem stále s tebou, ano, tato krize i tato Lomná souvisí s výročím upálení Mistra Jana Husa, neboť on byl také duchovní vůdce na planetě Zemi, a Síly temna chtěly využít této příležitosti k těmto cílům. To se tak ale nestalo, díky tobě milý Ivo, a dalším lidem, kteří se zapojili do odvrácení této katastrofy, se zatím nekonala, a je to opravdu úspěch, i když není dosud zažehnána definitivně. To bude až tehdy, kdy planeta Země vstoupí do Kosmické konfederace planet, a ty na tomto tolik pracuješ, a pak již bude riziko zničení menší o mnoho stupňů, o mnoho řádů, nežli je nyní.

 

To ti milý Ivo s láskou sdělil Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“

 

 

336.  Růst vibrace.                   (Přijala Jarmila S.).            6.7.1998.      21:40-21:56 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

„Hlásí se Atari, tvůj přítel.

 

Nevíš, co se s tebou děje, proč ta úzkost, proč ten tlak na prsou. Je to však přirozený proces zvyšování vibrací a zjemňování tvého duchovního těla. Stáváš se kvalitní božskou bytostí. Usmíváš se, jako bys pochybovala, ale je to tak. Máš naši podporu a plnou důvěru. Máme tě rádi. Ten tvůj neklid pomine. Ty totiž prozatím těžce neseš negaci a chaos okolo sebe. Tím, jak jemníš, vnímáš vše několikanásobně – to však zvládneš. Nechej se vést, a ono to půjde samo. Neobviňuj se stále. Posíláme ti energii a vibraci té nejkrásnější čisté lásky, jaké je člověk schopen. Cítíš to teplo na srdci, cítíš to chvění ? Je to velice příjemné, že ? To je naše odměna za to, co prožíváš při svém růstu.

 

S láskou Atari, Aštar, Kohun, Sol-tec, Jamahama – tvůj ošetřující lékař.“

 

Tolik lásky najednou ?  Tolik přízně a ocenění ?  Díky, díky, díky !!!

 

„My děkujeme tobě za tvé čisté srdce a myšlenky dobra pro všechny mírumilovné bytosti na světě. Za to tě máme rádi. Jsi krásná bytost !

                                                                        Tví Plejáďané.“

 

 

337.  Sdělení.                      (Přijala Jarmila S.).            7.7.1998.          22:51-23:07 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

„Dnes se ti hlásí přítel Ebermach, i když se divíš proč. I já bych tě chtěl pozdravit, poděkovat ti za tvé výsledky a podpořit tě. Máš starosti sama se sebou, se svými stavy úzkosti, spojenými s tvým osobním růstem. Chtěl bych ti jen říci, že je to přirozený stav a tvé obavy jsou zbytečné. Vedeš si dobře a já se snažím na tebe napojit celý večer, abych ti to oznámil. Máme tě tu rádi a těšíme se na setkání s tebou. Bude pro tebe velice přínosné a příjemné. I pro nás. Jsi z nás a my tě po dlouhé době zase vidíme.

                                                                                                Zdraví tě Ebermach.“

 

„Měla bys více spát, aby se tvé tělo mohlo lépe a rychleji obnovovat a regenerovat. To vzkazuje Jamahama. (Hojí se i to, co jsem slíbil, i když ty máš pochybnosti.)“

 

Měla jsem silný pocit, že jsem uprostřed vaší lodě, a vy okolo mě. Podávali jste mi ruce.

 

„Ano, bylo to tak. Zažila jsi okamžik setkání s námi. Mohla jsi nás spatřit a dotýkat se. A ty ji vnímáš jako něco příjemně mrazivého. Víme to. A těší nás to stejně jako tebe.

 

                                                                                     Velitel světelné flotily Aštar Šeran.“

 

 

338.  Sdělení 105.                     (Přijal Ivo Benda).          8.7.1998.       17:22-17:34 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Ano, jsem to já, sám Aštar, jsem u tebe a sleduji, jak opisuješ tato sdělení z onoho kritického období.

 

Ano, je to tak jak píšeš, bylo to výročí upálení Mistra Jana Husa, neboť tehdy byly tyto Síly temna v ofenzívě. Nyní tento boj vrcholí a Síly temna ztrácí půdu pod nohama jak říkáte, a tak se dělo právě toto. Tady je možno vidět, jak ony působí, že si nachází odpovídající pozemšťany podle zákona: Stejné přitahuje stejné. Ano, díky působení mnoha kontaktérů tato krize byla zažehnána, alespoň prozatím.

 

Ano, cítím tvoji lásku ke mně milý Ivo, ano, mám ruku na tvé levé tváři a spánku, abys byl harmonický a lépe konsolidovaný po náročném uplynulém týdnu a víkendu.

 

Ptáš se na počet šroubovic a čaker, ano, máš jich stále 8 jako původně, stále to pomáhají naší biolog – lékaři, abys přestál tyto zátěžové situace, které ti život dává. Ano, v tom Havířově jsou opravdu někteří pod vlivem Sil temna, musí se z toho vlastní vůlí a pílí vymanit, ano, tvá poslední sdělení přijatá ve vlaku jsou pravdivá.

 

To ti s láskou sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, měl jsi toho dosti, no ale zvládl jsi to milý Ivo, celkem rozvážně jsi řešil kritickou situaci o víkendu v Dolní a Horní Lomné, ano, my tě takto milujeme, i tyto další lidi, kteří byli a jsou pod vlivem ještírků. Je třeba je informovat, jak jsi to udělal s Anežkou (informoval ji – pozn. zpracovatele), aby mohli si problém uvědomit a pracovali na něm s láskou a pokorou. To je milý Ivo k tomuto vše.

 

To ti s láskou sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, i já ti posílám proudy lásky, zdraví tě z Vysoké rady v Petale a váží si tvé práce pro lidi a planetu Zemi a Stvořitele našeho, neboť je to důležitá práce. My tě stále podporujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů milý Ivo.

 

To ti s láskou sdělil Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám milí přátelé z Vesmíru. S láskou Ivo.

 

 

339.   Práce ve skupinách – symfonický koncert informací - aktuálně

 

                                            (Přijala Naďa Bullová).        10.7.1998.     14:30-14:50 hodin.

                                                                                                                  Místo: Třinec.

 

„Důležitá věc pro vás je právě teď pochopit kam směřujete. Zatím jste nemohli zachránit životní prostředí, dematerializovat planetu, ani nakrmit chudé, protože jste se nemohli zbavit strachu z nedostatku a z potřeby ovládat. Protože vše ve vašich životech stálo na tom, že vše směřovalo k boji o získání energie toho druhého, takže jste nedokázali dávat energii jiným lidem. Milovaní, uvědomte si, že energii nenačerpáte tím, že ji budete brát od jiných lidí, ale že ji budete čerpat z přírody a způsobem stravování. Je potřeba si uvědomit, že čím snadněji bude do vás proudit energie, tím rychleji a mystičtěji vám bude Vesmír odpovídat. A pokaždé, když budete jednat podle intuice, my vás povedeme kupředu, a zvýší se vám vibrace. Buďte vnímaví k tomuto novému procesu, který vás vede kupředu, buďte bdělí, jste v procesu vytváření nového pohledu na svět. Vy, kteří hledáte, už víte, že Vesmír je ohromným systémem energie, a všechny lidské konflikty spočívají v nedostatku této energie a z manipulace pro její dosažení. Konflikt můžete ukončit tím, že budete vědomě energii čerpat z vyššího zdroje. Nastal čas, kdy si můžete vyjasnit vaše stará a opakovaná dramata, a najít své skutečné já. Skutečným tajemstvím vašeho štěstí a harmonie je zůstat v tomto magnetickém proudu a vědět, jak novým způsobem vytvářet vztahy k ostatním, a z těch vynášet to nejlepší na povrch, a odpovědi budou stále přicházet. Zvyšte své pocity vnímání. Vaše opětovné kolísání energetické úrovně snižuje vibrace. Strach a nedůvěra, a to již i v to poznané vám vibrace snižuje. Překonejte strach, a udržte si dosavadní vibrace ve všech situacích. Buďte si vždy vědomi, kam míříte. Je to vytváření obrazu Světla, který má neuvěřitelnou krásu a energii, a vás samých, kteří zvyšujete toto spojení s krásou prostředí tím, že ji vnímáte na vědomé úrovni a máte otevřené oči. Čím víc krásy uvidíte, tím rychleji se budete vyvíjet. Tím větší budou vaše vibrace. Nakonec vás zvýšení vibrace otevřou k nebesům, které už jsou před námi. Jenom to ještě nedokážete vidět a rozpoznat. Kdykoliv pochybujete o své cestě, musíte se rozpomenout k čemu směřujete, že se vyvíjíte, a že toto je podstatou celého procesu života. Důvodem vaší existence je dosažení nebes na Zemi. Buďte spojeni s energií, buďte k ní otevření, a nenechte se nikým a ničím ovládat, a nedovolte vykořisťování planety. Jestliže se vrátíte ke svým starým vzorům chování, tak nepřežijete.

 

Každý z vás musí dělat, co je v jeho silách, aby se toto poselství dostalo ven na Světlo.

 

Nyní vám dáváme sice malý, ale velmi podstatný příklad pro práci ve skupinách.

 

Každá osoba by měla mluvit až tehdy, kdy se k ní přesune energie. Klíč k tomuto procesu je mluvit, když přijde tvůj okamžik, a vysílat posilující energii, když přijde řada na toho druhého. Mnoho lidí je ovládajících a sobeckých, když jsou ve skupině, do popředí vystupuje jejich ego a neskromná pýcha. Tito lidé cítí sílu myšlenky, a vyjádří ji, a pak protože výbuch energie je tak příjemný, mluví oni sami dál, a to i dlouho po tom, co by se měla energie přesunout na někoho jiného. Takto se pokoušejí skupiny ovládat. Ti méně průbojní se pak stáhnou zpátky, i když cítí sílu myšlenky, už neriskují její vyslovení. Když se tohle děje, skupina se rozdělí, a tím se stane, že všechna poselství nejsou ani předána, ani vyslyšena, ani vyslovena. Stejná věc se stane, když někteří členové skupiny nejsou přijati těmi druhými. Odmítnutí a oddělení jedinci nemohou získat energii, a ten zbytek je již rozštěpen. Když je nám někdo nesympatický, nebo vám nejde na ruku, nebo se jím cítíme ohroženi, nastává přirozená tendence soustředit se na něco, co se nám na té osobě nelíbí, nebo co nás na ní dráždí. Naneštěstí když to uděláte, místo toho, aby jste viděli hlubší krásu těch lidí, a dávali jim energii, tak jim je odebíráme, a to je zbytečně poškozuje. Oni si pak uvědomí jen to, že se najednou cítí méně krásní a méně sebejistí, a je to proto, že jste jejich energii zničili. Ve skutečně funkční skupině vládne snaha dělat pravý opak. Myšlenka, že energie a vibrace každého člena skupiny se mají zvyšovat pomocí energie vysílané k nim ostatními. Když se to stane, energetická pole všech jedinců splynou, a vytváří se jediná nádherná energie, teprve pak je skupina jedním tělem.                                   (Část nezaznamenána.)

 

S láskou předali Orton, Aštar, Ptaah, Vysoká rada v Petale a další.“

 

 

340.  Sdělení.                      (Přijala Jarmila S.).            10.7.1998.        19:35-19:53 hodin.

                                                                                                    Místo: Lipová - Lázně.

 

         „Zdraví tě Atari a Aštar a sděluji toto:

 

Setkání, které chcete uskutečnit 18.7.1998 (na Staroměstském náměstí v Praze u Husa – pozn. zpracovatele) bude mít velmi příznivý vliv na celou Zemi. Budeme s vámi při vaší meditaci, a veškeré pozitivní vibrace budeme vnímat s vámi a radovat se za vás a vaši Zemi. Máte v sobě sílu, tvořivou sílu, tvoříte budoucnost, a je to jen na vás. My vám z celého srdce pomáháme a násobíme každé vaše pozitivno a dáváme mu smysl a směr. Je to však na vás !

 

Odpověď na dotazy:

 

„Lidé, co ty vaše pochybnosti o sobě a o druhých ?  Máte přece stejný cíl, tak proč zkoumat, zda ten nebo onen je dobrý či lepší než ten druhý ?  jste nasměrováni stejně, jen každý dojde jinudy. A v tom je smysl vašeho tápání. Nebudeme jmenovat nikoho, protože jste na tom všichni stejně. Každému z vás by bylo naznačeno jakoukoliv formou vámi pochopitelnou, že sjel z té správné cesty. Zatím se tak nestalo, proto se s námi spojujeme a kontaktujeme vás. Věřte si více a nehledejte chyby a rozdíly ani v sobě ani v druhých členech světelné rodiny. Nejsme tu pro ty, kteří smýšlí neupřímně. Jsme tu pro ty, kdo mají čistá srdce – a to jste vy, kdo cítíte, že jsme s vámi, pro vás.

 

Toto ti sdělil Aštar Šeran, velitel světelné flotily.“

 

 

341.  Sdělení 106.                 (Přijal Ivo Benda).             13.7.1998.      15:23-15:33 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Aštar, ano, ptáš se na toho Radima. Ano, on má úkol uvést zde jeden přístroj, bude veden námi, zatím ať se snaží s námi spojit, aby mohl získat další informace.

 

Ano, je to tak milý Ivo, vše se dává do pohybu, ano, správně jsi odhalil film USA „Den nezávislosti“, ano, správně nyní vše takto probíhá jak má, tento Zlín, opět skvělá akce, no díky článkům, které jste tam poslali, díky tomu jsou tato média zde ve větším počtu nežli dříve, a díky tomu se vše takto nyní urychluje. Je to výborné, já jsem připraven dát lidem zemí českých poselství planetě Zemi, a tak se vše ubírá tím směrem, který je ve vůli našeho milovaného Stvořitele, tedy ve smyslu informování lidí celé planety Země.

 

To ti milý Ivo s láskou sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

342.  Povídání.                       (Přijal Petr Sotolář).         21.5.1998.       14:55-15:17 hodin.

                                                                                 Místo: Čajovna u dřevěné panenky.

(Zkráceno.)

 

       „Nazdar Soty,

 

zdravím tě já Alex, je pěkné, že jsi teď napsal sdělení od Aštara v té K., bude mít radost. Mám tě rád za to, jaký jsi, nejenom proto, že jsem tvá MDB. Včera u Slona (čajovna), jak jste se sešli, to bylo velice prima. Byli jsme tam s vámi a bylo nám dobře. Zde u Panenky je to také pěkné, a už se těšíme na to, až se zde zítra všichni sejdete. Budeme tu s vámi. Moc vás milujeme za to, že pracujete pro našeho drahého Stvořitele.

 

Odkud pocházíš Alexi ?

 

„Jsem z Andromedy, jak ti to už sdělil Marek. Z jedné planety, která je opravdu velmi krásná. Jméno ti ještě neřeknu, protože ještě nejsi schopen přijímat názvy a čísla. Chce to jen cvičit a setrvat. Již brzy se vše dozvíš.“

 

Mohl bych teď mluvit s Guetzalem ?

 

„Jasně že jo milý Soty, zdravím tě já Guetzal, a tak si můžem spolu popovídat.“

 

Guetzale, jaké je to mít 4 manželky ?

 

Je to prima, máš sice 4 tchyně, ale u nás se to tak nebere. To nějaký člověk od vás by to asi těžce nesl. My zde na naší planetě žijem mezi sebou všichni v lásce, navzájem si pomáháme a radujem se ze života. Už brzy to samé bude u vás, vím, už se toho nemůžeš dočkat.“

 

Kde je teď zrovna Pleja ?

 

Pleja je u svého otce Ptaaha na naší mateřské lodi. Jsem zde a zdravím tě i já milý Soty. To jsem se přidala já, Pleja, tvá sestra a kamarádka. Vidím, že ti zrovna dopsala průpiska, ale ty jsi bdělý a zkušený, a tak sis vzal z domu zrovna dneska dvě. Ani to není náhoda. Vycítil jsi to, protože jsi poslušný Stvořiteli našemu, který tě vede. Někomu se zdá, že je tohle zrovna prkotina, když mluvíme o průpiskách, ale je to typický příklad toho, jak vnímáš. Kdyby sis nevzal z domu tu náhradní průpisku, tak by jsi už nepokračoval v kontaktu se mnou, a nadával bys.“

 

Kde teď zrovna jste se svou lodí ?

 

Neustále vás sledujem. Už se brzy spolu sejdem osobně. Velmi se na to těším. Ale nejen já. Měj se pěkně.

                                                                          To ti s láskou nejdříve předávali Alex,

                                                                          Potom se přidal Guetzal a Pleja.“

 

Díky vám drazí. Díky ti můj drahý Stvořiteli za toto spojení. S láskou Soty.

 

 

343.  Telepatie a o planetě Erře.             (Přijala Iva Kristová).              23.5.1998.       Ráno.

                                                                                                             Místo: Kroměříž.

 

„Jsme rádi, že jsi se s námi spojila Ivuško naše. Včera v tom parku jsme se ti snažili dodávat sebedůvěru a hodně jsme na tebe působili, aby se obnovily tvé vnímací schopnosti.“

 

Ta odezva, co jsem zaslechla, bylo to od Stvořitele ?

 

„Ano, Stvořitel na tebe samozřejmě působil, a protože jsi se k němu obracela, tak ti odpovídal – prostřednictvím Autera – je to nejčastější prostředník, duchovní osobnost.“

 

Takže když mluvím se Stvořitelem, probíhá to přes jednoho prostředníka ?

 

„Většinou ano, nemusíš se obávat zkreslení, víš, my máme tu schopnost myšlenkové impulsy zachytit a jako by je zkopírovat, a tedy je naprosto nezměněné pouze zesílit a poslat vám.

 

My monitorujeme – zaznamenáváme vaše myšlenky, ale je to tak rychlý proces, že když vy si něco – nějaký obraz – pomyslíte, my na to můžeme okamžitě reagovat, a jen hodně musíme zesílit náš myšlenkový impuls. Nejde však jenom o zesílení, ale i o zpomalování těchto našich myšlenkových impulsů, a to tak, aby jste jej byli schopni zachytit ve větách, protože když to jde moc rychle, tak jak jsme zvyklí komunikovat mezi sebou, vy tomu nevěříte a myslíte si, že si vymýšlíte, protože rozumíte jenom smyslu.“

 

Jak to je s telepatií mezi námi lidmi (po pokusu o telepatii s Danielou) ?

 

„No, zatím vám to moc nešlo, z důvodů, které jsme ti hned sdělovali, ale naučit se to samozřejmě můžete, a v budoucnu to bude zcela běžný způsob komunikace. Chce to hlavně uvolnit se – ale ne usínat, a plně se soustředit na vysílání i příjem. Zpočátku je to těžší, protože vzájemně neznáte své myšlenkové vlnové délky (frekvence), a tápete v tom, kam se naladit. Ale až se jednou vědomě vaše myšlenkové impulsy setkají, tak si to váš mozek zapamatuje, kde vysílala, a napříště už to bude snadnější. To máš jako s navazováním kontaktu s námi naše milá, teď, když už víš jak na to, jde ti to samo, ale dokud jsi nevěděla, jak to probíhá, tak jsi se snažila daleko víc, a stejně jsi nás neslyšela, přestože my na tebe mluvili.

 

Zajímá tě, jak se my Vesmírní lidé oblékáme. No máme takové oblečení z materiálu, který těsně přiléhá k našemu tělu, ale není zbytečně ozdobné, jen funkční – napomáhá termoregulaci. Ano, máš pravdu, u nás neexistuje obezita nebo něco takového, a taky se tady za svá těla nestydíme, vždyť je to vše přirozené. Tělo je dar, ale přehnaně si na něm nezakládáme, jako se to děje u vás, třeba ty vaše soutěže Miss a ty herečky a modelky, no něco takového by u nás nikoho nenapadlo, oslavovat tímto způsobem vnější obal, na kterém nemáte zásluhu. My vám to nevyčítáme, je to nutný vývoj, kdy vaše planeta prochází touto etapou materialismu, a lidé jsou vnímaví především k těmto vnějším projevováním hmoty, protože se bojí nahlédnout hlouběji a zjistit, že hmota je jen druh energie zrcadlící zase jen určité energie vnitřní. Jistě, ženy u nás se chtějí líbit, ale fyzickému zevnějšku není přikládán takový význam. Jen naše mládež tu má občas tyto sklony, ale v  dalece menším měřítku než u vás, však to časem poznáte. Oni se na vás už velice těší.“

 

Otázky ohledně Erry:

 

„Sporty jako soutěže tady moc nemáme, spíše něco takového děláme pro radost z pohybu. Nejoblíbenější je tu chození po přírodě, ve které nacházíme jednotu se Stvořitelem. Vy něco takového děláte instinktivně na těch vašich vandrech, jako tomu říkáte, a to my rádi pozorujeme, když lidé z vaší planety takto tráví čas, a snaží se porozumět přírodě a jejím tajemstvím.

 

Naše příroda je vaší ve svých tvarech velmi podobná, jen by vás asi překvapily ty barvy. Máme např. kromě zelených rostlin (a těch je většina) i modré, žluté, fialové ….

 

A to platí i u zvířat, vypadají podobně jako vaše, ale občas se liší v některých detailech.

 

Oblohu zde máme taky modrou, ale s jemným přísvitem do zelena a během západu našeho slunce prochází i dalšími barevnými odstíny, my jich dokážeme rozeznávat více než vy, a to samé platí i o zvucích a tónech. Vaše vnímání je po těch 300 000 letech uměle omezováno Silami temna, ale nyní vám začínají přibývat šroubovice DNA (ty, které vám ještírci před 300 000 lety zredukovali ze 12 na 2). Začínáte cítit víc hlouběji a udivuje nás, že teď dokážete v hudbě slyšet tóny, které jste tam dříve neslyšeli., a občas vidíte něco, co jste dříve neviděli. Je to tak, vaše vnímání se zostřuje a dere se na povrch.

 

Snažte se často chodit do přírody, ze které čerpáte síly, příroda vám pomáhá očišťovat se a dostáváte se tak blíž ke Stvořiteli našemu.

 

                                            Toto ti dával Aštar, Ptaah, Jamahama a další se přidávali.“

 

 

344.  Povídání.                         (Přijal Petr Sotolář).                             24.5.1998.       Ráno.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

         „Ahoj Soty,

 

vidím, že jsi se pěkně vyspinkal, dnes je u vás opravdu pěkné ráno. Včera, když jsi šel v noci pozorovat oblohu, tak to, co jsi viděl, byla naše loď. Vyhodnocujeme další vibrační testy, co jsme včera prováděli. Příště, až se rozdělíte do těch skupinek, to již bude zajímavější a možná se bude i leccos dít. Čím dál se vyvíjíte, tím více toho uvidíte. Máme vás moc rádi.

                    To ti s láskou sdělil Alex.“

 

 

„A teď se přidávám já, Aštar. Zdravím tě milý Soty, je dobré, že jste spali v té chatce, jsou tu dobré vibrace. S každým z vás jsme ve snu komunikovali a pracovali na vás, i když si to třeba teď zrovna nevybavujete. Dnes bude nádherný den, a to i díky vám milí přátelé. Stvořitel náš milovaný, pro nějž s láskou pracujeme, vám dopřál krásné počasí, jelikož zde je pěkná oblast, a není zrovna teď potřeba deště. Včera milý Soty, jak jsi pozoroval v noci hvězdy, byla nádherná viditelnost. Skoro jsi chrochtal blahem nad tou krásou. Však počkej, až tebe i ostatní vezmeme do našich hvězdných lodí, a ukážem vám krásy tohoto Vesmíru. To se teprve budeš rozplývat blahem. Máme vás moc rádi, i tím, že se zde scházíte, vytváříte příznivou energii, která je tak silná, že tím ulehčujete vaší Zemi.

 

                                                                      To ti s láskou sdělil Aštar, tvůj kamarád.“

 

 

„Nyní se přidávám já, Ptaah. Ahoj Soty, ty prováděné testy vibrací jsou čím dál lepší. Přibývající dobou budete schopni vnímat a vidět čím dál víc věcí. Včera na AP-2 to bylo perfektní. Jak jsi se díval na tu oblohu (z AP-2), tak jsme ti zablikali na pozdrav naší lodí. Máme vás všechny moc rádi a držíme vám palce v práci pro Stvořitele.

 

                                                                                      To ti sdělil Ptaah, tvůj přítel.“

 

 

„A teď se připojuji já, Ingrid z 9. dimenze. Mám tě moc ráda milý Soty za to jaký jsi a jak pracuješ. Jsi stále vnímavější a citlivější, a to ti skýtá nepřeberné možnosti. S přibývajícími šroubovicemi a s otvíráním čaker, budete mít stále větší schopnosti. Ty máš teď 6 šroubovic, jak už jsem dříve uvedla. Jakmile jednou necháš proniknout Světlo do své bytosti, již není cesty zpět. Je to nádherný stav, kdy pochopíš smysl Stvoření a bytí vůbec. Všechny vás moc milujeme, a snaž se i nadále, postupem času se dozvíš o dalších tvých MDB. Jsi stále vnímavější, a proto se mě snaž vnímat i doma.

 

Budu stále s tebou,

                            Tvá milující Ingrid.“

 

 

„Nyní se připojuji já, Jamahama. Ahoj drahý Sotíku, mám z tebe radost. Vlastně z vás všech. Letíte na své cestě za Světlem takovým tempem, že nás všechny udivujete. Jste veselí mladí lidé plní elánu, a proto je nám tu s vámi tak dobře. Jsem tu s vámi v místnosti a nejen já.“

 

Kde jsi přesně ?

 

„Sedím tu vedle tebe po levé straně, tam, kde máš položené věci. Ano, cítíš mě, jsem tu opravdu s tebou. Cítíš mé teplo, a to je dobře. Tím si můžeme předávat navzájem své energie lásky. Včera na AP-2 nás tam bylo hodně, i ty lodě, kde jsi je vycítil tam opravdu byly. Stál jsem u tebe i s Aštarem, Alexem a Ingrid. Bylo to nádherné, jak jsme si všichni spojili ruce, však jsi to sám cítil. Máme vás moc rádi, a jsme stále s vámi.

 

                                                            S láskou Jamahama, biolog-lékař a tvůj přítel.“

 

Hodinu po tom.

 

       „Milý Sotíku,

 

To jsem zase já, tvá Ingrid. Vidím, že máš spoustu energie a touhu pořád psát, však už ti dochází papír bloku. Mám tě moc ráda. Ptáš se na tu tvou další MDB. Jak už ti sdělilo Slůně (Jana), je to žena. Také má velkou touhu se s tebou spojit, což se stane už zanedlouho. Taky tě moc miluje a posílá ti spolu s pozdravy i proudy lásky.“

 

Jsi tu se mnou Inko ?

 

„Ano milý Sotíku, jsem s tebou.“

 

A kde přesně ?

 

„Jsem tu před tebou, však cítíš mé teplo. Haňa na mě kouká a vidí mě. Jsi můj Sotík bojovník, vím, že kdyby jsi byl poslední, kdo by tu vaši nádhernou Zemi mohl zachránit, tak by jsi bojoval až do padnutí. To samozřejmě není třeba, jen jsem chtěla nějak definovat tvou povahu.  Měj se pěkně.

                                                                   To ti s láskou sdělila Inka nebo-li Ingrid.“

 

Mohl bych mluvit s Plejou ?

 

 

„Ano milý brácho, jsem tu i já Pleja. Mám tě moc ráda, jak už víš. Máš-li otázky, tak se ptej.“

 

Dostala K. už ten balík ?

 

„Ano, dostala, byla moc nadšená a ráda, že jsi jí odepsal. Dost ji potěšila i ta zpráva od Aštara, co jsi jí poslal. Když jí budeš pomáhat, bude to jen dobře.“

 

Kde teď právě jsi Plejo ?

 

„Jsem tu s vámi, sedím tu u Hanky, ano, tam, kam jsi se teď podíval. Věř své intuici.“

 

Mohla by jsi pozdravovat tvou ségru Semjase ?

 

„Ano, samozřejmě že mohla, ale pokud chceš, tak se s ní můžeš bavit sám.“

 

To víš že chci.

 

            „Ahoj milý Sotíku,

 

zdravím tě já, Semjase. Jsem ráda, že si chceš se mnou popovídat, už jsem na to čekala. Vím, že mě dobře znáš z knihy od Meiera, však tě tenkrát, když jsi ji četl poprvé, ani ve snu nenapadlo, že by jsi se mnou taky takhle mohl komunikovat. A vidíš, je to tu. Jsem tak šťastná můj milý Sotíku, že se to zde tak dobře vyvíjí, je to opravdu masová záležitost.“

 

Milá Semjase, jsi blondýnka ?

 

„Ano Sotíku, jsem blondýnka, jak jsi věděl. Jana si myslí, že si mě pleteš s Asket, která vás mimochodem taky moc pozdravuje, ale buď si jistý tím, co víš. Můžeš Janě říct, že ve Švýcarsku, v Semjasině středisku stříbrné hvězdy, mají pramínek mých blonďatých vlasů, které jsem jim darovala na výslovné přání Meiera.

 

Taky se moc těším milý Soty, až se sejdem osobně, bude to nádherné a povznášející, jen dočkej času.“

 

Jak berou lidi na Erře zprávy ze Země ?

 

„Všichni na naší planetě Erře vždy netrpělivě čekají, až tam někdo z nás přiletí s novými zprávami o vývoji stavu planety Země a vás, jejich obyvatel. S nadšením přijímají zprávy, že zde existujete vy lidičky, a ty k nim také patříš, kteří se do své práce pustili s takovým nasazením, které jsme ani nečekali. Obdivujeme vás, za vaše výkony a odhodlání, s jakým chcete zachránit tuto vaši krásnou planetu Zemi, Živoucí knihovnu tohoto Vesmíru. Je to poklad nad poklady, však se sem soustředí veškeré energie z celého Vesmíru, aby vám byly oporou. Stav a situace na vaší planetě je vyzdvihována nade vše ostatní. Je to totiž důležitá operace s tou vaší Zemí.

 

Posílám vám pozdravy milí lidé z planety Země, a to ve jménu všech obyvatel planety Erry, naší domovské planety. Mnoho miliónů lidí s napětím čeká, jak se věci budou ubírat, a tak si zkuste procítit, jak vám všichni důvěřují, a s láskou vám všem drží palce. Nejsou to jen lidé od nás z Erry. Je mnoho planet a mnoho miliard bytostí, kteří vám jsou oporou a podporují vás svou láskou. Jsem moc ráda milý Soty, že se vždy obracíš na našeho drahého Stvořitele. On vás miluje, a je jen otázka času, kdy se k němu obrátí i zbytek lidstva na planetě Zemi. Soty, vyřiď prosím vám všem, co jste tu v chatce, mé pozdravy a moc vás miluju.“

 

                                                 To ti s láskou sdělila Semjase, tvá sestra a kamarádka.“

 

 

345.  Sdělení 107.                 (Přijal Ivo Benda).         16.7.1998.          10:37-10:52 hodin. 

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele S 55.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Ano, máš milý Ivo výborné výsledky, a to my tě stále podporujeme a budeme podporovat, neboť je to práce pro lidi, pro planetu Zemi a pro Stvořitele našeho.

(To zde zvýrazňuji pro ty lidi, kteří se snaží zpochybňovat tuto práci, kteří jsou pod vlivem ještírků díky své špatné duchovní úrovni, a to i ti, kteří „komunikují“, většinou ale s duchy a s ještírky – pozn. zpracovatele).

 

Tím nyní jsme ve fázi průniku do sdělovacích prostředků (v mém případě to představuje 1000 hodin práce s „Rozhovory“ za poslední rok a obrovskou touhu informovat lidi – pozn. zpracovatele), ano, dej tam tyto informace, další případné naše vystoupení nechej na Stvořiteli, on toto povoluje, a tak to je a bude.

 

To ti s láskou sdělil sám Aštar, velitel velké Vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, je to tak milý Ivo, všichni tě tady milujeme, podporujeme za tuto práci, kterou i nadále bez ohledu na „rady“ některých lidí pod vlivem, vykonáváš s láskou pro lidi, a celý tento Vesmír. Ano, počet čtenářů „Rozhovorů“ nyní dosahuje čísla 950 miliónů, a je to takto výborné, protože tím 1 miliarda má v podvědomí tyto základní informace o nás, Vesmírných lidech. To je takto důležité, ano, máš z toho velkou radost, cítíme to tady, a tak tato naše práce, tvrdá práce, je honorována tímto úspěchem. Ano milý Ivo, to, co se ti podařilo, nemá obdoby, a bude to mít velký vliv na celý tento Vesmír. Všichni tě láskou zahrnujeme, zdraví tě také naše sestry, Alena, Hljara, Irena a Semjase, jsou také rády, že zde na planetě Zemi existuje takový člověk, jako jsi ty milý Ivo.

To ti za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád předal Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, ano milý Ivo, přestál jsi úspěšně další období, to ti všichni zde z Vysoké rady blahopřejeme a přejeme ti mnoho dalších úspěchů v této práci pro lidi a Stvořitele našeho milovaného. Ano, nyní s tím pracují tyto média, proběhla lavina informací v tisku, ano, dále se takto snaž, i nadále si drž svoji harmonii, a při sděleních do rozhlasu a televize tě i nadále budeme vést, abys byl v pohodě, a aby tyto informace se dostaly tam, kam mají. Posílají ti proudy lásky všichni členové Vysoké rady v Petale, a přejí ti, abys se sám mohl přesvědčit o tom, jak tyto výsledky působí na tuto planetu Zemi, a jak se takto vše dynamicky mění. To ti bude ukázáno na našich lodích, Vesmírnými lidmi milý Ivo.

 

To ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám milí bratři a sestry z Vesmíru. Miluji vás. Ivo.

 

 

A nyní jeden z mnoha dopisů, které denně dostávám, za což touto cestou těm, kteří mi takto píší, moc a moc děkuji.   Ivo.

 

 

                   Milý Ivo !

 

Jsem ti nesmírně vděčná za ověření mého spojení. Začínám si být nejistá ve zprávy, které dostávám, a tak tě prosím o zjištění, na koho se vůbec napojuji. Mám pocit, že komunikuji snad s každým, a někdy i s tebou.

 

Dostala jsem se s komunikací do slepé uličky. Už nevím, co je pravda a co způsobuje moje podvědomí.

 

Jedno vím, ale určitě, že skrze tebe jsem došla k poznání sama sebe a dokázala si odpustit. Je to pro mne cenné poznání a za to ti děkuji, že vůbec jsi, že žiješ a rozdáváš lásku světu. Jsi vzácná osobnost pro lidi, kteří si tě váží a těší se na tvoje přednášky. Zůstaň i nadále takový, a brzo uvidíš Vesmírné přátele, kterým ode mne pošli hodně lásky.

 

S láskou se s tebou a s Vesmírnými přáteli loučí a na přednášku v Hranicích se těší

 

                                                                                                                           Irena T.

 

             Milí lidé,

 

pokud takto začíná vaše komunikace, je to úplně v pořádku. Je to jako když se malé dítě učí chodit. Jakmile přijmete více sdělení, začnete si věřit, a potom je třeba neustále žít v lásce, pokoře a harmonii, nesmí vás pohltit ego nebo něco podobného, neboť všichni jsme si rovní. Další tato komunikace tomu bude odpovídat.

 

Tomu, komu se později zhorší vibrace svým nesprávným myšlením a jednáním, stane se s jeho komunikací to, co se již stalo v tomto období řadě lidem, totiž dle nižší frekvence těla se smíšeně napojuje i na duchy a Síly temna, a ty se chovají rafinovaně. Toto procento se zvyšuje úměrně snižující se frekvencí těla. Takže nejprve to nelze příliš na první pohled rozeznat.

 

Proto je nutné neustálé ověřování u více lidí ve skupinách, a v případě tohoto špatného signálu s komunikací přestat, a soustředit se na sebe, v čem dělám chybu, a snažit se tuto chybu řešit. Není to žádná katastrofa, je třeba hledat u sebe !

 

Toto vám milí s láskou předal Ivo Benda.

 

 

 

 

 

POSELSTVÍ   OLOMOUCKÉ

 

MÍROVÉ   SKUPINKY

 

 

 

 

  

 

Telepatické kontakty mladých lidí s vesmírnými přáteli, bytostmi

Světla, a milovaným Stvořitelem.

 

 

 

   

Poselství olomoucké mírové skupinky

 

 

 

S láskou v srdci toto poselství neseme. Pověřeni naším Otcem - Stvořitelem, podpořeni jeho duchovními pomocníky a našimi přáteli z vesmíru. Chopili jsme se úkolu sestavit toto povzbuzení pro všechny. Činíme to s láskou, vedeni srdcem. Milujeme vás milí lidé a tyto zprávy patří právě vám.

 

Olomoucká skupinka

 

My sešli se nedávno. Naše cesty spojil zájem o duši člověka. Známe se sotva dva měsíce, přičemž se počet členů naší skupiny neustále mění. Téměř všichni máme telepatické spojení s přáteli z vesmíru a s Otcem - Stvořitelem. My nemáme žádná pravidla. Spojuje nás láska, proto se scházíme. Milujeme naši planetu a vidíme, že je na pokraji zhroucení. Cítíme, jak trpí. Blíží se doba, kdy se budeme muset všichni rozhodnout, zda chceme vstoupit do Nového věku s láskou, nebo ne. Obojí je cesta vás lidí. Tato poselství vám můžou pootevřít oči. Milí lidé zastavte se a rozhlédněte kolem sebe. Ztište své srdce a naslouchejte sami sobě. Vaše srdíčko bije na poplach.

 

Marek Víťazka

Jana Löfflerová

Barča Víťazková

Radka Nejedlá

Petr Löffler

Iva Kristová

Petr Sotolář

Jirka Kozel

Honza Turek

Hanka Krylová

 

„Milí lidé vyjděte se srdcem na dlani, doba kdy vás někdo zraňoval pominula.

 

Vesmírní přátelé.“

 

 

„Pluješ jak voda,

letíš jak vítr,

záříš jak slunce,

jsi ve všem.

 

Toliko pravda o tobě

 

Přátelé z vesmírných lodí.“

 

 

 

346.  Sdělení.                      (Přijala Radka Nejedlá)        7.5.1998.       16:00-17:00 hodin.

 

         „Milá Radko,

 

je to s vámi lidmi těžké, když nedokážete mozek oprostit od všech těch zbytečností, kterými si matete hlavu a na které byste vlastně ani myslet nemuseli. Každý z vás dokáže mnohem víc, než si kdy myslel. Stačí jenom chtít. Ty to víš. Teď už taky víš, proč jsi nikdy nedostala žádný hmatatelný důkaz, který by tě přesvědčil o naší existenci. Bylo to proto, že jsme tě chtěli přivést na tu cestu tou těžší, ale o to krásnější formou - lidským poznáním. Což se nám společně podařilo.

 

Jak si mám představit Stvořitele?

 

Představ si ho jako energii, která proudí každou živou bytostí. Proč ty tato energie nemohla ovlivnit lidský mozek natolik, aby mu předala zprávu? Telepatický přenos je vlastně také forma energie. Já vím, že ty máš pořád tendenci si Stvořitele představit jako bělovlasého pána, který sedí na obláčku se svatozáří na hlavě. Není to tak a zkus se té představy zbavit.

Jsi obklopena láskou. Od nás, od Stvořitele, od svých blízkých. Víš jaký je to příjemný pocit a proto šiř tu lásku dál. Ať zachvátí celou Zemi. Spousta lidí to potřebuje. Nejenom ti, na jejichž mínění ti záleží, ale i ti ostatní.

Aštar a Orton.“

 

 

347.  Sdělení.                     (Přijal Marek Víťazka).          15.5.1998.      12:00-12:30 hodin.                                 

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

         „Milý Marku,

 

ozývám se ti já Stvořitel, hovořící Auterovými  ústy. Je mi smutno, když vidím své dítě, když se tak trápí. Vím, potřebuješ pohlazení. Cítíš tu blokádu na srdíčku. Tlumíš v sobě pláč. Nebuď smutný můj milovaný. Já jsem ten jediný, který Tě ani na vteřinu neopustí. Já jsem s Tebou neustále i ve chvilkách nejtěžších. Pustil jsi je blízko k tělu a oni Ti ublížili. Jen se teď neboj, i oni jsou mé děti nevědomé. Sedni si kdykoliv cítíš, že mě potřebuješ. Jsem tu neustále a při meditaci Ti prostupuji tělem. Mé světlo Ti otevírá čakry. Zrovna teď srdeční. Je to nejtěžší období. Nyní si lehce zranitelný i milovanými. Prosím odpusť všem, neboť i oni jsou mé děti. Odpusť sobě za to jaký jsi. Jediné, co stačí je zklidnit mysl a pociťovat mne, vašeho Otce. Netrap se tímto materiálním světem. Vše co potřebuješ získáš ode mne. Jen si klidně sedni, prociťuj mne, vždyť já jsem Tebou. Miluji Tebe i všechny své stvoření. Děláš mi radost, byť jen malou chviličkou, kdy mi dáš své srdce. Neohlížej se po tom vašem světě. Dělej to, co ti káže srdce. Nemůžeš se mýlit, já jsem Tebou a tvá cesta je jasnější a jasnější.

    

                                                                               S láskou Tvůj milující Otec – Stvořitel.“

 

 

348.  Sdělení.                           (Přijala Jana Löfflerová)                   18.5.1998.         Večer.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

„Mé dítě, přijdu brzy k Tobě,

navštívím Tě - i ve snu

jsme spolu

i když klesneš dolů,

já Tvůj Otec nejvyšší

tím dávám to co Tě utěší

poklad srdce

bránu citu

od večera do úsvitu.

Dobře se dívej mé dítě,

dobře vnímej

vše bude řečeno

 a ty vše podržíš.

Tví andělé jsou s Tebou

 tvá duchovní těla září

někdy žhnou někdy zebou

mají 12 tváří

a co je více,

to pochopíš rychle,

že vesmír je koule a ne krychle

nekonečná.

Miluji své děti

vždyť ke mě letí

na křídlech své lásky

andělskými hlásky

radí dětem dalším.

Jak já je všechny zkrášlím.

Všechny svoje děti - lidi

vezmu k sobě do vesmíru

oni dostanou, co vidí

co uchystáno je na míru.

Připravte se  k odletu,

na chvíli pusto bude tu.

Ale v příští vteřině

zasvítí slunce jediné -

 já zjevím se a syn můj též

 budu ve všem, kam pohlédneš,

zazní z hůry rajský tón

Bůh duch, Otec, Syn v jednom.

 

To ti posílá s láskou tvůj milující Otec - Stvořitel a Bůh Duch.“

 

 

349.  Sdělení.                           (Přijal Marek Víťazka.)             21.5.1998.          9:00 hodin.                                                           

                                                                                                                   Olomoucko.

 

       „Milý Marku,

 

upřímně tě zdravíme, my všichni z Vesmírných lodí. S láskou tě sledujeme, jak sesíláš tyto láskyplné myšlenky Karlovi a Alence. Máš krásný pocit, když dáváš. Až se to takto naučíte všichni, to bude. Přestaňte tápat a hledat v sobě problémy. Jste mé děti (Stvořitel), jste světlo. Nemusíte se o sebe bát, já se o vás postarám. Neboj, nenech se rušit. Vysílej lásku, jak to už umíš. Nauč to ostatní. Jdi příkladem. Až úplně odhodíš své ego, úplně procítíš mou přítomnost. Přítomnost Otce - Stvořitele. Miluj a miluj, jsi milován a budeš milován. Tak jak se třpytí čistá krůpěj ranní rosy na stéble trávy, tak čistá je tvoje láska k vám lidem. Ty změny přijdou brzy, proto neztrácejte ani vteřinu a pracujte na objevování svého vyššího já. Uvědomte si uvnitř lidé, co jste vaší planetě všechno způsobili. Přišel čas, když už Země nesnese další údery. Ona zrcadlí vás samé. Vy jste potopa, vy jste požáry v pralese, vy jste zemětřesení. Prosím vás, mé děti, otevřte oči. Konec se blíží, jaký, to vím jen já. Jen nečekejte, nezbývá vám mnoho času. Začněte hned teď. Jsou tu lidé, co potřebují vaši pomoc. Proto přestaňte hledět jen na své problémy, ty vyřeším já, to vy už víte. Ukažte ostatním, kdo vyřeší všechny strasti a utrpení. Buďte vzorem na vašem osobním příkladu, lidé najdou poučení. ?ijte světlo, budete žít mne. Toto sdělení patří vaší rodině, ale i všem lidem planety Země.

                                                                                                             Otec – Stvořitel.“

 

 

350.  Sdělení.                         (Přijal Marek Víťazka).      21.5.1998.      22:00-22:15 hodin.                                                       

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

 

Záříte své vnitřní světlo , děti moje. Vy jste rozdmýchali plamínek a brzy vzplane celá vatra. Země se provždy očistí od hrubých vibrací. Nejvíce mě pocítíte , když stojíte. Já se ve vás v klidu projevím. Já jsem s vámi , pociťte mne drazí lidé. Vy všechny krásná moje stvoření.

 

                                                                                          Váš Otec - Stvořitel a Orton.“

 

 

351.  Sdělení.                              (Přijal Petr Sotolář).                             24.5.1998.   Ráno.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

         „Můj drahý Petře,

 

ano, jsem to já, váš Otec - Stvořitel. Miluji vás mé děti, za to , že tak krásně pracujete pro mne a pro dobro všech lidiček na vaší, čili mé Zemi. Již brzy nastane očista této vaší Země, vše jde podle mého plánu. Tato očista bude mít za následek, že se oddělí zrno od plev. Je na vás mé děti, jak se k nastávajícím událostem postavíte. Nechte mne procítit svými těly, vždy do vás vstupuji s láskou mé drahé dítka. Jste moje drahocenné poklady a moc si vás střežím za to, že zde šíříte Světlo a lásku, tudíž mé atributy a uvidíte, co se dál bude dít. Více meditujte mé děti, i ty Sotíku. Meditace je nádherný stav mysli a duše, prociťujte mne, jak do vás vstupuji. Jsem stále s tebou můj synu a tudíž se ničeho nemusíš obávat. Chráním si vás, protože je ve vás ukryta síla, a to mocná síla lásky. Jsem stále s vámi moji drazí.

 

        To ti s láskou sděloval tvůj Otec - Stvořitel přes prostředníka Ingrid.“

 

 

352.  Sdělení.                                    (Přijal Marek Víťazka).                               30.5.1998.

                                                                                                     Vlak: Olomouc–Kolín.

 

„Pozitivní myšlenka spojuje. Vás všechny spojuje Světlo. Vy jste světelné bytosti. Světlo je láskou a láska je Bůh. Milí lidé ani netušíte, jak jste všichni vnitřně spojeni. Vy jste Světlo a Světlo nelze rozdělit. Tolik o vašem vzájemném propojení.

To ti dával Orton

a ty sám z vyšších hladin vědomí.“

 

 

353.  Sdělení.                        (Přijala Jana Löfflerová).             30.5.1998.         Odpoledne.

                                                                                                Místo: Kolín (přednáška).

 

             „Lidé, děti jste milí moji.

 

Vy všichni jste ze mě vzešli a ke mě se navrátíte. Vás já miluji, neboť vy jste úplná a nekonečná součást mého tvoření, mě samého, bytost sjednocená mým Světlem. Vy jste ta Jednota. Vy se milujte a lásku všem rozdávejte, tím dáváte lásku sobě i mě a žádné JÁ a VY už nebude existovat. My se spojíme, již jsme spojeni, ale vaše já toto dosud nechtějí nebo nemohou přijmout. Všichni se učíte, co máte spravovat a udělat si z toho názor, vy i zároveň můžete dělat zdánlivé chyby. Zdánlivé říkám proto, že to ve skutečnosti chyby nejsou. Jsou to projevy vás, tedy mě. Proto vše co děláte, dělejte s vědomím, že to dělám já, čili my. Naše sjednocení vám dá odpověď na všechny otázky, které máte. Je jich mnoho. Toto vše, ale vy víte. ?e se ptáte, je proces vývoje. Nezlobte se na sebe nikdy, ani pro tyto otázky, byť se zdají přízemní i sobecké. Toto vše slouží pro vás, aby jste byli schopni vykonávat to, k čemu jste dostali mé povolení. Vy - všichni lidé bez rozdílu, jste mé děti, celý náš vesmír veliký, řídím a důvěřujte tomu, že vše probíhá jak má. Toto vše milá Janičko, dej lidem. Já i vy a to jsme MY. Toto vše je tanec, hra na pódiu vesmírů. Toto vše má svá pravidla pro hráče. Vy sami hrajete a nejen na  úrovni fyzické, působíte i jinde a toto všichni brzy pochopíte. Mějte čisté myšlenky a lásku v srdci, jen toto a pokora k procesu tvoření vám pomáhá urychlit tento proces očisty Země. Vše už je dávno dáno a já opakuji. Vraťte se ke mě, děti mé milé, žijete jen proto, aby jste toto pochopili. Co bude dále záleží jen na vás. Vy jste milovaní, svítící, krásní,

MILUJTE

jen vaše láska změní vše.

Váš Otec - Stvořitel, váš Bůh - Duch, Otec nejvyšší....“

 

„Buďte prostí, buďte sami sebou, jen upřímnost bez hranic vás osvítí mým Světlem, jen Láska bez hranic a úplné odevzdání se tvoření z celé bytosti vaší vás zbaví všech pout. Vyletíte. Stanou se z vás ti, kým už jste byli - cherubíni, serafíni, andělé. Jsou také mezi námi. Toto je pro přerod vaší planety nutné. Takto se všechny planety vždy musí přerodit a v době tohoto přerodu je nás tu mnoho - bytostí Světla

Miluji vás Otec – Stvořitel.“

 

 

354.  Sdělení.                                  (Přijal Honza Turek.)               31.5.1998.   9:00 hodin.

 

         „Ahoj Stvořitel.

 

Správně si vycítil, že ta bříza koná ochranu, mateřskou pomoc (lásku), dává vláhu tomu malému stromu. A jednou bude stát velký statný strom, ale dokuď je ještě tak malý, bude bříza jeho matkou.

 

Ať to bude třeba chvíli budou stát vedle sebe, ale pak dub bude potřebovat čím dál víc vláhy a místa a světla a bříza mu ustoupí. Buď příroda pomůže sama nebo ji někdo sekne sekyrou, v té chvíli ucítí velkou bolest. Jenže ona zároveň bude vědět, že je to třeba. Bude myslet v té chvíli láskou na ten doubek i když v té chvíli už to nebude doubek, ale statný dub a její láska bolest sníží, neboť bude vědět, že nadešel její čas, aby mohl dál růst, musí mu ustoupit. To je důkaz, že není dobrá sobeckost. Ona bříza ví, že má nebo tak dopadne, mohla by ukrádat živiny, nechat ho zahynout. Možná by rostla déle. Ale tak, když ten doubek živí. Je více šťastnější, její život je naplněn láskou.

 

 

355.  Láska k druhému.                 (Přijal Honza Turek.)            31.5.1998.      22:07 hodin.

 

 

„Ono se řekne láska k druhému, ať je to jakákoliv láska. Ale zároveň je třeba znát sám sebe, vědět, že si to zasloužíme. Je třeba lichotit sám sobě, pohladit se, říct, že své já miluješ. Zdá se to zvláštní, ale je to tak, jak chceš, aby tě milovali druzí, když nevíš, jak bys miloval sebe.

 

Proto první krok dát lásku druhému je nejdřív dát sám sobě. Správně, láska je jako motýl, pokuď ho naháníš, nikdy ho nechytneš, je třeba si ho nevšímat a on si sedne na tvé rameno.

 

Na lásku se nedá tlačit, zbývá jedině čekat, ona přijde sama a my bysme měli být připraveni ji přijmout.

 

 

356.  Sdělení.                         (Přijala Jana Löfflerová.)       1.6.1998.       7:50-8:25 hodin.                                                    

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

„Děti moje milé, já váš Otec vás pozoruji a hladím a jsem tak nevýslovně  šťastný, jak kráčíte po svých cestách a ani neklopýtnete. To vy máte už velkou důvěru a to já cítím a obdarovávám vás velkými dary. Dary ducha to jsou, které si vyslouží každý láskyplný člověk, jenž dává sebe ostatním. Toto vy se stále učte děti moje milé, milované a mějte to na paměti, neboť všechny věci, které jsem pro vás připravil vás přenesou dál, překonáte-li je. Je to trápení i láska přes co musíte vzlétnout z tohoto Světa do dalšího, kde již takovéto rozdíly nebudou (nejsou). Tam jen krásná příroda čeká na vás a krásní lidé, vám tak blízcí a vás tak milující i těch zvířátek a jiných Božích výtvorů. Toto ti dává tvůj Jamahámek. Víš, jsou tam tak krásné a hluboké lesy a stromy zdravé a vysoké a také nekonečné pláně plné živočichů rozličných malých i velkých. A ptáci barevní a libých hlásků zpívají tam, kde potůčky a čisté křišťálové vody zurčí mezi trávou obrostlými břehy. A nebe krásně čisté, teplý vlhký vzduch a Slunce lahodí té přírodě a jemná všudypřítomná hudba, podobná ševelení přírody, ale přece jiná, proudící z dalších svitů - provází tam vše. Andělé tam jsou a svými průsvitnými těly se vznáší nad lidi a provází je tak, jako u vás. Vše je tak jemné a čisté a poloprůsvitné. To ty si ale umíš přestavit Janičko naše, to my už ti dříve ukazovali. I Arisiel tě tam často chodí ukázat nám lidem vesmírným. I ostatní vaši milí ze skupinky i další lidé se tam chodí procházet, jen o tom neví, jako Ty, když toto vidíš. Až budeš chtít meditovat, tak zavři oči a prociť ten pocit. Budeš tam hned a vše prožiješ, drahá naše. Milujeme vás lidi moc a moc.

 

A já tvůj Otec ti chci ještě říci, to také pošli dál. Tento krásný popis, však ty víš - je dobré, aby lidé věděli, kam mají postoupit. Neboť ani často neví, co je tímto míněno Boží království. I příbytky pro vás jsou zde nachystány a jaké. ?ádné ostré hrany, a uvnitř jednoduchá a čistá prostorná plocha, určená k duchovnímu vývoji, tak aby tělo si mohlo odpočinout v harmonickém prostředí a neodloučilo se od přírody. Vše tam je přírodní i materiály, z nichž jsou domy (koule většinou) zhotoveny. Všechny jsou opatřeny zahrádkami a také osázeny milovanými rostlinkami a květinami. To je harmonický domov a vy jen ten mějte před očima, neboť tuto představu, myšlenku vy dáváte i ostatním a to je i mé přání a vědomí čistého bytí to je. A takto to bude. Pozvolna si lidé budou toto představovat a vědět o tom a to se pak může stát. Pak tuto zemi zbavím všeho smutného a nevědomého, abych vás milé děti, mí věrní a milující osvobodil z nadvlády Nevědomosti. Spoléhám se na vás, mí Světlonoši drazí, že tuto práci lásky, zde na Zemi odvedete, že to všem rozšíříte. To je váš úkol drazí a já vás v tom stále podporuji a stále stojím po vašem boku. Milujte se navzájem a všichni tak, jakoby jste se měli zítra odloučit, to je cesta, cesta lásky, která toto změní. Já vás neustále hlídám mí milí, milovaní a činíte mi radost převelikou.

S láskou Otec – Stvořitel.“

 

 

357.  Sdělení.                                  (Přijal Petr Sotolář.)           2.6.1998.        12:00 hodin.                                     

                                                                                                Místo: V parku, Olomouc.

 

        „Milé dítě,

jsem to já, sama tvá matka Země. Chtěl jsi se se mnou spojit a vidíš jde to. Miluji tě mé dítě, vím, že ty mě taky. Náš vztah se čím dál víc prohlubuje. Je to nádherné. Děkuji vám děti mé za to, že tak s láskou a odhodláním pracujete na mé záchraně. Za to vás velice miluji a zahrnuji vás svou krásou a láskou. Ty vaše očistné meditace jsou pro mne opravdovou úlevou. Nastal čas, mé děti, abych se očistila. Nechala jsem vás lidi na své půdě žít, starala jsem se o vás, dávala vám život, stravu, a vy jste toho zneužili. S láskou jsem trpělivě snášela bolest, kterou jste mi způsobili svým bezohledným chováním. Otrávili jste mé řeky, moře, znečistili jste moje ovzduší, vykáceli jste mé lesy, chováte se ke mně jako ke kusu neživé hmoty. Ale já jsem živá! Jen jsem trpělivě čekala, mé děti, jak se budete vyvíjet. Mysleli jste si, že jste pány všeho, chtěli jste ovládnout přírodu a podmanit si mne. Bezohledně těžíte mé nerostné bohatství a ani za ně nepoděkujete. To vše jsem s láskou a trpělivostí snášela. Nyní nastal čas na očistu. Každému bude splaceno podle jeho „zásluh“. Nevšímáte si ani varovných signálů, jako jsou zemětřesení, povodně, hurikány, hromadná neštěstí a globální oteplování. To vše jste si zavinili sami, moji milí. Již nehodlám dále snášet to vaše plundrování a drancování. Mám takovou schopnost očistit se, že by se mnozí divili. Jdu ovšem ruku v ruce s Bohem. Já jsem součástí Boha, stejně jako vy. Vše je tak úzce propojeno. Jen vy si to zatím neuvědomujete. Vím, jsou zde již takoví lidé, jako třeba ty můj Soty, kteří si vše již začali uvědomovat a chovají se podle toho. Chrání mou přírodu, mou krásu a za to jsem vám vděčná. Miluji vás ale všechny moje děti, bez ohledu na to, co jste na mě spáchali. Nastal čas očisty. Nechala jsem vás, aby jste se poučili z vlastních chyb a jen málo lidí si to uvědomilo a vzalo si to k srdci. Nyní nastal čas odplaty. Ti, co jen myslí na sebe, na úkor jiných a také na úkor mne, budou smeteni velkou očistnou vlnou, kterou pro svou záchranu vyšlu. Moře a řeky se vylejí z břehů, sopky začnou chrlit očistný oheň a rozpoutají se zemětřesení. Vše dělám s láskou k vám, moji drazí. Jen ti, co byli poslušni zákonů Božích, tak budou zproštěni této očistné vřavy. O ty se já postarám. Miluji vás mé děti a jsem stále vaší milující matkou.

 

To ti s láskou sdělila tvá Matka - planeta Země.“

 

 

358.  Sdělení od Stvořitele o sobě.             (Přijal Honza Turek.)     2.6.1998.   18:00 hodin.

 

 

„Začátek je tam, kde chcem udělat první krok. Stvořil mě Vesmír, proto i já můžu stvořit jej. Ochraňuje mě příroda, proto ochraňuji ji. Stvořil mě Stvořitel, proto i já jsem Stvořitel. Vytvořil jsem sám sobě Vesmír. A proto Vesmír je mnou součástí. Nikdy nekončící částí. Stvořila mě láska, proto i já jsem láska a můžu ji dát komukoliv, to znamená i sobě. Vše co dám se mi vrací, proto nikdo neměl by nic ničit, neboť zničí sám sebe.

 

Hluboká myšlenka, ale je to tak. Vše má moc brát a dávat, pokuď druhým budeme konat spravedlivě, bude i nám tak konáno. Tohle platí i v tomhle, jak dáváme sobě, dáváme druhým, protože pokuď chceme něco tvořit láskou, ta láska musí být v nás.

 

Tohle by zároveň každý, kdo chce, mohl využívat jako motlitbu k podpoře sama sebe. Osobnosti, která v něm vzniká, může už teď v něm vzniknout vesmír. Vesmír, který tvoří s láskou. Vesmír svého vnitřního já. Sami sobě můžeme říct, co zvládneme dokázat, nebo že jsme to dokázali a sami přijdeme na to jak.

 

Ale můžete si vytvořit i vlastní (slogan nebo motlitbu). Říkejte si tomu jak chcete. Ono vlastně nám bude připomínat, co jsme už dokázali a co máme ještě dokázat. Např. Dokáži se sjednotit s přírodou, být v ní a ona bude ve mně, naučit se její řeči, poznat více lásku, ale i strach a bolest a následně naučit léčit přírodu a ona bude léčit mě.

 

Stejně jak poznám přírodu, začne se ve mně objevovat poznání. Kladu základ pro svůj Vesmír. Mám kontrolu nad tím, jaké množství energie ve mně proudí. Uvědomuji si spojení s duchovnem. Je ve mně láska, která tvoří mé já a je dále posílána druhým.“

 

 

359.  Cesta k vědomí.                     (Přijal Honza Turek.)           3.6.1998.        19:30 hodin.

 

Každý je sám za sebe na cestě vědomí, snaží se nebo by měl zjistit, proč a jak. Měl by poznat svůj smysl, proč je tady, proč právě on má udělat, co má udělat.

 

Důležité je otevřít oči. Říct si co od života chcem a pomalu tu cestu vytvářet. A právě první kroky by měly být pochopit své já, poznat přírodu, rozvíjet se a vzájemně se doplňovat. Není rozdílů mezi cestami, proto když si nějakou vybereme, měli bysme věřit, že právě tahle je ta správná. Potom máme jistotu, že jdeme správně. Nevadí, že se něco nedaří. Měli bysme to pochopit, zjistit, jak a co se děje, může to být znamení, že se máme zastavit a pořádně se rozhlédnout.

 

Vše půjde samo, jak má jít, ale musíme tomu věřit. Jen na nás je kam dojdeme .

 

Aštar a Stvořitel.“

 

 

360.  Sdělení planety Země.      (Přijala Barča Víťazková.)   3.6.1998.    19:35-19:55 hodin.                                                              

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Mohla bych se zkusit spojit s planetou Zemí? Slyšíš mě Zemičko?

 

          „Milá Barunko,

 

jsem moc ráda, že jsi se se mnou chtěla spojit. Víš, je to pro mě dost těžké vydržet to, musím se bránit, přece jenom mě to zraňuje a už další rány nevydržím. Je to tak a je mi Stvořitelem dovoleno se bránit. Mám vás všechny moc ráda, ale mnozí z vás zapomínají, že já jsem taky živá! Jsem živá jako vy všichni. Neubližujte mi už více, sic se budu muset bránit dále a pak už nebude čas se začít omlouvat a budu nucena se očistit. Sděl to prosím takto lidem, ať jsou takto na pozoru. Už dále nemohu snášet ty bolesti, které mi způsobujete. Zastavte to, neválčeme spolu. Přejete si přece všichni mír na Zemi, tak se mnou neválčete. Jsem jako vaše matka, která vás vychovala a vy rozverné mé děti. Někteří mi ovšem ubližují, možná si to ani neuvědomují, ale je to tak. Sděl to moje milá všem

 

S láskou Země, vaše matka,

která vás s láskou všechny vychovala.

 

Vyslyšte moje volání a zadržte ty jaderné pokusy, sic se budu nucena bránit a s vůlí Stvořitele se očistit ihned. Mám vás všechny ráda, mějte rádi vy mě.“

 

kuji ti moje milá Zemičko, za nádherný vzkaz. Budu se snažit, aby byl vyslyšen.

 

„Ochraňuji vás děti moje, chovám vás v lásce, vy mi ji takto oplácíte, ani nevíte, jakou radost mi činíte, mé děti rozverné. Jak vás miluji a proto za vámi přijdu na Zemi. Bude to už brzo, však se mě dočkáte. Zatím se modlete a šiřte slovo moje a bude mír na Zemi. Miluji vás děti moje pozemské a těším se na den našeho setkání, když před vámi sestoupím z nebe a z vašich úst zazní mé jméno a tak to je a bude, neboť to je má vůle, vůle nejvyšší.

Miluji vás děti moje,

s láskou Otec – Stvořitel.“

 

 

361.  Sdělení od Stvořitele.             (Přijal Petr Sotolář.)         4.6.1998.    6:30-7:10 hodin.

                                                                                               Místo: AP-2, Olomoucko.

          „Ahoj můj synu, 

jsem to já váš Táta - Stvořitel. Přeji vám všem krásný den. S láskou k vám moje nádherné světlušky jsem vám poslal pěkný, sluncem prozářený den. Je milé, že jste přespali zde na paloučku, tak blízko přírodě a tudíž blízko mne. Protože já jsem příroda. Já jsem všechno. Miluji vás moje drahá dítka jak jen nejvíce mohu a chráním si vás. Mohu vám jen říci, že co nevidět skončí všechna vaše trápení - alergie, bolesti kloubů atd., však sami nejlíp dobře víte, co vás trápí. Je jeden z posledních dnů před ÚSVITEM. Přede dnem, kdy se svou majestátností a zároveň i láskou sám navštívím tuto Zemi a očistím ji jednou provždy. Tento den se děti moje blíží rychlostí světla, neznáte dne ani hodiny mého příchodu, jen já sám to vím a to je dobře. Důvěřujte mi moji milí a vše půjde hladce. Vše dobře dopadne, protože to mám v rukou já sám váš milující Stvořitel. Ano, Soty, ta událost se Sluncem je jedna z posledních varování, které vás lidi ještě mohou obrátit na cestu ke mně. Pracujte i nadále mé děti tak jako doteď a uvidíte co se bude v následujících dnech dít. Ať se děje cokoliv, zachovejte si čistou mysl a důvěru ve mě. Miluji vás mé děti. Vaše Země již nevydrží další ničení, další atomové výbuchy a tak nastal čas, když se sama od všeho zlého očistí. Dal jsem jí takovou schopnost. Ona vás miluje a většina z vás lidí si toho neváží. Dne mého příchodu se nachýlil a již zbývají jen minuty. Milujte mne i nadále mé děti, neboť já vás miluji.

 

S láskou váš Otec – Stvořitel.“

 

 

362.  Sdělení od Stvořitele.       (Přijala Barča Víťazková.)     5.6.1998.   20:00-20:07 hodin.

                                                                                           Místo: Čajovnička, Olomouc.

 

          „Milé dítě,

 

jsem tu stále s vámi a chovám k vám nekonečnou lásku, kterou vás stále zahrnuji a vysílám ji k vám. Někteří z vás si to uvědomujete a to mě těší. Jste mi za to vděčni a já jsem vděčný vám, protože my jsme nerozlučně spojeni pevným poutem, které mezi námi vždy bylo a vždy bude. Jsem rád, když si to mé děti uvědomujete. Čiňte tak i nadále a nechte se vést svou láskou, protože vás povede má láska. Máme mnoho společného, máte plno nádherných vlastností, které máte každý jako dar ode mne. Záleží jen na vás jestli je objevíte a jak je využijete. Bohužel je někteří z vás zneužívají a to nepůsobí dobře na vašeho ducha. Poslouchejte své srdce, čiňte vše s největší láskou a můžete si být jisti, že to tak je dobře. ?ijte mou láskou a splynete se mnou mé děti. Já vás takto miluji a dávám vám svou lásku a vy mi ji takto oplácíte. Děkuji vám mé děti, že jste takoví, rozvíjejte svého ducha a brzy se setkáme.

Mějte na mysli pouze jedno - láska

Otec – Stvořitel.“

 

 

363.  Sdělení.                         (Přijal Honza Turek.)                    5.6.1998.       21:00 hodin.

 

 

          „Tady Pleja a Aštar.

 

Když se to vezme každý má sobě dokonalou bytost. Ale to neznamená, že nemáme kdejaké chybičky. Ty má každý. Někdy jsou jako šlehačka na ovoci. Doplňují, zvýrazňují, zkrášlují, dělají zajímavější. Bez toho bylo by to takové nuďo. Pomocí chyb se i učíme. Chybičky někdy jsou jako poplachová siréna. Zdůrazňují „pozor“ něco se tu děje.

 

Naše moudrost je nekonečná, to jen my ji někdy omezujeme, pomyslnými hranicemi. Jsme naplněni informacemi jen bysme měli najít způsob k nim přístupným poznáváním něčeho, co už víme, známe, ale můžeme jít ještě hlouběji. Na samém dně toho, co víme, neobjeví se konec, ale otevře se brána do dalšího vědomí, a tenhle cyklus vůbec nekončí. Stále vzniká nová informace.

 

A my jsme tím spojeni, my nejsme žádná výjimka. První kroky též vedou naslouchání intuice, posloucháním a uposlechnutím, když vyjdete vpřed kam vám intuice radí, budete nacházet nové. A ze začátku bude třeba mít trpělivost a být připraven i dělat chybičky. Neboť se vlastně budeme učit, hledat, nacházet, naslouchat své intuici a proto je třeba přijmout skutečnost, že se dopustíme pár těch chybiček a být schopni si narušit nebo i dokonce zrušit starý život. Nebo teď budeme začínat tvořit nový.

 

A neměli bysme to vzdát a být připraveni poslechnout intuici v každém případě. Možná, že někdo se tomu naučí za krátko a možná u někoho to může chvíli trvat. Potom budete krásně impulsivní. Prostě nechte se přímo svou intuicí unášet a ona vás povede vaším životem.“

 

 

364.  Spontánnost.                                                    5.6.1998.          23:08-23:50 hodin.

 

„Mnozí z vás tohle spíše znají pod pojmem jednat impulsivně, nebýt na ničem závislí, prostě nechat se životem unášet. Co má být, to se stane a jednat hlavně podle své intuice, naučit se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. A být sám sebou. Nenechat se být ovlivňován ostatním. Je to nádherně příjemný pocit.

 

Tím i živíme své dítě v nás. A děti mají tu vlastnost, že se lehce učí, rozvíjejí schopnosti, jsou upřímné, dokáží potěšit, ono je toho víc.

 

Většina nás tuhle schopnost ztratila, ale je v každém. Je třeba se naučit jednat spontánně. Nenechat se ovládat vnějším světem. Ale zároveň bysme měli se z něj učit pochopit. Proto neohrňujte špatným, z toho se můžete něco naučit.

 

A ani se nemusíte bát z komunikace s ním, neboť pokuď tomu vy nepodáte ruku, nemůže na vás, to platí pro lásku. Nemůžeme být naplněni láskou pokuď se jí neotevřeme. Tím, že uposlechneme své bezprostřední cítění, otevíráme se Vesmíru.

 

Spontánnost bude tím větší, čím více se jí naučíte důvěřovat. Vždy tomu bylo, že Temno zvýrazňuje Světlo. Bez protikladu by láska byla jako vyhaslá hvězda. A tím, že něco máme omezeném množství, tím víc si toho vážíme. A láska může růst v nás.

 

Proto pokud chcete pochopit temno, můžete s ním komunikovat pod ochranou světla. Pokuď chcete můžete. Vše má svůj účel a pokuď chce to zkusit, nikdo mu tom nezabrání, neboť ze všeho se dá vzít ponaučení. Ale můžete i nepřímo naučit se pochopit zlo. Je mnoho cest a ať si vyberete kteroukoliv z nich, měli byste si být jisti, že jdete správně. A vždy nechat se vést nositeli Světla. A nejlepší je o čem pochybujete vůbec nezkoušet, neboť díky pochybám to nemusí dobře dopadnout. Zároveň výrazně nedělte na špatné a dobré. Vlastně vše je jako myšlenka, a vaše myšlení má sílu to zhmotnit.

 

Proto, kdyby se někdo pokusil o tu komunikaci, představuje si to jako malé, roztomilé, neškodné Stvoření, a myslete na to s láskou.

 

Vlastně zlo je už jen zlem proto, že jej tak nazýváme. Kdyby jsme se pokusili zničit ho, zničíme i lásku. To je jako by jsme vyčítali tmě, že je tak černá a černé, že není bílá. A kdyby zůstala jen láska, zase by se našel způsob, jak ji dělit a kdyby tohle dělali do nekonečna nakonec by tu nebylo nic. Vznikla by prázdnota.

 

To je jako : Země bez všeho živého, bez stromů, řek, moří, hor, údolí, možná by ani Země neexistovala, možná ani člověk, prostě prázdno bez ničeho. Proto berte vše jak je, a nic ničím neodsuzujte, vysílejte spíše lásku. Proto važte si všeho, co máte, vidíte, slyšíte. Neboť ať je to jakékoliv, je to lepší než nic.

 

Důležitá věc, neodsuzujte Temno, i k němu vysílejte lásku, chovejte se k němu jemně, něžně, tím i zmírníte dopad na vás. Nebude vám ubližovat, pokuď i vy nebudete ničemu ubližovat. Ve všem je láska, a záleží jen na vás kolik v čem ji vidíte. Zlo vlastně je proměněná láska.

 

Neboť na počátku všeho byla široce dalece jen láska, ale potom přišel někdo. Tím, že začal dělat rozdíly, vytvořil, deformoval lásku. Proto se na to nehněvejte, berte vše s láskou, pomůže to zvýraznění lásky, následné transformaci na původní čistou lásku. A právě tohle je třeba pochopit.

 

To je jeden krok pro vstup do dalšího života do vyšší dimenze, ale i pro setkání s námi. Měli bysme vidět lásku ve všem. Neboť je všude, je jen na vás, v jakém množství ji vidíme. Proto nic prosím neničte, nebo jinak se může stát, že s tím i zničíte lásku, která v tom byla.“

 

 

365.  Sdělení.                 (Přijala Barča Víťazková.)            6.6.1998.      13:10-13:35 hodin.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

Milá Zemičko, můžu s tebou mluvit?

 

„Ano, jsem už tu s tebou, jsem s tebou pořád, protože na mě sedíš, chodíš a žiješ svůj pozemský život. Vy lidé jste úplně rozdílní, ale stejně jste spojeni. Všichni jste lidé a ti by se měli podporovat a ne ničit. Ubližujete tím sobě, ale také mě. Já vás vychovala, dala vám potravu a starala se o vás a jak jste se mi za to lidé odvděčili. Pustošíte mě, kde můžete, kácíte lesy, pálíte louky, otravujete ovzduší a řeky. Nevím, co by jste dělali, kdybych neměla tu schopnost trochu napravit ty škody. Nejde to vrátit a já už nemám sílu na to, abych vás pořád „opravovala“. Neničte mne, neboť tím ničíte i sami sebe, dokonce i Stvořitele našeho. Važte si toho, že vám dal život a dal vám poznat lásku. Jako jediní tvorové cítíte lásku, uvědomujete si to? ?ádné zvíře ani strom nedokáže takto vyjádřit ten cit. Ovšem pozor. Ne tak docela, protože když v sobě tuto lásku probudíte, pochopíte, že všechno kolem vás je láska sama. To s láskou nás Bůh stvořil a tak i všechno kolem vás. Je to nenahraditelný cit, kterým vás obdaroval. Jakmile pochopíte co je to láska, zjistíte, že stromy jsou plné lásky, zvířata a ptáci, všechno má v sobě život a pokud tomu věříme, tak i lásku. Nejde to jen tak zformulovat ani pochopit, ale pokud se takto snažíme žít s láskou v srdci, je to pro vás velikým přínosem, neboť lásku nám seslal Stvořitel, abychom ji rozvíjeli a jí se vedli. Neopovrhujte jí, neboť ona je vámi a vy jste jí. Nelze to změnit, pouze zdokonalit.

Vaše Zemička, všech dítek matička.“

 

 

366.  Sdělení.                 (Přijala Radka Nejedlá.)                7.6.1998.       0:30-0:45 hodin.                                                             

                                                                                                                   Místo: Brno.

 

„Sleduješ Měsíc, svítí ti do očí a nenechá tě spát. Jeho paprsky se ti vlívají do mozku a nutí tě přemýšlet a rovnat si myšlenky. V takových bezesných nocích jsou lidé a události jen myšlenkami. Můžeš nerušeně třídit a vyhazovat. Pak se na to s odstupem času podíváš a řekneš si, že to za tebe musel přemýšlet někdo jiný, protože v noci máš vše zkreslené a vidíš to z té horší stránky. Máš prostě strach. Co je to strach? Je to vibrace, která nás ovlivňuje a učí nás se bránit. Kde je obrana, musí být i útok. Ten si už každý najde a začne boj a to je špatné. Jak se strachu zbavit? Rozhodně nepřemýšlet. Soustřeď se na to, na to uklidňující měsíční světlo a mysli na všechny lidi, kteří teď zároveň s tebou Měsíc sledují. Jsou jich spousty a ty dokážeš všem vyslat lásku, která se díky tomu měsíčnímu svitu násobí a putuje do lidských srdcí. Nikdo není sám. Stačí se jenom dívat kolem sebe.

 

To ti sdělil tvůj vesmírný rádce a pozemský ochránce Košar.“

 

 

367.  Sdělení od Aštara a Pleji.          (Přijal Honza Turek.)           7.6.1998.       6:15 hodin.

 

 

„Někdy se i strhne boj, než lidé pochopí, že nejdůležitější je láska. U některých bude chvíli trvat, než pochopí, co je to láska, a někdy některým až krize otevře oči. Někdy zbytečně hledáme něco, co jsme dávno našli, někdy si to uvědomíme až je pozdě. Jenže nikdy není pozdě. I kdyby zemřel ten nejdůležitější člověk pro nás, pořád ještě máme lásku srdce, ta tam prostě je, jen musíme si ji uvědomit.

 

Když milujeme někoho, prostě nezáleží nám moc jaký je, ale je nejdůležitější pro nás, mít někoho rád a naše srdce tím radostí skáče, když se k nám naše láska k němu dorazí a vytvoří s ní (s ním) jakoby stejnou notu, jsme přímo šťastni, když nás má někdo rád.

 

A vlastně láska k nám jde dvojím způsobem, buď s ní plníme své srdce láskou a pošleme ji druhému, nebo necháme naplnit láskou jeho (její) srdce, a pak ji tu lásku k sobě přilákáme a necháme si s ní naplnit své srdce.“

 

 

368.  Spojení se Sluncem.        (Přijala Radka Nejedlá.)      7.6.1998.    12:30-12:45 hodin.

                                                                                                                   Místo: Brno.

 

Mohla bych se spojit se Sluncem?

 

„Mluvím k tobě já Auter a chci ti tlumočit myšlenky, které k tobě vysílá Slunce.

 

           Milá Radko,

 

ty, která chodíš po mé vesmírné družce Zemi. Zdravím tě já Slunce. Jsem vesmírným korábem, který se stará o světlo a teplo tak, jako vy kolem sebe šíříte lásku. Lidé by zahynuli, kdyby nebylo mého tepla a světla a srdce lidí by zahynula nebýt vaší lásky. Je to jednoduché, každý má svůj úkol daný Bohem. Bůh je součástí mou, stejně jako tvou. Je to náš Otec. Já to vím, ty to víš a ještě pár dalších lidí. A co ten zbytek? Čerpá teplo z mých paprsků, ale nic nedává zpátky, ale já přesto dál rozdávám a budu tak dlouho, dokud mi to Bůh nezakáže. Já to dělám rád, ale moc mě bolí, když vidím, jak ubližujete mé sestře Zemi. Dejte si pozor, žádný čin nezůstane bez odplaty, všechno se hromadí a čas zúčtování už brzy přijde.

 

Milí lidé, máte poslední možnost, aby jste se nad sebou zamysleli, nebo dojde k velké očistě. Mou činnost v těchto dnech berte jako varování (velká Sluneční erupce). Nemyslete si, že jste pány přírody, protože tomu tak z daleka není. Čas se blíží.“

 

 

369.  Sdělení od Aštara.            (Přijal Honza Turek.)           8.6.1998.       3:40-4:20 hodin.

 

Sdělení od Aštara, původně předáno pomocí snu.

 

„Vše určitým způsobem na sebe působí a vzájemně se doplňuje. Jednejte uvážlivě a né zbrkle, nebo pokuď uděláte něco, co jste nechtěli, něco čím byste poškodili, už to nevrátíte, a někdy to může trvat než se to vrátí (vyléčí) do původního stavu.

 

Sice dostanete šanci to napravit, pokuď budete chtít. Ale to, co uděláte jen tak nesmažete. Zároveň to neznamená, že se budete bát to udělat, i když strach může naznačit, že máte udělat něco jiného. Proto vše konejte s láskou. A láska bude ve všem, co uděláte.

 

Lenost se nevyplácí, promeškat zbytečně čas, který vám byl dán. Následujte svůj vnitřní hlas a ten vás povede i v té nejobtížnější situaci. Ale aby jste to zvládli, zároveň tomu musíte věřit.

 

Nic, nikoho bez rozvážení neodsuzujte, za jeho chyby, za to, co udělal. Nebo to je jako kdyby my bysme vám vyčítali všechny chyby, co jste minulosti udělali. A právě proto dokažte vždy, všemu, každému odpustit. I když je něco špatné, může se to napravit. A i vy můžete ho pomoci zavést na správnou cestu.

 

Je to něco jako pamatovat si sny, dostane se vám něco i když je to rozmazané, zapište si to, možná hned nebo později pochopíte. Čím častěji uděláte, že si svůj sen zapíšete, tím bude jasnější, lehčí si ho zapamatovat.“

 

 

370.  Sdělení od Země.          (Přijala Barča Víťazková.)      8.6.1998.    21:55-22:23 hodin.                                                          

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

„Nyní já Země jsem se ti do toho vpletla. Vím, že jsi na mne myslela a chtěla se se mnou spojit, tak jsem ti ušetřila otázku. Je mi teďka docela dobře. Když pomyslím na vás všechny, kdo mě podporujete a mé srdce hladíte, tak je mi dobře mé děti. Jsem tak ráda, že vás všechny mám, co bych si bez vás počala. Jenom se dál o lidi starejte a lásku jim posílejte. Øekněte jim vše, co víte. I o mně jim povězte, protože mnozí si opravdu neuvědomují, že jsem živá.

 

Lidé milí, hovořím k vám já, vaše planeta Země, na které žijete své pozemské životy a ani si neuvědomujete, že to, na čem stojíte není jenom kus hmoty, jsem to já, vaše Země, vaše Matka, která vás všechny chová v té neupřímnější lásce, všechny bez rozdílů. Já vím, že někteří z vás žijí v temnotě, temnota je nevědění a také s vámi soucítím. Chápu vás lidé, toleruji vaše chování. Prosím chápejte i vy mne, tolerujte živou bytost, která vám stále naslouchá a poskytuje vám vlastně vše. Potravu, vzduch, vodu, máte vše potřebné k životu. Proč mně tedy ničíte? Copak už tady nechcete dále žít? Copak chcete i mne zabít? Pokud se nebudete dále ovládat, čeká vás velké překvapení, protože já, i když vás všechny moc miluji, už nemohu dále vydržet ty bolesti a očistím se. Ano, je to tak, slyšíte dobře, očistím se ode všeho zlého, protože Stvořitel, když mne stvořil, dal mi tu schopnost sebeočisty a On také souhlasí se mnou, že už se dále na všechna ty násilí nemůže dívat. Otevřete lidé oči! Procitněte z toho hlubokého spánku, který vás tak dlouho ovládal! Vy to dokážete. Uvědomte si, že ten život, kterým jste doposud žili byl jen zlomek toho, co vy můžete dokázat a pokud budete opravdu chtít. Všichni chtít, tak se žádné očisty dít nemusejí. Máte vlastnosti a schopnosti od samotného Boha, proč je nevyužijete pro dobrou věc. Plno věcí na tomto světě je tu zbytečných. Proč stavět tolik továren, co ničí ovzduší, proč stavět další a další domy, co vám potom zbyde za přírodu? ?ádná. Vykácíte mi všechny lesy, otrávíte vody a vzduch. Nedivte se lidé, že se takto bráním třeba těmi zemětřeseními a povodněmi. Je to jen malý zlomek toho, co dokážu. Zamyslete se nad svým jednáním a poslouchejte hlas Stvořitele, každý z vás ho slyší, jen si to neuvědomujete. Zkuste se zaposlouchat a Stvořitel se vám ozve. Je stále s vámi a proto se v klidu odevzdejte Jeho vůli a nechte se vést Jeho láskou. Bude konec Temnotě.

To ti s láskou dala Zemička, která vás takto všechny miluje.“

 

 

371.  Sdělení.                      (Přijala Barča Víťazková.)              10.6.1998.       10:50 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

        „Milá dcero,

 

nejdříve bych chtěla promluvit já Země. Je to už dost dlouho, co se o mne někdo zajímal, tak jako vy. Je nyní těžká doba a já už dále nemohu. Proto vás prosím, dělejte i nadále ty očistné meditace pro mne. Mohu tak déle vydržet, vy budete moci šířit Světlo. Jen tak konejte dál mé děti, šiřte Světlo. Ve Světle je láska, láska k člověku a přírodě samé. Milujte se lidé a bude vše tak, jak má být. Vše bude nádherné, lesy, louky, vody a pouště. Vše bude nedotčené jako na počátku všeho.

 

To jste vy udělali, všechno kolem vás, co se vám teď nelíbí. Ano, byl to člověk, vy si to lidé uvědomujete, všichni. Jenom si to nechcete připustit, že jste zašli tak daleko. Každý má na tomto budování a ničení svůj díl. Každý, ať v tomto životě nebo v předešlém. Proto pokud si tohle uvědomíte a budete to chtít změnit, uděláte první krůček k tomu, abych já, vaše planeta Země, se stala opět takovou jako předtím, čistou a šťastnou. Já vám za to budu velice vděčná a by toho nebudete litovat. Kolik starostí vám odpadne a kolik radosti přibude. Zkuste to, lidé prosím vás, zkuste to. Sami vidíte, že tento svět spěje k zániku. Proto pokud chcete ho zachránit, milujte se, protože láskou vše napravíte, pokud tomu uvěříte. Láska je mocná čarodějka a to nejen láska dvou, láska všech lidí je tak silná, že sami vy lidé, sami tuto lásku dokážete zhmotnit ve skutečnost. Já vím, že tomu nemůžete uvěřit, věříte pouze tomu, co bylo vaším věděním omezeno, pouze materiální svět pro vás existoval. Jenomže, jak si myslíte, že jsme byli stvořeni? Myšlenkou, pouhou myšlenkou může člověk tvořit! Ano, je to tak. Vy lidé se s tímto musíte naučit dobře zacházet. Je to pro vás něco nového, ale přece je to staré. Vždycky jste to uměli, jenom jste to zapomněli díky Silám temna, které zde po 300 000 let vládli. S nimi teď bojujeme, aby zde mohlo opět zazářit Světlo, Světlo našeho Stvořitele. Možná, že je to pro vás teď dost obtížné tomu uvěřit. Ale zkuste to, není to velkolepá myšlenka tvořit právě myšlenkou? Pouze ty nejčistčí úmysly a víra dokáží změnit tento svět k lepšímu. Ano, je to tak. Násilím se ničeho nedoberete, snad jen pouze k dalšímu násilí. Na této Zemi má každý člověk svobodnou vůli, nikdo mu nemůže nic přikazovat, protože každý je svým vlastním pánem. Poslouchá pouze ten, kdo chce poslouchat, nechá se vést pouze ten, kdo chce být veden a kam se chce nechat vést už záleží na člověku samém, jestli do temnoty nevědění nebo chce osvětlit svůj život, vědět proč je tady, jaký je jeho úkol tady na Zemi. Tyto otázky jsou informace a informace jsou obsaženy ve Světle, jen si je umět přebrat. Tudíž pokud si vyberete cestu za Světlem, vyberete si vědění. To co dnes víte, vaše znalosti a zkušenosti, nejsou ani zdaleka zlomkem toho, co ještě nevíte. Ani Stvořitel ještě neví vše! Také se učí dále a dále. Vědění je nekonečné. Pokud se začnete o toto zajímat, zjistíte, že se vám začínají objevovat nové a nové obzory, o kterých jste neměli ani tušení, že existují. Zkrátka informace je obsažena ve Světle, které k nám posílá náš Stvořitel, abychom procitli a otevřeli oči. Je čas to tu všechno změnit a proto tu jsou i vaši přátelé z vesmíru, kteří vám tak s láskou pomáhají a radí vám. Proto pokud chcete, odevzdejte se vůli Stvořitele a On si vás bude dále ochraňovat, pouze tak pocítíte Jeho lásku. Samozřejmě, že si tak chrání každého z nás, ale copak nechcete vědět jaké je to pocit si tuto lásku uvědomit? Přemýšlejte nad tím.

 

To vám s láskou radí vaše Zemička, která vás všechny miluje.“

 

 

  

 

Jak se telepaticky spojit ?

 

(Dodatek k podmínkám spojení.)

 

             Přátelé milí,

 

chcete se také telepaticky spojovat s Vesmírnými bytostmi ze strany Sil světla a nevíte jak? Pokusíme se vám dát jednoduchý  návod, který pramení z našich zkušeností.

 

Najděte si tiché místo. Napoprvé je vždy nejlepší najít si klidné místo s jemnými vibracemi, kde vás nebude nikdo rušit. Nejlépe se daří navázat spojení po 9 až 10 hodině večerní, neboť to se i velká města uklidňují a vibrace zjemňují.

 

Zaujměte pohodlnou polohu, která vyhovuje vašemu tělu a při které jsou rovná záda (alespoň z počátku). Například meditační poloha v lotosovém květu nebo sed se zkříženýma nohama nebo sed na židli, nohy položené na zemi.

 

Uvolněte se. Vědomě se z relaxujte. Prodýchněte ta místa, kde cítíte napětí, hlubokým dechem.

 

Vnímejte pocity svého těla. Cítíte se dobře a bezpečně. Soustřeďte se na své pocity. Většinou se vám neustále honí myšlenky hlavou. Nevšímejte si jich, nejsou důležité. Nechte je probíhat bez jakéhokoliv zaujetí, jen je pozorujte.

 

Uvědomte si kosmický paprsek našeho Stvořitele dopadající shora na temeno hlavy a procházející páteří dolů do Země.

 

Požádejte o dovolení Stvořitele našeho. Toto učiňte vždy. Například :

Stvořiteli náš nejvyšší, dovol se teď a tady spojit s Vesmírnými přáteli ze strany Sil světla nebo přímo s Tebou.“

Můžete vyjmenovat, s kým chcete navázat spojení například s Aštarem, Ptaahem, Ortonem atd. Vyciťte odpověď a pokračujte dál.

 

Poblíž mějte připravenou tužku a papír.

 

Mějte v srdci lásku a harmonii a pozitivní myšlenky. To je velice důležité.

 

Zaposlouchejte se na chvíli do svého vnitřního ticha. Možná něco uslyšíte. Může to být docela jiný hlas nebo i váš hlas, který začne promlouvat. Můžete jen pocítit silné nutkání vzít pero a ruka začne psát. Pište, co vás napadá. Často se při prvním kontaktu zdá, že se nic neděje, neboť přicházejí známé myšlenky a slovní spojení. To je přirozené. Nečekejte hned na poprvé, že vás přátelé ohromí něčím naprosto novým. Prostě začněte psát, i když si nejste jisti tím, že to, co zapisujete je pravé. Určitě to přijde. Někdy je zapotřebí, zkusit to vícekrát, než se to podaří. Někomu stačí se na chvíli uklidnit, třeba v autobuse nebo na ulici a spojení je navázáno. Toto vše je jen pro začátek, později sami poznáte, co je pro vás nejlepší.

 

Je docela možné, že zpráva, kterou jste zachytili, v jistých ohledech odpovídá vašim představám a v jistých ne. Může to být totiž směsice slov, zachycených shora a dotvořených vámi samými. Zkoušejte to dál. Sami se naučíte rozlišovat, kdy přijímáte nezkresleně a kdy vám tam přijde vlastní myšlenka. Pak už to půjde hravě.

 

Mějte na paměti, že vše, co takto zachytíte je přizpůsobeno vaším myšlenkovým pochodům, budete používat vaše oblíbené a známé obraty a typická slova. Možná později vás překvapí charakteristický sloh, jenž je z části dán vámi a z části bytostmi, s nimiž se spojujete.

 

Vše je subjektivní, ať se sebevíce snažíte o objektivitu, nemůžete se zbavit vědomí svého já. Proto v tom bude velká část vás samých. Myšlenky, které se zdá, že napadly vás, mohou být seslány od oněch bytostí, neboť v okamžiku, kdy se vám vynoří určitá otázka, oni mohou ihned zareagovat a tím vás napadne i odpověď.

 

Může se vám podařit navázat spojení i s jinými bytostmi. Mohou to být také MDB - multidimenzionální protějšky (části vašeho já), rozmístěné ve dvanácti dimenzích (realitách). Mají rozličná jména, jimiž se vám ohlásí. Mohou to být i bytosti z jiných sfér, například astrálních ...... Vždy se však ujistěte, že s kým mluvíte je bytost Světla. Často je dobrým vodítkem sledovat všechny přítomné prožitky a působení. Například duchové vás mohou zalévat teplem a mají možnost vědět vše, co víte i vy, ale jejich slovní spojení je často rovné tomu, čím jsou oni sami. Narozdíl od nich, vyšší duchovní bytosti vás objímají svojí nebeskou láskou, pocitem čistoty a vznešenosti, světlem svého Ducha, které jako jediné nelze ničím napodobit. Jejich slovní vyjádření je moudré, nabité duchovní silou, zní vznešeně a hlavně vždy vám ponechávají a navíc podporují vaši svobodnou vůli. A přesto, že by se mohli stavět nad vás, nikdy tak nečiní. Jednají s vámi v míru a lásce. Paradoxně, ale správně jako rovný s rovným.

 

Přejeme vám úspěch v navázání spojení a mnoho krásných okamžiků a nových poznání. Studnice vědění je přístupna každému, kdo hledá.

 

 O. M. S.

 

 

 

372.  Sdělení.                               (Přijal Kamil Šebela.)                             Místo: Olomouc.

 

„Buďte bdělí ve všem, co činíte. Buďte svobodní, neomezení a nespletení žádnou vášní, nezávislí na čemkoliv a komukoliv. Může a má ve vás vzplát Světlo jako pochodeň poznání. Toto Světlo bude tryskat z vašich srdcí a skrze toto uvědomění Ducha stanete se nezaujatými pozorovateli. To znamená, že vaše myšlenky, slova a činy nebudou ovládat vás, ale vy je. Boží princip je ve vás. Bude plně bdící nade všemi. Toť vše, upravte si jak je libo.

 

Niko-niama z planety Fixio ze souhvězdí Lyry.“

 

 

Dodatek k poselství

 

Milí přátelé, milí hledající, kteří jste došli až sem, kam vás intuice přivedla - ke čtení tohoto poselství. Stejně tak jako vás něco nebo někdo přimělo si přečíst tyto řádky, stejně tak nás něco nebo někdo přiměl tyto zprávy předat dál. Pro nás všechny to není jednoduché. Naše sdělení jsou jen malým vzorkem a odrazem nás samých. Proto to, co nejvíce potřebujeme je pochopení. My jsme jen na cestě a to se odráží i v našich sděleních. Je to naše nynější poznání, naše stávající Pravda, která se dále posunuje a vyvíjí a proto Vás milí přátelé chceme poprosit, aby jste byli tolerantní a nebrali všechno doslova. Při tomto telepatickém přenosu zvaném channeling se může stát a stává, že mnohá slova jsou zobrazena naším vlastním vnímáním. My se teprve učíme a tak prosím nelpěte na každém slově, jsou to jen slova. Důležitý je obsah a ten je jasný. Jak se budeme dále vyvíjet budou se i tyto sdělení měnit a tak vás všechny prosíme, nejen ty, kdož jste dál nebo kdo kráčíte jinými cestami, ale každého z vás, aby jste si vybrali jen to, co je vám právě potřeba, co cítíte srdcem a s čím jste ztotožněni.

 

Je to naše cesta, cesta za poznáním svého vyššího já, cesta za poznáním, že já jsem vědomím Krista, cesta poznání, že já jsem součást Boha. My všichni jsme zde na Zemi zrozeni, abychom si ujasnili tento fakt, plně jej pochopili a přijali. Je to naše já, kdo se bude ptát mnoha otázkami, kdo jsem, proč tady jsem, co je to žít apod. A je to pouze naše další já, vyšší vědomí spojené s kosmickém vědomím, které bude odpovídat... Buďme si vědomi, že tento proces se neobejde bez určitých úskalí, klopýtnutí či zastavení. Mějme však na paměti, že náš vnitřní hlas, naše vyšší já (Bůh) je stále s námi a při každém takovém škobrtnutí nás vždy znovu a znovu zvedne a my nově poučeni a posíleni vyrážíme dál, abychom naplnili tu velikou a krásnou touhu nám lidem tak vlastní, touhu po naplnění Boží láskou.

 

My všichni jsme jen poutníci, plujeme po vlnách svých snů a přání a hledáme vždy to, co je nám vlastní, co nás nejvíce osloví, co nám nejvíce otevře nový obzor. Plujeme na svých bárkách, ověnčeni lidským citem, jako zářivým obalem, jenž nás chrání před temnotou, prostupuje ji a prosvětluje. To světlo v nás je náš milovaný Bůh. Vyzařujme jeho světlo, každý svým vlastním způsobem, abychom naplnili svá lidská srdce ještě větším světlem. To světlo je láska, čím více jí dáváme, tím více jí i dostaneme. Buďme světelným průlivem, slijme svá světýlka v jedno velké světlo - světlo Boží lásky a prozářeme celou planetu Zemi, prozářeme vesmír. Buďme světlem jednotní.

 

To je milí lidé to, co nám chtějí naši přátelé z vesmíru říci. žijme světlem, potom se vše změní. Nebude trápení, bída, lidských neštěstí. Nebude válek a hladomoru. Nebude zemětřesení a potop. To, co přijde, co je na cestě je láska. My lidé si vše vytváříme ve svých myšlenkách. Vytvořme lásku - bude láska. Láska je na cestě. Je stále více a více lásky kolem nás a čím více ji procítíme, tím více jí bude. My sami to přeměníme, my sami jsme světlem i láskou... Milujme se lidé, ať láska našich srdcí tryská k Bohu, ať se slije v mohutný sloup bezhraničné lásky... a odrazí zpět na Zemi vše prozáříc, vše přeměníc.

 

Na závěr bychom vám chtěli poděkovat, nejen těm všem, kteří otevřeli svá srdce a svítí, ale i těm, kteří ještě tolik nesvítí, nebo o tom neví, neboť oni také čekají, až přijde jejich čas a pomáhají jak můžou.

 

Poděkovat všichni toužíme také našim duchovním pomocníkům i těm, které ještě neznáme a přátelům z vesmíru a nadevše našemu Otci milujícímu, jenž nás stvořil a vetkal do nás lásku, kterou chceme šířit dál, jak nelépe dovedeme.

Olomoucká mírová skupinka.

 

 

373.  Sdělení 108.                    (Přijal Ivo Benda.)          20.7.1998.      13:33–13:40 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele našeho S 56.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, je to tak milý Ivo, vše je takto v pohybu, situace je opět kritická, no máme to pod kontrolou, ano, jsou to poslední boje mezi námi a Silami temna, které cítí, že zde již nepatří a ztrácí zde půdu pod nohama. Ano, ta meditace v Praze 18.7.1998 byla výborná, podařilo se nám všem pročistit tento mrak hrubých vibrací, alespoň zatím, a tak se vše může znovu opakovat, to ti milý Ivo dávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, je to tak milý Ivo, nyní se opět rozproudily boje o planetu Zemi, a tak nyní jsou eliminovány tyto Síly temna, neboť jejich role zde na planetě Zemi končí. Ano, milujeme tě tady všichni milý Ivo, jak i nadále pracuješ pro lidi a planetu Zemi i celý tento Vesmír.

 

Buď pevný i nadále a nenech se zviklat těmi, kteří ti radí, abys zvolnil v této práci nebo dokonce přestal. To ti milý Ivo s láskou sdělil Ptaah.“

 

 

374.     Peklo.                                         (Přijala Pavla K.).

 

„Většina lidí si představuje peklo jako posmrtný prostor, v němž trpí pod ďábelskou nadvládou duše, které se na Zemi provinily.

 

Peklo není prostor, ale vnitřní stav těchto duší, a je vždy důsledkem těžkých provinění proti bližnímu a přírodě, důsledkem fanatismu a z něho vycházejícího ohrožování vnitřního vývoje ostatních spolužijících. Protože strach je nejsilnějším pomocníkem k udržení moci, vlastní pravdy, ale mnohdy i pomocníkem, odvést člověka od konání nedobrých skutků, hrozily náboženské instituce celá staletí věřícím peklem, které přizpůsobily vlastním představám.

 

Představa pekla je v lidském vědomí spojena s utrpením, nářkem, zlem a temnotou. Duše si přináší do záhrobí vše, čím žila na Zemi, a protože stejné přitahuje stejné, stahují se provinilé duše a vytvářejí v nízkých astrálních sférách kolem Země společenství, často ještě v domnění, že žijí na Zemi. Nedovedu si sice vysvětlit změnu, která se s nimi stala, ale následují dobrovolně ty, ke kterým se cítí přitahovány. Ve vyšších astrálních sférách nejsou schopny žít, protože čisté vibrace těchto sfér působí nízko vyvinutým duším bolest.

 

Protože většina duší  bloudících v nízkých astrálních sférách se stále ještě cítí člověkem, žijí ve svých představách tak, jak tomu byly zvyklé na Zemi: zlem, neláskou, surovostí, egoismem, nenávistí, pronásledují ostatní, dopouští se domnělých vražd, okrádání a holdují všem nectnostem, zakořeněným v jejich duševním vědomí. To vše se odehrává jen v jejich představách, ale s takovou silou a přesvědčivostí, že nepochybují o jejich realitě. Žijí ve Tmě, v neustálém strachu, v duševním stavu, který je nutí stále znovu k nedobrým myšlenkám a činům. Tento stav není trestem Boha, kterého nenávidí, ale neschopnost otevřít se Světlu a lásce.

 

Bůh posílá misionářské čisté bytosti, které se snaží postiženým duším vysvětlit pravdu a ukázat jim cestu do Světla. Ale misionářská činnost v těchto sférách není lehká, tak jako je tomu i na Zemi. Kdo chce rozšiřovat Světlo, je umlčen, pronásledován nebo omezován na svobodě. Většině provinilých duší chybí pokora a vůle k poznání svých chyb. Jen málo duší se dá přesvědčit o možnosti osvobození z vnitřního pekla, které považují za realitu. Ty prosí přicházející světlé anděly o pomoc: „Odveď nás pryč, zbav nás tohoto utrpení !  jestliže říkáš, že nás Bůh miluje a chce nám pomoci, ukaž mně Ho, abych na Něho mohl věřit. Dokaž mně, že to není On, kdo mě tato utrpení připravil !“

 

Uvědomte si při těchto slovech nesmírnou škodu způsobovanou lidským duším potlačováním poznatkům o karmě a reinkarnaci, uvědomte si následky nesprávného učení o trestajícím a mstícím se Bohu, které si odnáší duše ve svém vědomí až do záhrobí, kde ji ochromuje, tak jako dříve na Zemi, v duchovním růstu. Vysvětlujte svým bližním smysl těžkostí pozemského života a jeho cíl. Vysvětlujte, ale nenuťte nikoho, aby věřil tomu, k čemu ještě nedozrál.

 

Čím byly na zemi tyto peklem vlastních nectností, myšlenek, návyků, představ a vnitřních bojů trpící duše ?  Nemohu hovořit o jednotlivých duších, rozdíly mezi nimi jsou veliké, ale v průměru byla většina z nich na Zemi zatvrzelými popírači Boha, lásky a dobra, materialisté v nejhrubším smyslu tohoto slova. Ohrožovaly svým postojem vnitřní vývoj svých spolužijících, týraly je, zneužívaly je ke svému prospěchu jako lichváři, podvodníci všeho druhu, zloději, vrazi, násilníci, jedinci, vyžívající se na tělesné a duševní slabosti ostatních, ale i náboženští fanatici, kterým byl každý čin dobrý pro potvrzení vlastní pravdy.

 

Nedomnívejte se, že tyto duše byly v pozemském životě tím, co nazýváte společenskou spodinou. Naopak. Mnohé z nich byly váženými občany, kteří často platili za společenskou elitu a byli vyznamenáváni za svůj příkladný život. Jejich maska však spadla s příchodem smrti, na jejímž prahu zůstala duše ve své pravé podobě.

 

Posmrtným utrpením procházejí i sobci, chamtivci, kteří žijí ve stálém strachu o majetek a jeho ztrátu. I po smrti tiskne jejich duše na svém srdci sak s domnělým jměním a je stále na útěku před někým a něčím, co ohrožuje jejich zisky. Počet těchto duší stále roste. Týrány strachem a různými představami cítí se neustále pronásledovány a ohrožovány, neznají klid a jinou radost, než pohled na třpytící se poklad, pro který jsou schopny i nejtěžších prohřešků. Místo v jejich vědomí má jen chtivost, žádostivosti a egoismus. Štvány od místa k místu jsou schopny v zajetí svých představ i vraždy a všeho zlého.

 

Zlo, které si duše odnáší ze Země do záhrobí, má tolik forem, že bych nebyl hotov s jejich vypočítáváním. Věřte mně však, co vám říkám s plnou láskou a pravdivostí, abych vás uchránil toho, co nazýváte peklo a co je mnohem horší než jste si schopni představit.

 

Posmrtným ohněm, kterého se obáváte, je vlastní zlem zatížené vědomí. Udržujte je čisté, zkrášlujte je láskou k Bohu, službou bližnímu a dobrými skutky. Kontrolujte svoje myšlenky a pocity, neotvírejte se působení sil, které vám vnucují negativní myšlenky a pocity.

 

Hovořte méně, zvažujte každé slovo, které jednou vyslovené se už k vám nikdy nevrátí.

 

Schopnost milovat, pomáhat a odpouštět, tak je nejen ochranou před peklem a jeho hrůzami, ale i zárukou šťastného života současného i budoucího.

                                                                                                        Robert.“           Duchovní učitel.

 

 

375.     Lucifer.                                     (Přijala Pavla K.)                                              1993.

 

„O pekle jsme již hovořili. Jak je tomu s Luciferem, symbolem a pramenem všeho zla, jemuž jsme při prvotním duchovním pádu dali a mnozí z vás dávají doposud, přednost před Kristem ? Luciferovi pomocníci mohou svádět a ovlivňovat jen ty, kteří je svými myšlenkami, slovy a sutky následují a těch je bohužel mnoho.

 

Pomocí sugesce, neustálého našeptávání a svádění k negativním činům padáte stále znova do jejich nástrah a stáváte se poslušným vykonavatelem nedobra všeho druhu, pokud proti němu dostatečně nebojujtete. Proto stále znovu zdůrazňujeme nutnost myšlenkové kontroly a okamžité odmítání každého náznaku zla, často zakrývaného maskou soustrasti, pomoci a lásky, zaměřené však především na prospěch vlastní.

 

Lucifer sám se na přímém ovládání člověka nepodílí. To provádějí jeho zlovolní pomocníci, Luciferem vyškolení ve všech obměnách zla. Provázejí a ovládají nepřetržitě každého kdo nechává růst nedobré myšlenky a představy až k nedobrým činům, pocitům a slovům. Mnoho Luciferových pomocníků trpí závistí a zlostí, že se člověku daří lépe než jim a snaží se ho snížit na svoji vlastní úroveň (Ještírci a jiné zlé entity ve Vesmíru ovládají nízkovibrační lidi svými myšlenkovými impulsy  – pozn. zpracovatele).

 

Duchovní průvodci jsou však nepřetržitě s vámi a snaží se vás ochránit před všemi nepříznivými vlivy. To není lehké, protože většina z vás plní sugesce nositelů zla bez boje a s plnou vlastní vůlí. Ale ten, kdo bojuje proti zlu, dostává zesílenou podporu světlých ochránců, jeho vnitřní vývoj roste a počet nedobrých sil, které ho ovlivňují, je stále menší.

 

Představte si člověka jako kalich květiny chráněný mnoha lístky. Nechává-li tyto lístky jeden po druhém odpadnout, zůstává bez ochrany proti větru, bouřím a negativním elementům svého okolí. Semena skrytá v nitru květného kalichu se nevyvinou nebo zaschnou a květina umírá, aniž by splnila svůj životní úkol. Ochrannými listy míním symbolicky vaše duchovní průvodce, kteří se snaží, abyste získali na síle, světle a poznání. Aby čas sklizně ze semen vzrostlé úrody byl bohatstvím, které si odnesete do dalších životů. Negativní síly využívají vaši myšlenkovou pohodlnost a nepodaří-li se jim k vám proniknout na jedné cestě, mají hned pohotově cesty další. Jejich rafinovanost je tak dokonalá, že ji těžko poznáte.

 

Jedním z příkladů vám může být motlitba. Není-li člověk schopen při modlitbě plné, vnitřní koncentrace, odtahují nepřízniví průvodci její sílu a využívají ji vůči modlícímu. Ten se domnívá, že vyslovenou prosbou dosáhne toho, po čem svým rozumovým myšlením touží a jestliže to nepřichází, obviňuje ne sebe sama, ale Boha, že ho nevyslyšel. Toho okamžitě využívají síly zla a budí ve vás pochybnosti na existenci Boha a vyšší pomoci, což je jejich cílem.

 

Nejsilnější pomocí Luciferových pomocníků jsou peníze, strach ve všech jeho niancích a formách, ale i nekontrolované myšlenky, představy a pocity, pozitivní i negativní, které otevírají vaši auru. Tím nabízíte nedobrým silám svoji životní sílu. Nejen hádky, nesváry, smutek a rozladěnost otevírají lidskou auru, ale i velká radost a pocit štěstí. Zůstávejte stále v citové rovnováze, učte se důvěře v Boží pomoc a ochranu.

 

Věřte mně, že se vyplácí si zcela jasně uvědomit, kterým duševním otvorem, přes které nekontrolované myšlenkové pole k vám mohou negativní bytosti proniknout. Jejich působení je řetězová reakce, v níž jedna bytost předává informace druhé, podporuje a rozšiřuje okruh spolupůsobení v radosti, že našly volný prostor pro svoje nedobré činy. Jejich počet roste a nezabráníte-li silnou vůlí a kontrolou tomu, co vám našeptávají, stáváte se jejich otrokem. Kontrolujte každou přicházející myšlenku. Uvažujte, komu pomůže nebo ublíží, nakolik přispívá k vnitřnímu růstu vašemu a vašich spolužijících.

 

Většinou vás obklopují negativní bytosti, které se vám nejvíce podobají. Využívají a zesilují vaše slabosti. Bojujete-li proti těmto slabostem, slábnou i síly těch, kteří je stále znovu posilují. Ochranný plášť důvěry v Boha a Krista nejsou tyto zlé bytosti schopny prorazit, pokud jim k tomu nedáte příležitost. Rozhodující je VŮLE ČLOVĚKA a jeho snaha konat DOBRO.

 

Ještě bych rád hovořil o omylu, kterému mnozí z vás podléhají. Někteří z vás jsou přesvědčeni, že negativní síly na ně nemohou, protože navštěvují kostely a tím je jim zajištěna blízkost Boha a posmrtná blaženost. Tento omyl vychází z absolutismu společnosti, kterou nazýváte církev a v níž nevládne Kristus, ale Lucifer. Jsou to pro mě trpká a bolestná slova, protože jsem sám položil život za čistotu této společnosti, dnes zatemněné egoismem a působením nepříznivých sil, touhou po moci a bohatství země, ne ducha.

 

Soustřeďujte se na čistotu myšlení a představ, KONTROLUJTE SVOJE POCITY, MYŠLENKY A KAŽDÉ PRONESENÉ SLOVO. MILUJTE BOHA A JEŽÍŠE KRISTA NE SLOVY, ALE SKUTKY. Milujte a pomáhejte svému bližnímu !  K tomu nepotřebujete instituce, ale pevnou vůli a víru, odhodlání zamezit působení sil, které vás strhávají z cesty světla do vnitřní tmy a zesilují vaše životní problémy.

 

V srdci, v němž sídlí Bůh a Kristus, je místo jen pro Síly světla a lásky, které jsou největší silou celého univerza.

                                                                                                               Váš Laurentius.“

 

 

376.  Rozhovor s Aštarem Šeranem.         (Přijal Mediální výzkumný ústav ve Schwalenbergu.)

 

„Mír budiž s vámi obyvatelé planety Terra. Vím, že máte velký zájem o poznatky z našeho života, ale jsem si také vědom toho, že většina z vás je přijme jako fantazii. Rád zodpovím vaše otázky. Uvěříte-li slovům či neuvěříte, ponechám rozhodnutí vaší svobodné vůle. Přicházím z planety Metharia, z hvězdného systému Alfa Centauri. Obyvatelé této planety se vyznačují ve srovnání s obyvateli Země vysokým duchovním vývojem. Vedoucí silou našeho života je láska a pomoc kosmickým sourozencům. Naše vědecké poznatky jsou mnohem, mnohem vyšší než poznatky pozemské vědy, ale o tomto faktu nechci příliš hovořit. Předně vám není možné, vzhledem k vývojovému stupni Země a vašemu hmotnému životnímu zaměření, naši realitu v celém jejím rozsahu pochopit a nechci, abyste moje slova přijímali jako namyšlenost nebo příliš zdůrazňované sebevědomí. Jsem si plně vědom pravdy, že jediným klíčem k poznání a úspěchu je POKORA.

 

Život univerza má různé formy. Vedle světa, v němž žijete, existují světy, které nejste schopni vnímat. Takovým světem jsou např. fluidiální prostory kolem Země, světy s překrásnou florou a faunou, kam se člověk vrací po smrti. Tyto světy tvoří mezistanice mezi vašimi hmotnými inkarnacemi a ačkoliv je jejich existence zcela reálná, pochybuje většina lidí o jejich skutečnosti.

 

Pochybnosti jsou jednou z největších zábran lidstva v poznání Vesmíru a jeho života. Člověk se dobrovolně omezuje jen na vnímání pomocí hmotných smyslů a rozumu. Nejen, že se brání, ale přímo odmítá uvěřit všemu, co hranice této činnosti překračuje. Uzavírá se poznání, že dynamikou všeho života je duch. Ale duch zůstává od samého počátku nadřazenou životní silou ve světě vašem, ale i ve světech nadhmotných.

 

Naše tělesná struktura se liší od tělesné stavby pozemšťanů tím, že naše podstata je polohmotná. Nedomnívejte se však, že všechny životní prostory univerza, které mají polohmotnou nebo nadhmotnou strukturu, budu je jmenovat „protisvěty“. Jsou identické s již jmenovanými fluidálními sférami kolem Země.

 

Protisvěty vytvářejí s hmotnými světy celek. Tyto světy představují silná energetická pole, která se navzájem prostupují. Mají určitou podobnost s vaším univerzem, ale vykazují odlišnou strukturu. Naše univerzum neexistuje zdánlivě pro vaše univerzum a naopak. Přesto existují obě univerza současně.

 

Pohonné možnosti našich kosmických lodí budou pro vás pravděpodobně čistou fantazií. Nepoužíváme atomovou energii nebo elektrický proud. Máme přístroje, kterými jsme schopni využívat polarizační síly obou dimenzí. Přepneme jednoduše na protisvět a okamžitě zmizí pozemským pozorovatelům naše kosmická loď se vším jejím inventářem. Žádný pozemský radar není schopen zjistit její existenci, protože je s nepředstavitelnou, stále rostoucí rychlostí odmrštěna od hmotného světa do protisvětů. Rychlostí, která je tak veliká, že ji nelze ani srovnávat s rychlostí světla. Pro regulaci a řízení používáme určité světelné paprsky. Konstrukce kosmických lodí předbíhá vaše technické a vědecké poznatky o několik tisíciletí.

 

Na otázku, proč je planeta Terra tak pozadu za našimi technickými poznatky, je jediná odpověď: Největší zábranou pozemského pokroku jsou VÁLKY a PŘEVAHA HMOTY NAD DUCHEM.

 

Kosmické lodi jsou kulovité krunýře, kolem nichž je připevněn kotouč, jehož plocha je směrem nahoru a dolů polarizovatelná. Dole, pod tímto kotoučem, působí protigravitace při přepólování do protisvěta. Síla tohoto přepólování je regulovatelná. Pro mezihvězdné lety můžeme ještě používat dodatečnou pohybovou sílu, kterou byste pojmenovali jako hyperdrive (hyperrychlost – pozn. zpracovatele) s pomocí tachyonů. Oba druhy pohonů mohou být kompenzovány. Změny směru jsme schopni s nepředstavitelnou rychlostí tím, že kotouč lodi sklopíme.

 

Kosmické lodi mají vlastní pole síly. Potřebují pouze ochranný štít proti vysokému atmosférickému tření. Tento štít je zároveň ochrannou proti nárazům meteoritů.

 

Jak jsem již říkal, jsou obyvatelé planety Metharia ve srovnání s člověkem duchovně vysoce vyvinuti. Vedoucí silou jejich života, tak jako života vašeho, je duch. Pozemský člověk si však není síly svého ducha vědom a podléhá stále znovu vlivu zla, čímž stagnuje svůj vývojový růst.

 

Vaše Bible by nás pravděpodobně nazývala anděly lásky. Slovo anděl odstraňte, ale LÁSKA je pro nás nejvyšším posláním života. Láska nás přivádí k vám. Jsme svědky, do jaké propasti se lidstvo řítí. Ve vašem světě vládne duchovní temnota, brutalita, egoismus, bezohledná snaha po moci a bohatství. Tyto vlastnosti ničí všechny drahocenné dary života.

 

Nyní zcela krátce k otázce stavby kosmických lodí.

 

Jejich délka je pět, šest, osm kilometrů a jejich šířka, podle typu lodi, tři nebo čtyři kilometry. Mateřské kosmické lodi mají na palubě „létající talíře“, které se po průzkumném letu vracejí zpět na palubu. Nepotřebují vlastní pohonné síly. Jejich pohyb následuje pomocí pozitivně a negativně pólovaných magnetických sil. Mateřské kosmické lodi vyžadují v blízkosti planet, kterým však zůstávají vzdáleny, pro řídící agregáty zesílený příjem energií. Jejich stavba a start se odehrávají přímo v kosmu. Ale to jsou skutečnosti, které předčí fantazii i největšího utopisty.

 

Dobří geologové zjistili, že na jednotlivých místech Země existují horniny, jejichž chemická a fyzikální struktura byla působením na Zemi neznámých sil změněna. Je zcela možné, že tyto změny byly zaviněny přítomností našich lodí, při jejichž startu a přistání vzniká radioaktivní záření. To je důvod, proč zůstávají planetám vzdáleny.

 

Mojžíš byl tímto zářením popálen. Jak vaše Bible naznačuje, musely zůstat přistávací dráhy našich lodí ostatním Izraelitům uzavřeny.

 

Mojžíš 19,12: „Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš: Střežte se vystoupit na horu nebo se dotknout jejího okraje. Kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Teprve, až dlouze zatroubí na roh, smějí na horu vystoupit.“

 

V Americe byl nalezen mrtvý kůň, jehož hlava a krk byly bez masa. Mrtvola koně nekrvácela a vnitřní orgány se rozsypaly na prach. Totéž se stane s člověkem, který vstoupí do nebezpečného okruhu při startu našich lodí. Při odletu z okruhu vaší hmotné planety musí být pomocí přístrojů přepnuto řízení na protimaterii. V tomto okamžiku vystřelí loď s nepředstavitelnou silou a rychlostí do kosmu a teprve, až dosáhne nejvyšší rychlosti, přepínáme řízení na její vlastní síly. K tomuto manévru jsou používány jako zpětný odraz částice, které jsou menší než fotony. Jejich pomocí dosáhne loď hyperdrive (hyperrychlost – pozn. zpracovatele), vyšší než rychlost světla.

 

Přepólování musí procházet postupně, aby jím netrpěla posádka lodi. Je provázeno nádhernými světelnými úkazy, slunce a planety vašeho univerza zmizí a objeví se nová nebeská tělesa interstelárního prostoru. Naši kosmickou loď byste byli schopni vnímat jako ohnivý sloup, jehož obal je transparentní.

 

Při přepólování se uvolňují obrovské energie a působí síly, které by byly např. schopny rozdělit moře, zadržet Jordán a způsobit okamžité zemětřesení. Kosmická loď je schopna v jediném okamžiku zničit velkoměsto jako je New York. To není výhrůžka, jen přiblížení představy zmíněných sil. My nejsme schopni ničit nebo zabíjet. Vedoucí silou našeho je přece LÁSKA.

 

Přepólování vesmírné lodi znamená současně přepólování jejího osazenstva. V blízkosti Země je neprovádíme, abychom zemi neohrožovali. K pozorování Země stačí přepólování silového pole. Člověk by byl schopen vnímat postupně přepólování jen jako změnu okolí.

 

Změněná rotace planety Země byla způsobena špatně rozloženým silovým polem, ne nárazy při startu našich kosmických lodí. Pro jejich start existují speciální elektromagnetické dráhy v kosmu.

 

Snažil jsem se vám vysvětlit tajemství našich meziplanetárních cest. Toto tajemství znamená přepólováni.

 

Vaše věda sice tuší existenci protisvětů, o nichž existují na Zemi četné doklady, ale negativní síly nutí pozemské obyvatelstvo reagovat na situace, které není schopno zvládnout, pochybnostmi, negativními myšlenkami a nesprávným rozhodnutím.

 

My, obyvatelé planety Metharia, máme od Boha a Jeho světů plnou podporu, protože žijeme ve vzájemné lásce, neznáme násilí, zločiny a zlo a věříme pevně v Boží pomoc, se kterou jsme uskutečnili již mnoho experimentů, vedoucích k pozoruhodným výsledkům.

 

Pozemšťanům chybí absolutní víra v Boha Tvůrce, stejně jako pokora, skromnost a vůle odstranit své chyby. Tím se uzavíráte vyššímu duchovnímu poznání, které by vám otevřelo tajemství kosmu. Nedostatek duchovní zralosti Země potvrzují války, politické a náboženské omyly, dogmatistus a znovu zdůrazňuji, vůle k poznání, že nad vší materií vládne duch. Pokud se člověk neskloní před nadvládou ducha, zůstávají mu uzavřeny vyšší poznatky světa vlastního, ale i světů cizích.

 

Vzhledem k vašemu evolučnímu stupni a z něho rezultující duchovní zralosti dovedeme pochopit vámi odmítanou víru v existenci našich kosmických lodí a nás samých. Rychlosti a technické manévry, které jsme schopni provádět, považujete za přelud podrážděné fantazie a naši pomoc lidstvu si vykládáte jako snahu ovládnout a podrobit si vaši planetu. Znovu zdůrazňuji, že jsme nositeli POMOCI a LÁSKY vesmírným bratrům, s nimiž jsme spojeni společným Tvůrcem v rodinný celek. Pomoc bratru je snad i na vaší Zemi samozřejmá. Věřte na naší upřímnou snahu pomoci planetě Zemi při katastrofách, do nichž se řítí.

 

Stojíme v harmonickém spojení s obyvateli mnoha planet. Jejich vědecký pokrok jim umožňuje s naší pomocí lety do Vesmíru. Jen planety Země činí výjimku. Posudek Kosmického sdružení pro otázky vývoje, harmonie a míru ve Vesmíru je jednoznačný:

Terribilis. (Víc než hrozný, nepopsatelný.)

 

Obyvatelé Země vykazují životu hranice, které neexistují. Pro pozemšťana trvá život jen od narození k hrobu. Přemýšlejte o tom, že by bylo nejnesmyslnějším činem stvořit pro tak krátkou dobu života obrovská univerza. Člověk žije již eóny (milióny let – pozn. zpracovatele) od svého stvoření a další eóny života stojí ještě před ním. Prochází nesčetnými stupni osobního vývoje pomocí reinkarnací, než dosáhne duchovní čistoty. Další, opět eóny trvající vývoj k dokonalosti ho dovede ke spojení se svým Tvůrcem, Bohem.

 

Po svém odchodu ze Země odchází člověk do nadzemské dimenze, jejíž hodnoty odpovídají duchovním hodnotám, které doposud získal. Vaše nevědomost o duchovních zákonitostech života je vývojovou stagnací, která vyžaduje stále nová znovuzrození na planetách, kde ještě existuje utrpení, bolest, ztráta a fyzická smrt.

 

Dnešní pozemský člověk není schopen realizovat svoje myšlenky až k samému konci. To je často zjistitelné v oblasti politické nebo v diplomatických jednáních, která jsou většinou velmi povrchní a málo promyšlená vzhledem k dalším možným konsekvencím. Krátce řečeno, většina mozkového potenciálu pozemšťanů zůstává nevyužita, protože jeho „mozkový převáděč“ podléhá pohodlnosti nebo příliš silnému přesvědčení o vlastní geniálnosti. Jakmile dosáhnou myšlenky člověka určitého bodu, končí jejich aktivita. Člověk je přesvědčen, že již dosáhl cíle, ačkoliv zůstává ještě mnoho nevyřešeného.

 

Správné myšlenkové školení by mělo začít již v dětství, ale to v pozemských výchovných systémech chybí. Od zrození je lidský mozek programován pozemskou výukou jen na vnější vnímání. Subjektivní programy vnitřního Já jsou potlačovány jako fantazie, váš výchovný systém o ně nemá zájem, protože mu chybí přesvědčení a znalosti o existenci ducha.

 

To je také jeden z důvodů, proč není člověk schopen dál, než ke svému hrobu. Další myšlení je pro něho abstraktní. Ale abstraktní myšlení je mnohdy důležitější než myšlení konkrétní.

 

Každý z vás by si měl být vědom nesmrtelnosti svého ducha a jeho síly. Duch shromažďuje schopnosti a vzpomínky minulých životů, které jsou zrozením zdánlivě zapomenuty, ale ne ztraceny. Jakmile se duch pozemskou smrtí oprostí ze své hmotné schránky, těla, vybaví se vám opět všechny minulé prožitky, i když jsou tisícileté (Aštar Šeran má polohmotné tělo, proto si pamatuje prožitky všech svých životů až do kamene – pozn. zpracovatele). Duch a duše mohou mít sídlo v srdeční oblasti nebo v mozku, ale nejsou mozek sám, jak se mnozí domnívají. MOZEK je nástrojem ducha, střediskem rozumu a schopnosti myšlení, ale ne mysli samotné, která je pojítkem s neomezenou, vše pronikající MYSLÍ KOSMICKOU.

 

MOZKOVÁ aktivita je omezena smyslovými a rozumovými aspekty a končí tělesnou smrtí. Aktivita DUCHA je NEKONEČNÁ. DUCH je schopen dosáhnout rozpětí miliónů let a přesto zůstat jako konečný efekt v těle. Nemusí se vždy jednat o tělo hmotné. Stejně ovládá i těla fluidální, jejichž hranice nejsou tak omezené jako hranice těla fyzického. DUCH potřebuje ke svému působení INSTRUMENT, který NEMUSÍ BÝT Z MASA A KRVE.

 

Pozemský člověk je zaslepen technickým vývojem, věří jen tomu, co je mu prostřednictvím rádia, televize, tisku apod. zprostředkováno. Reprezentanti přírodních věd ustupují před esoterickým poznáním a pravdou. Nesprávné ideologie a teze vedou k analogiím, které často více lidstvu škodí než pomáhají. Darujte občanu vaší Terra knihu s vědeckými nebo duchovními poznatky. Odloží ji nečtenou zpět. Darujte mu kriminální román a jeho zájem bude veliký, ačkoliv obsah této knihy staví na násilí, brutalitě, lhaní a podvodech.

 

Zájem člověka je jednou z jeho nejdůležitějších vlastností. Přináší poznání, růst, vývoj. Zájem dnešního pozemšťana je veřejností a často i oficiální kulturou zaměřen na sex, moc, bohatství, egoismus. Výchova budoucích generací opomíjí morální hranice lidských chtíčů a přání. Nectnosti mnohého druhu jsou přehlíženy, jen když přinášejí zisk a peníze. Každé nové politické vedení chce dokázat, že vlastní recept ke spasení světa a každý jinak myslící jedinec je označen za nepřítele. Většina lidstva bez vlastního přemýšlení všemu věří.

 

Člověk je jednou z nejinteligentnějších životních forem univerza. Inteligence musí být spojena s vůlí a schopností volit cíl, zaměřený na dosažení nejvyššího možného vývoje. Je sice potěšující, ale ne rozhodující, pozvedne-li se jedinec nad průměr masy a jako autodidakt přibírá na etickém růstu. Všechno lidstvo planety musí růst do vědomí vesmírné sounáležitosti a lásky. Vzájemné nepřátelství mezi národy a jednotlivci je největším omylem, jehož následky blokují etický a duchovní růst, vývoj tvůrčí inteligence celé planety.

 

Správně vyvinutá inteligence v našich řadách zajišťuje nové Zemi astronauty, vědce, umělce, misionáře, kteří vám chtějí přiblížit pravdivost existence boha a vysvětlit smysl a životní cíl. Ale vy nás nepřijímáte s přátelstvím, naopak zadupáváte v celém Vesmíru platící zákony LÁSKY. Jsou-li vám mediální nebo telepatickou cestou sdělovány kosmické  a duchovní pravdy, tvrdí často vaše konfesionální vědecké kruhy, že příjemci si tato učení sami vymysleli.

 

Vyšší poznatky jsou ignorovány lidskou masou stejně jako jejími vůdci. Tento fakt je jednou z nejzákladnějších příčin nízkého pozemského vývojového růstu. Čím hlouběji vniknete do tajemství mimo hranice hmoty, tím rychleji poznáte důležitost vlastní zodpovědnosti vůči všemu životnímu dění. Úkazy lidské bestiality, kterými v současné době planeta Terra trpí, zmizí. Bůh nestvořil jen pozemského člověka. Stvořil zástupy dalších životů a planet. Na mnohých z nich žijí lidé stejně z masa a krve jako vy, ale lidstvo se domnívá, že jen obyvatelé Země jsou pány kosmu a podle toho se také chová.

 

My, vaši mimozemští přátelé, používáme často formu teleportace. Jako příklad vám může sloužit Carlos Mirabelli, brazilské medium. Na Zemi označujete teleportaci jako dematerializaci těla. Vaše věda si dodnes nedovede vysvětlit, jak je to možné, že živí lidé náhle zmizí a opět se objeví, aniž by jejich tělo utrpělo sebemenší škodu. Odpověď na tuto otázku je jednoduchá: protože nejen tělo, ale i duch existují jako samostatné životní složky. Dematerializace hmotného těla neznamená zánik jeho životní struktury. Duch a duše jsou ve své struktuře nedotknutelné, jejich existenčním faktorem je věčnost. Tělo je ve své aktivitě podřízeno aktivitě ducha.

 

Velmi vážným problémem lidstva je jeho stále se zhoršující zdravotní stav a poškozování dědičného potenciálu. Hygiena, chemické a fyzikální terapie nestačí zadržet tělesný propad člověka, poškozuje-li své tělo drogami, alkoholem, požívačností a zeslabováním aktivity duše. Uvedu jako příklad u vás tak rozšířené kouření. Zplodiny tabáku otravují nervovou soustavu a krevní cesty, ohrožují buněčný život, zpomalují mozkovou aktivitu, ale zaviňují i nezdravý vývoj a aktivitu jednotlivých orgánů. Nepříznivý vliv nikotinu je zesílen působením alkoholu. Stát a průmysl bojují o zisky z tohoto člověka degenerujícího moru, místo aby bojovaly proti jeho stoupající tendenci. To je jeden z důkazů potlačené inteligence a chybné logiky lidstva.

 

Vaše atomové pokusy, milí přátelé planety Terra, uvolňují energii, která působí na magnetické pole Země. Jeho poškozování vyvolává přírodní katastrofy, zemětřesení, klimatické poruchy, poruchy rotace Země, změny mořských proudů a mnoho dalších nepříznivých změn. Pozemské vlády vám zatajují důkazy o katastrofálních následcích jaderných pokusů. Ty jsou otřesné. Nedivte se, že váš svět je v tak velkém nebezpečí. Pohromy, které jste zapříčinili, jsou nesmírné.

 

Mezi materií naší planety a materií země je pozoruhodný rozdíl. Jakmile máme na palubě kosmické lodi jakékoliv pozemské předměty nebo části oblečení, dochází v našich přístrojích k silným poruchám. To se okamžitě změní, jakmile jsou pozemské předměty odstraněny. Charakter poruch způsobených přímou přítomností člověka je slabší. Ale chceme-li pozemšťana vzít na interstelární let, musíme ho nejprve očistit a aklimatizovat.

 

Prostředek k prodloužení života je jednoduchý a leží ve vás samých: Správné použití duchovní síly. Materie těla podléhá jeho duchu. Vaši lékaři již částečně poznali, že svěžest ducha prodlužuje život. Ale duchovní svěžest je něco jiného, než to, co si člověk pod tímto slovem představuje. Nemírnou silou pro aktivitu ducha je pozitivní myšlení. Z něho vycházejí energetické impulsy, které oživují a zvyšují funkční intenzitu jednotlivých orgánů. Od pozitivního myšlení jste ještě daleko vzdáleni. Začněte jednou s kontrolou svých myšlenek a odmítejte v zárodku každý impuls k negativním představám, jednání a slovům, namísto polykání tablet. Trpělivost a vytrvalost vás přesvědčí o ozdravující síle ducha.

 

Nevysmívejte se ezoterickým a nadzemským jevům, snažte se je poznávat bez předsudků a povýšenosti, otevřeni pravdě. To, co si momentálně nedovedete vysvětlit, nemusí být vždy fantazie nebo pověrčivost. Odstraňte ze svého myšlení dogmatismus. Vytváří bariéru vašemu myšlení.

 

Neodmítejte vše, co nejste schopni vysvětlit nebo pochopit. Přijde čas, kdy budete vaše nynější myšlenky a úsudky litovat. Evoluci jednotlivců tak jako celých národů nelze zničit. S její pomocí poznáte i své omyly a absurdní představy o Všemohoucím Bohu, z Něhož všichni a všechno vychází a k Němu se vrací. Vaše univerzum je tvořeno miliardami mléčných drah (galaxií – pozn. zpracovatele) a je jen kapkou velkého celku, který Bůh řídí a naplňuje životní silou. Učte se LÁSCE, POKOŘE a VDĚČNOSTI, učte se věřit v sílu ducha a v Boha, tvůrce vašich životů.

 

To je moje poselství na vás, milí bratři planety Terra.

 

Mír s vámi !

                                 Aštar.“

 

 

377.  Multidimenzionální bytosti.        (Přijal Luboš M.)                                      27.6.1998.

                                                                                              Místo: Čechy pod Kosířem.

 

„Multidimenzionální bytosti jsou takové bytosti, které obývají určité úseky jak prostorové tak časové  v Tvůrčím díle. Jsou to úseky, v nichž se uplatňuje vliv té dané oblasti a fáze vývoje stvořeného a to také zejména ovlivňuje formy a utváření života. Jsou dimenze, které spolu sousedí (řečeno srozumitelně) a jsou v nich podobné formy bytí. Jsou však dimenze, které jsou od ostatních jakoby vzdáleny natolik, že formy života v nich se vyskytující by pro vás nebylo možno vůbec pochopit jako život. Dimenze jsou vlastně časoprostorové bariéry, které se sice prostupují, ale přesto jsou odděleny. Je to proto, aby vliv jedné příliš nezasahoval do vlivu těch ostatních. Jsou prolnuty, ale tak, aby ovlivňovaly dění v té které z nich jen do patřičné míry. Jsou to takové buňky života jako ve vašem těle, jsou ohraničeny a přesto jsou na sobě závislé a tvoří jeden celek a jsou tvůrčí. Je jich nekonečné množství.

 

Multidimenzionální bytosti jsou bytosti v některých dimenzích, jejichž vývoj jde přirozenou cestou, které přesto že jsou v jiném časoprostoru, udržují jakési volné spojení s aspekty sebe sama v jiných úrovních. Od určité úrovně vědomí té které části mají možnost se spojovat, kontaktovat se. Je to účelné a vždy to pro všechny části znamená posun ve vědomí vpřed. To je zákon.

 

 

378. Sdělení přijaté pro návštěvníky přednášky p. Hesemanna v Praze dne 7.11.1998.

 

                              (Přijal Ivo A. Benda.)      4.11.1998.    12:00–12:16 hodin.    Místo: Zlín.

 

 

Prosím tě drahý Stvořiteli o spojení s mým přítelem Aštarem Šeranem. (Takto prosím o spojení vždy).

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám pro tebe a další lidi českých zemí vyjádření k přednášce pana Hesemanna.

 

Ano, my, Vesmírní lidé, pracující pro Stvořitele našeho milovaného, nesouhlasíme ani s jedním bodem přednášky p. Hesemanna v Praze dne 7.11.1998. Tyto energie, které zde pan Hesemann posílá jsou hrubovibrační – negativní energie Sil temna, tedy těch, kteří zde na planetě Zemi živí zlo a krmí se hrubovibrační energií strachu.

 

Lidé, otevřete svá srdce a své oči, vzpomeňte si, kým jste byli a nebuďte loutkami Sil temna, které z vás všemi prostředky vysávají vaši energii. Zahrnujte se LÁSKOU a POKOROU, vězte, že vše je tvorba Stvořitele našeho a vy nyní máte volbu, kterou cestou se budou ubírat vaše inkarnace – jestli cestou TEMNA (nevědomosti Kosmických zákonů) nebo cestou SVĚTLA (poznání Kosmických zákonů) – LÁSKY, která je i NAŠÍ CESTOU, Vesmírných lidí. My tímto způsobem nezasahujeme do lidské společnosti na planetě Zemi, my vás jen zahrnujeme LÁSKOU, pomáháme vám těmi cestami, které nám dovolují Kosmické zákony našeho milovaného Stvořitele a i tyto informace jsou z naší strany pomocí pro ty, kteří chtějí prohlédnout.

 

My, Vesmírní lidé, máme radost z toho, že tady náš člověk Ivo A. Benda rozpoutal v českých zemích a na planetě Zemi tuto informační vlnu, pomocí které se každý člověk může dozvědět o nás, Vesmírných lidech, kteří vás milují. Je nás mnoho civilizací, které vás s láskou pozorují a studují, poučují se nebo baví. My stále se snášíme nad planetou Zemí, která patří do 4. sektoru našeho Vesmíru a tuto část Vesmíru strážím já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily 10 miliónů lodí se sídlem na stanici Šáre a mám velikou touhu, aby jste konečně prohlédli toto ovládání Silami temna a to pomocí myšlenkových impulsů – ovládání vlád, médií, finančních a průmyslových špiček, církví a kultury, která je poslední dobou plná násilí a hrubých vibrací.

 

Jsme stále s vámi a ten, kdo se rozhodne se dát na naši stranu, má naši plnou podporu a ochranu, ale podmínkou je vlastní duchovní růst, což je dáno v knize Iva A. Bendy „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“, tedy 400 stran sdělení přijatá cca 25 českými kontaktéry.

 

A to je milý Ivo k tomuto zatím vše.

 

Toto sdělení ti a českým lidem předal s láskou Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

Děkuji ti drahý Aštare za toto krásné a poučné sdělení, ano, rád jej předám lidem zemí českých. Děkuji ti drahý Stvořiteli za tuto podporu, kterou mi dáváš k této práci.

                                                                                                                           

                                                                                                                 S láskou    Ivo.

 

Toto sdělení bylo formou letáku předáno před zahájením cca 850 lidem, kteří dne 7.11.1998 navštívili přednášku p. Hesemanna a také tomuto nevědomému člověku. Na základě této informace p. Hesemann změnil obsah svého programu, a vyloučil filmy s negativními vesmírnými entitami a naopak zařadil část o Švýcaru Albertu Eduardu Meierovi, který se osobně kontaktuje přes 20 let s Plejáďany.

 

 

Na požádání lidí jsem od 28.2. do 13.11.1998 uspořádal 35 přednášek o Vesmírných lidech v délce pěti hodin, a to na základě velkého zájmu lidí z měst Moravy a Čech.

 

    

   

Rozhovory se Stvořiteli našimi a Matkou Zemí.

 

 

 

Kontaktér: Anežka a Ivo Benda.                                                Zpracoval: Ing. Ivo B E N D A

 

Metoda přenosu: telepatický zápis.                                                                       2.4.1998

 

Tyto rozhovory probíhají vždy přes prostředníka, vysokou bytost v 8. či 9. dimenzi (viz bod S 3). Přímo komunikovat se Stvořitelem může jen Rada devíti - hierarchie tohoto Vesmíru. Nikdo jiný, neboť by byl energií Stvořitele doslova spálen. K této komunikaci (přes prostředníka) je nutné mít minimálně vysoký stabilní stav vibrací svého těla (duchovní úroveň).

                                                                                                S láskou   Ivo Benda.

 

 

S 1.       1. otázky k Atlantidě ze 7.2.1998.

                                                                         

Otázky: Ing. Ivo Benda.                                                              Datum: 7.2.1998.

Kontaktér:   Anežka.                                                                  Čas: 21:15 - 22:30 hodin.

Odpovědi:   Stvořitel.                                                                Místo: Náchod.

 

Otázky 1 - 6 zde neuvádím.

 

 

7) Byl princip zbraně na bázi rotace volných energií ?

 

„Ano, zbraň na bázi rotace volných energií.“

 

 

8) Původní místo zbraně ? 

 

„Zbraň byla původně na souši (u Baham).“

 

 

9) Je zbraň funkční ?

 

„Zbraň je 9500 let funkční, je zde naakumulována energie, která ji také konzervuje.“

 

 

10)  Jak hluboko je pod hladinou ?

 

„9000 m v pyramidální stavbě. Ve vrcholu pyramidy jsou otvory, které jsou 8700 m pod hladinou moře, a kudy vychází energie (mizení lodí a letadel v Bermudském trojúhelníku). Pod touto zbraní je bod u středu Země, kde je další krystal, odkud je zbraň napájena energií, není přesně ve středu Země, ale šikmo ! Pyramida má s tím spojení a zásobuje se energií ze středu Země. Pyramida je vysoká 300 m.“

 

 

11) Proč je nyní zbraň v Portorickém příkopu ? (Je to moje podvědomá znalost místa).

 

„Později zbraň částečně využívali potomci Atlanťanů v Mexiku, a to kvůli energii za účelem staveb pyramid v Mexiku. Proto byla zbraň přemístěna ze souše u ostrova Bimini do Portorického příkopu.

 

(Na Bahamách je obrovská kruhová propadlina - místo výbuchu).

 

 

12) Jak se to může eliminovat ?

 

Změnit vibrace planety Země - pak se dá s tím něco dělat. Při možném výbuchu by došlo k zastavení rotace planety a ke změně pólů. Nebezpečím jsou hrubé vibrace, které způsobují „dlouhodobé zvětrávání, narušování pyramidy“.

 

Portorický příkop se nachází cca 150 km severně od ostrova Portoriko.

Dochází zde k zasouvání podmořských oceánských desek (kůry) do zemského pláště.

 

„Ano, dalším faktorem kromě hrubých vibrací jsou tyto tlaky vznikající při tomto zasouvání.

 

 

13 ) Jak se výbuch přesně stal ?

 

„Někdo zkoušel dálkové ovládání, někdo to viděl - nepozorován, a pak to provedl.“

 

 

14) Jak jsme se zachránili ?

 

„Utekli jsme vesmírnou lodí a vzali ostatní.“

 

 

15) Kolik lidí se zachránilo a jak, kolik zahynulo ?

 

„5000 ve vesmírných lodích bylo zachráněno včetně nás, část se vrátila.

 

Přežilo 2 000 000 lidí, kteří utekli hlavně do Egypta, část do Peru a jinam.

 

Nepřežilo 10 000 000 lidí, číslo není konečné !

 

a)  Některé duše mohou být u pyramid a bloudí.

b)  Ztrácí se i nyní lodě a letadla.

c)  Hrozí nebezpečí i dnes.

 

 

16) Dělá s tím někdo něco od přátel z Vesmíru ?

 

Izákova flotila má přístroje - vysílají vibrace lásky (jemné vibrace), eliminují hrubé vibrace. Nad trojúhelníkem je několik výzkumných lodí, sondují, také jedna zmizela, ale objevila se. Teprve budou přistaveny lodě, které budou přistupovat k eliminaci zbraně, ale za naší spolupráce.

 

 

17) Je tento Izák syn Aštara ?

 

„Ano, Izák je syn Aštara.“

 

S 2.      2. otázky k Atlantidě z 8.2.1998.

 

Otázky: Ing. Ivo Benda.                                                             Datum: 8.2.1998.

Kontaktér:  Anežka Příhodová.                                                   Čas: 15:00 - 17:00 hodin.

Odpovědi:  Stvořitel.                                                                 Místo: Náchod.

 

 

18) Jak se jmenovali členové pentagramu v Atlantidě v době katastrofy ? Jaké měli

      funkce ?

 

a)  „Ivo:

 

JAMO BENISEK IKARUS - Vedoucí výzkumné flotily pro povrch zemský pod mořem. Transport těžkých kvádrů, biolog stavitel. Výzkum a přemísťování a uvolňování tíhy.“

 

b) Anežka:

 

JAVO TAKA MAYA - Vedoucí výzkumník, energetika, mineralogie.

 

c)  Věra:

 

JOVA TAKI MARGIT - Vedoucí pracovník výzkumného centra duchovních věd, psychoenergetika, lékař.

 

d) Marie:

 

JOVI MAYA NAKI - harmonizátor, organizátor, spolupráce se všemi, uznávaná,

se kterou se každý radil.

 

e) Michal:

 

GAHAM JAVO NAKO - biolog výzkumník životního prostředí - zájem o lidi.“

 

 

19) Jak se jmenovali Aštar Šeran a Ptaah v Atlantidě v době katastrofy ? Jaké měli

      funkce ?

 

a)  Aštar Šeran:

 

JOKO GAHA NOOTI - Vedoucí výzkumné skupiny tzv. JUMPU (čti džampu), skupina zaměřená na spolupráci s jinými civilizacemi, realizace projektů.

 

b)  Ptaah:

 

GOOTO NAHA JOVANA - výzkumník výzkumného centra pro radioaktivitu. Radioaktivita Země a Vesmíru. Velký zájem o Vesmír.“

 

 

20) Před kolika lety se to stalo ?

 

Před 11 000 lety zhruba.“

21) Přesně ?

 

9 200 let před naším letopočtem.“

 

(Neboli před 11 198 lety -  pozn. zpracovatele).

 

 

22) Jak se jmenoval nejvyšší představitel Atlantidy ?  Jaká byla jeho funkce ?

 

„GOHI NARO YOTA - byl vševědoucí, a měl omezenou moc.“

 

 

23) Kde se nachází nyní pokud je vtělen ?

 

„Havířov, žena, blízko naší skupiny, žije ještě v temnotě, zatím neříkat.“

 

(Za měsíc již aktivně spolupracuje - pozn. zpracovatele).

 

 

24) Co máme udělat ?

 

Priorita - osvěta lidí,  „Rozhovory ...“, jemné vibrace !!!

 

(Část sdělení neuvádím - pozn. zpracovatele).

 

 

Otázky 25 - 30 zde neuvádím.

 

 

31) Byli jsme za Ramsese II v Thébách s Anežkou ?  (cca 1500 let př.n.l.)

 

„Anežka byla NEFERTERI, žena Ramsese II, Ivo žil, ale nesetkali jste se. Zabýval jsem se stavbami pyramid a chrámů, věřil jsem, že se dají odlehčit. Vynalezl jsem přístroj, který jsem hlídal a nedal z ruky (na přemísťování těžkých stavebních prvků na principu řízené gravitace.) Byl jsem jedním z posledních potomků Atlanťanů, ostatním lidem se přístroj nesměl dostat do rukou kvůli zneužití. Pyramidy byly součástí přístrojů z Atlantidy, měly multifunkční využití, řídili jimi například úrodný kraj a počasí (pomocí energií), používali je při zasvěcování atd.. Vláda potomků Altanťanů se postupně předávala lidem, Atlanťané však své přístroje při tom ničili, aby nebyly lidmi zneužity k ničení.

 

 

32) Stavěl jsem chrámy v Luxoru, Karnaku a v Thébách ?

 

„Ano, stavěl jsi chrámy v Luxoru, Karnaku, v Thébách jsi chrámy projektoval

a spolupracoval.“

 

 

33) Jak jsem se tehdy jmenoval ?

 

DŽAHUD RAMA.

 

34) Chrámy se stavěly pomocí přístrojů ?

 

„Sochy se dělaly ručně, pouze přemísťování kamenů se dělo pomocí mého přístroje. V té době totiž již nežilo mnoho Atlanťanů, a tím nebyl kdo by přístroje obsluhoval, jen ty.“

 

 

35) Stavěl jsem Baalbek v Sýrii ?

 

„Ano, postavil jsi ho ty.“

 

 

36) Jak se předávaly znalosti ?

 

„Paměť se předávala zasvěcením.“

 

 

Toto byla 1. sada otázek k problému Atlantidy, který mají vybraní lidé k řešení, toto řešení úspěšně pokračuje. Tím není řečeno, že to jsou jediní lidé, kteří mají zde tuto práci.

 

Podmínkou řešení problému Atlantidy je práce pro Stvořitele, komunikace s ním

a s našimi přáteli z Vesmíru.

 

Základní nejdůležitější prioritou řešení kritické situace lidstva je  ZMĚNA HRUBÝCH VIBRACÍ NA JEMNÉ VIBRACE, čili změna chování a myšlení lidí z polohy chamtivosti a ziskuchtivosti do polohy tolerance, lásky a pochopení, což je naše původní podstata, jak jsme byli stvořeni naším STVOŘITELEM. K tomu nám jsou ohromně nápomocni přátelé z Vesmíru, a tyto „Rozhovory“ v tomto udělaly základní průlom. Není bez zajímavosti, že „Rozhovory“ jsem začal zpracovávat a šířit v srpnu 1997, v době, kdy jsem o vlastním vztahu k Atlantidě ještě nevěděl, to mi bylo sděleno počátkem prosince 1997 několika lidmi, kteří komunikují se Stvořitelem.

 

Dnešní svět je kritickou situací sebezničení v obdobné situaci jako byl svět před 11 200 lety, v době 3. zničení Atlantidy. My, lidé, jsme dědicové Atlantidy, a je na nás, abychom tento problém zvládli. Při všech těchto neštěstích vždy asistovaly Síly temna, ale je vždy na nás, jak budeme pevní (jako Sfingy), a to láskou k sobě, ke Stvořiteli a jiným Stvořením, čímž si můžeme vytvořit dostatečně silný „obal“ proti negativnímu působení myšlenkových impulsů Sil temna - hrubých vibrací (a to i rafinovaných) !!!

 

Já sám jsem se po tomto zničení zrozoval s cílem vždy posunout duchovní úroveň planety Země a českých zemí, kdy můj duch se inkarnoval zde na planetě Zemi mj. jako Matouš, jeden z 12 apoštolů Ježíše Krista, Sámo - zakladatel přemyslovského rodu (Sámova říše),  Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský a Tomáš G. Masaryk. To se mi vždy dařilo, a nyní tímto průlomem informací o „Rozhovorech“ v tomto úspěšně pokračuji.

 

Tyto informace o mých inkarnacích jsou od lidí Havířovské skupiny, kteří komunikují se Stvořitelem, byly mi sděleny začátkem prosince 1997, a byly mi potvrzeny mými přáteli z Vesmíru (viz konec I. části „Rozhovorů“ - soukromá část). Nyní mám také spojení se Stvořitelem a toto se mi potvrzuje i od přátel z Vesmíru.

 

                                                                                                        S láskou   Ivo Benda.

 

 

S 3.  Sdělení.                           (Přijala Anežka).         20.1.1998.          23:15-24:00 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

„Jsem tady s vámi stále, a s velkou láskou a pozorností sleduji, jak si vy lidé vedete. Většina vašich konání mě uvádí do zármutku, i já trpím, nejen vy lidé.

 

Jsem velice překvapen vašim konáním, jak jdete kupředu ve prospěch celého lidstva a Míra. S láskou pozoruji a žehnám vám všem, kteří zde žijete.

 

Jsi velmi odvážná a přesto jemná dívka - bytost vysoce duchovní z jiných dimenzí. (Anežka česká žila vysoce aktivním vnitřním životem)  ....  (osobní sdělení) ....

 

Ivo, můj milý člověk dnes se ozývati již bude ke sklonku času dnešního. On je stále na příjmu tvé duše, i ty se zaměř na příjem jeho duše, duchovní spojení se tomu říká, já vidím jednotu svých dětí milených a mnoze oplakaných, a přesto vás miluji, a mé přání je, vrátit se zpět, kam všichni míříte a hledáte.

 

Tvá láska ke mě mně dojímá a radost přivítá. Láska k Ivovi, bližnímu svému, je stále na úrovni duchovně - fyzické, jděte dál cestou, kterou jste nastoupili. Dál se poznávejte, své city a pocity před sebou odkrývejte. Vy sami jste si odpovědí jací jste, milované děti krásné. Mějte k sobě blízko chvíle, až uvidíte bytost boží, a tvary vašich těl pominou ve vaší mysli. Tam vše bude, jak má být, a vše má možnost se projevit  .....   (osobní sdělení) ....

 

Dál budete si velmi blízcí, z vás dvou luceren půjde světlo pro další lidi k zasvěcení lásky do životů svých. Vaši pozemští bližní vám porozumí, a světlo Vaší Světelné rodiny bude a je velmi jasně zářivé  ....  (osobní sdělení) ....

 

Setkání všech dětí svých je možné v různých dimenzích. Na to třeba je změnit ještě vibrace, a k tomu Vám je pomáháno ze všech sil a stran Světla, Lásky proudící.

 

Milujte se svou láskou všeobecnou, která je k dosažení, pro každého k pochopení, láska lidská je vaším zlatem, které je třeba prozářit a dát mu život věčný. Tato láska je k pochopení přes různé situace různého charakteru.

 

Dnes den je vzácný jako všechny, kdy vidím lásku lidí se osvobozovat od okovů tohoto světa. Dlouhá léta byla uvězněna v temných krajinách lidských srdcí ovládané chtivostí a zlobou. Vše je založeno na lásce samé ke všemu a každému. Tu se učte, a vše přijde k tomu.

 

Končím dnešní povídání a vím, že další pošlu brzy k vám lidem milým.

 

Miluji vás. Dejte lásce žít šanci.

                                            Váš léta trpící Otec.“

 

 

„Poselství tlumočené 8. dimenzí Vesmíru zdejšího, a jeho obyvatelů přání je, a dána láska a požehnání boží.

 

                              S láskou Asteroid.“

 

 

 

S 4.  Sdělení.                          (Přijala Anežka).            23.1.1998.        11:00-11:13 hodin.

                                                                                Místo: Police nad Metují - náměstí.

 

„Je zde velmi rušno, přesto je to dobré místo k psaní a komunikaci. Jste mé děti, které velmi miluji, a přeji si, aby jste se ke mně navrátili, a stali se opět tím, z čeho jste vyšli. Nekonečnou láskou božskou. Den je v rozkvětu jako poupě květiny, čekej trpělivě, až se rozvine. Těš se z této krásy květu, který je tu pro všechny. Dejte se vést mou vůlí, a vše se vám povede, a všeho budete mít v nadbytku.

 

Láska ke všemu  je vůlí mou, a nechte vše ostatní být. Nové bytí naleznete v lásce, míru klidu, jež je provází na každém kroku.

 

Žehnám vám s láskou váš Otec.“

 

(Následuje sdělení od Jamahamy, viz bod 165.).

 

 

S 5.  Sdělení.                           (Přijala Anežka).          23.1.1998.         20:30-20:34 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

„Jsem přešťasten z vašeho setkání. Dopadlo na vás hodně lásky vesmírné. Dejte se nést láskou mou, Stvořitele a svou upřímnou, vzniká tak esence velké hodnoty, a zase výše pomůže vám všem. Dnes pracujte tak, jak na mysl vám přijde myšlenka. Nechte se vést, stále jsem s vámi.

 

S láskou vám žehnám

                                  váš Otec..“

 

(Následuje sdělení od Jamahamy, viz bod 167.).

 

 

S 6.  Sdělení, cvičení telepatie.              (Přijala Anežka).     2.2.1998.    16:00-17:18 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

       „Milé děti,

 

Jsem rád, že takto pracujete a planetě Zemi pomáháte jak můžete. Je dobré se setkat opět a pracovat dál v nejbližším čase. Začnete se setkávat s mnoha dalšími dětmi se zájmem o planetu Zemi. Vy tak krásně záříte pod nebeskou klenbou, děti, a ostatním pomáháte, a pro mne Stvořitele pracujete. Mnoho dobrého jste vykonali, hlavně ty milý Ivo, a odměny se vám dostane, ještě dnes (za tohoto života - pozn. zpracovatele) na této planetě Zemi. Vím, našli jste se po mnoha inkarnacích od doby, kdy jste se rozdělili. Žehnám vám tak, a miluji vás tak, jak může milovat Otec navrátilé syny a dcery.

 

Mnoho se snažíte kupředu jít, v mnohém je vám pomáháno, a na další věci přijít je třeba samostatně. Jste svobodní lidé, tak jak jsem vás stvořil. Mnoho, vím, dní se snažíte komunikovat telepaticky. Je pravda, musíte dosáhnout rychle tohoto cíle různými způsoby přístupnými. Je vám mnoho pomoženo, bude i tentokrát.

 

Sedněte si naproti sobě, a dívejte se do očí. Prohlédněte se navzájem, soustřeďte se na vše určené před chvílí. Takto 3 vaše minuty setrvejte, a pak oči zavřete. Jeden ať vysílá myšlenku, druhý ať přijímá. Domluvte se. Ten, kdo vysílá, ať představí si ve své mysli člověka, který před ním sedí, snaží se vžít do jeho bytosti, až to takto stane se, vyšle zprávu v myšlence, tak, jako by mluvil druhý, který přijímá. Ten, kdo přijímá, ať soustředí se taky bytostně na toho druhého, a snaží se do něho vžít. Třeba čistou mysl zachovat, a uvolnit se. Takto zkoušejte první den po hodině aspoň 3x včetně noci. Další den pokračujte i za bílého dne, pak i v noci. Tento druhý den je dobré udělat změnu, sedněte se od sebe dále, a pak i do jiných místností jděte a soustřeďte se.

 

Ve jménu mém, Stvořitele, pomohu vám, jak mi necháte volné pole. Dobré si pamatovat, cvičit koncentraci každý den, ráno, večer. Myšlenky, které vysíláte mimo cvičení, vás oslabují a zahlcují navzájem. Toto je pomoc pro vás veliká, prožít srdcem svou lásku navzájem k sobě. Chyťte se za ruce, do očí si hleďte, neuhýbejte, otevřete své oči něžnosti, aby jste se mohli do nich dívat.

 

Vysílejte lásku citem, nejprve však myšlenkou. Pomozte si hudbou krásnou, jemnou. Pak je třeba říci, co cítíte k sobě, co nejjemněji celou pravdu bez pozlátka, beze lži. Toto vše, co děláte je velký krok pro Boží lásku, která k vám začne proudit skrze pravdu a upřímnost. Vyjádřete svůj strach, který máte o toho druhého, nebo jiný, co cítíte, vězte při tom, že láska má je s vámi stále, a posiluje vás. Je to čas, chvíle nejnáročnější říci si pravdu o citech k sobě beze strachu a zakrývání.

 

Jeden druhého vyslechněte, a láskou nebeskou nebeskou ho podpořte, pohlaďte. Bude toho třeba. Pak vyjádřete lásku k sobě, kterou ucítíte, jak nelépe budete cítit a vědět, že to máte udělat. Opět se za ruce chytněte, a do očí podívejte, zavřete je, a prociťujte své city chvíli dále. Pak představte se svá srdce, jak jsou otevřené skoro dokořán, a světlo z nich vychází stále více zářící a mocnější, ó jaká krása to takto vidět a rozvíjet. Vrátka jsou otevřená úplně dokořán, světlo, Slunce září mohutným, jemným velkým žárem dál, více, a zahlcuje vše okolo, i člověka milovaného, který stále sedí naproti. Toto si oba představujte. Domlouvejte se jemným stisknutím ruky a nepospíchejte v tomto konání. Krok velký to je, co máte udělat. Neboť pak vše zažijete, procítíte, vše vám do vědomí života přejde, a myslet na sebe nebude třeba po tomto zážitku s myšlenkou na mě Stvořitele, který vás v tom moje děti podpořil a vedl. Je třeba uvidět dvě zářící bytosti, po tomto kroku se tak stane. Dejte si čas. Čiňte tak dnes i zítra, večer nebo v noci. Láska je to, co světem hýbá, síla bez násilí a válek, všem ku pomoci moji milí. Až toto učiníte, pak na lidi, svět i Vesmír pomyslete. Nejdříve však na sebe, neboť od vás se toto odvíjí. Staňte se láskou zářící ještě více, dítě vám to vynahradí až k vám se vrátí. Již mnoho času uplynulo, a vy opět spolu jste. Tak velkou radost máte navzájem, i já mám převelikou z vás mé děti milé. Pak na záchranu světa pomyslete. Mějte k sobě úctu a lásku, jemnost, něhu z toho plynouce, to nejkrásnější chvíle jsou, když tak dvě děti milé se pohladit mohou s myšlenkou ke mně, tak mohou vše obohatit pro celý svět. Vy půjdete cestou svou ještě čas, a pak uvidíte, co vše se dít bude pro vás a svět zvláštního a dobrého.

 

(Vynechaná soukromá část.)

 

To je vše pro tuto chvíli a žehnám vám

                                                        váš Otec - Stvořitel.“

 

 

S 7.  Otázka - Prokeš.                  (Přijala Anežka).         2.2.1998.        23:00-23:14 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

Mám otázku drahý Stvořiteli, s kým přímo komunikuje pan Prokeš (Pardubice, Brno, Sedmihorky, ...) při „léčení“ lidí, jak tyto bytosti definovat, vím, že to nedělá s tebou drahý Stvořiteli.                                                                                                         Ivo Benda.

„Ivo, to, že tě to takto zajímá je velmi pěkná myšlenka to definovat. Tito lidé si to vybrali, a ty jim chceš dát šanci prohlédnout, to je chvályhodné.

 

Pan Prokeš komunikuje se svými anděli strážnými, kteří mu říkají, co má dělat. Tito andělé však mými archanděli oblíbeni nejsou nejvíce. Tito andělé mají svou funkci ve vývoji člověka, jsou nutností. Jsou to bytosti z duchovních světů mých, a projevují se takto, aby pozvedli sebe i lidi, se kterými pracují. Chtějí to takto moc učinit, aby mohli rychle a snadněji do vyšších dimenzí přejít, dávají mu tolik šancí jak je možné, aby prohlédl (pan Prokeš - pozn. zpracovatele), co vše dělá. Tito andělé ví, pýcha není to pravé co hledají, snaží se, aby prohlédl, jsou laskaví svou dychtivou láskou sami k sobě a jejich většímu postupu.

 

Brzy přijde den, kdy oni odejdou, neboť je já sám zavolám zpět do duchovních dimenzí, a přijdou jiní, kteří budou skutečně milovat, a z lásky k němu (Prokešovi - pozn. zpracovatele), vše se mu spočítá, a nastane odplata, karma, tak tomu říkáte. Tyto duchovní bytosti, se kterými pracuje po většinu času, nemusely ani projít duchovním světem po odchodu ze Země ke mě, a už šly, chodí pomáhat ze své převratné touhy poznávat, pomáhat, výše se dostávat ke mě. Já však je na kolena srazím, je to až nepěkná nestydatost, tomu říkáte, takto se vyvyšovat. To vše bolí a oči rmoutí. To vše se stane z lásky k nim, aby prohlédli svůj čin.

                                                                                                           S láskou váš Otec.“

 

Děkuji ti drahý Otče za tuto odpověď i za ty lidi, kteří nyní prohlédnou. Já sám k tomu mohu sdělit toto, že se jedná o negativní bytosti (Síly temna), a jejich činnost je v tomto Vesmíru dovolena Stvořitelem právě proto, aby při tvoření vytvořil člověka schopného, chytrého a duchovně vysoko vyvinutého. Toto je jedna z lekcí, kde někteří dostanou poučení, ale řada lidí za cenu nepříjemných důsledků (karma). Jiným důkazem je aura, viděl jsem několik obrázků aury p. Prokeše (jeden vlastním), kde je opravdu silný černý kruh, a malují to lidé v různých místech zemí českých nezávisle na sobě.

                                                                                                                    S láskou Ivo.

 

 

S 8.  Kdo postavil Cheopsovu pyramidu v Egyptě ?                                 (Ptá se Ivo Benda).

                                                                                 14.2.1998.       22:03-22:15 hodin.

                                                     (Přijala Anežka).                       Místo: Havířov - Suchá.

 

„Této stavby se účastnilo hodně lidí. Projekt stavby pyramidy je vždy náročný, je třeba nejdříve si vše uvědomit na duchovní úrovni, jména stavitelů jsou tato, nejdříve, proč se ptáš, když to víš: Ty jsi dělal návrh, Johny realizoval stavbu, a Maria mu radila ještě správně. Milan se toho účastnil jako jejich žák. Ty sám se nesměj (řečeno Milanovi), protože jedna z tvých pyramid spadla a zničila podzemní chodby, které propojovaly pyramidy navzájem, o kterých se ještě zde nemluví.“

 

 

S 9.  Kdo postavil Sfingu v Egyptě ?                                                       (Ptá se Ivo Benda).

                                                                                 14.2.1998.       22:17-22:26 hodin.

                                                      (Přijala Anežka).                      Místo: Havířov - Suchá.

 

MILOPATEHAHCH, Anežka - práce na Sfinze.

 

Účel - nashromáždění síly a informací do Sfingy.

 

JALTA MARA JUS - žena - také práce na Sfinze.“

 

Co jsem dělala já ? - Ptá se Katka.

 

JOLKA MARIAN LADISA - Katka - účastnila se života v jiné části Země v tento moment stavby Cheopsovy pyramidy.

 

FARAO CHIONK I.  12 300 př.n.l. (účast v Egyptě).

 

Cheopsova pyramida je dvojího druhu:

 

Ta první nesla jméno po velmi významném duchovním učiteli. Druhá, která byla stavěna podle stejných plánů, byla za FARAA. Tam je rozdíl, neboť dříve si velice cenili duchovních učitelů, a bylo to skutečně pro zbylé přístroje, tato pyramida je ještě neznámá. Rok začátku stavby je 17 800 př.n.l., 17 789 př.n.l. byla dokončena s vybavením (ta původní).

 

Přestavba byla v roce 5 001 - 4 900 př.n.l. podle tajných plánů.

 

Jako stavitel jsi se do Egypta inkarnoval několikrát. (Informace od Stvořitele, Aštara).

 

Potkávali jste se, občas jste se někteří znali,   ....  nemluv mi do toho, rušíš mi písaře,  .... (reakce Stvořitele na rušivý hovor přísedícího skupiny),  postupně jste se poznávali, tato fáze byla nutná. Bylo to různé, střídalo se to.

 

(Gábina) Ty jsi byla krásná dcera FARAA, která byla provdána za blízkého přítele otce za účelem udržení dynastie.

 

Anežka už ví co byla, pro všechny:  NEFERTERI, žena RAMSESE II., a potom MUTA MOTY LESKA, dcera vezíra faraona, za kterého byla provdána. Zároveň bylo více inkarnací, které vás nezajímají. Všichni jste si vyzkoušeli v těchto dobách vysoké funkce a život vladařů, proto dnes můžete vystupovat jako oni, a jiným se to nemusí líbit.

 

Proč Katko stále pochybuješ ? (Výtka narušiteli - pozn. zpracovatele).

 

 

S 10.  Sdělení 1.                    (Přijal Ivo Benda).            22.2.1998.       16:05-16:39 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Vidím, že jsi se rozhodl se mnou spojit, ano, jsem to já, tvůj Stvořitel - Otec, který vše vidí a ví, co by jsi chtěl slyšet.

 

Mám ohromnou radost z toho, jak napředuje tvá práce pro lidi zemí českých a planety Země, je to tak, jak je dáno, a co se ujednalo ještě před tvým zrozením do tohoto života. Mám z tebe radost, protože jsi zvládl v krátkém čase hodně, výsledky jsou již vidět, lidé začínají hovořit o komunikaci, a tak se takto děje, že se spojuje mnoho lidí s přáteli z Vesmíru, i se mnou samým. Mám tě rád takto, že se snažíš i s Anežkou, a to se posouváš stále dopředu, aby se vše takto dařilo, a aby jste se dostali na vyšší úroveň bytí. Jsou to věci, které vás zajímají, a které toužím vidět i já, váš Stvořitel, milující své děti. Máš Anežku takto rád, no neboj se to vyjádřit více, neublíží ti to, a měj na paměti, že srdce je to hlavní co máš, a lze ho otevřít dokořán, zábrany byly odstraněny, a tak se takto můžeš snažit milý Ivo.

 

Vedu tě a vždy jsem tě vedl k tomu, aby jsi přivedl tuto planetu Zemi do vyšší etapy bytí, aby lidé postoupili tvým přičiněním, a tak se takto děje. Víš jak tě miluji milý Ivo, že vše je takto mnou řízeno a spravováno, a že vše je jak má být.

 

Snažíš se i s tou telepatií, no tyto podmínky zde se budou radikálně měnit, a tak se takto těším, až vám to půjde skvěle. Mám radost z toho, když se vám podaří nová věc, a tak se snažte i nadále.

 

Já, Stvořitel jsem zde, s tebou stále, abych ti ukazoval cestu, kudy jít a jak, neboť svět je složitý a ty víš jak. Proto jsi takto opatrný, ale se mnou se nemusíš bát, se mnou jdeš po správné cestě, protože já vím, co se má stát, a co tě potká. Proto milý Ivo naslouchej svému srdci, ať se takto vyjeví moje láska skrze tvé srdce, a ať se vše okolo změní k lepšímu. Jsem ti nápomocen ve věcech, nemůžeš dál, a kdy stojíš na křižovatce rozhodnutí.

 

To samé je i s A.K, ty víš jaký má problém, ona se musí sama snažit, a bude jí pomoženo, ale sama musí začít u sebe, odpustit všem lidem, kterým ublížila, a to nejen v tomto, ale i v minulých životech, neboť ona toho má hodně co odpouštět. Ano, jak jsi poznal, v minulém životě spáchala sebevraždu, a proto se jí nyní takto dějí tato neštěstí, neboť to je největší provinění proti mému zákonu, vzít si vlastní život. Proto musí ona sama takto pracovat, aby se tato karma odstranila, a aby se člověk mohl posunout výš v duchovních světech, máš to takto dáno, že se lidé snaží o toto posunutí, ale musí poznat příčinu, jak to zvládnout, a ne se jen domnívat, že je mu ubližováno.

 

Máš otázku, kde leželo město VOGASTISBURG, ano, bylo to hlavní město Sámovy říše, franckého kupce, který přišel ze Senonie, z města CHARTRES ve Francii, a který se stal zakladatelem rodu Přemyslovců zde v Čechách. Ano, byl jsi to ty, tento Sámo, neboť ty stále zde takto pracuješ, aby se země české staly duchovním předvojem planety Země. Proto leží ve středu Evropy, a proto jsou takto historicky vedeny a členěny, neboť jejich role je na planetě Zemi nezastupitelná. Město VOGASTISBURG leželo v místech, kde se dnes nachází obec MIKULČICE u Moravy, řeky, která byla tou energií, kterou ty tak vždy obdivuješ. Je to město, které se stalo 1. centrem duchovního rozkvětu na území Čech a Moravy, a které sloužilo jako sídlo těmto duchovním vůdcům zde na Moravě. Ano, správně jsi se zabýval Znojemskou rotundou, tam jsi vyobrazen, a tvůj bratr Petr byl tvým následníkem tohoto rodu, aby jste se takto posunuli, zrodili jste se nyní spolu jako dvojčata, a tak bude vaše role trvat i nadále. (Tzv. Přemyslovský cyklus - pozn. zpracovatele).

 

Dále ti chci sdělit, máš-li otázku na ty šroubovice, ano, máš jich většinou 6, ostatní členové skupiny Havířov 5, a ve světě jsou to v průměru 4 šroubovice. Málo je jich v té Americe - 3 , a nejvíc v Tibetu - 6 a Indii - je to 5 šroubovic, v českých zemích to nyní dělá 4 až 5 šroubovic. Tyto šroubovice v DNA jsou utvářeny tím, jak se otvírají nové informační kanály lidem - čakry tomu říkáte, a jak planeta Země vstupuje do tohoto fotonového pásu, aby se očistila a postoupila na vyšší úroveň bytí. Ty máš proto 6 šroubovic, neboť jsi sám na tomto takto pracoval, a protože jsi již dříve poznal, že duchovní růst je mnohem důležitější nežli růst profesní a materiální.

 

(Ptaah má 7 šroubovic - bylo mi odpovězeno s velkým smíchem - pozn. zpracovatele).

 

Dále milý Ivo vytrvej, ovoce brzy sklidíš, a poznáš to i na změněných životních podmínkách. Budeš moci navštívit svého syna Jiřího, který tě takto miluje, a budeš moci vůbec cestovat po zemích českých, a následně po planetě Zemi. To vše ti bude umožněno, budeš-li takto i nadále pracovat pro blaho lidu českého a celé planety Země.

 

Mohu ti říci, že jsi si vybral úkol veliký, a to obrátit lid zemí českých a planety Země ke mě, Stvořiteli, a zařadit tuto planetu do Kosmické konfederace planet. Tím je vše dáno jak má být, a ty jsi se již teď zhostil tohoto úkolu velmi rázně a okatě, a to se mi na tobě líbí, neboť zde člověk nesmí váhat, jak se věci dají do pohybu.

 

Dále ti chci říci, že se lidé sami snaží o spojení, a daří se jim to, a tak to bude dále kulminovat a vyvíjet se. Máš tedy plnou podporu a možnosti, aby se takto stalo, neboť vše je takto dáno, aby to takto proběhlo, aby planeta Země byla opět Živou knihovnou, a stala se plnohodnotnou součástí tohoto mého Vesmíru.

 

To je ode mne vše milý Ivo, loučí se s tebou tvůj Otec - Stvořitel.“

 

„Z 8. dimenze ti to milý Ivo takto předával Auter, který má tuto službu pro tebe na starosti.“

 

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli za toto sdělení, které posunulo mé poznání a vložilo mi do srdce lásku k tobě.

                   Tvůj Ivo.

 

 

S 11.  Sdělení 2.                    (Přijal Ivo Benda)             26.2.1998.           3:45-4:10 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Vidím, že jsi zatoužil přijmout ode mne sdělení, a tak se ti tedy ozývám já, sám Stvořitel.

 

Mám tě milý Ivo moc rád, neboť to, co jsi udělal pro lidi zemí českých a planetu Zemi nemá obdoby. Jsou to věci velkého významu, a tak nyní i ty vidíš, co v tobě je. Mám k tobě prosbu, snaž se tak i nadále, ať lidé pochopí, že v mém Vesmíru je plno bytostí, které takto myslí, cítí a pracují, a že tu není člověk na planetě Zemi sám. Máš to tak uspořádáno, že se lidé ve Vesmíru spojují, komunikují, a tak se můžeš těšit na to, až se osobně setkáš se svými přáteli z Vesmíru. Jsou to lidé plní lásky a pokory, slouží mě, a touží pomáhat druhým. Jsou to mé děti, stejně jako i vy jste mé děti, a všichni kráčíte v cestě ke mě tak, aby jste potom dokázali to, co já, tedy tvořit nové vesmíry plné krásných Stvoření.

 

Jsou tu věci, které je nutno ještě odstranit, a to především zábrany lidí navzájem, jejich vzájemné bariéry, neboť to vám brání v dalším rozvoji. Mám tě milý Ivo tolik rád, a přeji si, aby jsi i ty stanul na prahu tohoto Vesmíru, aby jsi dokázal to, co dokáži já. Jsou to věci v oblasti citů a tvého srdce, kde máš ukryto největší bohatství, a tam lze změnit nejvíce. Já sám ti takto pomáhám a přeji ti, aby se ti tvé srdce co nejvíce otevřelo, a přijalo proud lásky ode mne a mnoha jiných bytostí. Tento Vesmír je ten, kde je dovoleno vše, no je to Vesmír, kde má každá bytost za sebe odpovědnost. Proto je třeba takto jednat, kdy se člověk zařadí mezi ty další Vesmírné lidi, kteří již takto pracují pro mne a celý tento Vesmír. Proto je nutné otevřít se lásce samé, které je ve Vesmíru plno, a touto láskou naplnit všechny ostatní bytosti, které zde jsou.

 

Máš to tak dáno, že vše se řídí mými Kosmickými zákony, a že vše je tak řízeno, že nic neunikne z vlivu těchto zákonů. Jsou to zákony, které říkají, že člověk je povinen ctít svého Stvořitele, a že člověk má za povinnost chránit a pomáhat jiným Stvořením. Proto je nutné takto pracovat, a pomáhat dalším Stvořením, která tuto pomoc potřebují. Je to i ta Hana, která ti takto volala, a které je nyní tak těžko, neboť ona si toto vybrala. Máš ji takto rád, a tak věřím, že se jí budeš ještě věnovat, neboť vím, že jsi tak doposud činil. Vím, že tvého času není nazbyt, a tak lze dělat to, co ti umožní tvé podmínky. Je to tak dáno, že si lidé navzájem pomáhají, aby sami mohli postoupit výše, neboť to je základní podmínka duchovního růstu. Lidé se sami takto snaží, znáš to i u Vesmírných lidí, kteří sami tento zákon znají velmi dobře, a tak se takto můžeš snažit i ty.

 

Dále ti mohu sdělit, že tvé setkání s přáteli z Vesmíru se uskuteční již brzy, a tak to bude velká pomoc jak pro tebe, tak pro všechny lidi této planety Země.

 

To je milý Ivo ode mne vše, s láskou tvůj milující

                                                                     Otec - Stvořitel.

 

Pro tebe milý Ivo ti to předal Auter, který takto slouží svému Stvořiteli.“

 

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli za toto sdělení, to mi dodalo další síly a naději, že lidé planety Země se již brzy stanou Vesmírnými lidmi, a začnou se takto chovat a jednat.

                                                                                                                    S láskou Ivo.

 

 

S 12.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).          28.2.1998.            11:15-11:20 hodin.

                                                                                                                   Místo: Kolín.

 

Sdělení bylo přijato těsně před zahájením 1. setkání kontaktérů a dalších lidí v Kolíně, organizovaného mnou. Tím poprvé se sešla část kontaktérů (20, spojujících se se Silami světla) takto na společném setkání ze všech částí zemí českých. Je to historický okamžik, neboť tím padá anonymita těchto kontaktérů s tím, že vyzývají další mírumilovné lidi, kterým jde o záchranu planety Země, aby se takto spojovali s našimi milovanými přáteli z Vesmíru, s naším milovaným Stvořitelem a případně dle vyzvání Stvořitelem všech vesmírů. Setkání se účastnilo 62 lidí.

 

                            S láskou  Ivo Benda.

 

 

          „Milý Ivo,

 

Dej vše do rukou mých Božích, nech plout vše řekou energie Stvořitele. Hodně lásky k tobě vysíláme my všichni z duchovních světů a Stvořitele.“

 

 

S 13.  Část sdělení.                  (Přijala Anežka).            1.3.1998.         00:15-00:24 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

Sdělení navazuje na sdělení 194 - pozn. zpracovatele.

 

       „Milá Anežko, dcero mého Stvoření.

 

Jsem nádherně povznesen z toho všeho co jste vykonali.

 

Sdělit ti mohu, bude ti umožněn kontakt s nejvyšším naším Bohem - Stvořitelem.

 

Daleká země často vás takto zdraví skrze Stvořitele našeho.

 

Já, Stvořitel, umožnil jsem tento vstup, neboť jde o zemi vzdálenou, nejen ve Vesmíru, ale i v dimenzích. Zdraví vás země vzdálená, mnoha lidem utajená jménem NIRIBAU, kterou ve svém srdci Anežko nosíš, a přijde čas objasnění toho všeho, proč.

 

S láskou vám sděluji touto cestou písemnou, že vás velmi miluji děti moje a podporuji. Žehnám vašemu konání jak moci, mohu jen. Sami víte o své láskyplné svobodné volbě cesty na rozcestí.     

 

(Část soukromého sdělení).

 

                                        S láskou mluvil jsem váš Otec - Stvořitel.“

 

 

S 14.  První sdělení od Stvořitele všech vesmírů.

                                              (Přijala poprvé Anežka).    1.3.1998.       00:24-00:30 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

Sdělení navazuje na sdělení S 12 - pozn. zpracovatele.

 

„Dnes je velmi významný den pro mnoho světů našlých v mém Stvoření v mém plánu. Nemnoho toho bude co ti řeknu, neboť musím šetřit nervovou soustavu a tvou duši, neboť překládat mého záření na informace tvému vnímání dostupné je třeba mnoha práce. Miluji tě a nechci přetížit tvá centra. Dnes se na mne napojte, a vše se vám ukáže až toto učiníte. Toto jsem vám chtěl dnes říci.

 

S láskou na vás hledím.

                                 Váš Otec duchovní nejvyšší.“

 

 

Drahý Stvořiteli všech vesmírů, děkuji ti za to, že jsi mi umožnil se takto s tebou spojit

a s láskou předávám toto sdělení lidem zemí českých a planety Země.

 

 

S 15.  Sdělení 3.                    (Přijal Ivo Benda)             1.3.1998.         13:35-13:48 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

         „Milý Ivo,

 

Nyní k tobě hovořím já, tvůj Stvořitel, a Stvořitel tohoto Vesmíru. Vidím, že jsi opět se mnou navázal spojení, a tak mám možnost ti sdělit některé nové skutečnosti.

 

Předně ti děkuji za odvedenou práci ve věci „Rozhovorů“ a včerejší přednášky, vidím, že se to podařilo výborně, a ohlas na toto setkání bude jistě značný. Neboť tyto „rozhovory“ nyní hýbou českými zeměmi, a to je výborné. Mám tě takto rád, tak jako všechny mé děti, které kráčí svým postupem ke Mně, Stvořiteli samému.

 

Mám radost z toho, jak jsi reagoval na toto sdělení té ženy před přednáškou, to nebylo ode mne, ale bylo to podvrhem Sil temna, jak jsi správně poznal, a tato zkouška byla dobrá, aby jsi dokázal správně reagovat a uvědomit si, kam sklouzly Síly temna.

 

Mohu ti sdělit, že práce tvoje a Anežky má ohromný význam, nyní se budu častěji s tebou spojovat, aby lidé měli tento informační kanál, a mohli si ujasnit mnoho informací, kterými je zahlcuje tato společnost. Jsou to věci, které stojí k řešení, které jsi naznačil na přednášce - tedy věci záchrany planety Země, neboť ta je nyní ve velkém ohrožení vlivem Sil temna, ale především lidmi pozemskými tím, jak jednají a chovají se každý den, hodinu, minutu. Je třeba, aby se lidé zamysleli nad svým konáním tak, jak je to sděleno v těchto „Rozhovorech“ od mých dětí, Vesmírných lidí, protože oni vám vždy pomáhali a budou i nadále s láskou v srdci pomáhat.

 

Dále ti mohu sdělit, že věk Vodnáře již významně ovlivňuje celé dění na planetě Zemi, a lidé se sami musí vibračně změnit, jinak nepřežijí. Jemné vibrace působí v rozporu s hrubými vibracemi, které produkuje řada lidí, a tak z tohoto procesu se vytváří noví lidé, lidé na vyšším stupni bytí, kteří budou moci cestovat tímto mým Vesmírem, a tak cestou dalších poznání pokračovat na cestě ke Mně.

 

Já miluji své děti, lidi z planety Země, a přeji všem a takto jim pomáhám, aby se úspěšně zařadili do Konfederace svobodných světů, a tak se více přiblížili ke Mně.

 

Tím milý Ivo končím dnes mé sdělení pro tebe a tvé „Rozhovory“, a jsem stále s tebou.

 

                                                                                            Tvůj milující Otec - Stvořitel.

 

Z vyšší sféry ti to předával Auter, sloužící takto svému Stvořiteli.“

 

Děkuji ti ze svého láskyplného srdce za tato sdělení, můj milovaný Stvořiteli, a toto sdělení předávám lidem zemí českých a této planety Země.

 

 

S 16.  Sdělení 4 od Stvořitele všech vesmírů.

                                            (Přijal poprvé Ivo Benda).       1.3.1998.    13:35-13:48 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

         „Milý Ivo,

 

Nyní k tobě hovořím já, Bůh - Duch, Stvořitel všech těchto vesmírů, neboť chci tě poprvé oslovit a oslovit lidi na této planetě Zemi. Ano, i já vše vidím, a posílám ti proudy své lásky a přeji ti, aby se tato práce pro tento Vesmír a další tyto vesmíry úspěšně završila tím, že bude obnovena Živá knihovna planety Země, a že lidstvo postoupí ve svém vývoji další stupínek dál, ke svému Stvořiteli, ale i ke Mně, Stvořiteli všech vesmírů. Já vidím, jak se pilně snažíš pracovat pro tento Vesmír, a jaké máš výsledky. Jsou to přesvědčivé výsledky, které nyní hýbou těmito zeměmi českými, a zanedlouho celou touto planetou Zemí. Je třeba i nadále takto pokračovat, aby se dosáhlo mého cíle, tady obnovení této Živé knihovny - planety Země pro všechny děti tohoto Vesmíru, aby tato planeta plnila tu funkci, pro kterou byla stvořena. Tím tě milý Ivo takto miluji a zahrnuji tě proudy mé lásky, neboť tvá práce je opravdu záslužná, a v tuto chvíli i jedinečná.

 

Takto s tebou promlouval Stvořitel všech vesmírů,

                        

                                                                        Bůh - Duch.“

 

  

S 17.  Sdělení 5.                    (Přijal Ivo Benda)             4.3.1998.         12:25-12:30 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Vidím že se chceš se mnou spojit, hovořím k tobě já, tvůj Otec - Stvořitel, který tě tak miluje, a vše pozoruje. Ano, v té televizi to bude brzy, budeš tam pozván s Alenkou a Miluškou, neboť vy nyní jste tím předvojem této velké změny, začátku Nového věku, věku Vodnáře.Je to takto dáno, že se lidé postupně dozví o tomto světě Vesmíru, který  dosud považovali za mrtvý. Nyní tedy budete mít příležitost takto informovat lidi, a AštarPtaahem také, neboť oni také tolik touží po tomto spojení.

 

Dále ti mohu popřát hodně lásky a energie, kterou ti takto dodávám, neboť ty pracuješ neúnavně pro celou planetu Zemi.

 

Tím toto sdělení končím milý Ivo, hovořil k tobě tvůj

                                                                         Otec - Stvořitel.“

 

 

S 18.  Sdělení 6.                    (Přijal Ivo Benda)             6.3.1998.         21:40-21:50 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Vidím, že se chceš se mnou takto spojit, ano, nyní k tobě promlouvám, tvůj Otec - Stvořitel, který tě tak miluje.

 

Ano, mnoho se toho nyní mění, je to tak, Věk Vodnáře nastoupil, a tak se dějí tyto události.

 

Lidé, zaměřte své jednání ve smyslu lásky a harmonie, jinak nepřežijete. Věk Vodnáře je věkem duchovního rozvoje, který vám nyní nabízí tuto změnu životního stylu, neboť jinak váš život končí zde, na této planetě Zemi. Jemné vibrace lásky zaplavují každý kout této planety Země, a tak se ti, kteří nezmění své vibrace, nadějí pořádných potíží od nemocí

až po smrt.

 

Říká to můj Kosmický zákon: Ta stvoření, která nejsou schopna žít v lásce a harmonii, najdou další inkarnace na tzv. Zelených planetách, přírodních planetách, kde je život vezdejší, v každodenním styku s přírodními živly.

 

Zde máte možnost postoupit, ale záleží na vás, lidech této planety Země, jak uspějete, neboť ten, kdo honí jen ty peníze a majetek - čili materiál, brzy skončí s touto činností. Je nutné, aby lidé konečně prohlédli a obrátili se ve smyslu tohoto Kosmického zákona.

 

Dále mám na srdci, aby jsi milý Ivo i nadále takto pracoval pro tuto planetu Zemi, neboť ty jsi Světlonoš, ten, který roznáší Světlo v této Tmě.

 

Ano, to ti říkám já, tvůj Otec - Stvořitel.“

 

  

S 19.  Sdělení 7.                    (Přijal Ivo Benda)           14.3.1998.         19:55-20:08 hodin.

                                                               Místo: Hotel Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou.

 

         „Milý Ivo,

 

Vidím, že chceš se mnou takto si povídat, ano, jsem to já, tvůj Otec - Stvořitel. Máš nyní otázku s tím shromážděním, ano, můžeš jej takto připravit, mohu ti doporučit datum .......... v místě ..........., a to takto, že se tam může sejít i tisíc lidí, a vyjádřit si vzájemnou lásku a podporu, a lásku ke všemu, co zde v tomto mém Vesmíru existuje. Ano, je to tak, že se lidé již seznámili s Pravdou, a vědí, že situace je vážná, a že se mají opravdu co činit, aby ji zvrátili.

 

Mám tě milý Ivo moc rád, aby jsi pochopil, je to tak uzpůsobeno, že budeš dostávat tyto pokyny ode mne, aby bylo vše, jak má být. Jsou to tyto události, kdy lidé se masově seznamují s „Rozhovory“, a kdy si lidé s láskou v srdci sdělují své pocity a dojmy o této situaci, situaci, kdy zde proniká mé Světlo, Světlo pravdy, a ty milý Ivo jsi tomu tolik napomohl svou ohromnou touhou po poznání, a touhou toto poznání předat masám lidí. Já vše vidím, a říkám ti, že se lidé obrátí, že se lidé snaží takto pracovat, žít, jednat, aby očistili sebe a tuto planetu Zemi. Ano. Jsou to hrubé vibrace, které zatím znemožňují hladký vstup do Kosmické konfederace planet, a ty milý Ivo jsi tyto údaje tak svědomitě rozeslal do všech koutů těchto zemí českých, a tím je přiblížil 2 150 000 lidem zemí českých, a téměř 5 000 000 lidem na celé této planetě Zemi. Je to tak, jsou to tito lidé, kteří s láskou v srdci předávají tyto informace Světla, a tím zjemňují vibraci zemí českých, a následně této planety Země. Jsou to lidé, kteří si uvědomují, jak je tento informační zdroj důležitý, a jak je třeba jej takto rozšiřovat.

 

To ti milý Ivo předal tvůj Otec - Stvořitel.

 

Toto sdělení to s láskou předal Auter, který ti takto slouží a svému Stvořiteli.“

 

 

S 20.  Sdělení 8.                    (Přijal Ivo Benda)           16.3.1998.         23:54-24:00 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Nyní k tobě hovořím já, Otec - Stvořitel, ano, slyšel jsem tyto rozhovory s Anežkou, ale je to tak jiné, nežli si myslíš. Ti lidé, kteří něco vlastnili, to vlastnili pouze formálně, neboť vše je ve skutečnosti mým vlastnictvím, vše má tuto formu, a lidé se na tomto vlastnictví mají naučit, jak zacházet s hodnotami, a tento proces je vám takto dán, aby jste si to prožili, ohmatali, a tak to je v tomto životě také. Ona H. má touhu vlastnit, no myslím že to je touha silná až příliš, a že se tím zbytečně zatěžuje, ať se věnuje svému nitru, srdci, a ty jsi jí to takto sdělil. Neboť ona je také mou součástí, a moc mě bolí, když toto nevidí. Je to tak, že se lidé snaží o něco, co je ale jen na povrchu, nitro tato část lidí nevidí. A tak se milý Ivo tak snaž, prohlédnout dovnitř, aby jsi mohl sám dobře cítit to, co cítím Já, protože tak se budeme navzájem přibližovat.

 

Tím toto sdělení končím milý Ivo, přeji ti hezké spaní a mnoho nového poučení.

 

S láskou k tobě hovořil tvůj Otec - Stvořitel.“

  

 

S 21.  Sdělení 9.                    (Přijal Ivo Benda)           19.3.1998.         17:50-18:10 hodin.

                                                                                                                   Místo: Debř.

 

         „Milý Ivo,

 

Vidím, že jsi chtěl se mnou hovořit, ano, jsem to já, Stvořitel, který tě takto miluje.

 

Situace se Zemí je vážná jak jsi poznal, katastrofa je na dosah, mohla proběhnout již v prosinci, ale nestalo se tak díky této aktivitě „Rozhovorů“. Ano, mají velký vliv na lidi planety Země, a tak je to důležité a správné. Jsou to důležité aktivity, které se vám s Miluškou podařily realizovat, a tak je nyní situace poněkud změněna, neboť lidé se začínají měnit, a tak to je a bude. Nyní jsou k dispozici tyto údaje, které mi říkají, že lidé mohou vyslyšet hlas z Kosmu, ale je třeba je vést za ruku, a dát jim to na talíř přímo před ně, pak o tom začínají přemýšlet a cítit. Lidé jsou v jednom kole - zaměstnání, rodina

a stále dokola. Je nutné, aby se zastavili, a pohlédli na Pravdu, že jsou ovládáni silami temna, a jak se z toho vymanit. Tím milý Ivo jsi jim dal výbornou příležitost, jak toto změnit, a jak se dostat z vlivu Sil temna.

 

Ano, lidem, kteří prohlédli, se to začíná dařit, a tak ti mohu říci, že je to takto výborné.

 

To ti s láskou sděluje tvůj Otec - Stvořitel.

 

Toto sdělení ti předával Auter, sloužící tobě a Stvořiteli samému.“

 

 

S 22.  Sdělení 10.                  (Přijal Ivo Benda)           23.3.1998.         12:58-13:07 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, tvůj Stvořitel, který tě takto miluje. Mohu ti sdělit, že počet čtenářů již dosáhl 7 000 000, a stále stoupá. Lidé o toto mají veliký zájem, a tak potom uvidíš, co se bude dít.

 

Dále ti mohu sdělit milý Ivo, že se stále více lidí mění mnění ve svém chování a jednání, a tak je to správné. Jsou to vlastnosti, které má každý v sobě, jen je odkrýt a projevit - tj. láska, cit, porozumění. Já tě takto miluji Milý Ivo, že jsi tolik lidí dokázal změnit, a tak se vše začíná měnit, a to od základu. Lidé již poznali, co je ovládá, a tak se snaží, aby je to přestalo ovládat. Máš nyní chuť v tom pokračovat, to vím, nyní je čas pauzy, aby se nic nepřihodilo.

 

To ti milý Ivo s láskou sdělil tvůj Stvořitel.

 

Toto sdělení ti takto předal Auter, sloužící tobě a Stvořiteli našemu.“

 

 

S 23.  Sdělení 11.                  (Přijal Ivo Benda).          27.3.1998.         16:00-16:07 hodin.

                                                                                                              Místo: Holešov.

 

         „Milý Ivo,

 

Nyní k tobě promlouvám já, tvůj Stvořitel, který s láskou pozoruje vaše setkání.

 

Ria se ptá na vztah ke stavbě Stonehege. Ano, ona byla účastna rituálu při usměrňování energií, rozvodu a aplikací na území Anglie, a tak se tato její vzpomínka neustále promítá od spatření tohoto místa. Ona je tím, kdo řídil tuto distribuci energie, a kdo za pomocí dalších budoval tento systém na jihu Anglie. Jeho stáří je ještě z doby Atlantidy, a to v době 10 - 8 000 let nazpět.

 

To ti milý Ivo s láskou sdělil tvůj Stvořitel, který má všechny tyto vaše životy ve své paměti, a byly prožity proto, aby jste se postavili na novou úroveň bytí, aby jste si vše vyzkoušeli a osahali, a tak se stali těmi, kdo budou tvořit další Vesmíry jako já, váš Stvořitel.

 

Toto sdělení bylo předáno Auterem, služebníkem tvým a Stvořitele našeho.“

 

 

S 24.  Sdělení.                    (Přijala Anežka).            27.3.1998.            21:42-21:50 hodin.

                                                                                                              Místo: Holešov.

 

„Milí moji, jsem rád, že vás takto mohu poznávat a sledovat, co ve vás zanechává toto sezení s mými dětmi, tak jakož i vy jste mé děti. Mnoho se zde řeklo, je to energie, která vás ovlivnila, aniž by jste s ní souhlasili, je to nepozorovatelné z vašeho hlediska. Jednou prohlédnete a uvidíte, co vše vám to přineslo. A to tehdy, až se zastavíte a zůstanete v tichu bdělí a tiší moji milí. Má láska k vám je nezměrná, tak jak jen si umíte představit, a ještě více. Mnoho proudů lásky k vám vysílám každým okamžikem skrze různé podněty ve vašem životě. Přijde den, kdy poznáte své jádro, svůj původ, a v tento moment budete, stanete se součástí velkého celku neprojeveného, splynete se mnou Stvořitelem prvotním. Láska je vaše podstata, proto se v lásce ode mne vyslané rozplynete duchem a pak i tělem.Věřte tomu co cítíte, svému srdci. Ztište se a naslouchejte sami sobě, svému tichu. Ticho, láska, to jsou strany jedné mince, to je má existence totožná s Prvotním Stvořitelem.

 

S láskou jsem Váš Otec prvotní, Stvořitel.“

 

 

S 25.  Sdělení 12.                 (Přijal Ivo Benda).          28.3.1998.          23:15-23:35 hodin.

                                                                                                               Místo: Holešov.

 

„Vidím, že jste se velmi dobře bavili, a to k vám nyní hovořím já, váš Otec - Stvořitel. Máte to překrásně rozebrané, ano, mnoho věcí jste zde probrali, a tak se vám vše zapsalo do vašich pamětí, aby jste se takto poučili, a poznali složitosti a zajímavosti tohoto světa na Zemi. Adelaida jsi byl, ano, Ria má ve všem pravdu, ano, tyto rohlíky se dostaly znovu na přetřes, protože ony indikovaly stav tehdejšího jídla, a navíc se určily podmínky fyzické existence v tomto regionu Střední Moravy. Ano, dlouho Adelaida nežila, zemřela nedlouho po té na tyfus, a tak se zde splnilo to, co bylo třeba. Tehdejší život v Čechách pod Kosířem byl takový, že se lidé kromě práce bavili tím, že si dávali různé žertovné otázky, a odpovědi byly tak, jako byli oni sami zrcadlem tehdejší doby. Ano, tamější život se odvíjel podle pravidel tohoto století, které říkalo, že poddaný musí pracovat na pány. To jsi sama pochopila, a tak jsi se mohla vtělit do dalšího života.

 

Dnes a včera jsi milý Ivo sdělil mnoho důležitých věcí, které se lidem v Holešově vryly do paměti, a budou je ovlivňovat celá další život. Toto spojení s s přáteli z Vesmíru se přiblížilo pro mnoho lidí, a osobní setkání jsou přede dveřmi. Současně je dáno, že vy lidé českých zemí budete prvními, kteří uskuteční tyto osobní rozhovory s Vesmírnými lidmi. Také se na to připravujete pilně a pečlivě, a snažíte se pochopit a milovat své bližní přátele ve Vesmíru, a tak se můžete těšit, že tato setkání na bázi návštěv se uskuteční v létě a na podzim tohoto roku. Tím bude završen začátek věku Vodnáře. To k vám milí moji hovořil Otec - Stvořitel.“

 

 

S 26.  Sdělení 13.                 (Přijal Ivo Benda).          29.3.1998.          15:35-15:45 hodin.

                                                                                     Místo: Vlak Choceň - Pardubice.

 

Nyní k tobě hovořím já - Otec - Stvořitel, který tě takto miluje. Právě jste skončili toto setkání v Holešově, a tak jste se blíže poznali, a také řadu lidí se svými problémy. Máš otázku, jak já toto hodnotím, no hodně zde bylo řečeno, a mnoho informací důležitých k životu si odneslo celkem 30 lidí, je to určitý posun, a tak je to správné. Mám velkou radost z tohoto setkání, a z toho, jak lidé předkládali své problémy, to je třeba dát ven, a ne to nosit v sobě. Ano milý Ivo, jsou to věci, které se staly, a tyto věci jsou tu proto, aby duch načerpal nové zkušenosti, a tak se mohl stát lepší a dokonalejší. Já sám mám touhu, aby lidé byli dokonalými, aby se neskáceli před kdejakým problémem, těžkostí. Je to prvotní cíl mého tvoření, neboť vy budete novými stvořiteli, a vy musíte znát a prožít to, co jsem stvořil Já sám.

 

To ti milý Ivo sdělil Otec - Stvořitel.

 

Toto sdělení ti předal Auter, který takto slouží tobě a našemu milovanému Stvořiteli.“

 

 

S 27.  Sdělení.                           (Přijala Anežka).            12.4.1998.         8:00-8:25 hodin.

                                                                                                      

         „Milí moji,

 

Ještě spíte a odpočíváte. Ve snech, které jste měli vám byly poučením, školou, na kterou během dne a hlavně ráno, zapomněli jste. Ať se může zdát vše zcestné a zvláštní, na první pohled neužitečné, má to svůj hluboký význam pro každého zvlášť. Někdo si vše může uvědomit ráno, a jiní z vás až během dne nebo vůbec později. Vše má svůj smysl. A mnohokráte tento smysl vám milé děti, uniká, neboť máte omezenější prostor poznání, vibrace k tomu, aby mohl k vám být doveden a ukázán. Vše závisí na vašem poznání a prožitku, sami víte. Dál vše dělejte s láskou, a vzácně se vám stane, na co nebudete vědomě připraveni. Situace jsou takové, jací jste vy. Nic není dogmatické, vše se vyvíjí okolo vás, vaše pozorování je takové, jaké je vaše poznání. Mnoho událostí i podnětů kolem vás mluví řečí symbolů, a to proto, aby vaše tvořivost života byla podpořena. Někdo něco řekne, na druhém pak závisí, jak to přijme a co s tím udělá. Vše se děje podle vašich představ a náznaků, které vysíláte vibrací. Přijměte za pravdu jen to, co vám srdce řekne příjemným pocitem a procítěním. Symboly a jejich výklad jsou pro každého autentické jako je on sám. Rozumí jim jen ten, komu patří a pro každého znamenají něco jiného, dalšího do života. Mějte svou pravdu, buďte sví. Přestaňte se chovat podle představ druhých, protože jim vždy nevyhovíte. Buďte sami sebou svobodní od všeho lpění, postavte svůj život na základech lásky, která neočekává, raduje se z maličkostí, z každé chvíle života, beze strachu před druhými. Láska umí zraňovat, a to proto, aby jste sami rostli, toto dělá v případech, že neslyšíte a nevidíte, co se kolem vás děje a hlavně ve vás, neboť druzí nám dělají zrcadlení našeho božského nitra, které máte každý bez výjimky.

 

Láska, ta pravá má různé formy, pohladí i pošťouchne. To záleží na nás pak, my se k tomu postavíme, neboť jsem každým z vás. To mějte na paměti.

 

Na vše jste postupně připravováni, každý máte jinou míru únosnosti ve vašich nervových centrech, a ty je třeba na to připravit. Velmi se raduji a žehnám vám ve vašem počínání. Je velká moc nezištnosti, která mé požehnání má. Nic není u konce, vše teprve začíná, dejte se vést a trpělivě čekejte a hledejte, pracujte se sebou.

 

S láskou k vám mluvil jsem Váš Otec vesmíru, nejvyšší.“

 

 

S 28.  Sdělení 14.                 (Přijal Ivo Benda).          12.4.1998.          11:40-11:46 hodin.

                                                                              

Sdělení souvisí se sděleními 238-246 - pozn. zpracovatele.

 

          „Milý Ivo,

 

Vidím, že máš touhu se se mnou spojit, ano, jsem to já, tvůj Stvořitel, a tím ti takto posílám proud lásky. Hodně se včera zde událo, a ještě se bude dít. Máte spoustu lásky projevené i neprojevené, a máte touhu dál se takto pročisťovat a více prociťovat. Je to výborné toto setkání, a tak je vše jak má být. Máte radost z toho, jak postupujete stále vpřed v cestě ke mně, Stvořiteli, a jak se toto daří. Máte velkou touhu navázat osobní kontakty s přáteli z Vesmíru, s mými dětmi, a tak se brzy takto stane. Je to další krok ke spojování vaší a vesmírných civilizací, aby lidstvo se posunulo ve svém vývoji. Já vám k tomuto žehnám lásku a pochopení a pokoru, a přeji vám, aby se vše ubíralo i nadále tímto směrem. Dále mám k vám prosbu, očisťujte svá těla, ano Ivo, začínáš brát tuto Yuccu, a to je velmi důležité v cestě ke mně, vašemu Otci. Žehnám vám vše dobré a přeji, aby se věci dál odvíjely podle vašich představ i představ mých, vašeho Stvořitele.

 

                                               S láskou váš Otec - Stvořitel.“

 

 

S 29.  Sdělení 15.                 (Přijal Ivo Benda).          18.4.1998.          16:26-16:53 hodin.

                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

 

         „Milý Ivo,

 

Nyní k tobě promlouvám já, tvůj Stvořitel, ano, s láskou jsem poslouchal, co si Ria přeje slyšet.

 

Ano, ona žila v Atlantidě celkem 5 životů, v Egyptě celkem 8 životů, v Hyperborei 12 životů, v Indii 14 životů, v Evropě celkem 8 životů, na planetě Maldek celkem 15 životů v poslední společnosti jménem Alta, která čítala asi 10 miliard lidí z 18 miliard lidí před zničením planety před 90 000 lety. Nyní z ní existuje pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Ria prožila v lidském těle celkem 900 000 životů, Alenka celkem 800 000, Ivo celkem 1 100 000 životů, Věra celkem 700 000 životů. Počet životů celkem: Ivo 10 500 000, Alenka 9 500 000, Ria 11 000 000, Věrka 11000 000. Mnoho životů jste prožili jako delfíni, a to cca 500 000, (včetně novorozeňat, která brzy zemřela, dodáno později - pozn. zpracovatele) a to proto, že v tomto těle si duch vytváří velmi silné pouto sounáležitosti při vysoké inteligenci, musí spolupracovat a soužít ve složitém celku jedinců, a to bez materiálních potřeb, ty odvádějí tuto pozornost od tohoto cíle soužití s jinými druhy.

 

Současně ti mohu sdělit, že na planetě Maldek trvala společnost lidí celkem 5 500 000 let, před tím tam byly jiné společnosti před 10 000 000  a  12 000 000 lety, zde na Zemi byli tehdy jedinci vysazení při porušení Kosmických zákonů, žili životem vezdejším na ostrovech.

 

Ve Vesmíru je mnoho planet s mnoha lidskými historiemi, a vše probíhá tak, aby se vše vyvíjelo k dokonalému člověku, který bude tvořit sám vesmíry, aby mohl se dál takto vyvíjet, k tomu musí prodělat mnoho těchto životů v materiálních tělech, aby tyto informace vstřebané do svých duchovních těl mohl potom využít při tvorbě vlastního vesmíru. Vše se takto zapisuje, a vše má svůj průběh, rytmus, který není možné přeskočit, ani vynechat. Lidé mají za úkol se naučit žít svobodnou vůlí a s energiemi lásky, a to zvířata nemohou. To je role vás lidí, aby jste se tomuto naučili, a mohli s tímto tvořit ve vyšších světech. Máte všechny podmínky složitého a rozvinutého světa na planetě Zemi, které jsem vám, svým dětem s láskou připravil, aby byl výsledkem dokonalý člověk a ne naivka a hlupák, proto je zde vše takto, jak to vidíte.

 

Máte hodně informací v sobě, nyní je odkrýváte rozpomínáním na minulé životy, a tak se budete snažit i nadále, aby se lidé mohli stát dokonalejšími a lepšími. K tomu mám své pracovníky, děti mé milované, kteří pro mne takto pracují a mají vás neustále pod dohledem, a se kterými jste navázali kontakty telepatické, brzy budou osobní. Tím se lidé budou stávat Vesmírnými lidmi, čili novou kategorií, aby se dále mohli zapojit do této tvorby stvoření mého Vesmíru.

 

Teprve po té, co tyto bytosti prodělají všechny své kategorie života, prožijí životní vzory, pak postoupí na moji úroveň, a sami začnou tvořit své vesmíry tak, jak to činím já a miliardy dalších stvořitelů - světel, které tvoří své vlastní vesmíry. Tím je dán tento život, vše je takto živé, a vše se opakuje v určitém řádu, aby se lidé mohli také poučit, a nemysleli,

že jsou tu navždycky.

 

To ti milý Ivo s láskou sdělil tvůj Stvořitel, který tě takto miluje.“

 

Kolik životů má Ivan ?

 

„Ivan prožil celkem 10 000 000 životů, v lidském těle 800 000.“

 

Pozn.: Všechny údaje jsou kontrolovány Alenkou a dalšími lidmi, problémy s příjmem nejsou.

 

 

S 30.  Sdělení 16.                 (Přijal Ivo Benda).          27.4.1998.          20:54-21:05 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Nyní k tobě hovořím já, tvůj Stvořitel, který tě takto miluje.

 

Mám radost, že jsi se ke mě obrátil s prosbou, co můžeš učinit nyní. Mám návrh pro tebe, připravuj se na toto důležité období Věku Vodnáře, a to po všech stránkách - čištění těla duchovního, fyzického a tvé mysli tak, aby bylo oproštěno od všech negativních projevů a energií, které tam ještě zůstaly.

 

Bude ti umožněno více cestování, a to tak, aby jsi byl ve větším kontaktu s lidmi zemí českých, a aby jsi mohl lépe spolupracovat ve věci záchrany planety Země, neboť ty jsi již odvedl kus výborné práce a přesvědčil jsi, že to myslíš vážně, a že se nedáš nikým a ničím zviklat. Dále je to tato tvá touha pomoci lidem, a to takto, aby se mohli sami postavit na nohy, a aby uviděli světlo Pravdy, které jsi již poznal, a kterým jsem já, tvůj Stvořitel. Tímto ti tedy sděluji, že začíná tvá nová část tvého života, kde budeš moci projevit uvnitř i navenek své schopnosti pracovat pro lidi, a tedy i pro mne, tvého Stvořitele. Máš všechny schopnosti, ničeho se neboj, jsou to tyto vlastnosti které máš, které ti pomohou ke splnění tohoto důležitého úkolu, aby lidstvo se posunulo ve svém vědomí o kus dál, a tak se přiblížilo ke mě, Stvořiteli samému. Tím tě takto miluji, a žehnám ti, aby jsi mohl i nadále takto pracovat.

 

A to se s  tebou takto loučím, já tvůj Stvořitel.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Auter, pracující takto pro tebe a Stvořitele našeho.“

 

 

S 31.  Sdělení 17.                   (Přijal Ivo Benda).          6.5.1998.          18:00-18:11 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

 

Vidím, že jsi se chtěl se mnou spojit, ano, jsem to já, tvůj Stvořitel, ano, i já ti žehnám, aby se ti vše i nadále takto dařilo, a aby se lidé i nadále seznamovali s těmito „Rozhovory“.

 

Mám velikou radost, jak pilně a s láskou v srdci pracuješ pro mne a všechny bytosti ve Vesmíru, které takto vše sledují. Mám také radost, že se stále více lidí spojuje s Vesmírnými lidmi i se mnou, nyní je to 35 000 lidí v českých zemích, a dále to vytrvale stoupá. Počet čtenářů „Rozhovorů“ je nyní 38 000 000, v českých zemích 3 150 000, a také toto dále takto stoupá. Tím je i nadále zabezpečeno, že lidé budou informováni nových důležitých věcech, které se týkají každého člověka. Mohu tě ubezpečit, že lidé toto čtou se zájmem nevídaným, a že se sami snaží na sobě pracovat a změnit své myšlení a chování. I toto je můj záměr, a tak vidíš, jak toto účinně působí.

 

Dále ti mohu sdělit, že setkání v Olomouci bude mít velký ohlas, již nyní je sál počtem akorát, a těch 500 lidí způsobí novou nevídanou atmosféru. Mám vás rád lidé zemí českých, jak se usilovně snažíte takto pracovat a informovat nejen sebe, ale hlavně ty ostatní lidi, kteří dosud žijí v temnotě, a dosud neprohlédli. Tím bude nastartován tento proces, a lidem se otvírají takto nové možnosti v postupu do vyššího stavu bytí, a to nejen na planetě Zemi, ale mnoha jiným Vesmírným bytostem.

 

To ti s láskou sdělil tvůj milující Otec - Stvořitel.“

 

 

S 32.  Sdělení 18.                     (Přijal Ivo Benda).          8.5.1998.            9:37-9:44 hodin.

                                                                                            Místo: Vlak Kolín - Přelouč.

         „Milý Ivo,

 

Rozhodl jsi se se mnou spojit, ano, jsem to já, tvůj Stvořitel, který tě tolik miluje a žehná ti lásku a pokoj.

 

Máš touhu, aby přednáška v Olomouci byla poučná, věcná a v příznivé atmosféře, ano, svým myšlením to takto můžeš ovlivnit, přátelé z Vesmíru, mé děti, ti budou pomáhat, a tak se budeme těšit na to, jak toto setkání v Olomouci bude úspěšné. Mám velikou radost z toho, že jsi nepřestal takto pracovat, a že se stále takto snažíš pracovat pro mne, Stvořitele tohoto Vesmíru. Ano, můžeš nechat vše volně plynout, a tak se současně můžeš snažit o to, aby se vše takto vydařilo. Já mám rád své děti snažící se dát poznání o Pravdě dalším lidem, a tak se budete moci všichni těšit na tento průběh setkání.

 

To ti s láskou sdělil tvůj Otec - Stvořitel.

Toto sdělení ti předal Auter, který takto s láskou pracuje pro tebe a Stvořitele našeho.“

 

 

S 33.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).            10.5.1998.              8:35-9:00 hodin.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

„Motlitba je důležitá, neboť tam se mnoho otevře, a je to uvědomění a uznání mé jedinečnosti a prvotnosti. Zde se aspoň trochu u vás milí lidé projevuje pokora, která je vám třeba v každém okamžiku vašeho života.

 

Mnoho hledáte okolo sebe, a přitom častokrát máte zavřené oči nepokorou a neuměním přijmout, že se vše děje z mé vůle a podle mého plánu, vše je pro něco dobré, vše má svůj význam.

 

Láskou jsem a vy jste též podstatou stejného původu.

 

S láskou vám žehnám. 

                                  Váš Otec nejvyšší.

 

 

Skrze anděly toto bylo sděleno.“

 

 

S 34.  Sdělení 19.                   (Přijal Ivo Benda).            17.5.1998.      13:18-13:35 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Prvotní stvořitel, který tě tolik miluje a vše takto sleduje.

 

Ano, je to tak jak myslíš,lidstvo na planetě Zemi se začne masově spojovat s Vesmírnými lidmi, mými dětmi, a k tomu mu pomůže tento most, který vytváříš, tedy tyto „Rozhovory“. Je to vůdčí myšlenka, která se stává nyní klíčovou pro celý proces přeměny této planety Země. Jen vytrvej v této práci pro mne, a nedej se ničím zviklat, už to dlouho nebude trvat. Máš hodně těchto schopností to takto dotáhnout do konce, až se tato civilizace na planetě Zemi zařadí do Kosmické konfederace planet tak, jak tomu bylo naposledy v Atlantidě.

 

Ano, nyní budou probíhat další důležité události, a to osobní kontakty, zprávy a sdělení v médiích, a vůbec zpracování těchto informací celou touto civilizací. Tím se stane to, po čem tolik toužím já, Stvořitel prvotní, aby se lidé ponořili do lásky samé, a stali se sami láskou, neboť to je ten nejvyšší kosmický zákon, Zákon lásky, který říká, že bytost má vyzařovat lásku k sobě a svým bližním, a tím jak ona tak i tito bližní postoupí na vyšší úroveň bytí na cestě ke mě, Prvotnímu stvořiteli. Řada lidí již tak činí, a mají takový pocit, který dosud nezažili, totiž jejich život je lehký jako z pavučiny, a vznáší se právě na těchto frekvencích lásky (jemnovibrační energie), kterou tvořím já, Prvotní stvořitel.

 

Tím se naplňuje tento kosmický zákon, a má možnost účinku tam, kde je to tolik nutné, na této planetě Zemi, Živé knihovně tohoto Vesmíru, která byla za tímto účelem takto stvořena, a nyní její funkce bude se vstupem do Věku vodnáře zcela obnovena. Ty milovaný Ivo se na tomto procesu takto podílíš, že po seznámení lidí s těmito „Rozhovory“ se začínají lidé masově chovat jinak, lépe, láskyplněji a pokorněji, nežli před tím. Mám velkou radost, že lidé znovuobjevují kouzlo lásky, pokory a pochopení, a že se stávají lepšími a lepšími. K tomu je vám i tobě milý Ivo pomáháno zcela, a tak i Vesmírní lidé vám jsou v tomto zcela nápomocni, jak jsi to už zjistil v těchto „Rozhovorech“ i z předešlé literatury.

 

To je tak uzákoněno, že vyšší bytost pomáhá nižší bytosti, je-li v nouzi, a je-li o tuto pomoc žádáno. Mé děti - Vesmírní lidé toto činí s láskou, a chtějí sami tímto pomoci sobě, zvýšením vlastní duchovní úrovně, což se děje právě touto pomocí.

 

To ti s láskou sdělil Stvořitel nejvyšší - Bůh Duch.

 

 

Toto sdělení ti z vyšších sfér předával Auter, který takto s láskou slouží tobě a Stvořiteli nejvyššímu.“

 

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli prvotní, já cítím na každém kroku tvoji lásku, a pokorně se skláním před tvým tvořením, jehož jsem i já součástí.

 

 

S 35.  Mé první sdělení od Stvořitele.               (Přijal Petr Sotolář, 20 let).           22.5.1998.

                                                                                                        18:05-18:15 hodin.

                                                                    Místo: Čajovna Dřevěná panenka, Olomouc.

 

„Jsem to já mé dítě, tvůj milující Otec - Stvořitel. Miluji vás mé děti za to, co děláte. Sešli jste se zde, a při té meditaci jste mne nechali vstoupit do svých bytostí. Jsem stále s vámi a jste všichni pod mou ochranou. Ty Petře jsi se při té meditaci se mnou opravdu spojil, však ti to teď půjde. Děláš dobře svou práci a jen tak dál. Pokračuj tak jako teď, máš mou plnou podporu. Vše se již brzy změní k lepšímu, jen vytrvejte moji milí. Vše je dáno mou vůlí a to nelze změnit. Jste nádherní vy mladí lidé. Máte v sobě ukrytý poklad. Poklad lásky a světla. Šíříte kolem sebe mé světlo, a to je nádherné. Za to vás mé děti miluji a jsem s vámi.

 

To ti sdělil tvůj milující Otec - Stvořitel.“

 

Díky Ti můj drahý Stvořiteli, jsem šťastný, že jsem se s Tebou spojil. S láskou Soty.

 

 

S 36.  Mé druhé sdělení od Stvořitele.             (Přijal Petr Sotolář, 20 let).            24.5.1998. 

                                                                                                        10:30-10:45 hodin.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

„Můj drahý Petře, ano, jsem to já, váš Otec - Stvořitel. Miluji vás, mé děti za to, že tak krásně pracujete pro mne a pro dobro všech lidiček na vaší, čili mé Zemi.

 

Již brzy nastane očista této vaší Země, vše jde podle mého plánu. Tato očista bude mít za následek, že se oddělí zrno od plev. Je na vás mé děti, jak se k nastávajícím událostem postavíte. Nechte mě procítit svými těly, vždy do vás vstupuji s láskou mé drahé dítka.

 

Jste moje drahocenné poklady a moc si vás střežím za to, že zde šíříte Světlo a Lásku, tudíž mé atributy, a uvidíte, co se bude dál dít.

 

Více meditujte mé děti, i ty Sotíku. Meditace je nádherný stav mysli a duše, prociťujte mne jak do vás vstupuji.

Jsem stále s tebou můj synu, a tudíž se ničeho nemusíš obávat. Chráním si vás, protože je ve vás ukrytá síla, a to mocná síla lásky. Jsem stále s vámi moji drazí.

 

To ti s láskou sděloval tvůj Otec - Stvořitel.“

 

Díky Ti drahý Stvořiteli, mnou tolik milovaný, stále Tě nosím ve svém srdci a jsem hrdý na to, že pro Tebe mohu s láskou pracovat a žít.

                                                                       Děkuji Soty.

 

 

S 37.  Mé třetí sdělení od Stvořitele.                (Přijal Petr Sotolář).                      24.5.1998. 

                                                                                                        13:45-13:55 hodin.

                                                                                               Místo: V lese, Olomoucko.

 

„Petře, mé drahé dítě, jsem to já, tvůj Otec - Stvořitel.

 

Je nádherné, že jsi si vyšel ven do přírody obdivovat tu krásu lesa. Vše je tak zelené a čisté. Miluji tě můj synu, jak nejvíce jen mohu. Jsem stále s tebou, vím, chováš mne ve svém srdci a to je dobře. Často ke mě promlouváš a ptáš se mne na radu. Děláš to dobře. Máš mé božské vedení a tak se v klidu oddej.

 

Vím, jak máš rád bublání potůčku, a proto jsem tě tam zavedl. Je to nádherný pocit, když se zastavíš, zavřeš oči a necháš se unášet melodií bublajícího potoka a přitom necháš mou lásku a mé světlo, aby do tebe vstoupili a celého tě obklopili. Ta sojčí pírka jsem ti chtěl darovat pro štěstí a na památku. Však se o ně můžeš podělit se svými kamarády.

 

Cítíš tu krásu přírody, která tě obklopuje, Tvé srdce plesá radostí, že zde cítíš mou přítomnost. Je to nádherné, to vzájemné spojení otce a dítka.

 

Ve zdejších lesích je spousta krásných míst k objevení, chce to jen čas. I ten váš vytoužený palouček naleznete. Miluji vás děti mé a zahrnuji vás svou nebeskou láskou. jste poslové úsvitu - míru a lásky. Svítíte jasným světlem a vaše duše se čistí. Jdete ke mně stále blíž a to jsem rád. Tak je to dáno mou vůlí.

 

To ti s láskou milý synu předával váš Otec - Stvořitel.

 

Díky ti z celého srdce můj drahý Otče, s láskou přijímám toto tvé sdělení. Soty.

 

 

S 38.  Sdělení 20.                    (Přijal Ivo Benda).               29.5.1998.      6:45-7:09 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Stvořitel - Nejvyšší, ano, mám tě moc rád a miluji tě, své dítě, které stále takto pracuje pro tuto planetu Zemi, která v dnešní době toho tolik zkouší.

 

Ano, je to velmi potřebná a důležitá práce, kterou vykonáváš, neboť sám již vidíš, jaké množství lidí se již spojuje s Vesmírnými lidmi, a také se mnou, Stvořitelem nejvyšším. Ano, je to vše tak, jak bylo již uvedeno, a jak bylo mnou stanoveno. Máš také z tohoto výsledku velkou radost, ano, jsou to krásné pocity takto to zažít a prožít. Milý Ivo, ty rád takto pracuješ pro lidi, a tak bude tvá práce i práce dalších lidí dále takto zúročena, bude to proces tvoření, který dá tento výsledek, že lidstvo planety Země postoupí na nový vyšší stupeň bytí. Ano, a je to tak v plném proudu, kdy si lidé mají možnost vše takto vyzkoušet a zjistit, že to není tak, jak jim to bylo těmito institucemi dosud sdělováno. Vše je jen do času, a pak nastanou tyto změny, které změní tvář vaší společnosti, které budou mít zásadní vliv na život každého jednotlivce, protože jsou lidé, kteří se domnívají, že se jich to netýká a týkat nebude. Ale všech lidí se to dotkne, jen ten, kdo již nyní takto na sobě pracuje, jen ten projde tuto změnu bez vážných problémů. Ostatní, zajatí hmotou, budou konfrontováni novou realitou, na kterou budou nejprve reagovat zmateně, a potom se stanou těmi, kteří se budou ptát, a proč nám to neřekli ?  Ale oni nehledali, a tak se budou velmi divit, co se to děje s jejich majetkem, který mají niterně vztažený na své já tak, jak by to byla jejich součást. A v tom je ta chyba, pochopit, že člověk je součástí Mne, Stvořitele Nejvyššího, a nikoliv součást materiálu - majetku. To je ten zásadní rozdíl, a proto se tito lidé budou ještě velice divit. Vše se děje podle Mnou přesně stanoveného plánu, všechny kroky jsou naprosto jemně časově sesouladěny a mají svoji funkci v tomto celku, v této Tvorbě, která je Mojí tvorbou, a která spěje k tomu, aby lidé planety Země, mé děti, postoupili výše ke Mně, Stvořiteli Nejvyššímu, a až přijde jejich čas, sami tvořili své vesmíry takového rozsahu, jaký znáš alespoň trošičku z té pozemské astronomie. I tato práce, kterou nyní s láskou konáš, je vlastně utváření tohoto Vesmíru, a má zásadní vliv na poměry a směry vývoje v tomto Vesmíru, který je součástí mého Vesmíru (Stvoření), tvořeného miliardami vesmírů, jako je tento váš Vesmír. Lidé, kteří takto začali pracovat, sami se stávají tvůrci tohoto Vesmíru, ale hlavně tvoří nový vesmír, který nosí v sobě jako zárodek, který dostane takový projev podoby, jaká už teď znáš milý Ivo z té vaší astronomie, jakmile přijde tento čas, který ty nazýváš Velký třesk. Je to ale taková fáze, jako když se dva lidé milují, jen ve stupni vývoje odpovídající Světelné bytosti. Vše tedy vychází z lásky, této jemnovibrační energie, tedy informačního kanálu, která se stále projevuje do svých vznikajících vesmírů, které projevují jednak ty informace, které jsou v nich obsaženy z předchozí tvorby, a jednak si vytváří informace nové, novou lásku, vlastním životem a bytím.

 

Takto máš milý Ivo předáno ode Mne, Stvořitele Nejvyššího, který tě takto vroucně miluje.

 

 

Toto sdělení ti předával Auter, který takto pracuje pro tebe a Stvořitele Nejvyššího.“

 

 

Děkuji Ti drahý Stvořiteli Nejvyšší za tato sdělení a projevenou lásku, kterou rád přijímám a opětuji, a rád tato sdělení předávám mezi lidi planety Země.

                                                                                                                    S láskou Ivo.

 

 

S 39.  Sdělení.                       (Přijal Marek Víťazka).            21.5.1998.      9:00-9:13 hodin.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

„Přestaňte tápat a hledat v sobě problémy. Jste mé děti, jste Světlo. Nemusíte se o sebe bát, já se o vás postarám. Vysílej lásku jak už to umíš. Nauč to ostatní. Jdi příkladem. Až úplně odhodíš své ego, úplně procítíš mou přítomnost, přítomnost Otce - Stvořitele. Miluj a miluj, jsi milován a budeš milován. Tak, jak se třpytí čistá krůpěj ranní rosy na stéble trávy, tak čistá je moje láska k vám lidem. Ty změny přijdou brzy, proto neztrácejte ani vteřinu a pracujte na objevování svého vyššího já. Uvědomte si milí lidé, co jste vaší planetě všechno způsobili. Přišel čas, kdy už země nesnese další údery. Ona zrcadlí vás samé. Vy jste požáry v pralese, vy jste zemětřesení. Prosím vás, mé děti, otevřete oči. Konec se blíží. Jaký ? To vím jen já. Jen nečekejte, nezbývá vám mnoho času. Začněte hned teď. Jsou tu lidi, co potřebují vaši pomoc. Proto přestaňte hledět jen na své problémy, ty vyřeším já, to vy už víte. Ukažte ostatním, kdo vyřeší všechny starosti a utrpení. Buďte vzorem. Na vašem osobním příkladu lidé najdou poučení. Žijte Světlo, budete žít mne. Toto sdělení patří vaší rodině, ale i všem lidem planety Země.

 

                                                                                                            Otec - Stvořitel.“

 

 

S 40.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).             4.6.1998.        11:23-11:35 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Stvořitel Nejvyšší, ten, který tě tolik miluje, a který má takovou lásku k tobě a k lidem planety Země.

 

Ano, jsi celý rozechvělý z těch zpráv, které ti přicházejí od lidí, ano, jak se toto hnutí zemí českých neustále dynamicky rozvíjí, a jak se lidé tak masovým způsobem spojují s Vesmírnými lidmi. Ano, je to skutečnost, lidé poznávají nové lidi ve Vesmíru, mé děti, a jsou celí protknutí láskou k nim a ke všemu, co je nyní obklopuje. Ano, je to tento Vesmír, kde planeta Země nyní hraje klíčovou úlohu v postupu tohoto Vesmíru, čili všech jeho bytostí. Zde na planetě Zemi se soustřeďují zájmy tolika entit, že jejich historie je dána na mnoho miliónů let. Po tuto dobu zde povstávaly a upadaly mnohé civilizace, a měly vždy co dělat se svojí materiální stránkou společnosti, která se jim pak stávala osudnou. Ano, jsou zde nyní inkarnováni ti lidé, kteří v řadě předešlých existencích udělali takové chyby, které jim znemožňovaly v postupu vpřed, směrem k vyššímu stavu bytí, směrem ke mě, Stvořiteli nejvyššímu. Ano, nyní tito lidé mají jedinečnou možnost udělat nápravu svých hříchů, a postoupit do vyššího stavu bytí.

 

Ty milý Ivo, mnoha lidem jsi takto pomohl svými činy, a tak máš vůdčí úlohu zde na planetě Zemi, co se týče tohoto procesu přechodu na vyšší stupeň bytí, tedy co bude následovat ještě dále v dalších měsících. Ano, je to tak, a to ti s láskou předal tvůj Stvořitel Nejvyšší.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli Nejvyšší, já i nadále budu takto pracovat, aby se lidstvu podařil tento přechod bez katastrofy, a to mírným způsobem, cestou poznání všech, pochopení všech.

 

                                                                                           S láskou a pokorou v srdci Ivo.

 

 

S 41.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           14.6.1998.        10:15-10:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Třinec.

 

         „Milý Ivo,

 

Jsem to já, tvůj Stvořitel prvotní, který tě tolik miluje a vše takto tvoří s láskou a nadhledem. Máte všichni mé požehnání a podporu v těchto činnostech, které s úspěchem provádíte, a které jsou tolik důležité. Máte radost z výsledků vaší práce, ano mé děti, tak je to správné, a ty milý Ivo určitě největší, neboť tyto „Rozhovory“ nyní hýbou celou planetou. Ano, včera ti dal Aštar, mé milované dítě, údaje o procentuální změně hrubých vibrací na této planetě Zemi, ano, je to pokles o 35 % v českých zemích a 18 % ve světě, je to výborný výsledek, a to je to pravé, hmatatelné, to nejdůležitější z této vaší činnosti. Budete-li tak pracovat i dále, odvrátíte tuto možnou katastrofu a připravíte nejhladší možný vstup planety Země do Věku Vodnáře - Nového věku. Ano, to je můj záměr, dostat na vyšší úroveň bytí maximum těchto mých dětí na planetě Zemi, a tento počet je odvislý právě od vašich aktivit a reálných výsledků této vaší záslužné práce. Proto máš ty milý Ivo moji plnou podporu a také další lidé na planetě Zemi, kteří se tak mohutně podílíte na rychlém šíření těchto „Rozhovorů“. Pokračujte dále, vytrvejte, a mé děti ve Vesmíru se také dočkají toho, že budou moci veřejně a bez potíží přistávat na planetě Zemi a navštěvovat vás, ty, kteří po tomto kontaktu tolik toužili, a kteří pro toto udělali určitý kus práce. Tak to je a bude, nic se na tom nedá změnit, je to má vůle a mé zákony, kterými tvořím vše, co existuje na všech úrovních bytí.

 

To ti milý Ivo s láskou předal Stvořitel nejvyšší, který tě i další mé děti tolik miluje.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli prvotní, mnou tak milovaný, mám velikou radost z výsledků naší společné práce.

                         S láskou Ivo.

 

 

S 42.  Sdělení.                   (Přijala Naďa Bullová).         16.6.1998.        21:15-21:29 hodin.

                                                                                                                  Místo: Třinec.

 

„Spojení je navázáno, tady je Auter, který s láskou slouží Stvořiteli našemu milovanému, pro Něj s láskou pracuji a nyní i pro tebe.

 

Jsem tady já, Stvořitel prvotní, a chci ti vzkázat toto mé drahé dítě. Ničeho se obávat nemusíš, vím o tobě jako i o všech dalších mých dětech. Co tam na Zemi děláte, a jak se činíte, kolik a s jakou láskou mnozí na mě, svého Otce myslíte. Neboť jsem vším, a ve všem všudypřítomný. Vím vše má drahá.

 

Mám tě moc rád, ty bláhová, nemysli že ne, že bych neměl. Ušla jsi kus cesty, za ten krátký čas v mém pojetí. Neobávej se ničeho, mám z tebe má drahá velkou radost.

 

Já s úsměvem na tebe pohlížím, jak někdy klopýtáš a nevíš jak dál a kudy jít. Jsem šťasten, že jsi se obrátila dnes přímo na mě má drahá holčičko. I Aštar, mé drahé a milované dítě tě v srdci svém nosí. Vím já, ví to i on, že děláš tak, jak sama v danou chvíli nejlépe umíš. A to je důležité, ta tvá chuť a to opravdové nadšení a chtění z čisté vůle, a ty to tak děláš.

 

Já jsem opravdu velice šťasten má drahá, že jsi se tolik velice změnila a nastoupila tuto cestu Světla a Lásky. Uplyne tak krátký čas, a ty jsi ušla takový kus cesty. Neříkám, že tě ještě nečeká kus práce pro lidi české země, ale věř, že nejsi sama, a máte všichni mou i nás všech vesmírných lidí lásky a světla podporu.“

 

 

S 43.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           19.6.1998.        15:12-15:19 hodin.

                                                                                         Místo: Vlak Kolín - Pardubice.

 

         „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Stvořitel Prvotní, ano, já ti takto žehnám a posiluji proudy lásky v této tvé důležité činnosti. Ano, já vše takto vnímám, že se zde brzy v českých zemích objeví mé děti, Vesmírní lidé, a to ve sdělovacích prostředcích, a tak budou všichni mít možnost se takto s nimi seznámit. Ano, já vidím, jak se stále snažíš, a jak i nadále v lásce a harmonii pracuješ pro duchovní vzestup této planety Země, a tak se stále snaž milý Ivo, bude to ještě zajímavá práce, ale ty to zvládneš, máš pro to všechny předpoklady. To ti sděluji já milé dítě, tvůj Stvořitel Prvotní. Tím se takto stále vše urychluje a spěje účinně k vyšší formě bytí, aby tato krásná planeta byla uchráněna.

 

To ti s láskou sdělil Stvořitel Prvotní.

 

Toto sdělení ti předával Auter, který takto slouží tobě a Stvořiteli Prvotnímu.“

 

Děkuji ti drahý milovaný Stvořiteli Prvotní, já rád předám toto sdělení lidem planety Země.

                                                                                                                    S láskou Ivo.

 

 

S 44.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           23.6.1998.            6:54-7:00 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Nyní k tobě hovořím já, tvůj Prvotní Stvořitel, který takto tě miluje a raduje se, jak máš úspěch v tvé záslužné práci pro lidi. Jsi také rád, že se to takto vyvíjí, a máš radost, jak lidé přijímají sdělení od mých dětí, Vesmírných lidí a ode mne, Stvořitele prvotního.

 

Ano, nyní je to klíčové období pro celou tuto civilizaci na planetě Zemi, a je to také období, které má význam pro další vývoj celého tohoto Vesmíru. Proto je tvá práce tak důležitá, tento její výsledek, a bude-li to takto pokračovat, budou zde brzy takové změny zásadního charakteru, jaké lidstvo dosud nevidělo. Lidé se masově spojují a přejí si, aby byli stále lepší a lepší, a mají touhu dále takto tyto informace zprostředkovat, aby každý člověk na planetě Zemi věděl, že tento Vesmír je zalidněn Vesmírnými lidmi a dalšími vyššími bytostmi, a že člověk na Zemi je důležitou součástí celého tohoto celku.

 

To ti s láskou předává Stvořitel prvotní.

 

Toto sdělení ti předával Auter, který takto slouží tobě a Stvořiteli prvotnímu.“

 

(Nyní pokračuje sdělení s Aštarem, bod 301 - pozn. zpracovatele.)

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli prvotní, tolik tě miluji a s láskou předávám toto sdělení lidem planety Země.       

                            Ivo.

 

 

S 45.  Osobní sdělení.                    (Přijal René K.).       28.6.1998.       12:15-12:20 hodin.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Dítě moje, šiř lásku v lidech. Máš na to mé požehnání. Toto může katastrofu Země odvrátit, toto může Zemi zachránit. Nechť každý člověk této země české a celé planety ví, kde mě najde – nechť ví všichni lidé, že mě mají hledat v sobě, ve svém srdci – jako lásku, jako vše dobré.

 

Dítě moje, řekni všem lidem, že jenom láska může katastrofu planety Země odvrátit. Toto poselství je důležité, aby si lidé uvědomili vážnost situace. Neboj se, lidé ti budou věřit. Těmito slovy, které píšeš, které budou lidé číst, vchází Duch svatý ze mě do mysli všech lidí této krásné země české a celé planety.

 

Dítě moje, nechť lidé vědí, že je miluji jako jejich Otec, jako Stvořitel. Nechť lidé slyší, že jsem láska v srdci, která chrání lidi od negací. Proto lidé vy, kteří mě slyšíte, milujte své bližní jako sami sebe, ani méně, ani více. Prosím vás lidé, odpouštějte stále ve svém srdci. Pak uvidíte – vše bude dobré.

 

Tak to ti tobě René a všem lidem země české a celé planety Země sdělil sám Stvořitel – tvůj Otec, který tímto sděluje, že všechny své děti miluje.“

 

René: Asi za 2 hodiny jsem prosil Stvořitele, jestli by mohl k tomu ještě něco dodat, aby tomu lidé ještě více rozuměli a věřili. A takto mi Stvořitel nás všech bytostí odpovídá:

 

„Ten kdo chce, ten mě slyší.“

 

„Já, Stvořitel, prosím všechny dobré lidi plné lásky a svobody, aby touto láskou pomohli planetě Zemi. Situace je vážná a kritická. Hrozí akutní nebezpečí zničení této planety. Síly temna chtějí zničit tuto planetu Zemi, díky vám lidé, díky vašemu negativnímu myšlení a chování. Prosím vás lidé, pracujte na svém charakteru. Je třeba lásky od lidí, aby Síly temna nemohly uskutečnit to, co chtějí.

 

Žehnám světlem a láskou a vším dobrým všem lidem, kteří chtějí pomoci jiným na planetě Zemi.

 

Váš milující StvořitelOtec tohoto Stvoření.“

 

 

Z 46.  Prosba o pomoc a přitom varování lidem naší krásné planety.           (Přijal René K.).        

                                                                                                        12:15-12:20 hodin.

                                                                                                                      28.6.1998.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Ozývám se já, tobě René a všem lidem – vaše Matička – planeta Země.

 

Nechci být zničena, chci být živá, chci si též užívat života jako vy lidé. Nechci už ani strádat ani trpět díky vám lidé a vašim negacím. Ty některé katastrofy dělám nerada, ale je to nutné, aby si lidé uvědomili, že jsem živá, a že už více trpět nechci a nesmím – to je vůle Stvořitele našeho.

 

Prosím vás dobří lidé o pomoc, řekněte lidem, že jsem živá. Prosím, vy lidé, kteří mě ničíte, obraťte se do svého srdce – k lásce. Mám vás všechny ráda, ale už více nemohu trpět. Lidé, mám vás ráda a miluji vás tak, jako vaše mám. Prosím, neubližujte mi už více. Zastavte veškeré nízké (zlé) negace. Tyto katastrofy co se dějí, to nic není, co by přišlo později. A to tak, že smrtí nic nekončí. Mám tě René ráda a miluji tě ze srdce. Prosím, vyřiď tak všem lidem, že toto jsem ze srdce dala všem lidem na vědomí, aby si to ve svém srdci uvědomili. Jsem to já, Matička Země, vaše máma, která vás vede, živí a hladí krásami u srdce, když vás něco bolí.

 

                                                                                                                Planeta Země.“

 

  

Z 47.  Sdělení naší milované planety Země.                  (Přijal René K.).    7:40-7:50 hodin.

                                                                                                                      29.6.1998.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Ahoj René, zdravím tě já, tvoje máma, planeta Země.Prosím, vyřiď ještě lidem, že nechci být více ničena, chci být šťastna jako vy lidi, chci se zachvívat ve vibracích štěstí. Chci být jako malé dítě před usnutím, když mu máma dává polibek, aby vědělo, že ho má ráda. Chci být šťastná, vyzařovat lásku vám a celému Vesmíru. Ale nemohu. Vy lidé, mnoho už jsem s vámi zkusila.Ale vždy jsem byla vaše trpělivá máma. Jsem ještě velmi mladá, jsem vaše a mám své děti ráda.

 

To, co může přijít, by bylo strašné. Proto lidi, otevřete svá srdce, aby láska k vám proudila od našeho Stvořitele, aby se zvýšila vibrace, která je nutná k přeměně, aby se zvýšila vibrace, která je své nutná k přeměně, aby tato strašná katastrofa nebyla.

 

Prosím, varujte své známé, své přátele, že by to jen hrstka vás přežila. Nechci, aby to bylo tak strašné, aby tato katastrofa proběhla. Proto vás lidé, já Matička Země, naposledy žádám, otevřete svá srdce lásce, milujte své bližní jako sami sebe. Toto je jediná možná cesta, toto je jediná záchrana.

 

Toto ti René dala tvá drahá Matička Země, Po tobě to dávám všem lidem, aby věděli, že je miluji, že je mám ráda tak, jako Stvořitel miluje všechny své děti. Prosím, vyřiď všem, že jsem ti tu zprávu dala, aby tím pro vás, nejen sebe jako planetu Zemi, zachránila.

 

Tak to ti dala planeta Země, která je šťastná, že lidé mohou se mnou takto komunikovat.“

 

 

Z 48.  Sdělení naší milované planety Země.            (Přijal René K.).      11:50-11:55 hodin.

                                                                                                                      29.6.1998.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Prosím tě Reňo, vzkaž to všem lidem.

 

Jsem živou bytostí a ne žádnou mrtvou horninou, jak si většina lidí myslí. Vzkazuji to tobě, tobě lidé věří, že se snažíš lidem pomoci. Nevšímej si těch pomluv lidí ve vaší vesnici. Oni vidí jen sebe a ty druhé lidi ponižují. Varuj je, že se těmto lidem vše několikrát vrátí. Vím, že ve tvé blízkosti je mnoho lidí, kteří se snaží druhým i sobě pomoci. Vyřiď jim, že je mám ráda, že žehnám jim svou náklonnost, svým srdcem lásky. Miluji tě za to, že se mi snažíš pomoci. Dej to prosím lidem, vše se k dobru vrátí.

 

Tvá Matička Země, která se touto prosbou na tebe obrací.“

 

 

S 49.  Sdělení.                       (Přijal René K.).          1.7.1998.              13:20-13:25 hodin.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Synu můj, mluví k tobě Stvořitel. Stvořitel tohoto Vesmíru.

 

Řekni všem, že vás za to co děláte, miluji (skupinka lidí, snažící se pomoci jiným). Řekni všem, že chci, aby na Zemi zavládl MÍR a LÁSKA. Řekni všem, že stojím za každou bytostí na Zemi i ve Vesmíru, která přiloží ruku k dílu na záchranu planety Země. Synu můj, vyřiď prosím toto: Jsem to já, Stvořitel, který stvořil tento Vesmír. Jsem láska ve vašem srdci. Jsem to, čemu vy říkáte HARMONIE. Cítíte-li toto ve svém NITRU, jdete tak, jak máte jít, a tak je to správné. Situace na Vaší planetě Zemi je napjatá a vážná. Dá se říci, že je kritická. Řekni všem, že pomohu každému, kdo ve svém srdci LÁSKOU o tuto pomoc požádá. To je má jedinečná podmínka. Děti moje. Ani nevíte, jak vás miluji. Jak trpím, když vidím, co se s vaší Matičkou Zemí děje. PROSÍM VÁS LIDÉ, JÁ – STVOŘITEL, ZASTAVTE VEŠKERÉ NÁSILÍ, ZASTAVTE DESTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ. Jen tak se mohou Síly temna od vás a planety Země dostat pryč.

 

Synu můj, vyřiď všem, že zahrnu LÁSKOU svou, svou ochrannou náručí, kdo o to upřímně požádá ve svém SRDCI. Chci ti říci, dělej vše tak, jak to cítíš. Jak to cítíš ve svém SRDCI. Nechť tebe ani jiné nic nezajímá.

 

Dítě moje, dej to všem na vědomí, které znáš, kterým chceš pomoci. Dej všem vědět, že situace s vaší planetou Zemí je vážná. Ale ať si nikdo nemyslí, že nechám zahynout ty, kteří se snaží z LÁSKY ZEMI pomoci. Dítě moje, dej to prosím všem, aby věděli, že je žádám JÁ – STVOŘITEL tohoto VESMÍRU, aby otevřeli srdce této lásce. Jen toto je nutné a potřebné k záchraně vaší milované a vámi tak těžce zkoušené planety ZEMĚ.

 

Tvůj drahý, v srdci milovaný Stvořitel.“

 

 

S 50.  Varování Stvořitele našeho.           (Přijal René K.).   3.7.1998.     16:00-16:40 hodin.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Ano synu, mluví k tobě tvůj Stvořitel.

 

Vyzývám tebe synu můj, vyzývám celou vaši skupinu, vyzývám všechny lidi dobré vůle a čistého srdce. S vaší planetou Zemí je to vážné. Chci vám pomoci. Ale nemohu tam, kde vidím srdce ztvrdlé. Kde nevidím úrodné pole pro mou lásku, které by mohlo vzkvétat a dozrávat v překrásné sklizně.

 

Lidé, vyzývám vás – Já – Stvořitel. OTEVŘETE SVÁ SRDCE. S Vaší Zemí je to neustále vážné. Země vás lidé potřebuje, potřebuje pomoci, potřebuje lásky z vašeho srdce. Neničte ji svými chtíči, svými sprostými slovy, svou neomaleností, svými špatnostmi. Vždyť i ten vepř je čistější než vy lidé, než vaše zašedlé SRDCE. Varuji vás lidé. Mám vás rád a miluji vás. Ale má trpělivost s vámi už přetekla veškeré meze. Nechci, aby mé děti, aby planeta Země byla zničena. Chci, aby mé dítě vzkvétalo a bylo veselé.

 

Lidé, varuji vás !

 

Zanechte své veškeré negace.   Nebo poznáte vůli svého Otce – svého Stvořitele !!!

 

Stvořitele, který rozhoduje, co bude dál s vámi a s vaší planetou. To jen díky vám, lidé, kteří neustále myslí na sebe a druhé vykořisťují, ovládají a nutí do všech špatností.

 

VARUJI VÁS LIDÉ !!!

 

Vás, kteří si myslíte, že na vás nevidím. Jsem všude, jsem to já, který vše vidí, vidí i tam, kam ani vy nevidíte. Jsem to já, z koho pocházíte a ke komu se opět navracíte. Lidé, záleží to jen na vás, jako cestu ke mně si zvolíte. Proto vás žádám – otevřete svá srdce, otevřete ho lásce a veškeré dobrotě. Lidé, vy ani nevíte, co se děje s vaší planetou, s vaší Matičkou.

 

Vy lidé, ani ve své zaslepenosti nevidíte, co se děje s vámi. Že jste bez lásky. Že máte SRDCE ZAVŘENÉ. Prosím vás lidé naposledy, PROBUĎTE SE ! Otevřete své srdce lásce a pokoře. Otevřete ho tak, aby se stalo úrodným polem. Času na to máte málo a ani to nevíte. Mám vás rád, jako váš Otec, jako váš Stvořitel. Nechte a dovolte mi, abych byl s vámi, abych byl v každém srdci, v každé bytosti na Zemi. Ano, jsem to Já, jsem to Já – Stvořitel, který vás vede od nepaměti, který vás chrání svou náručí, který vám odpouští, který vám chce i teď pomoci i přesto, co děláte. Ano, jsem to já, LÁSKA ve vašich srdcích.

 

Lidé, miluji vás. Nechci, aby jste trpěli, aby jste byli díky své lehkovážnosti a pohodlnosti zničeni. Mám vás rád. Nemohu vám to důrazněji říci díky vašemu uzavřenému srdci. Ti, co mě už v sobě objevili ví, že jsem vaší nutností, vaší energií, vaší spásou a vším tím, čím chcete být hezcí. Ano, miluji vás lidé a mám o vás starosti. Vím, že pro mnohé tato slova nic neříkají a vysmívají se mi do očí a všem těm, kteří mi věří a ve svém srdci mě přijali. Ale varuji vás. Vy lidé bez LÁSKY. SMRTÍ nic nekončí. Budete pak tím, čím jste se mi vysmívali, tím, čím jste mě ponižovali. Proto naposledy vás ve svém srdci žádám, vás lidé, já STVOŘITEL – váš OTEC. Otevřete svá srdce LÁSCE, aby jste poznali, jak vás miluje váš OtecStvořitel – váš SPASITEL.

 

Lidé, kteří mi ze srdce věříte, vy, kteří mě ze srdce šíříte. NEBOJTE SE, VÁS JÁ NEDÁM. A vy to víte. Milujte své bližní, jako sebe. Je to důležité. Děkuji ti René, děkuji ti za vše, co pro mě ze srdce děláš. Děkuji ti dítě. Miluji tě jako tvůj OTEC. Miluji tě pro to, co děláš. Prosím, vím že to dáš, ale dej to všem. Je to pro lidi velice důležité.

 

Měj neustále otevřené srdce, abys mě slyšel, když tě tvůj Otec Stvořitel volá.“

 

 

„Teď se ti ozývám můj synu drahý já, tvá Matička ZEMĚ. Ano, je to tak. Stvořitel mě nedá, je to můj věrný Otec, který má své dítě rád. Je to můj Otec, tak jako váš, lidé. Chce pro své děti jen dobré, nechce aby trpěly, aby se měly špatně. Ale je též nutná SPRAVEDLNOST. Aby si to dítě, které myslí jen na sebe a ubližuje jak chce, které má uzavřené srdce a ignoruje svého Otce nejvyššího, musí poznat sám na sobě, v dalších životech, že se to nedělá, že toto zlo není náš Otec. Že jeho to bolí u srdce, když někdo ubližuje.

 

Proto vás Já Matička, vaše planeta Země prosím. Zanechte násilí a veškerých krutostí a špatností. Nebo se vám špatně povede a to já nechci. Vaše máma chce mít jen šťastné děti, děti plné radosti, SVĚTLA  LÁSKY. Děti, které jsou zářící bytosti. Miluji vás lidé a nechci, aby vám bylo ublíženo. Ale nepůjde to jinak – DĚJ SE VŮLE STVOŘITELE, a to si přeji ze srdce. Situace je s vámi lidé vážná a proto vyzývám vás lidé – OTEVŘETE SRDCE.

 

Děkuji ti, René, že se snažíš šířit tyto informace, aby se co nejvíc lidí zachránilo, aby Nový věk co nejvíce lidé LÁSKOU A ŠTĚSTÍM oslavilo. Abych já, Matička, svými slzami štěstí, své bolavé srdce osvěžila. Děkuji ti René, miluji tě ze srdce, chci, abys to věděl, aby to věděli lidé na celé planetě, že takto miluji každého, kdo se snaží své MÁMĚ pomoci.“

 

 

S 51.  Sdělení.                      (Přijal René K.).               4.7.1998.          13:40-14:00 hodin.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Synu můj, tady mluví tvůj Otec.

 

Vím, že spěcháš a máš moc práce. To nevadí, práce neuteče, a ty ji uděláš později. Je to tak. Lidé musí umět rozpoznat vážnost situace. A to je umění srdce. Aby to pomohlo i druhým. Aby si člověk nehrál a nemyslel si něco, co tak není. Každý nechť ví, že máš moji vůli, vůli Stvořitele. A od toho máš tyto mé informace. A ty se je snažíš plnit. Tak ať nikdo nezasahuje do mé vůle boží, vůle tvého Otce. Ty víš, co máš dělat, ty máš potřebné instrukce. Ty jsi byl mnou vybrán. Proto prosím vás lidi, ve vaší skupince, řiďte se jeho pokyny. René má potřebné instrukce pro vás i ostatní. Nesrážejte mu jeho energii, kterou potřebuje pro svou práci. Potřebujete se navzájem. Byl mnou ustanoven pro tuto práci, pro práci otevřeného srdce. Proto lidé otevřete ho též, ať můžete být též nápomocní – ale srdcem, a ne jen svou myslí a jazykem. Tak toto jsem chtěl tobě René a i tvým věrným vaší skupince dát na vědomí.“

 

Já, váš Otec Stvořitel.“

 

 

S 52.  Sdělení.                         (Přijal René K.).            5.7.1998.          13:32-13:52 hodin.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Nechci lidé, aby jste se báli. To vše dostal můj syn, aby to dal lidem v té době, protože to bylo vážné a hrozilo akutní zničení planety Země (jedná se o všechny telepatické zprávy Vesmírných lidí, Ortona, planety Země a Stvořitele až po sobotu 4.7.1998).

 

Ale jsou i nadále důležité a aktuální v jakékoliv lepší situaci. A je nutné, aby jste to lidé pochopili. V  tuto chvíli je to lepší, i když hrozí stále nebezpečí. Proto lidé, tyto prosby zde napsané mým synem, jsou i nadále aktuální a přeji si já, váš Otec, váš Stvořitel, aby jste byli lidé této země, této planety, s tímto seznámeni. Aby jste toto vše brali vážně a uvědomovali si vážnost situace, která je i nadále. René plní vůli boží, a tak to je správné, máte-li otevřené srdce. Proto lidé, váš Otec, váš Stvořitel, Stvořitel tohoto Vesmíru si přeje:

 

NEMĚJTE STRACH, NEBOJTE SE – neživte tyto bytosti Temnot, bytosti ztvrdlého srdce.

 

Žijte skrze lásku, skrze radostné srdce, skrze pokoru. Prosím vás, já Otec, váš Stvořitel, vyzařujte jen toto ze svého srdce. Jen tak vyzařujete sebe, jen tak vyzařujete mne. Uvědomte si mne jako Světlo, jako Lásku, jako vše dobré. Toto jsem já, váš Otec, který se ničeho nebojí, já, který se snaží skrze otevřené srdce vaše, druhým pomoci, já, který láskou pomáhá svým dětem.

 

Nechci, aby jste trpěli strachem a úzkostí. Ale chci, aby jste byli lidé šťastní, aby jste se radovali vy, mé děti.

 

Ale berte tyto výzvy napsané mým synem napsány, vážně, že to je tak, a že to je s vámi lidé i s vaší planetou vážné.

 

Vyzývám vás lidé, já, váš Stvořitel, váš Otec. Šiřte prve lásku v sobě, odpusťte si a milujte se tak, jako milujete mne, svého Otce. Pak teprve začnete šířit lásku jinde. Pak teprve dokážete odpustit i kolem sebe – svým blízkým, přátelům i cizím lidem. Odpusťte i svým nepřátelům. Odpusťte všem i vaší planetě, vaší Mámě. Šiřte Světlo, lásku, radost všude tam, kam jdete. Všude tam, kam se svým zrakem podíváte, všude tam, na co sáhnete. Všude si uvědomujete mne, jako svého Otce, jako čisté Světlo, jako čistou energii, jako čisté srdce, jako vše dobré, že všude jsem to já, váš Otec, a vy a každá bytost jste ve mně.

 

Proto děti moje, šiřte radost místo strachu, šiřte milost místo vzteku, šiřte SVĚTLO a LÁSKU, místo zkamenělého, zlého srdce v Temnotách.

 

Toto lidé, mé děti, jsem dal z lásky vám, váš Otec, váš Stvořitel, vaše OTEVŘENÉ SRDCE.“

Zde milý čtenáři máte klíč k celému tajemství tvoření, MYŠLENKA - LÁSKA tvoří jemnovibrační energii usměrněnou do konkrétní životní situace, do každodenního jednání a konání. V této jemnovibrační energii nevydrží žádný ještírek a další entity Sil temna, jsou vypuzeni, a to je naše strategie, naše taktika v tomto boji Sil Světla a Sil temna, který právě nyní vrcholí !!! Ale Světlo vždy vítězí, neboť Světlo je náš milovaný Stvořitel.

 

Ten, kdo viděl film USA „Den nezávislostiod ještírka Spielberga, zjistil, že ne náhodou v tomto filmu přiletěli 2.7. negativní mimozemšťané v obrovských mateřských lodích napadnout a obsadit planetu Zemi. Je to rafinovaný program, který ještírci zavedli do těl stamiliónů lidí na celé planetě Zemi, aby jednak vyvolávali strach průběžně od sebe, ale jednak, aby v případě skutečné katastrofy odradili lidi od nástupu do záchranných evakuačních lodí !!!

 

Síly temna vyhrotili konflikt na planetě Zemi právě k 2.7.1998, kdy skutečně vyvrcholila krize, kdy evakuační flotily Sil světla již prováděly jedny z posledních operací evakuačního plánu na pokyn STVOŘITELE našeho, a díky úspěšné práci Sil světla (včetně kontaktérů českých zemí), byla tato evakuační akce v poslední chvíli zastavena.

 

Nebezpečí však dále trvá, je třeba dále pracovat, a neváhat, nečekat, co udělá ten druhý !!!

 

Milí lidé, šiřte tyto „Rozhovory“ po planetě Zemi, neboť to je nyní nejúčinnější zbraň proti Silám temna.

 

„Rozhovory“ umožňují lidem odhalit PRAVDU, lidé se poprvé spojují s Vesmírnými lidmi, tím si účinně a efektivně zvyšují duchovní úroveň, tím se jim aktivizují a zprovozňují další čakry a šroubovice v DNA buněk jejich těl, tím se zvyšují jejich schopnosti jejich těl (telepatie, léčitelství atd.) v souladu s Kosmickými zákony, a tím se vyvlékají z vlivu Sil temna, neboť právě Síly temna před 300 000 lety ponížili člověku na Zemi počet šroubovic DNA ze 12 na 2, aby z nich udělali ovladatelné otroky, loutky, produkující strach = hrubé vibrace, tedy potravu Sil temna.

 

Kniha „Rozhovory“ je jediný účinný nástroj zde na planetě Zemi, která tímto zprovozňuje ŽIVOU KNIHOVNU PLANETY ZEMĚ (viz kniha Poslové úsvitu a sdělení v „Rozhovorech“). Neboť pomocí této knihy probíhá celý tento proces, uvedený výše.

 

V českých zemích je spousta „duchovní literatury“ a „UFO literatury“, ale žádná z těchto knih nemá tuto klíčovou funkci jako kniha „Rozhovory“, a to v této důležité chirurgické operaci Stvořitele našeho s touto planetou Zemí při přechodu do Nového věku, do vyšší dimenze.

 

MEDITUJTE CO NEJVÍCE, ŠIŘTE LÁSKU A SVĚTLO.

 

Toto vám sděluje s láskou IVO BENDA, zpracovatel, garant, a šiřitel těchto „Rozhovorů“.

 

 

S 53.  Sdělení.                           (Přijal René K.).            5.7.1998.        16:20-13:30 hodin.

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Slyšte lidé můj hlas – hlas vašeho Otce – vašeho Stvořitele. Nechť ve vašem srdci vidím jen RADOST, LÁSKU a VŠE DOBRÉ. Ať Síly temna nevyužívají této mírnější a příznivější situace. Nechť se nepřiživí na vaší úzkosti, strachu a z toho vše plynoucí !!!

 

Dávám to René skrze tebe, šiř to dál mé dítě. Nechť lidé si toto v sobě uvědomí, uvědomí vážnost situace. Dej to všem, dej to tak, nechť to všichni vědí, nechť to vědí všichni lidé této země a celé planety.

 

Dítě moje, toto je vůle tvého Otce, tvého Stvořitele, Stvořitele této Země.“

 

 

S 54.  Sdělení.                           (Přijal René K.).            7.7.1998.        00:30-00:45 hodin.                                                                                                

                                                                                                          Místo: Černá voda.

 

„Synu můj, tady mluví Stvořitel, tvůj Otec.

 

Máš toto mé požehnání ke všem meditacím, činnostem z čistého srdce, kde se mohu projevovat já, tvůj Otec. Chci, abys to můj synu věděl, že takto podpořím v těchto věcech, kde se jedná o dosahování stavu čistého srdce.

 

Chci ti pomoci v tvé činnosti, a proto ti pošlu bytosti světla a lásky, skrze které bude působit proud mé lásky a milosti. Proto se neboj synu můj žádné této činnosti, máš slovo mé, že kdykoliv se ti pomoci ode mne dostane, když od srdce mě o to poprosíš. Vím, máš to těžké s těmi lidmi tam dole. Ale ty to vše zvládneš, ty to dokážeš. Tvůj Otec ti v tom pomůže. Otec vás všech. Dítě moje, miluji tě za vše, co pro mne i lidi děláš. Patřičně tě odměním, až přijde tvůj čas, čas na splnění vůle, vůle tvého Otce.

 

Tyto meditace jsou důležité  pro celou planetu Zemi. Na těch meditacích bude vždy proudit má milost, milost Otce, milost odpuštění. Proto tě prosím, otevři své srdce lásce, abych já skrze tebe proudit do jiných srdcí, jako láska a vše dobré. A netrap se už tím, že tví věrní ti nevyšli vstříc a pošlapali tvé snažení, ale i oni poznají, že jsem to já, který skrze tebe mluví, který mluví skrze jakékoliv otevřené srdce.

 

Děkuji ti za odvedenou práci pro mne, svého Otce – tvého Stvořitele. Miluji tě a nechci, abys trpěl, abys byl smutný z těch, které jsem ustanovil, aby ti v tvé práci pomáhali.

 

Neboj se, vše bude dobré. To ti slibuje tvůj Otec, Otec svých dětí.“

 

 

S 55.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           16.7.1998.        10:27-10:37 hodin.                                                                                                 

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

          „Milý Ivo,

 

Úvodem tě zdravím já, Stvořitel, ano, miluji tě mé dítě, ano, hodně věcí se děje a bude dít. Přestál jsi úspěšně další období zkoušek, to ti k tomu blahopřeji a žehnám ti hodně dalšího elánu do této práce pro mne, Stvořitele tohoto Vesmíru.

 

Ano, ptáš se na toho T. z Prostějova, ano, on začal komunikovat i žena, ano, je třeba s láskou opatrně pokračovat a nic neuspěchat, je to všechno proces, kdy se v jeho těle obnovují tyto schopnosti telepatie, které byly dříve zapomenuty a nevyužity. Ano, je to krásný okamžik, tato první spojení, ano, je třeba takto k tomu přistupovat, nenechat se unést, a dále se takto snažit pracovat pro Stvořitele našeho. To ti s láskou sděluji já, StvořitelOtec tohoto Vesmíru.

 

Ano, řada lidí má nyní potíže se sebou, to tak bude i nadále, závisí to na tom, jak žili v minulosti, a úměrně jak razantně se nyní snaží očistit od negací minulého života či životů. Ano milý Ivo, dále takto pracuj, tyto média jsou rozprouděny, můžeš tam dávat sdělení, ostatní nechej na mě. Lidé se stále více dozvídají o Pravdě, a tak se vše velmi nyní urychluje, a to je můj záměr. Buď si tedy jist svou prací pro Mne, a pokud ti někdo bude dávat informace, že máš přestat pracovat, nedbej těchto „rad“, neboť on je opravdu pod vlivem Sil temna, a tak to je a bude.

 

To ti s láskou sdělil milující OtecStvořitel, a takto se nyní loučím.“

 

 

S 56.  Sdělení.                       (Přijal Ivo Benda).           20.7.1998.        13:16-13:32 hodin.                                                                                                 

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

„Ano, hovořím k tobě já, tvůj Otec – Stvořitel.

 

Ano, ptáš se na tu skupinu v Napajedlích, ano, tito jsou pod vedením toho P. v kontaktu se Silami temna, a to tak, že si chtějí zde vybudovat předpolí pro nastávající události, změny, aby mohli i nadále pracovat pro sebe. Ano, jak jsi správně řekl milý Ivo, oni zapomněli na Mne, Otce-Stvořitele tohoto Vesmíru, oni proto žijí ve Tmě, a záleží na tom, zda jim tato pomoc nabídnutá pomůže či nikoliv. Jsou to mé děti, ano, jak jsi již říkal, mají zatvrzelá srdce, ano, všechny jsem stvořil k lásce a harmonii, a tak oni nyní dělají to, co umí.

 

Ptáš se milý Ivo na ty 2 pány, P. a O., kteří zde v českých zemích rozvíjí východní umění a léčby. Ano, jak jste již řekli, tyto léčby jsou jen napodobenina, náhražkou léčby mojí, totiž léčby ducha, a to já takto dovedu, to mi věř milý Ivo, neboť vše v tomto Vesmíru je Mnou takto tvořeno neustále, a to k tomu patří. Proto tito lidé se snaží, ale nikdy nedosáhnou těch znalostí a schopností jako mám Já sám, Stvořitel Vesmíru, pouze v budoucnu, až budou tvořit své vlastní Vesmíry, tak to bude jiná. Nechť srdce je vede, tam k nim promlouvám, a ať se s láskou  obrací ke svému nitru.

 

To ti k tomuto řekl Otec-Stvořitel.“

 

Děkuji Ti drahý Otče, pomohl jsi mi a dalším lidem opět prohlédnout dále v tomto světě na planetě Zemi.

                          S láskou Ivo.

 

 

MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE SIL SVĚTLA

                                                                                                                     21.10.1997

                                                                                          Zpracoval : Ing. IVO  B E N D A

 

1.  PLANETA  ACHELE,  ACHELANÉ

 

Souhvězdí Eridanus.

2. planeta hvězdy Epsilon Eridani, 11 LY

 

Planeta je větší než Země, má pouštní charakter, něco mezi Austrálií a Arábií, bez povrchové vody, olejová jezera vyloučená ze skály (vůně - trochu eukalyptus), čirý nízkovizkózní olej. Tlak vzduchu je větší než na Zemi. Achele má bohaté přírodní zdroje, neboť obsahuje mnoho těžkých prvků (díky dávné explozi jedné blízké supernovy). Proto si planetu předkové Achelanů vybrali k osídlení.

 

2 miliardy Achelanů, vzhledem k nerozeznání od nás, dožívají se 840 let. Nemají rodinné svazky. Mají částečně společné předky s námi. Na Zemi žilo v r.55-85  5 Achelanů, dnes tisíce.

 

Pochází původně ze zničené planety Phaeton, kdy se přestěhovali na Zemi, tam založili civilizaci Atlantidy, sde se mísili s pozemskými rasami a vznikly rasy: Rmoahalů, Tlavatliů, Toltéků,Turanů, Árijů, Akkadů a Mongolů. Po zániku Atlantidy založila část Atlanťanů civilizaci na planetě Achele. Naši planetu nazývají Tellur.

 

Nemají peníze, jsou tam jen 2 města, jedno z nich, hlavní středisko s velkým kosmodromem, se jmenuje Urche. Všechna průmyslová zařízení jsou z ekologických důvodů umístěná pod zemí. Výrobu všeho - od nápojových kelímků až po kosmická plavidla provádí vyspělá robotizovaná technika. Kontrolu provádí pomocí všestranně vyspělé umělé inteligence za pomocí výkonných kybernetických kontrolních jednotek.

 

Forma vlády: Volená rada dvou set, která přijímá nejdůležitější rozhodnutí. Každý člen Rady obojího pohlaví je volen na základě svých morálních kvalit, intelektuálních schopností a výkonnosti. Achelané volí své zástupce ve dvou kolech - v tajném a veřejném.

 

Věnují se hudbě, divadlu, jejíž počátek leží v daleké minulosti. Provozují také sport: Šplh, běh, plavání jsou součástí tělesné výchovy. Zvláště oblíbenou soutěží pro 2 účastníky je závod na vznášejícím disku řízeném silou myšlení.

 

Vzdělání, školství: Všechny vědní obory jsou uložené v uměle vytvořených krystalech. Tyto informace se přenášejí přímo do jednotlivých vrstev vědomí ve velkém mozku. Začíná se s tím po skončení fáze dětství. Jinak je jejich vzdělávání založené na starořeckém principu mistra a žáka.

 

Cestují tvarováním hmoty-časoprostoru do trychtýře ve směru letu, tedy manipulují strukturu časoprostoru.

 

Kniha: „Mimo prostor a čas“ Johannes von Buttlar (nakl. Ikar)

Informace - Achelan : RABI von VANA

 

 

 

 

2. PLANETA  AENSTRIA = INXTRIA , AENSTRIŇANÉ

 

Souhvězdí Andromeda.

Galaxie Andromeda 2,3 mil. LY.

 

Planeta je mnohem větší a ma víc kontinentů než Země.

Hodinky tam jdou opačným směrem. Civilizace obývá jinou dimenzi než je naše. Je zde kupolovité město AMURIS. Aenstriňané jsou většinou světlovlasí a mají modré oči. Mají mateřskou loď kulovitého tvaru o průměru 700 km a na ní nástavby. Sídlí v ní 5 miliónů mimozemšťanů, z toho 3/4 z Aenstrie, 1/4 z planet Mentaka a Aurigea ze souhvězdí Orion. Výška dráhy byla 30 000 km nad Zemí.

 

Základny na Zemi: Na pólech, severní Tibet, Aljaška, Jižní Afrika, Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán. Základny na oběžné dráze Země a ve Sluneční soustavě a za 12. planetou. Stanice zaznamenávají situaci na Zemi a jsou připraveny podniknout potřebné kroky pro evakuaci obyvatel v případě světové katastrofy.

 

Jména:

LYA = ELYENSE : Náš svět je privilegovaným místem, shodly se na tom téměř všechny civilizace, které se námi zabývaly. Lya má 900 let.

MEYAE , velitelka vesmírné (mezigalaktické) lodi.

NUA

ULO

 

 

3. PLANETA  AJACIT

 

Souhvězdí Býka, hvězdokupa Hyády, sluneční soustavu nazývají AJACITA, která má v oběhu 4 planety.

Sdělení   planety   přišlo   od  SOL-TECA    21.10.1997,   viz  „Rozhovory“ č.122  a  upřesnění

z 24.10.1977  č.127.

Jinak viz v knize Hesemanna UFO kontakty.

 

 

4. PLANETA  ANOLA

 

Podepsali mezigalaktickou dohodu.

Ne každá civilizace má přístup na planetu Zemi. Této je to dovoleno.

Kontaktér: M. D. , Senica.

 

 

5. PLANETA  APU

 

Souhvězdí Centaurus.

Hvězda: Alfa Centauri = RIGIL CENTAURUS  A.

4,34 LY

Spektrální třída G2V  (=SLUNCE) , svítivost 1,5 SLUNCE.

Jméno:

ANTAR SHERART, výška 250 cm, velitel flotil UFO mise RAMA.

 

 

 

6. PLANETA  ARGONA

 

Jméno:

ARGUS

 

 

7. PLANETA  ASHAND

 

Nová skupina mimozemšťanů pracujících pro Zemi.

Nordická rasa pochází z této civilizace.

 

 

8. PLANETA  AURIGEA

 

Souhvězdí Orion.

Mají své lidi na mateřské lodi z AENSTRIE o průměru 700 km 30 000 km nad Zemí.

 

 

9. PLANETA ČÍSLO DEVĚT

 

Souhvězdí Orion.

Jméno:

SIN NAR

V Tallinu v Estonsku je jejich předmět, 1 z tisíce na Zemi, kterými testují atmosféru Země. Registrují biologickou, ekologickou a psychologickou situaci na Zemi a výsledky předávají na domovskou planetu. Jsou to svého druhu databanky.

 

 

10. PLANETA  DHOH

 

Souhvězdí Cepheus.

Hvězda: Krueger 60A-1 ve dvojhvězdném systému se složkou Krueger 60B ,13,09 LY.

Spektrální třída M4V, svítivost 0,0017 Slunce.

Výška: 20 cm - trpasličí rasa.

Pozorují naši část vesmíru 2 milióny let a tehdy poprvé sem přiletěli. Znají historii a zvyky pozemšťanů velmi dobře a také naše jazyky. Kdysi byli ještě ještě menší než 20 cm a jsou větší poté, co ovládli gravitaci. Na planetě Dhoh je velká přitažlivost.

 

Řekli, že "ve Vesmíru je rozumu mnoho, ale bytostí značně méně".

 

 

11. PLANETA  DURAN , DURAŇANÉ

 

Cizí galaxie 1,7x větší než naše Galaxie.

Soustava "NOL".

310 miliónů LY.

Duraňané - velmi vyvinutá a mimořádně pokojná lidská rasa, která vnesla do techniky.

Plejáďanů několik novinek .

 

 

 

 

12. PLANETA  EISA

 

Souhvězdí Orion, hvězda Betelgueze.

Lidsky vyhlížející mimozemšťané s blond vlasy až na ramena.

20.2.1954 přistáli s pěti loďmi na americké základně Muroc (nyní Edwards) a nabídli prezidentu Eisenhoverovi změnu hospodářského a politického systému a pomoc v duchovním vývoji lidstva. Prezident USA ze strachu tuto nabídku odmítl - historická chyba. Byl to 1. oficiální (ale neveřejný) kontakt pozemské vlády s mimozemšťany. Jejich životní podmínky odpovídají pozemským. 3 lodi byly tvaru talíře, 2 tvaru doutníku. Předvedli svoji techniku a schopnost zneviditelnit sebe a lodě.

 

 

13. PLANETA  ERRA , ERRAŇANÉ (PLEJÁĎANÉ)

 

Souhvězdí Taurus, Býk, hvězdokupa Plejády, M 45.

430 LY.

Systém TAYGETA, kde krouží 10 planet, z toho 4 obydlené.

Jiná dimenze.

Planeta ERRA je stejně velká jako naše Země a má podobnou vzdálenost od slunce. Žije na ní přes 500 miliónů errraňanů. Gravitace je o něco menší než na Zemi. Atmosféra obsahuje o 12 % více kyslíku než naše. Průměr rovníku 12749 km, sklon rotační osy 22,99 stupně, střední vzdálenost od Centrálního slunce kolem 150 miliónů km, doba oběhu 365,25 dní, hustota planety 5,5 g/cm2. Erraňané jsou s námi geneticky spřízněni, máme s nimi částečně společné předky, ale jejich duchovní vývoj je asi o 30 miliónů let dále než u naší civilizace. 50 000 let neměli války. Dožívají se 1000 let. Mají výsadní právo od Rady provádět nejobtížnější operace na Zemi v rámci záchrany lidstva. Mají spřízněné rasy ve hvězdokupě HYÁDY a u hvězdy VEGA v souhvězdí Lyry. Odsud původní lid PLEIONE provedl exodus do vesmíru po mnoha válkách.

Naší Sluneční soustavu nazývají "SOL".

 

Základny na Zemi: 3

V Americe, Asii, Evropě - horský masív ve švýcarských Alpách, kde je 300 let, bylo na ní 50-300 osob, nyní je 7.

Mají mateřské lodě o průměru 17 km.

 

Mají 2 letopočty:

1. začal rokem konečného míru na plejádských světech r. 47734 před naším letopočtem 2. začal r. 26 našeho letopočtu, kdy vedení plejádských národů a jejich spojenců v rámci tzv. Kosmické konfederace přešlo do rukou "VYSOKÉ RADY", což je ústřední vláda Plejáďanů a jejich spojenců v rámci Kosmické konfederace. Tehdy se duchovně sjednotili.

Jména: (kontakty Meier, Drsková, Benda a další lidé)

SFAATH - děda SEMJASE

GUETZAL- mírně kudrnaté blond vlasy

SEMJASE – dcera PTAAHA

PTAAH - velitel Vesmírné flotily z Plejád, hnědé vlasy

PLEJA - dlouhé černé vlasy, dcera PTAAHA

JSODOS

ELEKTRA

HJLAARA

SOLAR

 

 

Jazyk: SARAT - na planetě ERRA

         KOSAN - kosmický jazyk, šíří se i mimo naši Galaxii

 

Používají běžně TELEPATII, což je obrazová řeč o 50 400 000 znacích. Rychlost přenosu je mnohem vyšší než rychlost světla (300 000 km/s). Jediná oblast, se kterou nelze takto komunikovat je antisvět (antivesmír).

Kontaktéři: Meier, Miloslava Drsková, Ivo Benda a další lidé.

 

 

14. PLANETA  HOOVA

 

Souvhězdí Andromeda, Velká galaxie v Andromedě, kterou nazývají ATRANCIA.

Je 16 000 x větší než naše Země.

Žijí 1 000 000 let.

Je to několik miliónů let stará civilizace a jsou geneticky spřízněni se židy. Sídlí tam nebo mají kontakt na "RADU DEVÍTI", kteří představují "hierarchii celého Vesmíru, všech galaxií". Rozdělovali úkoly pro různé civilizace. Nejedná se o žádné bytosti, nýbrž o světelné koule, které nemají žádné tělo, nýbrž jsou "totálním vědomím, totální energií". Už před milióny let vytvořili androidy.

Mají obrovskou mateřskou loď SPECTRA, která je poblíž Země 800 let a je stejně velká jako některá naše města. R. 1975-78 její početná posádka uložila do svých krystalových počítačů všechny jednotlivé životy lidí v té době žijících na Zemi a díky tomu mají na prostou kontrolu nad všemi pozemšťany. Vědí například o každém agentu CIA nebo KGB, o každém vojákovi atd. Mají možnost si vybrat jakýkoliv úsek z jejich života technickými prostředky. Všichni negativní lidé vlastně porušují kosmické zákony a budou podle toho patřičně odměněni. Jejich počítače studují každého jednotlivce na Zemi. V rámci tzv. Kosmické konfederace pracují na tzv. záchraně lidstva před zničením. Do historie Země poprvé zasáhli před 20 000 lety, kdy přiletěli v rámci plánované expedice z jejich sluneční soustavy. Přistáli poprvé v Izraeli u dubu v Mamre v Hebronu, kde se s nimi setkal Abraham. Odtud je původ legendy o božím žebříku, neboť je spatřili sestupovat po žebříku z jejich lodi. Naposled přistáli před 3000 lety a nyní chtějí znovu

masově přistát. Země je pro ně jakýmsi hřištěm. Svoji energii získávají z naší Sluneční soustavy. Přistávali vždy po 6000 letech, kdy lidstvu poskytli pokaždé poučení. Naposledy to bylo v Egyptě.

Kontakt Dr. Andrija Pucharich.

 

 

15. PLANETA  ITIBI RA II

 

Průmysl mají na svém měsíci - planetární továrna.

Jména: SATU RA, XITI - jeho sestra

 

 

16. PLANETA  JARGA , JARGIĎANÉ

 

Souhvězdí Eridanus, hvězda Epsilon Eridani.

10,76 LY.

Planeta Jarga je větší než Země.

Hvězda má spektrální třídu K2V, svítivost 0,30 Slunce.

Je tam jistý druh superkomunismu. Žijí ve velkých válcích - velké domy.

Nos mají jako širokonosé opice (dírky do strany), na vrcholu hlavy - podélný hřeben (viz obrázek).

 

 

 

17. PLANETA  KOLDAS , KOLDASANÉ

 

Vesmír "DAL" - antihmotový vesmír

Jsou na Marsu, Venuši - antihmotová dvojčata.

Pracují také pro záchranu lidstva, v případě nutnosti je připravena velmi mladá, krásná

a úrodná planeta EPICOT v naší Galaxii. K záchraně je připraveno 100 000 lodí.

Jména: WY-ORA, VALDAR.

 

 

18. PLANETA  MENTAKA

 

Souhvězdí Orion.

Mají lidi na mateřské lodi z Aenstrie o průměru 700 km, 30 000 km nad Zemí, společně s lidmi z planety Aenstria a Aurigea.

 

 

19. PLANETA  METARIA

 

Souhvězdí Centaurus.

Hvězda Alfa Centauri.

4,34 LY.

Původně pocházeli ze Země, předci byli Atlanťané z Atlantidy. Tehdy se vymkl kontrole jeden ze dvou měsíců, hrozila katastrofa, a tak v obrovských vesmírných archách přesídlili na jinou planetu v oblasti Alfa Centauri.

Jména: WOODOK, LYNK.

 

 

20. PLANETA  NABULA , NABULANÉ

 

Galaxie Andromeda.

2,3 miliónu LY.

Vysoce rozvinutá trpasličí rasa poloduchovní formy. (Je to mezistupeň, kterého jednoho dne dosáhne člověk v průběhu svého duchovního vývoje, jakmile už na jedné straně nepotřebuje své hmotné tělo, ale na straně druhé se ještě nevypracoval k nejbližšímu vyššímu stupni čistě duchovní formy.) Tělo je průhledné = závoj. Létají v energetických lodích.

 

 

21. PLANETA  NJSSAN

 

Souhvězdí Lyra.

Planeta NJSSAN (čti nisan).

Jméno:

TALJDA  (čti talida) - žena se žlutou barvou kůže.

 

 

22. PLANETA  PLANDOR

 

Kontakt s Hansem P. Klotzbachem.

  

 

23. PLANETA  RIDDH

 

Souhvězdí Tukana, hvězda Epsilon Tukana.

Jméno: EBERMACH.

Kontaktér: Miloslava Drsková.

 

 

24. PLANETA S KULTUROU  E-GOLL

 

Souhvězdí Orion.

 

 

25. PLANETA S RASOU  AKHU

 

Tzv. "PTAČÍ LIDÉ" - dle indiánů v USA.

1. kontakty s indiány Hopi aj. v USA.

 

 

26. PLANETA SATURNIJA

 

Je asi totožná se Zemí, ale v sousední dimenzi.

Jména: SOR, NOR, TOR.

Brali pozemšťany na paluby lodí a seznámili je se Sluneční soustavou a jejich planetou.

 

 

27. PLANETA  SONA , SONAŇANÉ

 

Antihmotový vesmír.

Civilizace Sonaňanů, která umí jakoukoliv operaci mozku, Plejáďané tam poslali SEMJASE v listopadu 1984 na operaci mozku, kterou sami neumí.

 

 

28. PLANETA TASIILA

 

Souhvězdí Orion.

Sluneční systém nazývají TAI, je tvořen 1 sluncem a 4 planetami.

HÁTING - mimozemšťan, který si vyměňuje básně s p. Miloslavou Drskovou (viz „Rozhovory“).

 

               

29. PLANETA U HVĚZDY  VEGA,  PLEIONE

 

Stará civilizace PLEIONE, ze které se asi před 30 milióny let po válkách rozšířily exodusy po Vesmíru, mj. Plejáďané, civilizace v Hyádách a podle Plejáďanů i my jsme jejich částečnými potomky.

 

 

30. PLANETA  UMMO , UMMIŤANÉ

 

Souhvězdí Virgo, Panna.

14,6 LY.

Jejich slunce nazývají IUMA = WOLF 424 A,B.

Planeta má 2x větší průměr než Země, je na ní 4 miliardy ummiťanů.

1. přistání 4:17:03 hodin SEČ  28.3.1950 ve Francii v departementu BASSES ALPES asi 800 m od vesnice LA JAVIEVE. 6 Ummiťanů

Jména: DEI 98, DA 3.

Kontaktér: Marcela Nedělníková, Olomouc.

 

 

31. PLANETA  V PLEJÁDÁCH S TRPASLIČÍ RASOU

 

Souhvězdí Taurus, Býk.

Hvězdokupa Plejády.

Systém Taygeta.

Sousedí s planetou ERRA.

Trpasličí rasa 115 cm.

 

 

32. PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ VLASY BERENIKY

 

Souhvězdí Vlasy Bereniky.

Kontakt s Paulem Villou 16.6.1963.

Výška 175 a 210-270 cm.

 

 

33. PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ LYRY

 

Souhvězdí Lyra.

Kontakt s Plejáďany a vybranými kontaktními osobami.

Jméno:

MENARA - žena s tmavou pletí, byla na základně Plejáďanů ve Švýcarsku r.1975-86.

 

 

34. PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ VAH

 

Souhvězdí Libra, Váhy.

Rudá hvězda.

Vede je centrální systém. Obavy z myšlenkové bakterie.

 

 

35. PLANETA  ZETOR

 

Souhvězdí Kentaura, hvězda Proxima Centauri (2. nejbližší hvězda po našem Slunci).

4,28 LY = cca 50 biliónů km.

Jména:

ATHAR, KOHUN, ACHAR - bratr Athara.

Kontaktér: Miloslava Drsková.

AKON s Elizabeth Claerovou mají syna, který pak později odletěl s otcem do Vesmíru.

 

Zbytky jejich sídlišť jsou na Antarktidě a také na Marsu v podobě obrovských pyramid a podzemních měst - viz objevy NASA. Pocházejí před tím z Venuše a jsou s ní těsně spjati, ta se stala v důsledku expanze Slunce neobyvatelnou, a proto se přetěhovali na planetu Zetor. Zetor je jejich nádherný domov. Venuše obíhala dříve kolem Uranu, odkud ji obří kometa „Ničitel“ strhla na současnou dráhu. Běloši pocházejí z venušské rasy. Dovedou volně cestovat po Galaxii, mezigalaktické prostory překonat nedovedou.

                                    ORGANIZACE MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ

                                          SOCIÁLNÍ STRUKTURA VESMÍRU

                                                                                                                     16.12.1997

                                                                                                Zpracoval: Ing. IVO BENDA

 

Organizování mimozemských civilizací se děje na základě toho, jak se řídí Kosmickými zákony, zákony Stvořitele.

 

Prvotní Stvořitel - Stvořitel Nejvyšší - Bůh Duch je vlastníkem všech vesmírů (jsou jich miliardy). Je to samá prapodstata všeho, základní energie nacházející se ve všech vesmírech, včetně tzv. vakua. Je to energie lásky. Prvotní Stvořitel vlastní všechny informace všech vesmírů. Je to totální vědomí veškeré existence.

 

Stvořitel - Otec - Bůh je vlastníkem celého Vesmíru, který tvoří láskou a pomocí Kosmických zákonů. Je to inteligentní pole světla, energie lásky, která se rozprostírá po celém Vesmíru a neustále pracuje.  Vše v našem Vesmíru je integrální součástí  Stvořitele.

Stvořitel vlastní všechny informace našeho Vesmíru. My lidé jsme součástí Stvořitele,  jsme sami stvořiteli, a v budoucnu budeme také tvořit takové vesmíry. Je to totální vědomí našeho Vesmíru.

 

 

                        I.  SÍLY SVĚTLA - řídí se Kosmickými zákony.

 

Organizace jsou nazývány těmito názvy, je pravděpodobné, že mnohé jsou totožné:

 

1)  Duchovní mezigalaktická konfederace (zahrnuje mnoho galaxií)

2)  Psychická konfederace (zahrnuje mnoho galaxií)

3)  Interdimenzionální konfederace svobodných světů (zahrnuje mnoho galaxií)

4)  Kosmická konfederace (zahrnuje mnoho galaxií)

    4) Vesmírná konfederace (zahrnuje mnoho galaxií)

5)  Sdružení Andromedy (Andromeda council - angl.) (zahrnuje galaxie v tzv. Místní

     skupině galaxií)

6) Galaktická unie (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)

7) Galaktická (Mezihvězdná) konfederace (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)

8) Velká galaktická konfederace (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)

9) Konfederace světů (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)

10) Galaktické světy (zahrnuje naši Galaxii, tj. Mléčnou dráhu)

11) Unie deseti planet (zahrnuje naši Sluneční soustavu)

 

Z těchto názvů používaných ve zdrojích informací vyplývají 4 základní struktury, totožné

s prostorovým členěním Vesmíru (je použit vybraný název):

 

 

 

A) Duchovní mezigalaktická konfederace

Psychická konfederace

         Interdimenzionální konfederace svobodných světů

         Kosmická konfederace

         Vesmírná konfederace

 

- zahrnuje mnoho galaxií v celém Vesmíru (včetně jiných dimenzí)

 

Universum (Vesmír) je řízen KONCILEM 7 SVĚTEL.

RADA DEVÍTI představuje „Hierarchii celého Vesmíru, všech galaxií“.

Nejedná se o žádné bytosti, ale o světelné koule, které nemají žádné tělo, protože jsou „totálním vědomím, totální energií“.

 

Kosmos je rozdělen na systémové sektory, a ty na jednotlivé sekce. Náš Sluneční systém se nachází ve 4. sektoru = Bela = Quadra. Za ten je odpovědný ASHTAR ARTUR SHERAN (čti Aštar Artur Šeran), který má nejstaršího syna Izáka. Jeho předchůdcem byl OSIRIS, jeho otec. ESTER je ženou Ashtara Sherana.

 

Duchovním ručitelem naší Galaxie je ORTHON (ORTON).

 

Duchovní mezigalaktická konfederace - tyto pozitivní síly jsou vlastníky jednoho světla, které udržuje při životě veškerou kosmickou kreaci.

 

Vesmírná konfederace zahrnuje mnoho planet a slunečních soustav včetně velkého množství různých galaxií, jejichž počet nelze ani vyčíslit. Každý člen této konfederace má naprostou svobodu, pokud jeho hlavní úsilí je zaměřeno na službu, kterou může poskytovat těm, kteří ji potřebují. Máme určité předpisy, podle nichž se musíme řídit, podobně jako vy máte určité zákony. Naše zákony žádným způsobem nepreferují některou sluneční soustavu, planetu, hvězdu či galaxii. Ty jsou si téměř všechny rovny, a přesto u nás existuje mnoho různých stupňů civilizací.

 

Interdimenzionální konfederace svobodných světů (IKSS) - vedou boj se Silami temna a tento dosáhl konečné fáze. IKSS má na Zemi síť „Pracovníků světla“ a „Mírné revoluce“. Konfederaci vede KONCIL STRÁŽCŮ, galaktické hierarchie, galaktické velení je v souhvězdí Orion.

 

Člen této organizace musí mít podepsánu mezigalaktickou dohodu.

 

 

B) Sdružení Andromedy (Andromeda council - angl.)

 

- zahrnuje galaxie v tzv. Místní skupině galaxií, kde největší galaxií je galaxie v souhvězdí Andromedy (průměr disku 150 000 LY), vzdálená 2 500 000 LY, a 2. největší je naše Galaxie = Mléčná dráha (průměr disku 100 000 LY), a dále cca 30 menších galaxií, rozmístěných okolo těchto 2 velkých galaxií.

 

Toto sdružení obsahuje 127 000 000 000 000 000 (biliard) mimozemšťanů, ovládají náš 4. sektor Vesmíru a všechny tyto národy podléhají ústřední vládě VYSOKÉ RADY v souhvězdí Andromedy. Doporučení ústřední vlády národy mohou plnit nebo ne. Plní je a s láskou

 

ASHTAR SHERAN je velitel kosmických lodí galaktické konfederace, která má 10 miliónů lodí, a která operuje v sektoru Bela nebo také nazývaného Quadra = 4. sektoru galaktického prostoru, ve kterém se také nachází naše Sluneční soustava s naší 3. planetou Země.             Je to velitel 10 000 000 vesmírných lodí kosmické stanice Share. Podle Kumara je na oběžné dráze 100 000 lodí pro případnou evakuaci planety Země. Je to „vrchní velitel“ flotily operující na naší planetě ze základen na Venuši (Nirbua), kde je velitelství. Jeho flotilu také nazývají Galaktický svazek Ashtar. Portla oznámila Georg van Tasselovi příchod Ashtara Sherana. 18.7.1952 přijal 1. zprávu od Ashtara Sherana Georg van Tassel pro prezidenta USA Harry S. Trumana, která obsahovala jasné varování před pokračováním pokusů s atomovými bombami a před použitím vodíkové bomby. Kolem Země krouží 2 mateřské lodě na oběžné dráze Země: Schare, byla 640 km od povrchu Země a Shanchea, která byla 960 km od Země.   Schanchea

má průměr 2,5 km a Šáre je doutníkového tvaru o délce 42 km (jako velká Praha - sdělil Aštar Šeran) a existuje milión let.

 

Ashtar Sheran je vysoká duchovní bytost. Má na starosti mj. příští životy lidí na planetě Zemi (inkarnace).  Jeho otec a také předchůdce byl Osiris,  nejstarší syn se jmenuje Izák. Jeho zástupcem je Izárius.

           

Obě lodě zpozoroval Americký vojenský systém sledování kosmického prostoru! Ashtar Sheran nazývá naši zemi SHAN (Spanilá).

 

Kontakty mj. se švýcarem Meierem, u nás s Miloslavou Drskovou, Ivo Bendou a dalšími lidmi.

 

 

     C) Galaktická unie

             Galaktická (Mezihvězdná) konfederace

             Velká galaktická konfederace

             Konfederace světů

             Galaktické světy

 

- zahrnuje mnoho slunečních soustav naší Galaxii, tj. Mléčné dráze (průměr disku 100 000 LY)

 

Galaktická (Mezihvězdná) konfederace je sdružení cca 2 000 000 (2 miliónů) planet ve statisících hvězdných systémech. Sídlo vedení: Souhvězdí Vodnáře.

 

Vedení má tuto strukturu:

 

VYSOKÁ RADA :

 

GORLOJ - je nejstarší člen Vysoké rady.

 

MASMEKA TEKAVA PARNEKA - je vysoký duchovní vůdce v této Galaxii, má na starosti všechny tyto bytosti, které se zde inkarnují, jejich životy a další znovuzrozování.

 

ARAHAT ATERSATA - člen Vysoké rady, který ocenil práci Miloslavy Drskové a Ivo Bendy.

 

ARTHON  je člen Vysoké rady, bratr Orthona.

 

 

VYSOKÁ RADA, skládá se z těchto 2 skupin:

 

1)  KOLEGIUM MOUDRÝCH (nejvyšší): představuje siderickou diplomacii.

 

        ORTHON (čti Orton) je duchovním ručitelem naší Galaxie.

 

2) VESMÍRNÁ ARMÁDA, má 2 složky:

 

a)  VOJÁCI MÍRU - chrání mír a harmonii ve vesmíru, ochraňují technologicky málo

                            vyspělé planety proti agresi, na přání Vysoké rady a dle potřeby 

                            provádí intervenci na planetách.

 

b) KOSMIČTÍ STRÁŽCI - střeží planety. Pozorují a dohlížejí nad evolucí národů na

                                     tzv. rozvojových planetách. (To je nyní případ Země.)   

 

            Kosmické svazky existují na úrovni:

 

1.  Mezigalaktické - působí v několika galaxiích

2.  Galaktické - působí v 1 galaxii

3.  Mezivesmírné - působí v několika planetárních systémech

4.  Vesmírné - působí uvnitř planetárního systému

 

POŘÁDKOVÁ SLUŽBA - slouží kosmickým svazkům. Kontroluje určitou oblast i mimo ni. Bojové akce jsou většinou proti nehumanoidním bytostem, které se pokusí dosáhnout svých mocenských cílů násilím. Boj patří k lidskému životu, bez ohledu na to, zda si to přejeme nebo ne.

 

Plejáďané z planety Erra mají od VYSOKÉ RADY výsadní právo provádět nejobtížnější operace na Zemi v rámci záchrany lidstva. Naši sluneční soustavu nazývají SOL.

 

 

GUETZAL je velitel celkem 3 stanic na Zemi a všech základen Plejáďanů v SOL. Jeho věk je 464 let, výška 190 cm, má 4 ženy, 6 dětí. Má šedomodré oči a světle hnědé vlasy.

 

SEMJASE je zástupce Guetzala, věk 344 let (odpovídá věku 35 let pozemšťana). Otec je Ptaah, její sestra je Pleja. Semjase před 200 lety 7 let vdaná, ale její muž zahynul v cizí galaxii při poškození řídícího systému lodi, která se zřítila na hvězdu. Na Zemi jsou 3 trvale obydlené základny pod zemí: Jižní Amerika - pod jezerem Titicaca, v Asii a v Evropě v jednom horském masívu ve Švýcarsku, zde je 300 let, v 60. a 70. letech  zde bylo 50-300 osob, nyní 7 mimozemšťanů. Je to ale jen zlomek všech základen mimozemšťanů na Zemi.

 

PTAAH má 770 let, měl 3 děti: Semjase, Pleja, Jucata - nežije.

PTAAH je velitelem flotily vesmírných lodí Plejáďanů a zaujímá místo JSCHWJSCH (JWHW) (čti išviš) = KRÁL MOUDROSTI. JHWH má nejvyšší možnou míru znalosti a moudrosti, jakou si může člověk osvojit, pokud má ještě hmotné tělo. Vykonává vrchní dozor nad 3 planetami: Erra, Země a neznámá planeta. Dříve se Král moudrosti projevoval jako despotický vladař.

 

GILLON - vyslanec Galaktického svazku Ashtar.

ITHACAR - nejvyšší představitel planety Mars v Konfederaci světů.

 

Největší mateřská loď Plejáďanů z planety Erra, která má průměr 17 km (bez ramen) se také nachází v blízkosti Země.

 

Mateřská loď SPECTRA je poblíž země již 800 let, sídlí na ní převážně ŽIDÉ z planety Hoova, má 5 miliónů mimozemšťanů, a jejich krystalové počítače studují každého jednotlivce na Zemi. Všech 5 miliard lidí bylo napojeno poprvé na tyto počítače v letech 1975 - 78 pomocí mozkových vln. Jsou zde v rámci záchrany lidstva. Přistáli před 3 000 lety, Svoji energii získávají z naší Sluneční soustavy. Země je pro ně jakýmsi hřištěm. Přistáli poprvé před 20 000  lety, kdy přiletěli v rámci plánované expedice. Tehdy přistáli v Izraeli u dubu v Mamre v Hebronu, kde se s nimi setkal Abraham. Odtud je původ o božím žebříku, neboť je spatřili sestupovat po žebříku z jejich lodi. nyní chtějí znovu masově přistát.

 

Je to několik miliónů let stará civilizace. Od té doby poskytují lidstvu poučení vždy po 6 000 letech, naposledy v Egyptě před 3 000 lety. Délka života je 1 milión let, nemají již inkarnace (smrt a narození), ke Stvořiteli se přibližují jen v myšlence, nikoli inkarnací, jak to děláme my (nás čeká ještě minimálně 100 000 inkarnací, než dosáhneme jejich duchovní úrovně). Sídlí tam nebo mají kontakt na RADU DEVÍTI, kteří představují  „Hierarchii celého vesmíru, všech galaxií“. Rozdělovali úkoly pro různé civilizace. Nejedná se o žádné bytosti, nýbrž o světelné             koule, které nemají žádné tělo, nýbrž jsou „totálním vědomím, totální energií“. Už před milióny lety vytvořili androidy. Planeta Hoova se nachází ve Velké galaxii v Andromedě, kterou nazývají

Atrancia.

 

Mateřská loď z planety Aenstria, je to vesmírná mezigalaktická loď o průměru 700 km, výška oběžné dráhy 30 000 km, velitelkou je ELYENSE = LYA. Její posádkou je 5 miliónů mimozemšťanů, z toho 3/4 z planety Aenstria v galaxii v Andromedě, zbytek je z planet Aurigea a Mentaka ze souhvězdí Orion. Hlavním posláním je příprava na pozemský život. Je zde60 % žen, mezi nimi Meyae a muž Karné. Na Zemi mají Síly světla přes 2 milióny svých lidí, kteří nenápadně žijí mezi pozemšťany s úkolem záchrany lidstva, tj. monitorovat životní a psychické prostředí v místě svého působení,působit na okolí harmonicky, v lásce a v míru. Jen 2 % těchto mimozemšťanů své úkoly splní na 100 % vzhledem k obtížnému prostředí a také vzhledem k napadání Silami temna. Je to jejich naprosto dobrovolná činnost, kterou dělají z lásky k pozemskému lidstvu.

 

Lya řekla, že náš svět je privilegovaným místem, shodly se na tom téměř všechny civilizace, které se námi zabývaly.

 

Základny na Zemi:

 

EL DORADO = MĚSTO ZLATÉHO SLUNCE - založeno před 75 000 lety VESMÍRNÝMI MISTRY a existuje současně na 7 dimenzích. Základen je velké množství, hlavně pod mořem, protože tam není znečistěný vzduch. Pokud jsou odhaleny, Síly světla je opouštějí. V Jižní Americe je 10 „Trvalých základen“ Sil světla.

 

Základny ve Sluneční soustavě:

 

Existuje 50 základen ve fyzické dimenzi ve Sluneční soustavě kromě planety Země.                                

 

 

          D) UNIE DESETI PLANET

 

- zahrnuje naši Sluneční soustavu

 

RADA MOUDRÝCH - spravují naši Sluneční soustavu včetně Zem